Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 69

Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 69
LAUGARDAGUR 13. nóvember 2010 7 Handriðaplast Efni og ásetning. 27 ára góð reynsla. Uppl. í síma 8408282 , www.pyrite.is N & V Verktakar ehf Flísar - parket - mála - múrarar - smið- ir setjum upp eldhúsinnréttingar og margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 3149. nv.verktakar@gmail.com Tölvur Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Nudd Fantastic whole body massage S. 692 4599, Maria. NEW NEW NEW!!!LUXURY MASSAGE. IN DOWN TOWN ANYTIME!! S. 8924018 ALISIA NUDD - TILBOÐ - NUDD Dekur f. 2 kr. 9900,- Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar teg. nudds, alhliða snyrting, slökun, veitingar, heilsu, vítamín, næring- arráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex massage. Uppl. - pantanir s. 823 8280. JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 mán-lau. THE BEST!!! TANTRIC MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME!!!8698602 Spádómar Símaspá 859 9119 Tilfinningamál, fjármál, ársspá, andleg hjálp, bein miðlun og tarot. Laufey spámiðill. Löng reynsla. Opið frá kl. 20.00 - 24.00 visa/euro. Spásími 908 6060 Tarot, miðlun, trúnaður. Er byrj- uð á fullu aftur. Opið frá 12-23 S. 894 9228 Steinunn visa/euro Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. Rafvirkjun KVIKNAR EKKI Á PERUNNI ? Tek að mér allar inni-, úti-, garð- og jólalýsingar. Kem á staðinn, met og ráðlegg þér að kostnaðarlausu. Marinó Sigurðsson rafvirki. S. 820 2383. Viðgerðir Bílaviðgerðir Bremsur og fleira. Gerum klárt fyrir skoðun. Uppl. í s. 820 1974 & 894 2307. Önnur þjónusta Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, Brother, Canon og Epson send af stað samdægurs sjá nánar á Blekhylki.is S. 517-0150 Fjarðargötu 11. Húsasmíðameistari Get bætt við mig verkefnum í nýsmíði,viðhaldi eða byggingastjórn, fyrir einstaklinga eða húsfélög. S - 661 7081 Gunnar. GreenHouse - opið í dag frá 10-17. Góður og fallegur fatnaður. Buxurnar eru komnar. Verið velkomin, opið í dag frá 10-17. Green-house Rauðagerði 26. KEYPT & SELT Til sölu Til sölu 12 volta leiðiskrossar með raf- geymi, einnig 24 volta og 32 volta vand- aðir díóðuljósakrossar á leiði. Smásala. JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 2502. Opið virka daga 8-18. Mikið úrval af saltkristal lömpum og kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4, græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060 www.ditto.is Ljósakrossar á leiði til sölu 12v-24v-32v og Rafhlöðukrossar. Áratuga reynsla og gott verð. Endist ár eftir ár. Sendum í póstkröfu. Uppl. í síma 898 3206. PYLSUPOTTUR Hendy Wurst Wärmer til sölu. Mjög lítið notaður og sér varla á honum. Verð 75.000.- Upplýsingar í síma 6504000. Flott hlaupabretti til sölu, ÁRG. ‚07, notað 40klst nordic treck EX 3600 m.TV verð 250þ S. 777 6322. Til sölu 4 stk. vönduð hæðarstillan- leg eikarskrifborð frá ÁG. Uppl. s. 772 2990. Verkfæri Sem ný Mic Mac suðuvél + kerra og suðu hjálmur. Gas suðu sett og kerra fyrir litla kúta + slöngur og mælar. Gólftjakkur 2,5 tonn. V. 170 þús. S. 568 1075 & 899 1075. Rúllugardínur Gular, rauðar, grænar og bláar gerðar af meistarahöndum í 55 ár. Gluggakappar sf. Reyðarkvísl 12. s. 567 1086. Rúm til sölu með hirzlu fyrir neðan. Góð dýna. Verð. kr.15.000 Bókahilla einnig til sölu, kr.5000/tilboð. S:899- 7909 Ísskápar, þvottavélar, þurkarar, frysti- skápur, eldavélar, stólar, video, fartölva, bílavarahlutir, dekk. S : 896 8568. Til sölu 8 tommu Lx90 cassegrein tel- escope með autostar controler. Uppl. í s: 856-9646. Nytjamarkaður og handverksmarkaður í gamla pósthúsinu, digranesveg 9 frá 12-15. Óskast keypt Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, silfur og gullpeninga. Peningaseðla frí- merki póstkort. Verðmet heil söfn. S. 615 2715. Sjónvarp Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/ öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. - S. 552 7095. Ýmislegt Hljóðfæri 18 Gullkorn með Örvari Kristjánsyni er komin í verslanir. Harmonikur og harmonikkugeisladiskar í úrvali. Tökum harmonikkur í umboðssölu. Harmonikkukennsla. www.egtonar.is Sími 824 7610 & 660 1648. Vélar og verkfæri Handlyftivagnar HYTSU 2500kg m/ hraðlyftu Verð:49.900 kr með VSKSími: 5520110 www.pon.is Til bygginga Vinnupallur óskast. Óska eftir að kaupa góðan ál vinnupall breidd 1.4m. hæð 8-10m. Uppl í s. 8934535 , vidvikehf@ simnet.is . Óska eftir timbri 1x6 & 2x4. Hringið í s. 899 9288. Verslun HEILSA Heilsuvörur Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll - meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE Authentic initiation into the tantric mysteries with tantra massage. Unique experience for men, women and couples. Tel: 698 8301 www.tantra- temple.com Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir og óléttubekkir til sölu. Uppl í 8916447 Óli Whole bode massage 841 8529. SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Ökukennsla Ökukennsla, aðstoð við endurtöku- próf og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson. www.aksturinn.is S. 694 9515 Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 Haukur Vigfússon. SPAUGSTOFAN Í KVÖLD VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR: AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.