Morgunblaðið - 14.12.2002, Blaðsíða 70

Morgunblaðið - 14.12.2002, Blaðsíða 70
UMRÆÐAN 70 LAUGARDAGUR 14. DESEMBER 2002 MORGUNBLAÐIÐ JÓHANNES Geir Sigurgeirsson lætur sér ekki duga að ráðast að vísindamönnum sem samkvæmt sannfæringu og bestu samvisku starfa, heldur gerist hann svo ófor- skammaður að ráðast að Náttúru- verndarsamtökum Íslands með lúa- legum aðdróttunum og fáheyrðu bulli. Þar sem Jóhannes Geir veður elginn er engu líkara en fari maður sem mikinn bagga hefur á sam- visku sinni. Hann opinberar ekki bara einkar óvenjulegt innræti og afburða vanþekkingu með áróðri sínum, heldur bætir hann um betur og gengur svo langt í óhróðri sín- um að engu er líkara en hann eigi persónulegra hagsmuna að gæta. Jónannes Geir heldur því fram í útvarpsviðtali að morgni 10. dags desembermánaðar árið 2002, að það sé spurning hvort að reglum lýðræðis sé farið þegar óbreyttir borgarar setja sig upp á móti fram- kvæmdum þegar Alþing hefur gef- ið samþykki. Reyndar heldur Jó- hannes þessi því fram að það brjóti í bága við lýðræðið að menn hreyfi mótmælum eftir að ákvörðun hefur verið tekin. Hér er á ferðinni fáheyrð vald- níðsla, þótt einvörðungu sé hún í orði. Og ef hér er ekki um einræð- istilburði að ræða hlýtur að mega flokka framgöngu þessa undir hreina og klára vanþekkingu. Jóhannes Geir, sem þekktur er fyrir að hlífa sér hvergi þegar um það hefur verið að ræða að ota sín- um tota, heimtar nú að fá að vita hvaðan þeir peningar koma sem NÍ eyða í áróður sinn. Og hann tal- ar um það í þessu sambandi að menn heimti að bókhald stjórn- málaflokka fari upp á borð, en skirrist um leið við að opinbera styrki til Náttúruverndarsamtak- anna. Um leið og hér er verið að væna íslenska náttúruverndarsinna um óheiðarleika er verið að reyna að sverta mannorð þeirra sem mót- mæla Kárahnjúkavirkjun, því hver vill láta líkja sér við stjórnmála- flokk sem felur öll þau plögg sem hugsanlega geta komið óorði á framkvæmdir í þágu fyrirtækja og fjármagnseigenda? Jóhannes Geir nefnir einnig í téðu viðtali að sendiherra Íslands í Stokkhólmi hafi varað Landsvirkj- un við því að náttúruverndarsam- tök í Svíþjóð beindu spjótum sínum að verktökum sem voru í starthol- um með að fara í framkvæmdir við Kárahnjúka. Ef við erum með sérlegan sendi- herra Landsvirkjunar í Svíþjóð, þá er spurning hvort við verðum ekki líka að opna skrifstofu sendiherra Náttúruverndarsamtakanna, svo lýðræðis sé gætt. En það er fá- heyrð hneisa að sendiherra skuli gera sér far um að njósna í útlönd- um fyrir íslensk fyrirtæki. Ég tala nú ekki um þegar slíkar njósnir ganga í berhögg við lýðræði og virðast til þess eins ætlaðar að koma óorði á þá sem vilja náttúru Íslands vel. Jóhannes Geir vill banna mönn- um að mótmæla um leið og hann mótmælir aðgerðum náttúruvernd- arsinna. Og hann heldur því fram að erlent fjármagn sem rennur til Náttúruverndarsamtakanna geti haft neikvæð áhrif á samfélagið um leið og hann viðurkennir að rekstur Landsvirkjunar sé að stórum hluta byggður á erlendu fjármagni. Um leið og ég bendi Landsvirkj- un á að fara að huga að því, hvers konar fólk fyrirtækið velur til að vera í forsvari í framtíðinni, langar mig að benda Jóhannesi á eftirfar- andi: Það er skylda hvers og eins einasta Íslendings að velta því fyr- ir sér hvenær stórframkvæmdir eru í hag og hvenær þær eru þjóð- inni í óhag. Það er skylda allra þegna í lýðræðisþjóðfélagi að hafa auga með þeim sem vilja spila frítt með fjármagn þegnanna. Og þegar um það er að ræða að óafturkræf umhverfisáhrif eru af þeirri stærð- argráðu sem um ræðir við Kára- hnjúka er það skylda hvers og eins að heimta svör við spurningum um það hver hin endanlega niðurstaða verður. Mun þessi framkvæmd gefa þjóðinni arð? Munu nokkrir útvaldir fá