Fréttablaðið - 17.04.2008, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 17.04.2008, Blaðsíða 1
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 512 5000 FIMMTUDAGUR 17. apríl 2008 — 104. tölublað — 8. árgangur VEÐRIÐ Í DAG Indriði Indriða- son á Húsavík Hefur gefið út fimmt- án bindi um ættir Þingeyinga. TÍMAMÓT 36 Fimmtudag til sunnudags Opið til 21 í kvöld VelduektaMyllu Heimilisbrauð - brauðið sem allir á heimilinu velja Velkomin á Íslandsmót iðngreina í anddyri gömlu Laugardalshallarinnar föstudaginn 18. og laugardaginn 19. apríl kl. 9-18 h t tp :// is landsmot . sk i l l s i ce land . i s ALBERT HAUKSSON Stenslar myndir af vinum sínum á boli tíska heimili heilsa Í MIÐJU BLAÐSINS Nova hrifið af Eurobandinu Eurovisionfararnir frumsýna nýtt mynd- band á heimasíðu símafyrirtækisins. FÓLK 58 VINNUVÉLAR Dansandi gröfur og öðruvísi skemmtigarðar Sérblað um vinnuvélar FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG Aukinn ójöfnuður „Bilið milli ríkra og fátækra heldur enn að aukast á Íslandi“, skrifar Þorvaldur Gylfason. Íslendingar eru komnir fram úr Bretum í þessum efnum. Í DAG 28 TÓNLIST „Þetta verður tilfinninga- legt uppgjör,“ segir bæjarfulltrú- inn Margrét Gauja Magnúsdóttir, sem rýfur þögnina eftir tuttugu ár og syngur Eurovision-lagið Sólarsamba með föður sínum, Magga Kjartans, á Organ 23. apríl. „Það eru tuttugu ár síðan við vorum í Eurovision og við höfum náttúrlega ekkert elst,“ segir Margrét og hlakkar mikið til. „Þetta er flott lag og við ætlum bara að hafa gaman af þessu.“ Margrét segist hafa orðið fyrir nokkru aðkasti í æsku eftir að hafa sungið lagið en er löngu hætt að láta það á sig fá. „Börn geta samt verið grimm, það er alveg staðreynd, en þetta var ekkert sem ég bar skaða af.“ - fb /sjá bls 58. Feðgin syngja Sólarsömbu: Rjúfa þögnina eftir tuttugu ár SÓLARSAMBA Magnús Kjartansson og Margrét Gauja saman á sviði í Euro- vision 1988. STJÓRNMÁL/TÍSKA Hálsmen úr víravirki eftir íslenska gullsmið- inn Helgu Ósk Einarsdóttur er nú í eigu Condoleezzu Rice, utanríkis- ráðherra Bandaríkjanna. Ingi- björg Sólrún Gísladóttir færði Rice hálsmenið að gjöf á fundi utanríkisráðherranna á dögunum. Hálsmenið er úr línunni Millu eftir Helgu og var valið vegna langrar hefðar víravirkis í íslenskum þjóðbúningum, fegurðar þess og lögunar sem vísar til heimskringlunnar. „Þú munt örugglega sjá mig með þetta men opinberlega,“ sagði Rice ánægð þegar hún tók við gjöfinni. Sjá allt í miðju blaðsins Íslensk hönnun um háls Rice: Ánægð með gjöf Ingibjargar VÍÐA BJART VEÐUR Í dag verður minnkandi vindur við suðvestan- vert landið, annars hæg breytileg átt. Bjartviðri norðan til og austan annars skýjað með köflum. Hiti 7-13 stig að deginum. VEÐUR 4 10 8 10 11 8 FJÁRMÁL Tekjur ríkissjóðs að raun- gildi munu rýrna um 75 til 150 millj- arða króna á tímabilinu 2008 til 2010 vegna hruns einkaneyslu og sam- dráttar