Morgunblaðið - 14.12.2002, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 14.12.2002, Blaðsíða 14
REYKJAVÍKURBORG hefur fallið frá því að kalla jólamið- stöð í gamla Hressingarskálan- um við Austurstræti ?Litlu jól- in á Hressó?. Eigandi Borgarbakarís, sem hefur einkaleyfi á notkun Hressó- nafnsins, sagði í Morgun- blaðinu í gær að hann hygðist fá lögbann á borgina vegna notk- unar á nafninu. Verður jólamið- stöðin héðan í frá kölluð ?Litlu jólin í Hressingarskálanum?. Kristín Einarsdóttir, fram- kvæmdastjóri Miðborgar, segir að hún hafi ekki haft hugmynd um að Hressó-nafnið væri einkaleyfisvarið. ?Við vildum nota það því að í huga verulegs hluta Reykvíkinga og lands- manna alllra, heitir þetta hús Hressó. Við notuðum nafnið eingöngu yfir húsið, enda er Reykjavíkurborg ekki með neinn rekstur í húsinu,? segir Kristín. ?Um leið og maðurinn hringdi og sagðist eiga einka- rétt á þessu nafni þá bara hætt- um við að nota það. Það er ekk- ert mál af okkar hálfu, en við breytum sjálfsagt ekki því að fólki finnst það vera að fara á Hressó, ég efast ekki um það,? segir Kristín. Húsið hefur verið skreytt á vegum borgarinnar. Hætt við notkun Hressó FRÉTTIR 14 LAUGARDAGUR 14. DESEMBER 2002 MORGUNBLAÐIÐ NÝR Glæsibær verður opnaður með viðhöfn í dag. Gagngerar breyt- ingar hafa staðið yfir á húsnæði þessarar yfir þriggja áratuga versl- unarmiðstöðvar í Heimahverfinu undanfarna mánuði. Hefur versl- unarhæðin verið endurhönnuð og stækkuð um 650 m² og glerhýsi ver- ið reist framan og aftan við húsið. Um er að ræða fyrsta áfanga í enn frekari uppbyggingu. Nú er orðið víðara til veggja í húsinu, bjartara um að litast, fleiri verslanir og allt yfirbragð mið- stöðvarinnar er breytt. Það ríkja þó sömu rólegheitin innandyra og sama afslappaða andrúmsloftið ræður þar enn ríkjum að sögn þeirra sem rekið hafa verslanir í húsinu undanfarin ár. ?Höfum trú á staðsetningunni? Meðal nýjunga í Nýja Glæsibæ, en það verður miðstöðin kölluð í fram- tíðinni, er kaffihús og bakarí Bak- arameistarans, sem rekur sambæri- legt kaffihús í Mjódd og verslar einnig með bakkelsi í Suðurveri. ?Við höfum trú á Glæsibæ og staðsetningunni,? segir Vigfús Hjartarson, framkvæmdastjóri Bak- arameistarans. ?Okkur finnst þetta vel heppnuð breyting á húsinu og það verður gaman að taka þátt í því að byggja upp gamalgróna versl- unarmiðstöð. Glæsibær var nú eitt sinn glæsilegur og nú er hann orð- inn það aftur og ber því nafn með rentu á nýjan leik. Þetta er sann- arlega nýr Glæsibær.? Tryggð snyrtivöruverslunar Snyrtivöruverslunin Glæsibæ er eina sérvöruverslunin í versl- unarmiðstöðinni sem hefur verið á sama stað frá upphafi. ?Við erum mjög ánægð með breytingarnar á húsinu og finnst þær hafa tekist sér- staklega vel,? segir Unnur Magn- úsdóttir, eigandi Snyrtivöruversl- unarinnar. ?Við höfum stækkað og breytt versluninni meðfram þessum breytingum á húsinu og gert hana glæsilegri.? Unnur segir aldrei hafa staðið til að flytja verslunina í stærri versl- unarmiðstöð. ?Okkur finnst við líka þurfa lítinn verslunarkjarna og mið- um okkur ekkert endilega við Kringluna eða Smáralind. Við þurf- um lítinn kjarna sem er notalegur og fjölbreyttur.? Núna eru 23 verslunar- og þjón- ustufyrirtæki í húsinu og fimm til