mikið í aðra hönd? Eða verður Kárahnjúkavirkjun fimmtíu milljarða baggi sem skattgreiðend- ur borga? Bannað að brosa Eftir Kristján Hreinsson ?Verður Kárahnjúka- virkjun fimmtíu milljarða baggi sem skattgreið- endur borga?? Höfundur er skáld. Í ÞESSUM greinarstúf vilja undirritaðir koma með innlegg í, að því er virðist, skekkta umræðu um jafnréttismál innan Háskóla Ís- lands. Svo virðist sem þess mis- skilnings gæti að jafnréttisstarfið innan skólans snúist mest um að styrkja stöðu kvenna innan greina þar sem karlmenn eru í meirihluta, en síður öfugt. Þessi mynd er að okkar mati ekki alveg rétt og höf- um við reynslu af annarri hlið þessa starfs. Höfundar eru báðir nemendur í einu af þeim fögum sem hefur ein- kennst mest af konum frá upphafi. Fagið er félagsráðgjöf, en hún hef- ur orðið kvennafag á Íslandi, eins og svo mörg önnur fög þar sem unnið er með fólki. Aðeins 12 karl- menn hafa útskrifast frá Háskóla Íslands í félagsráðgjöf af 183 ein- staklingum sem útskrifast hafa á þeim 20 árum sem greinin hefur verið kennd við Háskólann (Nem- endaskrá HÍ). Jákvæð mismunun í námi í félagsráðgjöf Á síðasta ári vann jafnréttis- fulltrúi Háskóla Íslands að vönd- uðum kynningarbæklingi í sam- vinnu við félagsráðgjöf með sérstakri skírskotun til karla. Þetta ásamt samstarfi félagsráð- gjafar við Háskóla Íslands og Fé- Jafnara kynja- hlutfall í félagsráðgjöf Eftir Pétur Gauta Jónsson og Eymund Garðar Hannesson ?Karlkyns og kvenkyns starfskraftar í heil- brigðis- og félagsþjón- ustu taka með ólíkum hætti á málum.? Pétur Gauti Jónsson Eymundur Garðar Hannesson NÝLEGA kynnti ríkisstjórnin þrjú endurskoðuð frumvörp til laga er öll varða rannsókna- og tæknisjóði rík- isins. Þar er gert ráð fyrir tveimur meginsjóðum, Rannsóknasjóði innan menntamálaráðuneytis og Tækni- sjóði innan iðnaðarráðuneytis. Í frumvörpunum eru jákvæð ný- mæli svo sem að síður verður gert upp á milli grunnrannsókna og hag- nýtra rannsókna og að stoðsjóður til tækjakaupa verður myndaður við Rannsóknasjóð. Seta fjögurra ráð- herra í Vísinda- og tækniráði gæti aukið fjárhagslegt bolmagn sjóðanna en gæti einnig leitt til of mikilla áhrifa skammtímahagsmuna á stefnumörk- un. Undirritaður óttast hins vegar að markmið laganna um eflingu vísinda- samfélagsins og aukna samkeppnis- hæfni atvinnulífsins náist ekki. Ann- ars vegar vegna smæðar sjóðanna og hins vegar vegna fyrirkomulags á stjórnskipun væntanlegs Tæknisjóðs. Þrátt fyrir boðaða aukna skilvirkni sjóðanna hefur takmarkað fjármagn takmörkuð áhrif innan vísindasam- félagsins. Sjóðirnir til samans ráða einungis yfir um 9% fjármagns til þessa málaflokks. Þar sem a.m.k. helmingur tekna okkar Íslendinga kemur frá sjávar- fangi, væri líklegast til árangurs að sjávarútvegsráðherra skipaði stjórn hins nýja Tæknisjóðs í stað iðnaðar- ráðherra eins og nú er stefnt að. Þrátt fyrir góðan vilja til jafnaðar milli ráðuneyta hlýtur ávallt að vera mest- ur skilningur á þörfum þeirra sem ná- lægt standa. Að sjálfsögðu á að miða uppbygg- ingu vísindasamfélags okkar við skipulag þeirra þjóða sem bestum ár- angri hafa náð, en slík módel þarf að laga að íslenskum raunveruleika. Iðn- aðarþjóðirnar Írar og Finnar byggðu stjórnskipun sinna vísindasamfélaga að eigin þörfum, en það eitt nægði ekki til, þær stórefldu einnig rann- sókna- og tæknisjóði sína á sama tíma.. Frumvörp um rannsókna- og tæknisjóði Eftir Konráð Þórisson Höfundur er fiskifræðingur og starfar á Hafrannsóknastofnuninni. ?Líklegast væri til ár- angurs að sjávarút- vegsráð- herra skipaði stjórn hins nýja Tæknisjóðs í stað iðnaðarráðherra eins og nú er stefnt að.? Flott kvenúr LAUGAVEGI 15 Sími 511 1900 www.michelsen.biz Kíktu á úrvalið á
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.