Morgunblaðið - 28.09.2003, Blaðsíða 32

Morgunblaðið - 28.09.2003, Blaðsíða 32
FRÉTTIR 32 SUNNUDAGUR 28. SEPTEMBER 2003 MORGUNBLAÐIÐ Lækjasmári 56 - Opið hús Hæð og ris í litlu fjölbýli á frábærum stað í Smárahverfi. Sérinngangur, 3 svefnherbergi, stofa, þvottahús innaf eldhúsi. 12 fm bílskýli fylgir íbúðinni. Ásdís Ósk, sölufulltrúi, tekur á móti gestum í dag á milli kl. 14:00 og 15:00. Gsm: 863 0402 Ásdís Ósk Valsdóttir asdis@remax.is símar: 863 0402/520 9560 Hans Pétur Jónsson lögg. fasteignasali Heimilisfang: Lækjasmári 56 Stærð: 116,4 fm Byggingarár: 1997 Brunabótamat: 13,9 millj. Verð: 16,8 millj. MJÓDD Granaskjól 38 - opið hús Efri hæð í tvíbýli á frábærum stað. 2 svefnher- bergi, stofa, opin borðstofa. Búið að endurnýja eldhús og baðherbergi. 30 fm bílskúr (ekki full lofthæð) fylgir íbúðinni. Örstutt í skóla, KR, Vest- urbæjarlaugina og aðra þjónustu Ásdís Ósk, sölufulltrúi, tekur á móti gestum í dag á milli kl. 16:00 og 17:00. GSM: 863 0402 Ásdís Ósk Valsdóttir asdis@remax.is símar: 863-0402/520-9560 Hans Pétur Jónsson lögg. fasteignasali Heimilisfang: Granaskjól 38 Stærð: 98 fm Byggingarár: 1958 Brunabótamat: 13,4 millj. Verð: 16,3 millj. MJÓDD HVAMMUR Í SKORRADAL Kynning á Garðatorgi Kynnum 35 nýjar sumarhúsalóðir í dag kl. 13-16 Perla vesturlands Garðatorg, eignamiðlun kynnir 35 nýjar lóðir í landi Hvamms í Skorradal. Hvammur hefur verið í umsjá Skógræktarinnar undanfar- in 40 ár og er jörðin að stórum hluta skógi vaxin. Hvammur er norðan megnin við Skorradalsvatn og hallar gegnt suðri (skjól fyrir norðanáttum), algjör paradís. Starfsmenn Garðatorgs ásamt eig- endum Hvamms verða á staðnum og kynna áhugasömum allt sem viðkemur uppbyggingu þessa ótrúlega fallega svæðis. Ef þú ert að leita að sumarhúsalóð komdu þá og skoðaðu hvað Hvammur hefur upp á að bjóða. Verið velkomin á Garðtorg - heitt á könnunni og með því. (Garðatorg er staðsett við hlið klukkuturns- ins í miðbæ Garðbæjar). Sjá heimasíðu: www.hvammsskogur.is Upplýsingar veita: Þórhallur 896 8232 og Jóhann 896 1510 Opið mán.-fim. frá kl. 9–18, fös. frá kl. 9-17 OPIN HÚS Í DAG FRÁ KL. 15-17 Ármúla 1, sími 588 2030 – fax 588 2033 Falleg neðri sérhæð um 127 fm auk 25,4 fm bílskúrs. Vel við haldin eign á eftirsóttum stað. Vigfús og Sigrún taka vel á móti gestum á milli kl. 15 og 17 í dag. V. 19,7 m. 5637 RAUÐAGERÐI 10 - SÉRHÆÐ Fjögurra herbergja íbúð um 93 fm á annarri hæð (efstu) í litlu fjölbýli. Vel skipulögð íbúð, m.a. er þvottahús í íbúðinni. Vönduð gólfefni. Dóra tekur vel á móti gestum á milli kl. 15 og 17 í dag. V. 15,8 m. 5529 ESPIGERÐI 20 - GOTT ÚTSÝNI Stórglæsileg 6 herbergja íbúð sem er á tveimur hæðum ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í þriggja hæða fjölbýlishúsi. Guðni og Ester taka vel á móti gestum á milli kl. 15 og 17 í dag. V. 22,9 m. NAUSTABRYGGJA 23 - GLÆSIEIGN SKIPTU VIÐ FAGMENN – ÞAÐ BORGAR SIG Glæsilegar skrifstofueiningar til leigu í lyftuhúsi við Skipholt. 