í efnahagslífinu í heild. Seðlabankinn og fjármálaráðuneyt- ið gera ráð fyrir fimm til átta pró- sent minni hagvexti árið 2010 en árið 2007. Fyrirsjáanleg kreppa mun einnig hafa í för með sér aukin útgjöld, til dæmis vegna aukins atvinnuleysis sem er áætlað um fjögur prósent. Sérfræðingar í þremur háskólum og hjá greiningardeildum viðskipta- bankanna, sem Fréttablaðið ræddi við, telja eðlilegt að áætla að sam- dráttur næstu þriggja ára muni verða fimm til tíu prósent miðað við fjárlög 2008. Þau gera ráð fyrir tekjum á þessu ári upp á 470 millj- arða. Tekjutapið nemur samkvæmt því 75 til tæplega 150 milljörðum króna á þessum þremur árum. Til samanburðar má geta þess að tekju- afgangur ríkissjóðs á síðustu fjór- um árum nemur um 170 milljörðum króna. Í nýrri þjóðhagsspá fjármála- ráðuneytisins er gert ráð fyrir að heildartekjur ríkissjóðs, miðað við verga þjóðarframleiðslu, dragist saman um rúm fimm prósent frá 2007 til ársins 2010. Þjóðarfram- leiðslan er um 1.200 milljarðar og hvert prósent í minni hagvexti er metið sem sama hlutfall tekjutaps fyrir ríkissjóð. Hvert prósent er því tekjutap uppá um 12 milljarða. Ný spá Seðlabankans er mun svart- sýnni eða allt að átta prósent sam- dráttur á sama tímabili. Fjölmargt veldur þessari tekju- rýrnun. Þyngst vegur einkaneyslan sem Seðlabankinn gerir ráð fyrir að dragist saman um þrettán prósent til 2010 en virðisaukaskattur er ein mikilvægasta tekjulind ríkissjóðs. Fjármálaráðuneytið gerir ráð fyrir að einkaneysla dragist saman um sex prósent. Fyrirséð er að tekju- skattur einstaklinga og tekjur af hagnaði fyrirtækja mun minnka stórlega en hefur verið verulegur á undanförnum árum. Áætlanir Seðlabanka og fjármálaráðuneytis á tekjutapi vegna tekjuskatts er talin vanmetinn því gera megi ráð fyrir að stór hópur launþega falli niður fyrir skattleysismörk. - shá Tekjutap ríkissjóðs allt að 150 milljarðar Ríkissjóður verður af gríðarlegum tekjum í fyrirsjáanlegri kreppu næstu þriggja ára. Hagfræðingar hjá háskólunum og greiningardeildum bankanna telja eðlilegt að reikna með tekjutapi upp á fimm til tíu prósent miðað við fjárlög 2008. HEIMILI HEILSA HÚS BÖRN NÁM FERÐIR MATUR BÍLAR TÍSKA GRÆJUR ATVINNA TILBOÐ VINNUVÉLAR O.FL. Albert Hauksson, nemandi í MS og tónlistar- stjóri söngleiksins Stjörnustríðs, fer ekki leynt með fataáhuga sinn og er af samnemendum talinn smekkmaður. „Þessa dagan á é Lára Heimisdóttir, formaður leikfélags Mennta- skólans við Sund, gaukaði því að blaðamanni að Albert væri smekkmaður þegar kæmi að fata li Inntur eftir því hlær hþ Yfirleitt fínn í tauinu Albert í sígildum jakka sem hann notar mikið. