Dagblaðið Vísir - DV - 27.04.1991, Blaðsíða 2

Dagblaðið Vísir - DV - 27.04.1991, Blaðsíða 2
LAUGARDAGUR 27. APRÍL 1991. Fréttír Steingrímur Hermannsson á fundi í Stjórnarráðinu gær: Ég fer með f orystuna í Framsóknarf lokknum „Til að taka af allan vafa um foryst- una í Framsóknarflokknum segi ég það strax að ég fer með forystuna í flokknum og er ekki að hætta for- mennsku. Við störfum hins vegar sem bræður þannig að hnífurinn kemst ekki á milli. Viðræður Hall- dórs við Jón Baldvin voru með fullu samþykki mínu og ég var þá þegar búinn að lýsa því yfir að allt stefhdi í viðreisnarstjórn. Annars vil ég ekki kalla stjórn Alþýðuflokks og Sjálf- stæðisflokks viðreisn. Ég veit ekki hvað hún á að reisa við. Kannski Sjálfstæðisflokkinn," sagði Stein- grímur Hermannsson forsætisráð- herra meðal annars á blaðamanna- fundi í Stjórnarráðinu í gærdag. Steingrímur boðaði til fundarins til þess að skýra almennt frá afstöðu Framsóknarflokksins í stjórnar- myndunarviðræðunum og til að þakka blaða- og fréttamönnum sam- vinnuna á nýliönu kjörtímabili. Brá fyrir kveðjutón í máli Steingríms. Ekki eðlilegt boð Steingrímur sagði að Ólafur Ragn- ar hefði boðið Jóni Baldvini að leiða ríkisstjórnina og að ekki mundi stranda á sér að ganga að slíku ef það þýddi að stjórn félagshyggju- flokka héldi velli. „Boð Ólafs Ragnars var þó ekki eðlilegt. Það hefði átt hafa samráð um það. Annars finnst mér ekki óeðlilegt að ég yrði ekki í ríkisstjórn undir forsæti Jóns Baldvins. Ég gæti þá snúið mér meira að flokksstarf- inu." Steingrímur sagöi atburði síðustu daga ekki hafa grafið undan trausti Steingrímur Hermannsson: Ég er ekki að hætta formennsku i Framsóknar- flokknum. DV-mynd BG milli formanna flokkanna í núver- andi starfsstjórn og vel væri hægt að hefja viðræður ef myndun við- reisnarstjórnar brygðist. Hann sagði feng í Kvennalistanum í ríkisstjórn þótt það lengdi kannski sjálfa stjórn- armyndunina. Þá sagðist hann alls ekki útíloka samstarf með Sjálfstæð- isflokki færi viðréisnarstjórn út um þúfur. Hins vegar yrði mjög erfitt að ná fram málefnasáttmála sem fram- sóknarmenn sættu sig við. Hann sagðist ánægður með við- ræður við Jón Baldvin en í þeim væru þó alvarlegir ásteytíngarstein- ar, eins og sjávarútvegsmál, land- búnaðarmál og ríkisfjármál. „Annars eru tveir mánuðir síðan ég vissi fyrir víst að vissir aðilar í Alþýðuflokknum legðu mjög mikla áherslu á að ná samstarfi við Sjálf- stæðisflokkinn. Ég væri ekkert undr- andi þótt stjórnarsáttmálinn hafi verið tilbúinn fyrir nokkru. Það eru duglegir menn í þeim flokki." Hægritilhneigingar Jóns Sigurðssonar Steingrímur játti því að hann ættí við Jón Sigurðsson sem ekki hefði farið leynt með. sterkar hægritil- hneigingar. Steingrímur sagðist þó ekki áfellast Jón fyrir skoðanir hans. Steingímur sagði það hafa mjög góð áhrif á Framsóknarflokkinn að vera í stjórnarandstöðu. Ef af viðreisnar- stjórn yröi mundi flokkurinn veita harða en málefnalega stjórnarand- stöðu. Steingrímur viðurkenndi að EB- málið hefði farið lengra og í meiri Sorpa þrefaldar rekstrarkostnað: Eyðing ef na dýrari en inn- kaupsverðið - þegarumeiturefnieraðræða Meö