Morgunblaðið - 14.06.2007, Blaðsíða 29

Morgunblaðið - 14.06.2007, Blaðsíða 29
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 14. JÚNÍ 2007 29 kkur ekki f framtíð- að nýta n og tók ella renna nokkrum verfi sem orkufyrir- iðjustefn- tíma ver- má taka fðu getað hægt að r kæmist aði það,“ að ný rík- rkmiði að ætlun um úrusvæða. rri áætlun yrði lokið 2009 og þá lögð fyrir Al- þingi til afgreiðslu. „Þá fáum við í hendur stjórntæki sem kveður á um það hversu langt er hægt að ganga. Hvar má nýta með því að vernda og hvar má nýta með því að virkja,“ sagði Þórunn og sagði það því mið- ur svo að þau svæði sem hvað mest gildi hefðu út frá náttúruverðmæt- um sínum væru jafnframt þau svæði sem mest hefði verið sótt í til að virkja. „Ég hef lengi gert at- hugasemd við það. Ástæða þess að slagur hefur orðið um hverja ein- ustu framkvæmd er vegna þess að okkur hefur skort heildarsýnina og stjórntækið sem t.d. ráðuneyti um- hverfismála þarf að hafa.“ Stefán var í framhaldinu spurður um það hvaða viðmið væru höfð til grundvallar þegar verðgildi lands væri metið. Benti Stefán á að Landsvirkjun væri nú þegar að greiða fyrir ýmis réttindi í tengslum við virkjanir, t.d. vatns- réttindi, landnot og efnistöku. „Við setjum hins vegar ekki inn í okkar módel huglægar stærðir eins og skilyrt verðmætamat,“ sagði Stefán og benti á að ekki væri gerð krafa um slíkt þegar kæmi að virkjunar- framkvæmdum. „Og á meðan það er ekki krafa um það, þá er það ekki eitthvað sem við tökum upp af sjálf- um okkur,“ sagði Stefán. „Auðvitað er það grundvallarat- riði hvaða viðmið eru lögð til grund- vallar,“ sagði Þórunn og tók fram að mikilvægt væri að skipuleggja miðhálendið m.t.t. landnýtingar. Gagnrýndi Þórunn það að fyrir- komulag ákvarðatöku hvað viðkem- ur virkjanir hefði verið drifið áfram af pólitík. „Gerum okkur grein fyrir því að markaðslausnirnar geta mjög vel virkað umhverfinu í hag. Notum þau tæki sem við höfum til þess. Það er ekki síst ríkisvæðing stóriðjunnar sem hefur komið okk- ur þangað sem við erum í dag.“ a eftir topp?“ Morgunblaðið/Sverrir gvi Örn Kristinsson, Stefán Pétursson og Þór- u Atvinnuhóps Framtíðarlandsins. Í HNOTSKURN »Skýrsluhöfundar benda á aðhaustið 2006 hafi Kárahnjúkavirkjun verið talin kosta 115 milljarða króna. Telja þeir að hún myndi varla seljast á meira en 60–80 milljarða á frjálsum markaði miðað við lík- lega kröfu um ávöxtun. Mis- munurinn sé tap landsmanna. » Í áliti orkunefndar iðnaðar-ráðherra frá 1996 segir að eðlilegt sé að „ný stóriðja og nýjar virkjanir standist arðsem- iskröfur markaðarins eins og aðrar fjárfestingar.“ »Skýrsluhöfundar telja stór-iðjuskatt á almenning nema rúmum 2 milljörðum króna ár- lega, þar sem almenningur niðurgreiði í reynd stóriðju- rafmagnið. rri að Kára- ðsem- fjárfest- gt tap ef reikn- ldi fyrir ætur spjöll. Í da álfyr- rra verð- yrir út- gunda. ðsla sem rðisauka hinn ana- ni sem m það kavirkj- rði hefði er án heild s. rki aðið/RAX . Eftir Elvu Björk Sverrisdóttur elva@mbl.is MIKIÐ áfall er fyrir fólk að grein- ast með geðsjúkdóm, en fyrir þá sem lenda í slíku er gott að geta rætt mál sín við annað fólk með svipaða reynslu að baki. Þetta segja þau Herdís Benediktsdóttir og Kári Jóhann Halldórsson, en þau starfa bæði í Samherjaverk- efninu, sem er nýstofnaður stuðn- ingshópur innan samtakanna Hug- arafls, en þau aðstoða fólk sem er í bata eftir að hafa glímt við geð- raskanir. Þau Kári Jóhann og Herdís hafa bæði glímt við geðsjúkdóma. Kári Jóhann greindist með geðklofa en hefur verið hress í tvö ár, en Her- dís, sem veiktist af geðhvörfum, hefur verið hress í átta ár. Starf þeirra í samherjahópnum