Dagblaðið Vísir - DV - 01.06.1996, Blaðsíða 44

Dagblaðið Vísir - DV - 01.06.1996, Blaðsíða 44
52 smáauglýsingar - Sími 550 5000 Þverholti 11 LAUGARDAGUR 1. JÚNÍ 1996 Einstaklingsherbergi til leigu í Hlíðahvern, með aðgangi að eldhúsi, snyrtingu og sjónvarpi. Húsgögn geta fylgt. Uppl. í síma 552 4634 e.kl. 16. Falleg 2ja herbergja íbúö við Vestur- berg til leigu. Leiga 30 þús. Meðmæli óskast. Svör sendist DV, merkt „ÞR5763._________________________ Herbergi til leigu í Hliöunum, með raf- magni og hita, ísskápur og símainntak fylgja. Kr. 15.000 á mánuði. Uppl, í sima 568 9487.__________________/__ Iðnnemasetur. Umsóknarfrestur/ f. næsta skólaár rennur út 30, júní. Umsóknareyðublöð og uppl. hjá Félagsíbúðum iðnnema, s. 551 0988. Mosfellsbær. Til leigu glæný, rúmgóð og falleg 3ja herb. íbúð á fallegum stað í Mosfeflsbæ. Uppl. veitir Brynhildur í s. 566 6682 eða 4811068 Seyöisfjöröur. Eldra einbýlishús til leigu á Seyðisfirði. Laust strax. Nánari upplýsingar gefnar í síma 896 6889.__________________________ South Beach, Miami. 1 herb. íbúð með húsögnum á South Beach til leigu, 7 mínútur á ströndina og klúbbana, verð 45 dollarar á dag. Sími 551 6642. Góð stúdíóíbuð í Hólunum i Breiðholti til leigu fyrir reglusama og reyklausa stúlku. Sérinngangur, sími. Upplýs- ingar í síma 557 3230._______________ Til leigu 4 herbergja ibúö f Espigerði. Leiga 40 þús. á mánuði. Laus strax. Svör sendist DV, merkt „L 5743, fyrir 5. júni'.________________________ Til leigu 2ja-3ja herbergja risíbúð í hverfi 108 fyrir reyklaust, reglusamt par. Tilboð sendist DV, fyrir 4 júnl, merkt „Ris 108-5751"._______________ V/Hvassaleiti er til leigu 10 m2 kjallara- herbergi í blokk, snyrting, símtengi, engin eldunaraðstaða. Reglusemi. Leiga 10 þús. Uppl. í síma 588 2666. Vínarborg. Meðleigjandi óskast í Vínarborg í júlí og ágúst. Reyklaust. Svör sendist DV, merkt „Vín 5764.___________________ fbúð til leigu frá 1. ágúst nk., 5 herbergja íbúð á Sólvallagötu, til eins árs. TUboð sendist DV, merkt „Sólvallagata 5740._________________ 2ja herbergja fbúð f Æsufelli til leigu, laus strax. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvnr. 60680.__________________ Björt og falleg 2ja herbergja íbúð til leigu í Seláshverfi, óákveðinn leigutími. Uppl. í síma 566 6144._______ Löggíltir húsaleigusamningar fást á smáauglýsingadeild DV, Þverholti 11, síminn er 550 5000._________________ Til leigu mjög góð 3ja herbergia fbúö í austurhluta horgarinnar. Uppl. í síma 557 2088 eða 852 5933.______________ íbúö í Kópavoqi. Til leigu 3 herbergja íbúð með bflskúr í Kopavogi, nálægt miðbænum. Uppl. í síma 482 3176. 2ja herbergja íbúð til leigu f miðbænum, sérinngangur. Uppl. í síma 552 0542. 3ja herbergja fbúð á svæði 109 til leigu. Laus strax. Uppl. í síma 587 3442. fff Húsnæði óskast Skólaskrifstofa Reykjavíkur óskar eftir að taka á leigu sérbýli, íbúðir eða ein- býlishús frá og með næsta hausti í nágrenni við Selásskóla, Rimaskóla, Engjaskóla og Vogaskóla. Húsjiæðið þarf ekki að vera fullfrágengið. I hús- næðinu á að veita börnum þjónustu heilsdagsskóla við ofannefnda skóla. Upplýsingar gefur Júhus Sigurbjörns- son deildarstjóri í síma 552 8544 og skólastjórar viðkomandi skóla.