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR ÞJÓÐLEG HÖNNUNGullsmiðurinn Helga Ósk Einars-dóttir hannar meðal annars hálsmen úr víravirki, en eitt slíkt er nú í eigu Condol-eezzu Rice, utanríkisráð-herra Bandaríkjanna. TÍSKA 2 ÚRSLIT Í DAG Tíu grunnskólar keppa til úr-slita í dag í hinni geysivinsælu Skólahreysti. Undirbúningur fyrir keppnina hefur undan-farin þrjú ár orðið stór þáttur í íþróttakennslu grunnskóla.HEILSA 5 B A C K U P B O X H JÓ LA G R IN D U R T O P P B O G A R www.stilling.is // stilling@stilling.isSkeifan 11, 108 Reykjavik | Bíldshöfði 12, 110 Reykjavík | Smiðjuvegur 68, 200 Kópavogur | Dalshraun 13, 220 Hafnarfjörður Draupnisgata 1, 600 Akureyri | Eyrarvegur 29, 800 Selfoss. | Sími: 520-8000 Upplifðu Ísland með THULE ferðavörum.Margvíslegar lausnir fyrir mismunandi þarfir. Allar upplýsingar um ferðaboxin er að finna á vef Stillingar www.stilling.is Allar upplýsingar um ferðaboxin er að finna á vef Stillingar www.stilling.is Skeifan 11, 108 Reykjavik | Bíldshöfði 12, 110 Reykjavík | Smiðjuvegur 68, 200 Kópavogur | Dalshraun 13, 220 Hafnarfjörður Draupnisgata 1, 600 Akureyri | Eyrarveg r 29, 800 Selfoss. | Sími: 520-8000 Upplifðu Ísland með THULE ferðavörum.Margvísl r lausnir fyrir ismunandi þarfir. TH U LE TO PP B O GA R TH U LE HJ Ó LA GR IN DU R TH U LE BA CK U P BO X vinnuvélarFIMMTUDAGUR 17. APRÍL 2008 Nýjar rafhlöður með meira afl og endingu en áður hefur þekkst BLS. 12 Keflavík mætir Snæfelli Keflvíkingar sendu ÍR-inga í sumarfrí í gærkvöld. ÍÞRÓTTIR 52 VERK OG VIT Í LAUGARDALSHÖLL Stórsýning tileinkuð byggingariðnaði, skipulagsmálum og mannvirkjagerð hefst í Laugardals- höllinni í dag. Hefur mikið gengið á undanfarna daga við undirbúning sýningarinnar. Finnsku skiptinemarnir Jonna Ripatti og Piia Mailainen létu sitt ekki eftir liggja þegar þær unnu við uppsetningu á bás Iðnskólans. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA LÖGREGLUMÁL Yfirvöld í Richmond í Bandaríkjunum hafa lagt hald á ellefu nýlega bíla sem biðu uppskip- unar til Íslands. Löggæsluyfirvöld í Bandaríkjunum segja að bílunum hafi verið stolið og skráningu þeirra breytt að sögn Gylfa Sigfússonar hjá Eimskip. Allt hafi virst eðlilegt og tollurinn engar athugasemdir gert. „Þetta er greinilega mjög vel skipulagt,“ segir Gylfi sem kveður bílana, sem voru af tegundum á borð við Range Rover og Hummer, hafa komið til Eimskips í tveimur sendingum í febrúar og mars. Þeir hafi fyrst verið kyrrsettir á hafnarbakkanum og síðan fjarlægð- ir af yfirvöldum. Að sögn Gylfa var kaupverð bílanna ytra, samtals á bilinu 20 til 30 milljónir króna, greitt af bílainnflytj- anda á Íslandi. „Þessir bílar koma aldrei til Íslands. Þarna er einn Íslendingur sem tapar sínu fé og þarf að leita réttar síns gagnvart þessum þjófum,“ segir Gylfi. Bílarnir voru að sögn Gylfa keyptir af bílasölu á New York-svæðinu. „Það hefur verið kannað og komið í ljós að bílar frá því fyrirtæki hafa ekki áður verið fluttir til Íslands. - gar Bílar fyrir tugmilljónir á leið til Íslands sagðir stolnir og stoppaðir í Richmond: Stórfé tapast á stolnum bílum
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.