tilkomu Sorpu, sorpeyðing- ar höfuðborgarsvæöisins, þrefald- ast kostnaður við sorpeyðingu. Hingað til hefur þaö kostað 100 railljónir á ári að eyða sorpi en kemur tíl með að kosta 300 rnilljón- ir. Auk þess verða aöilar, sem þúrfa að losna við ýmis efni, sem flokk-. ast undir eiturefni, aö borga hærra verð fyrir eyöingu efnanna heldur en það sem þeir keyptu efnin á. Ögmundur Einarsson, fram- kvæmdastjóri Sorpu, segir að kostnaðaraukinn sé vegna þess að nú verði teMn upp nútímavinnu- brögð sem útheimti meiri útgjöld, „Hingað til hefur nánast ekkert verið gert annað eri að urða sorpið en sú meðhöndlun sem verður hér eftír kostar miklu meira. Það er búið að fjárfesta fyrír 600 milljónir og þessi kostnaður á meðal annars að standa undir þvi," segir Ög- mundur. Ástæða þess aö eyðing sumra efna verður dýrari en innkaups- verö er sú að flytja þarf efnin út til eyðirigar að sögn Ögmundar. „Samkvæmt mengunarreglugerð ber mönnum að skila þessum efn- um tíl okkar og þeír þurfa að greiöa fyrir það eyðingargjald sem er geysihátt og fer eftír eðlí þeirra efna sera um er að ræða. Það er enginn eyðingarmöguleiki nema að flytja þau til Danmerkur og þaö skýrir kostnaðinn," segir Ögmund- ur. Það efni sem dýrast er að eyða er PCB setn er í rafmagnsspennum og slíku. Þá er mjög dýrt að eyða leysiefnum og efnum frá rann- sóknastofum og efnalaugum. Eyð- ingargjald á kíló af siíkum efnum er í kringum 120 krónur meöan gjald fyrir venjulegt sorp er 2-3 krónur. Ögmundur segir að mörg fyrir- tæki mæti þessum kostnaði með því að leita nýrra efna sem kosti rninna i eyðingu og eru umhverfis- vænni. Þessu eru aöilar, sem þurfa að greiða þennan kostnað, ekki sammála, Þeir halda því fram að kostnaðaraukinn komi til með að farabeíntútíverölagið. -ns Líf mitt breytt- ist þegar John dó - segir Yoko Ono sem nú dvelst hér á landi „Ég ætla mér að dveljast hér á landi í nokkra daga og vonast til að geta kynnst landinu sem mest á þeim tíma. Ég hef mikinn huga á að fara í Bláa lónið og fara í skoðunarferð til Hveragerðis og sjá Geysi gjósa," sagði Yoko Ono við blaðamenn á fundi sem hún hélt meö þeim á Kjarvalsstöðum. Yoko er hingað komin til að fylgja úr hlaði sýningu á rúmlega eitt hundrað verkum eftir sig, verkum sem ýmist eru hlutir, hljóðverk eða leiðbeiningarverk. Um leið og opnuð verður sýning á verkum Yoko.verður einnig á Kjarvalsstöðum opnuð sýn- ing á verkum eftir listamenn sem til- heyra flúxus-hreyfingunni eh Yoko er einmitt ein þeirra. í fór með Yoko er Jon Hendricks sem er talinn einn mestí sérfræðingur um flúxus-hreyf- inguna. Yoko Ono sagði að hún hefði verið spennt að koma hingað. Hún fengi ávallt mikiö af bréfum hvaðanæva úr heiminum ogþau bréf, sem hún heföi fengið frá Islandi, væru mjög vel skrifuð og innihaldsrík og greini- legt væri að íslendingar væru mjög meðvitaðir um hvað væri að gerast í neiminum. Á undanfórnum árum hefur Yoko Ono látíö mjög til sín taka í friðar- og mannúðarmálum og var henni tíðrætt um friðarhreyfingar sem hún styður eindregið: „Ég tel að friður í heiminum sé ekkert sem er ómögu- legt. Við erum vonandi skynsamari en fyrri kynslóðir, við höfum hæfi- leika