________ Ungan háskólanema vantar herbergi með fæði, þvotti og næði frá og með 24. ágúst. Til greina kemur að taka þátt í heimihsstörfum. Öruggar greiðslur. S. 4712244 á kvöldin._______ 2-3 herbergja fbúð óskast f nágrenni Smiðjuvegar, Kópavogi. Skilvísum greiðslum og góðri umgengni heitið. Uppl. í sima 564 2488 eða 561 8882. 4ra manna fjölskylda óskar eftir 3-4 herb. íbúð í Hafnarfirði, helst í Setbergshverfi. Reglusemi og skilvís- um greiðslum heitið. S. 438 6734. 7 manna Ijölsk. óskar eftir að leigja einbýli, raðhús eða stóra sérhæð strax, helst miðsvæðis í Rvík. Hafið samband í s. 562 4670 eða 854 0483. Amsterdam. Herbergi eða lítil íbúð óskast til leigu frá 1. júlí - 1. sept. Svör sendist DV, merkt „GA 5753, fyrir 10. júni.________ Bílskúr óskast til leigu sem næst Vallar- tröð í Kópavogi. Sumarbústaður til sölu við Þingvallavatn. Upplýsingar í sima 554 4624._____________________ Fullorðin, oinhleyp kona óskar eftir 2ja herbergja íbúð. Aðeins langtímaleiga kemur til greina. Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma 555 1215._________ Hjón óska eftir 2-3 herbergja fbúð, strax. Skilvísar greiðslur og reglu- semi. Upplýsingar í síma 581 2481 eða 586 1321.__________________________ Hús eða sumarbústaður óskast f Rvík eða nágrenni, t.d. á Vatnsenda eða við Rauðavatn. Má þarfnast lagfæringar. Uppl. í síma 567 4240 og 895 1980. Kvenkynsunglækni vantar 2-3 herb. íbúð sem næst Landspítalanum í síð- asta lagi frá 25. ágúst í a.m.k. 1 ár. Sími 461 2523 eða 462 2310.__________ Móðir með 2 böm, 12 og 5 ára, óskar eftir 4ra herb. íbúð frá 1. júli í miðbæn- um, helst í vesturbænum. Langtíma- leiga. Uppl. í síma 566 0639. Oddný. Par utan af landi óskar eftir 2ja herb. ibúð, helst á svæði 101, 103, 104, 105 eða 108. Erum reglusöm og heitum skilvísum greiðslum. Sími 588 5825. Tæknifræðingur óskar eftir 3ja-5 herbergja íbúð eða sérbýli, helst með bílskúr. Einnig óskast 386 tölva. Upplýsingar í síma 553 8274._________ Ung stúlka, reyklaus og reglusöm, óskar eftir að leigja litla íbúð í námunda við HI. Frekari upplýsingar i síma 565 8749.____________________ Ungt, reglusamt par óskar eftir íbúö miðsvæðis í Reykjavík. Skilvísum greiðslum heitið. Greiðslugeta 20-30 þús. á mán. Sími 567 1975 eftir kl. 17. Ég er 27 ára og óska eftir einstaklings- eða lítilh íbúð. Eg er mjög reglusóm og reyki ekki. Vinsamlegast hringið í síma 897 3209. Anna.________________ Óskum eftir 4 herb. fbúð í Rimahverfi frá 1. júlí í 6-12 mán. Reglus. og skilv. gr. heitið. S. 551 2469, ef enginn er við visaml. skiljið eftir skilab. á símsvara. Óskum eftir hlýlegri, bjartri 4ra herbergja íbúð á svæði 108, sem fyrst, má vera með garði. Upplýsingar í síma 5813312.__________________________ 4ra herbergja fbúð óskast sem fyrst, helst í Aroæ eða Laugarneshverfi. Uppl. í síma 467 1933 eða 897 1355. Einstaklingsíbúð óskast sem fyrst, má þarfiiast standsetningar. Upplýsingar í sima 567 4240.