Dagblaðið Vísir - DV - 16.02.1991, Blaðsíða 2

Dagblaðið Vísir - DV - 16.02.1991, Blaðsíða 2
LAUGARDAGUR 16. FEBRÚAR 1991. i k Fréttir Dómur Hæstaréttar vegna áfrýjunar ríkissaksóknara í Hafskipsmálinu: Frávísunarkraf a ekki tekin til greina vel saminn dómur, segir Jón Steinar Gunnlaugsson lögmaður Hæstiréttur hefur kveöiö upp dóm þar sem frávisunarkrafa fjög- urra manna í svokölluöu Hafskips- máli, sem ríkissaksóknari áfrýjaði, var ekki tekin til greina. Sautján menn voru upphaflega ákæröir vegna Hafskipsmálsins. Sérstakur ríkissaksóknari í málinu, Páll Arn- ór Pálsson, áfrýjaði hins vegar að- eins að því er varðaði fjóra sak- borninga. Jón Steinar Gunnlaugsson, verj- andi eins fjórmenninganna, segir dóm Hæstaréttar vel saminn: „Þetta er vandaður dómur og ég tel að niðurstaðan sé lögfræðilega rétt. Auðvitað voru veruleg rök fyrir kröfunni um frávísun - um það má vísa til dóms Hæstaréttar. En því miður eru íslensku lagaá- kvæðin svona og niðurstaðan því á þessa leið. Mín skoðun er að hraða mætti málum frekar og reyndar liggur fyrir frumvarp til laga um meðferð opinberra mála um það atriði," sagði Jón Steinar í samtali við DV í gær. Fjórmenningarnir kröfðust frá- vísunar á málinu í Hæstarétti á þeim forsendum að áfrýjunar- stefna hefði ekki verið gefm út inn- an lagalegs frests. Héraðsdómur gekk 5. júlí í fyrra en endanlegar dómsgerðir í málinu bárust Páli ekki í hendur fyrr en 14. desember. Áfrýjunarstefnan var gefin út þremur dögum síðar. Fjórmenn- ingarnir töldu frest ríkissaksókn- ara hafa hafist 5. júlí en því mót- mælti ákæruvaldiö. Hæstiréttur komst að þeirri nið- urstöðu að væri ekki litið til ákvæða í lögum um meðferð opin- berra mála hefði ekki verið nauð- synlegt fyrir ríkissaksóknara að láta ákvörðun um áfrýjun bíða þar sem hann heföi haft í höndum öll gögn sem þurfti til aö taka ákvörð- un um áfrýjun - hraða bæri ákvörðun um áfrýjun og meðferð ákæruvaldsins hefði tekið langan tíma. Væri hins vegar litið til laga um dómsgerðir ættu öll skjöl í máli án tvímæla að liggja fyrir. „Ef sá kostur er valinn að telja frest sérstaks ríkissaksóknara til að áfrýja þessu máli hafa hafist 5. júlí 1990 er því gengið gegn skýr- ingu ákvæðisins eftir orðanna hljóöan sem tíðkanleg hefur ver- ið . . . Af framanskráðu leiðir að frávísunarkröfur ákærðu verða ekki teknar til greina," sagði meðal annars í dómi Hæstaréttar. -ÓTT Áfangaskýrsla sjö manna nefhdarinnar lögö fram: Ríkissjóður greiði nítján milljarða í sauðfjárrækt - þarafríflega5,5mi]ljarðaánæstaári Alls má gera ráð fyrir að ríkissjóð- ur muni greiða hátt í nítján milljarða til stuðnings sauðfjárræktinni fram til ársloka 1997, ef farið verður að tillögu sjö manna nefndarinnar um úrbætur í greininni. Nefndin gerir ráð fyrir að miðað við ársverk verði alls um 1800 bændur í fullu starfi við sauðfjárrækt. Hinar margumtöluðu tillögur sjö manna nefndarinnar voru kynntar á blaðamannafundi í gær. Nefndin leggur til miklar breytingar á skipu- lagi sauðfjárframleiðslunnar sem hafi þann tilgang að bæta samkeppn- isstöðu hennar gagnvart öðrum mat- vælum, lækka verð til neytenda og draga úr opinberum framlögum. Meðal þeirra tillagna, sem nefndin lagði fram, er að gengið verði sem fyrst frá nýjum búvörusamningi við bændur sem gildi til sex ára frá og með árinu 1992 þegar núgildandi samningur fellur úr gildi. Gert er ráð fyrir aö í þeim samningi verði horfið frá niðurgreiðslum