til að gera friðinn raunveruleg- an og hjálpa hvert öðru." Aðspurð hvort hún væri öðruvísi manneskja'en áður sagði Yoko að hún væri fyrst og fremst nútíma- manneskja sem Mfað hefði breytta tíma: „Ég held að ég sé þolinmóðari núria. Áður þurftí ég að gera allt strax. Líf mitt breyttist þegar John dó, ég átti lengi mjög erfitt en þá fann ég upp á því að skrifa póstkort. Ef ég sá eitthvað eða las sem var athygl- isvert eða höfðaði til mín sendi ég allaf viðkomandi höfundi póstkort þar sem ég þakkaði fyrir mig. Þetta hjálpaöi mér þá og hef ég haldiö í þennan sið upp frá því." -HK hörku en hann ætlaðist til í kosninga- baráttunni. „Vandinn í EB-málinu var að aldrei var grundvóllur'til að ræða það mál- efnalega. Þetta voru tómar skeyta- sendingar." -hlh Yoko Ono á blaðamannafundi i gær. DV-mynd HS Stjórnarmyndun: Atburðarásin áföstudag 8.00 ~ Jón Baldvin Hannibalsson fer á fund Steingríms Hermanns- sonar þar sem þeir fara ytir stöð- una. Jón Baldvin gerir Steingrími grein fyrir vilja meirihluta flokkssrjórnar krata ura að ganga tíl fprmlegra viðræðna við Sjálf- stæðisfiokk um myndun ríkis- stjórnar. 9.00 - Steingrímur Hermanns- son ræðir stöðu mála viö Ólaf Ragnar Grímsson. 10.00 - Steingrímur Hermanns- son fer á fund Vigdísar Finn- bogadóttur, forseta íslands, og gerir henni grein fyrir vilja sín- ura til að leiða myndun félags- hyggjustjórnar. 11.00 - Ráðherrar Framsóknar- flokksins hittast í forsætisráöu- rieytinu þar sem þeir fara ¦yfir stööuna. 11.15 - Ólafur Ragnar Grímsson fer á fund forseta. Eftír fundinn segir hann að ekkert í mannlegu valdi getí stöðvað þá fyrirætlun Jóns Baldvins Hannibalssonar að gera Davið Oddsson að kóngi yfir Islandi. 11.40 - HalSdór Ásgrímsson, Guðmundur Bjarnason og Ólafur Ragnar Grímsson ræðast dágóða stund við í fordyri fundarher- bergis ríkisstíórnarinnar. Að því ioknu segir Halldór Ásgrimsson að Jón Baldvin hafi ekki boðað sig á sinn fund. Jón vOji frekar ræða viö Davíð. 15.15 - Davíð Oddsson gengur á fund forseta þar sem hann mun hafa lýst sig reiðubúinn að leiða formlegar viöræöur um stjórnar- myndun. 16.00 - Þingöokksfundur hjá krötum. Jóni Baldvin veitt um- boð til að benda á aöDavíð Odds- syni verði falið umboð til stjórn- armyndunar. 16.00 - Ingibjörg SÓlrún Gisla- dóttir og Krístín Halldorsdóttir, Kvennalista, ganga á fund for- seta. Ræða stöðuna en mæla ekki með að neinn fái stíórnarmynd- unarumboð. 16.05 - Blaðamannafundur hjá Steingrími Hermannssyni í fund- arherbergi ríkisstjómarinnar. Steingrímur gerir grein fyrir af- stöðu Pramsóknar í óformlegum stjórnarmyndunarviðræðum undanfarna daga. Fundurínn ber yfirbragð kveðjustundarþar sem blaða- og fréttaraönnum er þakk- að samstarfið, 17.00 - Jón Baldvin Hannibals- son gengur á fund forseta. Þar mun hann hafa bent á að Davíð Oddsson fengi umboð til stjórnar- myndunar. 18.00 -Forsetí íslands kveður Davið Oddsson á sinn fund og felur honum uraboð til myndun nýrrar ríkísstjórnar er njóti raeirihlutafylgis á Alþingi. Davíö segir við DV aö formlegar viö- ræðnr viö Alþýðuflokk hefjist klukkan 14.00 á laugardag. -hlh

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.