____________________ Einstaklingsíbúð eða rúmgott herberqi óskast miðsvæðis í Reykjavfk. Uppl í sfma 431 2417.____________________ Lftil reqlusöm fjölskylda óskar eftir 2ja- 3ja hefb. íbúð sem fyrst, helst í vestur- bænum. Uppl. í síma 552 2924.________ Rólegur 65 ára maöur óskar eftir lítilli einstaklingsíbúð. Fyrirframgreiðsla ef óska er. Uppl. í síma 564 2422 e.kl. 19. Óska eftir 5 herbergja fbúð á leigu á svæði 101-108. Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. gefur Rut í síma 588 7154. Einstaklingsíbúð óskast á lcigu, helst á svæði 101. Uppl. í síma 552 2057. Lítil íbúð í Hafnarfirði óskast til leigu sem fyrst. Uppl. í síma 565 1511. Sumarbústaðir Sumarhúsalóöir f Borgarfiröi. Vantar þig lóð? Höfum yfir 200 lóðir á skrá. Veitum einnig allar upplýsing- ar um nýbyggingar og þjónustu iðnað- armanna og sveitarfélaga í Borgar- firði. Hafðu samband! Upplýsingamiðstöð sumarhúsa í Borgarfirði, s. 437 2025, sbr. 437 2125. Til sölu er miklð endurnýjaður sumar- bústaður, 55 m2 m/stórri verönd, hann er í kjarri vöxnu leigulandi 11 km frá Borgarnesi. Skiptist í tvö herb., eldhús stofu, búr og wc. Gert er ráð fyrir sturtuklefa. Kalt vatn og rafmagn eru í honum. S. 552 1154 482 3023.________ Til sölu nýtt heilsárshús, stórglæsilegt og vandað, fullbúið að utan sem inn- an, m/öllu nema hurðum og innrétt- ing. Stærð: grunnfl. 67 m2, 30 m2 svefn- loft. Get tekið bíl eða vélsleða upp í. S. 565 6482 eða 893 6056.____________ 120 m2 einbýlishús á Reykhólum A- Barð. til sölu. Góður garður, heitt vatn, fallegt umhverfi og friðsæll stað- ur. Tilvalið fyrir félagasamtök. Verð- hugm. 6-6,5 millj. S. 5611472.________ Góður sumarbústaöur óskast í ca 30-60 km frá Rvfk á verðbilinu 3,2 til 4,3 m. í skiptum fyrir BMW '89, 735i m/öllu að verðmæti 2,6 m. Eftirstöðvar sam- komulag. Sími 896 9745/567 2792. Smfðum sumarhús fyrir félagssamtök og einstaklinga. Vönduð vmna og ódýr. Leitið tilboða ásamt teikninga. Uppl. í síma 482 1169 á kvöldin eða 896 6649 á daginn. Timburform ehf. Grímsnes - Þingvallasveit. Til sölu nokkrar úrvalslóðir í Grímsnesi og ein lóð við Þingvallavatn, verð 500 þús- und.Sími 486 4500 eða 486 4436. Keyri vörur út á land. Geri fóst verð- tilboð, t.d. Skorradalur, 15.000, Blönduós, 38.000. Stór bfll, loka á timbur, 5,5 metra. Uppl. í s. 894 3575. Laugarvatn. Sumarbústaðarland til sölu. Heitt og kalt vatn. Góð stað- setning. Fært að lóðinni allt árið. Upplýsingar í síma 566 8651._________ Lítill sumarbústaður er til sölu, í landi Galtarholts í Borgarfirði, girt lóð. Vatnsinntak komið. Upplýsingar í síma 587 1206._____________________ Erum í tiltekt! Bjóðum allt að 70% afsl. á einstökum atriðum í náttúrulegri málningu, viðarvörn, fondurvörum o.fl. Hrímgull, Vitastig 10, s. 562 8484. Rotþrær - vatnsgeymar. Rotþrær frá 1800-25.000 lítra. Vatnsgeymar frá 100-20.000 lítra. Borgarplast, Seltjarn- arnesi & Borgarnesi, súni 5612211. Rotþrær, allar stærðir, heitir pottar, vatnstankar, bátar o.fl. Gerum við flesta hluti úr trefjaplasti. Búi, Hlíðarbæ, sími 433 8867 eða 854 2867. Sumarbústaðaeigendur. Tek