224m² (skiptanlegir) og 137m². Nýlega endurnýjað, parket, flúor- sent lýsing í loftum, lagnastokkar með öflugum tölvulögnum. Gott aðgengi og alltaf næg bílastæði. Tilvalið fyrir hátæknifyrirtæki. Sanngjarnt leiguverð. Skipholt Sími 511 2900 Skipholti 50b, 105 Reykjavík Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði  Nýkomið í einkas. sérl. gott ca 800 fm atv.húsnæði á óvenju stórri sérlóð. Húsnæðið skiptist í vinnslusali, skrifstofur, o.fl. lofthæð ca 7 metrar, inn- keyrsludyr 4 metrar. Góð stað- setning í grónu hverfi. Einstakt tækifæri til að eignast fram- tíðareign. Selt í einu eða tvennu lagi. Hagstætt verð og kjör. Magnús Emilsson löggiltur fasteignasala Drangahraun - Hf. - atvinnuhúsnæði Nánari upplýsingar gefur Helgi Jón á skrifstofu. SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is Eskihlíð 21a - Opið hús Mjög falleg 125 fm mikið endurnýjuð íbúð á 4. hæð í góðu fjölbýlishúsi með glæsilegu útsýni yfir borgina. Stórar saml. stofur, suðvestursvalir. 2 góð svefnherbergi. Rúmgott eldhús. Auka- herbergi í kjallara með aðgangi að snyrtingu. Gler endurnýjað. Nýlegt eikarparket á gólfum. Húsið nýtekið í gegn að utan. Hafdís sýnir íbúðina í dag, sunnudag, frá klukkan 14-16. SNYRTIVÖRUVERS. ÓDÝRT ÓDÝRT Versl- unin Fína, Mosfellsbæ, til sölu. KAFFIHÚS Á LAUGAVEGI Þægilegur rekst- ur, nýinnr. vaxandi rekstur, v. 4,8 m. BÍLALÚGUGRILL 90 m. sala á ári, ca 30% hráefniskostnaður, v. 25 m. VÉLSMIÐJA Tækjabúnaður nýr, næg verk- efni, til sölu að hluta eða allt. 4 menn. BÍLAUMBOÐ Eitt merki, ódýrir þekktir bílar, margir mögul. í rekstri, flott tækifæri. HANNYRÐAVERSLUN Ein þekktasta og vin- sælasta verslunin í þessu fagi í áratugi. FRAMLEIÐSLA - GRÆNMETISRÉTTIR Upp- skriftir, hönnun, umbúðir o.fl. SÖLUTURN RÉTT VIÐ SKÓLA Selst v. flutn- inga af landinu, v. aðeins kr. 2,5 MAT- OG KAFFISTOFA Opið 7.30-17, sala ca 1,3 á mán. 1,5 starf, glæsil. veislueldhús. STEINSTEYPUSÖGUN - KJARNABORUN Gamalgróið fyrirtæki með ca 100 m. veltu SÍÐUMÚLA 15 • SÍMI 588 5160 FYRIRTÆKI TIL SÖLU LÍTIÐ SÝNISHORN ÚR SÖLUSKRÁ Skoðaðu alla söluskrána á heimasíðunni www.fyrirtaekjasala.is FYRIRTÆKJASALA ÍSLANDS Gunnar Jón Yngvason,löggiltur fasteignasali MIKIL SALA - MIKIL SALA ATVINNUHÚSNÆÐI - SÝNISHORN KRÓKHÁLS 508 +120 loft, skrifstofa. SKÚTAHRAUN 87 fm innkeyrslubil. BÍLSHÖFÐI 300 fm á 2 hæðum, 22,5 m. SKEMMUVEGUR 150+90 fm innkeyrslubil. HVERFISGATA Leigutekjur á ári 13,9 m. SKEIFAN 8 ára samningur, tekjur 8,3 á ári. MIÐBÆRINN Skifstofuhúsn. 