gengur út á að ræða við fólk sem greinst hefur með geðraskanir, hafi verið óskað eftir slíkum viðtölum. Kári segir meginmarkmiðið með samherjaviðtölunum að fólk geti deilt reynslu sinni með öðrum sem reynt hafa svipaða hluti. Í viðtöl- unum geti samherjar miðlað reynslu af eigin bata, verið fyr- irmynd, veitt stuðning, gefið þeim sem veikir eru von og kynnt þeim leiðir og úrræði. Herdís segir starfsemina ganga þannig fyrir sig að einstaklingur, aðstandandi eða meðferðaraðili geti hringt í Hugarafl og beðið um samherjaviðtal fyrir sinn skjól- stæðing. Fólk geti komið í fleiri en eitt viðtal, óski það þess. Fólki sem greinst hefur með geðsjúkdóm finnist gott að geta rætt við annað fólk með svipaða reynslu að baki. „Við hérna höfum gengið í gegnum það sama og þetta fólk,“ segir hún. Það skapist traust í samherja- samtölunum vegna hinnar sameig- inlegu reynslu af erfiðum sjúkdóm- um. Kári bætir við að þegar hann horfi til baka sjái hann að hann hefði haft mjög gott af því að geta hitt manneskju með svipaða reynslu sem komin væri í góðan bata. Kári bendir á að samherja- viðtölin snúist um sjúkdóm við- komandi, en einnig um aðra hluti. „Stundum þarf viðkomandi bara að fá að tala. Þá er það okkar hlutverk að hlusta og fylgjast með og reyna síðan að leggja eitthvað jákvætt til umræðunnar,“ segir hann. Íslensk hugmynd Herdís og Kári segja að starfsemi Samherja hafi meðal annars verið kynnt á sjúkrahúsum. Þangað hafi verið dreift bæklingum með upp- lýsingum um samherjaviðtölin. Þau leggja áherslu á að Samherji sé ekki meðferðaraðili, heldur sé markmiðið með starfseminni að fjölga úrræðum fyrir fólk með geð- sjúkdóma. Hugmyndin að Samherja sé ís- lensk og þau viti ekki til þess að starfsemi sem þessi þekkist erlend- is. Herdís er á leið til Bandaríkj- anna í byrjun júlí á stóra ráðstefnu þar sem fjallað verður um geðheil- brigðismál. „Þar ætlum við að kynna þetta verkefni,“ segir hún. Gott fyrir fólk að geta deilt reynslu af geðsjúkdómum Morgunblaðið/Ásdís Samherjar Kári Jóhann og Herdís taka að sér að tala við fólk sem glímir við geðraskanir, en í viðtölunum getur fólk rætt reynslu sína við þau. Eftir Unu Sighvatsdóttur unas@mbl.is Við leggjum ekki áherslu áað dúxa á þeim mæli-kvarða sem mælir get-una til að útskrifa sem flesta lögfræðinga með sem minnst- um tilkostnaði,“ segir Oddný Mjöll Arnardóttir, prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík. „Skýrslan ber þetta þrennt saman: kostnað, skilvirkni og akademíska stöðu. Kostnaður og skilvirkni eru hins- vegar ekki réttu mælikvarðarnir á gæði náms, heldur í raun og veru þvert á móti.“ Oddný segir að skýrslan komi deildinni nokkuð á óvart því þegar drögin að niðurstöðunum voru upp- haflega kynnt þeim hafi einn mæli- kvarðanna verið fjármagn til rann- sókna úr samkeppnissjóðum. Lagadeild HR hafi þá reynst vera með sterkustu akademísku stöðuna af lagadeildum á Íslandi, en nú hafi sá mælikvarði einhverra hluta vegna verið tekinn út, andstætt ráð- gjöf þeirra erlendu sérfræðinga sem komu að gerð skýrslunnar. Lokaniðurstöður urðu þá þær að lagadeild HÍ komst á toppinn. Hún bendir einnig á að úttektin sé gerð á árunum 2003–2005, en það voru fyrstu starfsár lagadeildarinn- ar sem var þá ekki fullmönnuð og því ekki sambærileg við lagadeild Háskóla Íslands. Hún segir ánægjulegt að HR mælist þrátt fyr- ir það með hæst menntunarstig akademískra starfsmanna og mest fjármagn úr samkeppnissjóðum. „Við lítum því svo á að þessi skýrsla staðfesti gæði akademíska starfsins sem hér fer fram og við hlökkum til næstu skýrslu því vís- indastarfið hérna við lagadeild er núna komið á fullt skrið. Við erum alveg viss um að næst munum við koma út sem leiðandi skóli í laga- námi.