að mér alla viðhaldsvinnu og nýsmíði við bústaðinn þinn, hvar sem er á landinu. Vönduð vinna. S. 564 3052 og 893 2348. Sumarbústaðarlóð til sölu v/Laugarvatn, vatn, rafmagn og skipulagt svæði. Verð 450 þús. Skipti á bíl koma til greina. Sími 567 8105._______________ Sumarbústaður f Hallkelshólalandi, Grímsnesi, til sölu; Eignarland. Uppl. fást hjá Fasteignasölunni Kjöreign, s. 533 4040, eða 568 5009. Tilboð 7889. Sundlaugadúkur, stærð 6x3x1,4 m, notaður, í góðu ásigkomulagi. Sann- gjarnt verð. Svör sendist DV, merkt „Segl 5752.________________________ Ódýrt - ódýrt. 42 m2 eldri bústaður í Miofellslandi v/Þingvelli, 2 herb., stofa, eldhús, wc, kalt vatn og rafm. komið í hverfi. Vs. 554 6940. Agnar. 50 m2 sumarbústaður í fallegu kiarri og gróðursettu landi í Skorradal til sölu. Uppl. í síma 555 1174. Til sölu 24 m2 hús til flutnings, má nota sem sumarhús. Sími 5512808 eftirkl. 18._________________________ Óska eftir að kaupa sólarrafhlöðu, ca 50-60 w eða stærri, ásamt stjórnstöð, Upplýsingar í síma 565 3231. Til sölu rétturaö leigulandi við Meðalfellsvatn. Sími 5512808 e.kl. 18. Til sölu sumarhúsalóð við Apavatn, 1/2 hektari, 50x100. Uppl. í síma 554 0114. # Atvinnaíboði Verktaki. Viljum ráða verktaka á eigin bfl til að fara með sendingar í hús á Reykjavfkursvæðinu. Vinnutími ca frá kl. 19-22, þriðjudaga til og með föstudaga. Uppl. um nafn, kennitölu og síma ásamt hugmyndum um launa- kjör sendist á augldeild DV, merkt „A eigin bil 5758.___________________ Domino's pizza. Óskum eftir að ráða hressar stelpur og stráka til út- keyrslustarfa. Verða að hafa bifreið til umráða. Upplýsingar veittar á staðnum. Domino's pizza, Grensásvegi 11, Höfðabakka 1 og Garðatorgi 7. Góðir tekjumöguleikar - sími 565 3860. Lærðu alft um neglur: Silki. Trefjaglersneglur. Naglaskraut. Naglaskartgripir. Naglastyrking. Onnumst ásetningu á gervinöglum. Upplýsingar gefur Kolbrún. Starfskraftur óskast til að selja heilsuskó, þarf að hafa reýnslu af sölu- störfum, vera duglegur og geta skipu- lagt vinnu sína sjálfstætt. Laun ráðast af sölu, vinnutími frjáls. Sími 852 7946. Fylgdarþjónusta með erlend viðskipta- sambönd óskar eftir ungu fólki. Ahugasamir sendi upplýsingar ásamt mynd til DV, merkt „Heidi 5766._______ Félag einstæðra foreldra óskar eftir að ráða húsvörð. Skilyrði að umsækjend- ur séu einstætt foreldri. Húsn. fylgir. Svör send. DV, m. „FEF 5761, f. 6.6. Húsasala. Óskum eftir krökkum, 11 ára eða eldri, til að selja í heimahús á kvöldin og um helgar. Góð sölulaun á auðseljanlegri vöru. Sími 577 2503. Starfskraftur óskast á skyndibitastað (eldhús - steiking), ekki yngri en 20 ára, vaktavinna. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvísunarnúmer 60746. Vanur gröfumaður meö réttindi óskast á traktorsgröfu. Mikil vinna. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvísunarnúmer 61416. Viljum ráða annan stýrimann, vélstjóra og mann vanan saltfiskvinnslu á Smugutogara strax. Uppl. í síma 892 0367.