og útflutnings- bótum vegna kindakjötsframleiðsl- unnar. í staðinn komi beinar greiðsl- ur til bænda sem taki mið af spá um innanlandsneyslu kindakjöts. Lagt er til að greiðslur þessar verði um helmingur af því afurðaverði sem sauðfjárbændur fá fyrir framleiðslu sína. Samkvæmt útreikningum nefndarinnar munu útgjöld ríkis- sjóðs vegna þessa nema tæplega tíu milljörðum fram til ársins 1997. Eftir sem áður er gert ráð fyrir að ríkissjóður niðurgreiði hluta virðis- aukaskatts á kindakjöti og ullar- framleiðslunni. Alls er gert ráð fyrir að í slíkar niðurgreiðslur fari ríflega þrír milljarðar til ársloka 1997. Tillögur nefndarinnar gera einnig ráö fyrir að á næstu átján mánuðum kaupi ríkissjóður upp um 3700 tonn af þeim framleiðslurétti sem sauð- fjárbændur hafa í dag. Alls er hann upp á ríflega tólf þúsund tonn nú en yrði 8300 eftir kaupin. Þess ber þó að geta að um 2800 tonn af núverandi framleiðslurétti eru ekki nýtt af bændum vegna leigu á honum og riðuveikiniðurskurðar. Raunveru- legur samdráttur í framleiðslunni yrði því um 1000 tonn. Alls er áætlað að verja um þremur milljörðum til þessa verkefnis. Fyrir ríkissjóð myndi þetta þýða rúmlega 2,5 millj- arða í útgjöld á næsta ári. Athygli vekur að nefndin gerir ráð fyrir að bændum verði heimilaö að selja framleiðsluréttinn frá og með næstkomandi hausti. Með þessu tel- ur nefndin að ná megi fram hagræð- ingu og framleiðniaukningu. í ár og á því næsta hefði ríkið hins vegar forkaupsrétt á 20 prósentum af þeim rétti sem er seldur. Að sama skapi mætti enginn bóndi auka fram- leiöslurétt sinn um meira en 15 pró- sent. -kaa Bjarni Friðriksson júdómaður var heiðraður sem íþróttamaður Reykjavíkur 1991 i hófi sem fram fór í Höfða í gær. Bjarni hampar hér bikar sem honum var afhentur við það tækifæri. DV-mynd Hanna Jarðardeila í Haukadal: Hreppsnef ndin tapaði forkaupsréttarmáli - vildinýtaþannréttágjafaafsali Enn eitt slys vegna lausagöngu hrossa: Þetta gengur ekki lengur - segirBjömMikaelsson,yfirlögregiuþjóiin Björn Mikaelsson, yfirlögreglu- þjónn á Sauðárkróki.hefur ákveðið að kalla saman hagsmunaaöila vegna tíðra slysa sem hafa orðið vegna lausagöngu hrossa. Eins og fram kom í DV í gær hafa fjórtán hross drepisti slysum í vetur, mjög raikið tjon hefur orðlð á eignum og nokkrir hafa slasast. Enn eitt slysið vegna lausagöngu búfjár varð skömmu fyrir miðnætti á fimmtudagskvöld þegar bifreiö lenti á tveimur hrossum við bæinn Kimbastaði skammt frá Sauðár- króki. Farþegi í bílnum slasaöist en bíUinn er mikið skemmdur. Af- lífa varð bæði hrossin. „Þetta gengur ekki lengur. Það verður að finna einhverjar leiðir til að feyna aö koma í veg fyrir þessi slys. Um þessar mundir eru engar girðingar á kafi í snjó þannig að ekki er hægt aö segja að það séu þær sem ekki halda hrossunum," sagöi Björn Mikaelsson yfiriög- regluþjónnísamtali viðDVígær. -ÓTT Nýlega kvaö landbúnaðarráðu- neytiö upp úrskurð í deilumáli um forkaupsrétt hreppsnefndar á jörð- inni Laxaborg í Haukadal í Dala- sýslu. Hreppsnefndin vildi nýta for- kaupsrétt sinn á jöröinni sem búið var aö gefa út gjafaafsal á en ráðu- neytið gat ekki fallist á þann rétt. Málið snýst um það að eigandi jarð- arinnar, Ingiríður E. Olafsdóttir, ákvað að gefa Skógrækt ríkisins jörð- ina en hún og maður hennar höfðu ræktað hana upp og stundað á henni umfangsmikla trjárækt. Eftir að maður hennar lést vildi hún gefa Skógræktinni jörðina til