“ Háskólinn á Akureyri hefur svip- aða sögu að segja að sögn Elínar Díönnu Gunnarsdóttur deildarfor- seta félagsvísinda- og lagadeildar, sem fyrst tók inn laganema haustið 2003. „Við erum enn að þróa námið og höfum ekki enn brautskráð fólk með réttindi, svo þetta er ekki alveg marktækt hvað okkur varðar.“ Staðfestir yfirburði HÍ Páll Hreinsson, deildarforseti lagadeildar Háskóla Íslands, segist fagna úttektinni mjög enda sýni hún fram á að HÍ hafi yfirburða- stöðu í kennslu og rannsóknum á sviði lögfræði. „Þetta staðfestir það sem við höfum lengi haldið fram, að innan lagadeildar erum við að nota peningana á ákaflega skilvirkan hátt, því við gerum mikið fyrir lítið. Hvergi á Íslandi eru stundaðar meiri rannsóknir í lögfræði en hjá okkur og án rannsókna verður eng- inn skóli alvöruháskóli.“ Það sem helst þykir gagnrýni- vert við lagadeild HÍ er að lágt hlut- fall kennara sé með doktorspróf. Páll segir það hafa verið vandamál á Íslandi um nokkurt skeið hve úr- valsnemendur skili sér illa í dokt- orsnám. Þar hafi lagadeildin ein- faldlega orðið undir í samkeppni við vinnumarkaðinn, því á meðan vel- launuð störf bjóðist mastersnemum hafi háskólasamfélagið ekki upp á að bjóða þá styrki og laun sem freista þeirra í áframhaldandi nám. „Þar verðum við að bregðast við eins og í nágrannalöndunum, að fá fasta styrki til að hvetja nemendur í doktorsnám.“ Hvað varðar ásakanir Háskólans í Reykjavík um hagræðingu niður- staðnanna kemur Páll af fjöllum og segist ekki hafa heyrt af því. Gæðaeftirlit nauðsynlegt Herdís Þorgeirsdóttir, prófessor við lagadeild Háskólans á Bifröst, segir að niðurstöðurnar séu ákveð- inn áfellisdómur m.a. yfir lagadeild- unum hvað varðar lágt hlutfall doktorsmenntaðra kennara. „Nú- gildandi háskólalög taka til allra há- skóla óháð rekstrarformi. Skilyrði fyrir því að þeir fái fé úr ríkissjóði eru m.a. að þeir uppfylli kröfur um menntun kennara og öflugar rann- sóknir sem eiga m.a. að tryggja samkeppnishæfi á alþjóðavett- vangi.“ Herdís segir laganámið ekki vera einskorðað við séríslenskar aðstæð- ur lengur, heldur þurfi það að standast evrópsk viðmið. Markmið Bologna-yfirlýsingarinnar sem Evrópuríkin hafi komið sér saman um sé samevrópskt menntasvæði þar sem kröfur um akademísk gæði séu samræmdar. Íslenskir nemend- ur verði því að geta treyst því að námið standist alþjóðlegar gæða- kröfur. „Til þess að svo megi verða þurf- um við líka að tryggja starfskjör og starfsöryggi prófessora. Til þeirra eru gerðar miklar kröfur og þeir verða að njóta akademísks frelsis.“ Herdís segist fagna skýrslu Ríkisendurskoðunar, það sé jákvætt að settur sé skýr laga- rammi um háskólana og að eftirlit sé með gæðum kennslu og rann- sókna. Skýrslan segir ekki alla söguna um lagadeildirnar Lagadeildir háskólanna fjögurra sem Ríkisend- urskoðun gerði úttekt á taka misvel í niðurstöður rannsóknarinnar. „Ekki réttur mælikvarði á gæði náms,“ segir pró- fessor við lagadeild HR. Oddný Mjöll Arnardóttir Herdís Þorgeirsdóttir Elín D. GunnarsdóttirPáll Hreinsson Í HNOTSKURN »Í skýrslu Ríkisendurskoð-unar lendir Háskóli Ís- lands í 1. sæti í öllum sam- anburðarliðum um gæði lagadeilda háskólanna fjög- urra. »Mælikvarðarnir við út-tekt lagadeildanna voru þrír: kostnaður, skilvirkni og akademísk staða. »Hlutfall starfsmanna meðdoktorspróf í föstum aka- demískum stöðum er að með- altali 14% við HÍ, 73% við HA, 31% við HR og 30% við HB. »Birt greinaígildi á hvertakademískt stöðugildi er að meðaltali 2,2 í HÍ, 0,9 í HR og HA og 1,0 í HB. silja@mbl.is
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.