__________________________ Hárskeri, sveinn eða meistari óskast til starfa. Góð laun í boði. Svör sendist DV, merkt „H-5754._________________ Lögmannsstofu vantar starfskraft til daglegra þrifa og kaffistofustarfa. Uppl. í sima 562 3940._______________ Sumarbúðir. Vantar hressa miðaldra ráðskonu til starfa í júní og júlí í sum- ar. Upplýsingar í síma 567 1631. Sölufólk óskast. Auðseljanleg vara, góðir tekjumöguleikar. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvnr. 60733. Vanan mann vantar á smurstöö. Verður að geta unnið sjálfstætt. Upplýsingar í sima 565 4450. Handflakari vanur flatfiski óskast. Uppl. í síma 4512390. k Atrinna óskast 17 ára menntaskólastúlku bráövantar sumarvinnu. Allt kemur til greina. Með ágætis einkunn í tölvufræði og stærðfræði. Uppl. í síma 565 2124. 19 ára íslensk/dönsk stúlka, sem talar ágæta íslensku, óskar eftir barnapöss- un eða öðru starfi frá 15. júní-1. ágúst. Upplýsingar í síma 557 3253. 22 ára gamall viðskiptafræðinemi óskar eftir sumarvinnu. Hefur reynslu af framreiðslustörfum. Meðmæli. Allt kemur til greina. Uppl. í síma 553 1626. 23 ára karlmaður óskar eftir vinnu. Ýmislegt kemur til greina. Er stund- vís, reglusamur og reyklaus. Meðmæh. Uppl. í síma 587 4037. Óskar bú eftir aðstoð, við heimiiisþrif? Hafðu þá samband. Ég er bæði vand- virk og vön. Sími 565 6114. fr Sveit 1,6-18 ára starfskraftur óskast f sveit í Arnessýslu. Þarf að kunna á vélar. Einnig óskast 13-14 unglingur til starfa á sama stað. Svör sendist DV, merkt „Sveit-5757"._________________ Hestar og sveit. Get bætt við mig börnum í sveit í sumar. Nánari uppl. fást hjá Þebu í sima 552 7481.________ Sveitapláss óskast fyrir 11 ára dreng, jafhvel allt sumarið. Upplýsingar í síma 564 2554._____________________ Get tekiö 6-11 ára börn f sveit. Uppl. í síma 453 8095 eftir kl. 20. ¥CTf¥JL Ýmislegt Olísgötuspyrnan verður haldin á Akureyri 16. júní nk., kl. 16. Keppt verður í flokkum 4, 6 og 8 cyl. bifreiða og götuhjólum. Öll keppnistæki skulu vera á númerum, með lokað púst og á DOT-merktum hjólbörðum. Frábært tækifæri fyrir kraftmikla gótubfla sem annars eru "bara á rúntinum". Skráning í síma 462 6450 á kvöldin, hefst mánudagskvöldið 3. júní, kl. 20, og lýkur mánudagskvöld 10. júní, kl. 22, einnig í fax 461 2599. Uppl. í s. 896 3280. Bflaklúbbur Akureyrar og Olís. Erótík & unaðsdraumar. • Nýr USA myndbandalisti, kr. 300. • Nýr myndbandalisti, kr. 900. • Blaðalisti, kr. 900. • Tækjalisti, kr. 900. • Fatalisti, kr. 600. Pöntunarsími 462 5588, allan sólarhr. Torfærukeppni. Islandsmeistarakeppn- in í torfæruakstri verður haldin á Egilsstöðum 15. júní nk. Keppt verður í flokki sérútbúinna og jeppaflokki. Skráning í síma 471 1564 utan vinnu- tíma, fax 4711519 eða símboði 845 5902. Skráningu lýkur 6. júní. Arttattoo. Þingholtsstræti 6. Sími 552 9877. Kiddý og Helgi tattoo._______________ International Pen Friends útvega þér a.m.k. 14 jafnaldra pennavini frá ýms- um löndum. Fáðu umsóknareyðublað I.P.F., box 4276,124 Rvflc. S. 8818181. Bið fyrir fólki sem á f erfiðleikum. Símatími 17-20 mánudaga-fóstudaga í síma 552 3517 eða 897 1292. V Einkamál Myndarlequr, belgískur flugmaöur, 33 ára, leitar að gáfaðri, aðlaðandi og grannri, 19-27 ára námsmey í rómantiskt framtíðarhjónaband. Móguleiki á að ferðast um heiminn og stunda nám í belgískum háskóla. Bréf með mynd (á ensku) sendist til: Michel, PB 13,3150 Haacht, Belgium. Á Rauða Torginu geta þínir villtustu draumar orðið að veruleika. Spenna, ævintýri, erótísk sambönd... og að sjálfsógðu 100% trúnaður. Rauða Torgið í síma 905-2121 (kr. 66,50 mín.). Skráning í síma 588 5884.