viðbótar bætast við á næstunni. Þó að framkvæmdum sé ekki að fullu lokið mun Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri opna Nýja Glæsibæ formlega í dag kl. 9.40. Síð- an munu verða ýmsar uppákomur og veitingar allan daginn og versl- anir bjóða sérstök opnunartilboð. Opnunarhátíð í einni elstu verslunarmiðstöð landsins í dag Morgunblaðið/Árni Torfason Glerhýsi hafa verið reist aftan og framan við verslunarmiðstöðina. Að innan hafa miklar endurbætur verið gerðar. Glæsibær glæsilegur að nýju ?BYGGÐAMÁLIN þurfa að vera almenningseign og því skrifaði ég þessa bók til að fólk hefði aðgang að nauðsynlegum upplýsingum á einum stað,? segir Trausti Valsson, prófessor í skipulagsfræði við Há- skóla Íslands, um bók sína Skipulag byggðar á Íslandi frá landnámi til líðandi stundar, sem Háskólaútgáf- an hefur gefið út. Bókin er tæplega 500 blaðsíður í stóru broti, en í henni eru margar myndir, kort og töflur, heimilda- skrá, atriðisorðaskrá og nöfn manna og staða fyrir utan upplýs- ingar um marga skipulagsmenn og ýmsar skilgreiningar. ?Þetta er stór og margþætt bók, sem ég lít á sem yfirlit um byggðaþróunina, sem og almennt uppflettirit um hana,? seg- ir Trausti. Í inngangi kemur fram að við- fangsefni bókarinnar sé að skapa sem dýpstan skilning á skipulagi byggðar á Íslandi. Trausti segir að dregin hafi verið upp góð mynd af náttúrulegu umhverfi á Íslandi í ræðu og riti og sú þekking sé að- gengileg en þótt upplýsingar um byggðaumhverfi hafi birst t.d. í að- alskipulagsritum sé mjög erfitt að nálgast þær. Þetta sé samt það um- hverfi þar sem íbúar landsins eyði mestum tíma sínum. ?Þegar talað er um Geldinganes- ið eða brúarhugmyndir eða veg- tengingar inni í Elliðaárvogi hafa slíkar hugmyndir birst í Aðalskipu- lagi Reykjavíkur í langan tíma, en til að geta áttað sig á málinu birti ég öll aðalskipulagskort Reykjavík- ur og þannig má rekja sig aftur í tímann. Upphaflega átti Geldinga- nesið til dæmis að vera iðnaðar- svæði með olíuhreinsunarstöð og samkvæmt skipulaginu 1965 átti nánast allt svæðið norðan Grafar- vogs að vera iðnaðarsvæði. Gamla þjóðfélagshugmyndin byggðist á þungaiðnaði og stór- skipahöfnum í miðri Reykjavík. Því var farið upp á heiðarnar með íbúð- arbyggðina, en í skipulaginu 1948 var öll norðurströnd Reykjavíkur tekin undir iðnað. Síðan hefur verið hörfað með iðnað á mörgum svæð- um eins og til dæmis á Skúlagötu- svæðinu og Borgartúnssvæðinu. Eftir sem áður er norðurströnd Reykjavíkur ónýt fyrir borgarlífið og reyndar suðurströndin að mestu líka því hún lokaðist af flugvellinum í stríðinu, Öskjuhlíðin er stórt nátt- úruverndarsvæði og svo er það kirkjugarðurinn sem kemur í veg fyrir þróun byggðar á þessu svæði. Eftir stendur aðeins Ægisíðan með byggð sem nýtur þess að vera við strönd í Reykjavík, en reyndar hef- ur bryggjuhverfið í Grafarvogi, Hamra- og Staðarhverfið, bæst við. Ég er hér kominn inn á við- kvæmt svið en í bókinni legg ég mat á umhverfið og rökstyð mál mitt, þótt aðrir geti haft aðrar skoðanir.? Breytt umhverfi Fyrir um þremur árum skrifaði Trausti bókina Borg og náttúra og þar tíundaði hann mikilvægi strand- arinnar sem er honum enn mjög hugleikin, en í því sambandi segir hann mikilvægt að flugvöllurinn fari í burtu. ?1974 