235 fm. STÓRHÖFÐI 204 fm skrifstofuhúsnæði. SKIPHOLT 116 fm herbleiga ca 200 þ. HLÍÐASMÁRI 150 fm til leigu. SKÚTUVOGUR 540 fm, góð lofthæð. SELJABRAUT 6 leiguherb. Leigut. 190 þ. VANTAR VANTAR húsnæði fyrir kaffihús í miðbæ. VANTAR fyrir fjárfesti eign í útleigu. VANTAR fyrir þjónustu 100 fm innkbil. VANTAR verslunarhúsn. ca 150-200 fm. VANTAR eign sem má breyta í íbúðir. VIÐ HÖFUM HAFT NÓG AÐ GERA Í SÖL- UNNI - VANTAR EIGNIR TIL AÐ SELJA VILTU SELJA ? VIÐ SELJUM !! LÁGMARKSEINKUNN verður lækkuð úr 7,0 í 6,0 í þeim þremur námsgreinum sem kenndar eru á fyrsta misseri laganáms við Háskóla Íslands. Þetta var ákveðið á deild- arfundi lagadeildar Háskóla Íslands sl. þriðjudag, að því er fram kemur í fréttatilkynningu frá Orator, félagi laganema við HÍ. Félagið telur að með þessu sé verið að samræma lág- markseinkunn í námsgreinum þeim sem kenndar eru við lagadeild. „Einnig má segja að það umhverfi, sem námi í lögfræði á háskólastigi er búið um þessar mundir af hálfu stjórnvalda, kalli á slíka breytingu. Þannig eru fjárveitingar til kennslu miðaðar við þann fjölda stúdenta sem þreyti próf án þess að gerðar séu sérstakar kröfur af hálfu hins opinbera til sérstakrar sam- ræmdar lágmarkseinkunnar. Um árabil hefur lagadeild Há- skóla Íslands gert meiri kröfur til stúdenta sem stundað hafa nám við deildina en gerðar hafa verið í öðrum deildum Háskólans. Þannig hefur lágmarkseinkunn á fyrsta misseri verið 7,0 og lágmarkseinkunn í öðr- um greinum við deildina 6,0, en al- mennt gildir lágmarkseinkunnin 5,0 í öðrum deildum Háskólans. Aðrir háskólar gera ekki ríkari kröfur til sinna laganema heldur en annarra nemenda við viðkomandi skóla,“ seg- ir í fréttatilkynningu Orators. Að mati Orators hefur lagadeild þó ekki horfið frá því sjónarmiði að gera þurfi ríkar námskröfur til laga- nema, enda sé ekki um að ræða stór- vægilega breytingu á náminu í heild sinni. Lágmarks- einkunn lækkar í laga- deild HÍ EIÐUR Guðnason, sendiherra Ís- lands í Peking, sem jafnframt annast samskipti Íslands við Ástralíu, Nýja- Sjáland, Mongólíu, Norður-Kóreu, Suður-Kóreu og Víetnam, er nú staddur hér á landi í tengslum við viðskiptaviðræður Íslands og Kína. Eiður verður til viðtals í Útflutnings- ráði, Borgartúni 35, þriðjudaginn 30. september nk. kl. 9.30–12. Í viðtals- tímanum gefst aðilum í viðskiptalíf- inu og öðrum sem telja sig eiga hags- muna að gæta í umdæmisríkjum sendiráða Íslands tækifæri til þess að ræða viðskiptamöguleika og önn- ur hagsmunamál þar sem utanrík- isþjónustan getur orðið að liði. Nánari upplýsingar eru veittar hjá Útflutningsráði, Borgartúni 35, þar sem tímapantanir eru einnig skráðar. Viðtalstími sendiherra Ís- lands í Peking ♦ ♦ ♦
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.