____________ Glaðlyndur og vel vaxinn 28 ára karlmaður v/k konu, 20-35 ára, með tilbreytingu í huga. Fullum trúnaði heitið. Skránr. 301184. Uppl. á Rauða Torginu, s. 905 2121._________ Norskur 29 ára myndarlegur maður vill kynnast íslenskri stúlku á aldrinum 18-25 ára. Vinsamlega sendið bréf ásamt mynd til: Ingvar Ytreb0, Box 47,6036 Mauseidvág, Norway. Skrif stofa Rauða Torqstns verður framvegis opin sem hér segir: Mánud. til miðvikud. frá. 14-22. Föstud. og laugard. frá 14-18. Síminn hjá okkur er 588 5884.________ 38 ára hávaxinn karímaður v/k karlmanni, eingöngu með tilbreytingu í huga. Skránr. 501084. Nánari uppl. á Rauða Torginu í s. 905 2121. Bláalfnan 9041100. Á Bláu línunni er alltaf einhver. Láttu ekki happ úr hendi sleppa. Hringdu núna. 39,90 mín.____________ Leiöist þér einveran? Viltu komast í varanleg kynni við konu/karl? Hafðu samband og leitaðu upplýsinga. Trúnaður, einkamál. S. 587 0206. Myndarleg kona um fertugt v/k karlmanni á svip. aldri með tilbreytingu í huga. Skránr. 401150. Uppl. á Rauða Torginu, s. 905 2121. Reqlusöm ekkja vill kynnast reyklausum kanmanni, 59-62 ára, 175-180 sm á hæð. Svör sendist DV, merkt „Heiðarlegur-5755"._________________ Ungt og lífsglatt par v/k karlmanni eða pari á svipuðum aldri með skemmtun í huga. Skránr. 701028. Rauða Torgið, sími 905 2121.__________ Nýja Makalausa lírjan 9041666. Ertu makalaus? Eg lfka, hringdu í 904-1666 og finndu mig!! 39,90 mín. MGIÝSINGAR Mtilsölu Amerísku, íslensku og kanadísku kírópraktorasamtökin leggja nafh sitt við og mæla með Springwall Chiropractic. Úrval af höfðagöflum, svefnherbergis- húsgögnum, heilsukoddum o.fl. Hagstætt verð. ___________ Barnakörfur og brúðukörfur, meö eða án klæðningar, bréfakörfur, hunda- og kaf^akörfur, stólar, borð, kistur og kommóður og margar gerðir af smá- körfum. Stakar dýnur og klæðningar. Tökum að okkur viðgerðir. Körfu- gerðin, Ingólfsstr. 16, Rvfk, s. 551 2165. Til sölu pylsuvagn, n^lega endurnýjað- ur, vel tækjum búinn. Verðtilboð. Skipti á bfl koma til greina. Uppl. í súna 4811077. Sigriður._____________ Amerísk rúm. Síðustu amerísku Englander-rúmin seld um helgina. King og Queen stærðir. Erum við símann til kl. 22. Þ. Jóhannsson, sími 568 9709. Til sölu gámar, ál og stál, 20 og 40 feta. Flutningsmiðlunin Jónar hf. Sími 565 1600, fax 565 2465. d> Bátar Arabátartil sölu. L. 5,45, br. 1,55. Bátarnir eru smíðaðir úr trefjaplasti og mótaðir eftir gömlum íslenskum trébáti. Einstaklega stöðugir og burð- armiklir bátar. Auðvelt að koma fyrir utanborðsmótor. Verð kr. 156.000. Uppl. í síma 852 4254 og 566 8355.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.