áframhald- andi ræktunar og gaf út gjafaafsal. Samkvæmt jarðalögum er skylt að tilkynna slíkt sveitarstjórn og jarða- nefnd og afla samþykkis þeirra. Jarðanefnd var samþykk ákvörð- uninni en hreppsnefndin var hins vegar mótfallin og taldi að gjöfin þjónaði ekki hagsmunum sveitarfé- lagsins og að Skógræktin hefði ekki skilgreint hvernig hún hygðist not- færa sér hana. Þar sem nefndirnar voru ekki sammála var málinu vísað til landbúnaðarráðuneytisins sem úrskurðaði á fyrrgreindan hátt. Jón Höskuldsson, deildarstjóri í landbúnaðarráðuneytinu, segir að úrskurðurinn byggist á því að um gjafaafsal hafi verið að ræða og því hafi hreppsnefndin ekki haft for- kaupsrétt. „Við höfnum því að forkaupsréttur sveitarfélagsins verði virkur við að- ilaskipti sem þessi því þegar slíks réttar er neytt á að liggja fyrir ein- hver samningur þar sem greint er frá endurgjaldi og slíku og hreppsnefnd- in gengur inn í. í þessu tilfelli var ekki um neitt endurgjald að ræöa og þess vegna ekki hægt að ganga inn í neinn samning. Við teljum að við svona gjöf verði forkaupsrétturinn ekki virkur," segir Jón. Árni Sigurösson, oddviti hrepps- nefndarinnar, segir aö landbúnaðar- ráðuneytið hafi úrskurðarvald í þessu máli. „Ég sé ekki að neitt ann- að sé hægt að gera en að hlíta þessum úrskurði." Þórarinn V. Þórarinsson: Þjóðfélagið skuldarbændum „Sauöfjárræktinni hefur verið haldið í heljargreipum ofstjórnar af stjórnvöldum. Fyrir viMð er fjöldi bænda bundinn átthaga- fjötrum og getur sig hvergi hreyft þar sem þeir hafa bundiö ævi- starfið í fjárfestingum sem þeir komast ekki frá. Þjóðfélagið skuldar þessu fólki bætur fyrir það tjón sem þaö hefur orðið fyr- ir vegna þeirra vitlausu ákvarð- ana sem stjórnvöld hafa tekið um árabil," sagði Þórarinn V. Þórar- insson, framkvæmdastjóri Vinnuveitendasambandsins, á blaðamannafundi í gær. Svar þetta gaf Þórarinn þegar hann var spurður hvort honum fyndist rétt að ríkissjóður aðstoö- aði fólk í öðrum atvinnugreinum á sama hátt og nefhdin legði til að gert væri viö bændur. Væri til dæmis ekki eölilegt aö taka upp beinar greiðslur úr ríkissjóði til sjómanna og fiskvinnslufólks úti um allt land? Þórarinn tók skýrt fram að í áfangaáliti nefndarinnar fælust engar skuldbindingar. Hér væri um að ræða tillögur manna sem í nefndinni sátu. Þá sagði hann einnig aö innan Vinnuveitenda- sambandsins væru menn siður en svo sammmála þeím niðurstöðum sem nefndin heföi komist að. „Hér er um að ræða tilmæli okkar til stjórnmálamanna og ég tel rajög mikilvægt að bæði ríkis- stjórn og alþingi komist að sam- komulagi áður en gengið verður frá nýjum búvörusamningi. Viö höfum ekki samþykkt eitt eða neítt í þessarí nefnd þannig aö hér er fyrst og fremst um að ræða tilmæli fra okkur til stjórnmála- RWnna,"................ -kaa Ogmundur Jónasson: Dugley si í land- búnaðarmálum „Ég er vissulega þeirrar skoð- unar að landbúnaðarráðherra eigi aö leita eftir staðfestingu rík- isstjórnar og Alþingis áður en hann skrifar undir nýjanbúvöru- samning. Hins vegar hafa rikis- srjórnir og alþingismenn sýnt dugleysi við að leysa vanda land- búnaðarins," sagði Ögmundur Jónasson, formaður BSRB, á blaðamannafundi í gær. Ögmundursagðist vonast til að þessar niðurstöður nefndarinnar um úrbætur og hagræðingu í sauðfiárrækfinnj færu óbreyttar i gegnum hendur alþingismanna pgrfldsstiórnarinnar. -kaa

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.