setti ég fram hugmynd um flugvöllinn á Löngu- skerjum en flugvöllurinn þarf að fara í burtu því það yrði til þess að styrkja miðborgina geysilega mikið og opna suðurströndina og svæðið áfram inn með Fossvoginum. Þetta er stórkostlegt svæði. Þegar Reykjavík byrjaði að byggjast voru íbúðarhúsin fyrst og fremst geymslu- eða hvíldarstaðir þar sem menn komu örþreyttir frá vinnu á kvöldin til að ná sér fyrir næsta vinnudag, en nú vill nýja borgarkynslóðin njóta borgarinnar og strandarinnar. Hún vill lifandi borgarumhverfi eins og þekkist í gamla bænum og frístundabyltingin tengist þessu. Fólk vill að borgin sé hluti af afþreyingarlífsstílnum nýja og unga fólkið leggur ekki mikið upp úr risastórum görðum eða miklu útsýni. Sýnin hefur mikið breyst frá því fólk úti á landi þurfti stöðugt að vera að skima eftir kúm og hestum frá heimili sínu og vildi svo áfram geta horft vel yfir eftir að til borg- arinnar var komið,? segir Trausti Valsson. Morgunblaðið/Árni Torfason Trausti Valsson með bók sína um skipulag byggðar á Íslandi. Borgarkyn- slóðin vill njóta borgarinnar Trausti Valsson gefur út bók um skipulag byggðar á Íslandi RÍKISSTJÓRNIN samþykkti í gær, að tillögu samgönguráðherra, að leggja fram á Alþingi frumvarp um breytingar á lögum um rannsókn flugslysa. Frumvarpið kveður á um breytingu á stjórnskipulagi flugslysarannsókna. Rannsókn- arnefnd flugslysa verður skipuð þremur mönn- um en í nefndinni hafa setið fimm menn. Þá verður skipaður sérstakur forstöðumaður nefndarinnar, sem annist daglegan rekstur. Jafnframt er gert ráð fyrir að nefndin ráði til sín aðstoðarforstöðumann. Frumvarpið er samið af starfshópi sem sam- gönguráðuneytið skipaði í ágúst 2001 til þess að vinna að heildarendurskoðun laga um rannsókn flugslysa. Starfshópnum var ætlað að fjalla um hvort ástæða væri til að breyta fyrirkomulagi og skipan rannsóknarnefndar flugslysa, stjórn- sýslulegri stöðu nefndarinnar og heimildum til endurupptöku mála. Einnig var farið þess á leit við starfshópinn að hann kannaði réttarstöðu nefndarinnar gagnvart upplýsingalögum og starfsaðferðir nefndarinnar með hliðsjón af at- hugasemdum. Frumvarpið gerir ráð fyrir að rannsóknar- nefnd flugslysa skuli þegar við á láta rannsókn máls ná til fyrirkomulags tilkynninga um flug- slys, til leitar og björgunaraðgerða og annarra aðgerða sem ætlað er að draga úr afleiðingum flugslysa. Kveðið er sérstaklega á um heimild til þess að fela öðru ríki með samkomulagi að annast rannsókn flugslyss á íslensku yfirráða- svæði. Samgönguráðherra getur falið rann- sóknarnefnd flugslysa að rannsaka atriði sem varða almennt flugöryggi, án þess að það teng- ist flugslysi. Þá er í frumvarpinu að finna al- mennt þagnarskylduákvæði. Fækkað verður um tvo í rannsóknarnefnd flugslysa LANDHELGISGÆSLUNNI barst í gær minningargjöf sem nemur 10 milljónum króna í sjóð sem stofnaður var vegna söfnunar fyrir nætursjónauk- um í þyrlum Gæslunnar. Auk þess á sjóðurinn að standa undir kostnaði við nauð- synlegan fylgibúnað og þjálfun flugáhafna til notkunar á sjón- aukunum. Gefendur óskuðu nafnleyndar að svo stöddu, seg- ir í frétt á vef Landhelgisgæsl- unnar. Gáfu 10 milljónir fyrir nætur- sjónauka
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.