Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 63

Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 63
LAUGARDAGUR 13. nóvember 2010 9 Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is. TRÉSMIÐIR – DANMÖRK ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði til starfa við endurbætur á Industriens Hus í miðborg Kaupmannahafnar. Um er að ræða tímabundið verkefni og þurfa umsækjendur að geta hafið störf fljótlega. Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af mótauppslætti. Framkvæmdagleði í fyrirrúmi Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins • Álfabakka 16 • 109 Reykjavík • www.heilsugaeslan.is Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins leitar eftir sérfræðingum í heimilislækningum á eftirtaldar heilsugæslustöðvar: Heilsugæslan Árbæ Laus er til umsóknar 100% afleysingarstaða heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna Árbæ frá 15. desember n.k. eða eftir nánara samkomulagi, til eins árs. Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heimilislækningum. Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Gunnar Ingi Gunnarsson yfirlæknir Heilsugæslunnar Árbæ í síma 585 7800 eða á netfangi: gunnar.i.gunnarsson@heilsugaeslan.is Heilsugæslan Efstaleiti Laus er til umsóknar 100% staða heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna Efstaleiti. Auk hefðbundinna heimilis- lækninga fer fram á stöðinni kennsla í sérnámi í heimilislækningum auk kennslu kandidata og læknanema. Krafist er að umsækjandi hafi sérfræðimenntun í heimilislækningum auk reynslu af kennslu í heimilislækningum. Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Gunnar Helgi Guðmundsson yfirlæknir Heilsugæslunnar Efstaleiti í síma 585 1800 eða á netfangi: gunnar.h.gudmundsson@heilsugaeslan.is Heilsugæslan Firði Laus er til umsóknar 100% staða heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna Fjörð. Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heimilislækningum. Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Guðrún Gunnarsdóttir, yfirlæknir í síma 540 9400 eða á netfangi: gudrun.gunnarsdottir@heilsugaeslan.is. Heilsugæslan Grafarvogi Laus er til umsóknar 100% afleysingarstaða heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna Grafarvogi frá 1. júní 2011 n.k. eða eftir nánara samkomulagi, til eins árs. Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heimilislækningum. Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Atli Árnason yfirlæknir Heilsugæslunnar Grafarvogi í síma 585 7600 eða á netfangi: atli.arnason@heilsugaeslan.is. Heilsugæslan Hlíðum Laus er til umsóknar 100% heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna Hlíðum. Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heimilislækningum. Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Stefán Finnsson yfirlæknir Heilsugæslunni Hlíðum í síma 585 2300 eða á netfangi: stefan.finnsson@heilsugaeslan.is Heilsugæslan Mjódd Laus er til umsóknar 100% staða heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna Mjódd. Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heimilislækningum. Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Samúel J. Samúelsson, yfirlæknir Heilsugæslunni Mjódd í síma 513 1500 eða á netfangi: samuel.j.samuelsson@heilsugaeslan.is Heilsugæslan í Mosfellsumdæmi Laus er til umsóknar 100% staða heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna í Mosfellsumdæmi. Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heimilislækningum. Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Þengill Oddsson, yfirlæknir Heilsugæslunnar í Mosfellsumdæmi í síma 510 0700 eða á netfangi: thengill.oddsson@heilsugaeslan.is Umsóknir ásamt staðfestum upplýsingum um læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf sendist til starfsmannasviðs Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins Álfabakka 16, 109 Reykjavík, fyrir 29. nóvember n.k. Reykjavík, 13. nóvember 2010 Hefur þú áhuga á að starfa í Noregi? Radioservise Båtsfjord AS leitar að tæknimanni s.s. rafeindavirkja/rafvirkja með þekkingu á si- glingatækjum, fjarskiptatækjum og öðrum rafein- datækjum sem notuð eru um borð í skipum. Við bjóðum: • Fjölbreytilega vinnu við stærri sem minni skip/báta • Góð laun og starfsaðstöðu • Gott og á tíðum krefjandi starfsumhverfi Við leitum að starfsmanni sem hefur: • Þekkingu og menntun sem nýtist í starfi • Er sveigjanlegur og getur unnið sjálfstætt • Hefur góða enskukunnáttu Radioservice Båtsfjord AS er staðsett í Båtsfjord, á Varangernesi í Finnmark. Í Båtsfjord búa um 2.100 manns og er sjávarútvegur helsta atvinnugreinin. Frekari upplýsingar veitir (á norsku/ensku) Andor, í síma: +47 94820000 eða tölvupósti: andor.kristiansen@mobildata.no Útboð á laxveiði í Krossá á Skarðströnd Veiðifélag Krossár á Skarðsströnd leitar hér með tilboða í lax- og silungsveiði á starfssvæði félagsins fyrir árin 2012, 2013 og 2014, samkvæmt fyrirliggjandi út- boðsskilmálum og upplýsingum. Krossá á Skarðsströnd í Dalabyggð er í fögru umhverfi og rúmlega 200 km fjarlægð frá Reykjavík. Veitt er á flugu og maðk og er veitt á tvær stangir frá 1. júlí til 25. september. Útboðsgögn má nálgast hjá Landssambandi veiðifélaga og á skrifstofu Bændasamtaka Íslands, Bændahöllinni v/Hagatorg, 107 Reykjavík, sími 563 0300. Einnig má nálgast útboðsgögn hjá formanni Veiðifélags Krossár, Trausta V. Bjarnasyni, sími 434 1420 eða 663 1420. Áskilið er að tilboðum sé skilað á tilboðsformi sem fylgir útboðsgögnum. Tilboðum skal skilað til formanns Veiðifélagsins, Trausta V. Bjarnasonar, Á, 371 Búðardal. Frestur til að skila tilboði rennur út þriðjudaginn 30. nóvember 2010. Tilboðin verða opnuð lagardaginn 4. desember 2010, kl. 13:00 í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska. Fh. Veiðifélags Krossár, Trausti V. Bjarnason Útboð ALLT KLÁRT FYRIR ÞÍNA HEIMSÓKN V I N A L E G R I U M A L LT L A N D Um er að ræða góðan heimilismat, bakstur og almenn störf í eldhúsi. Sjálfstæð vinnubrögð, heiðarleiki og áhugi á matreiðslu er skilyrði. Unnið er á vöktum og er um ca. 70% starf að ræða en möguleiki á aukningu þegar líða tekur að sumri. Allar nánari upplýsingar veitir Gunnar í síma 562-3350 og á tölvupósti gunnar@fosshotel.is. Matráður óskastFosshótel, vinalegri um allt land Góður starfskraftur óskast til starfa í eldhúsi. HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN Sérfræðingur Hafrannsóknastofnunin óskar eftir því að ráða sérfræðing til starfa við hvalarannsóknir á Nytjastofnasviði stofnunarinnar. Um er að ræða tímabundna ráðningu til eins árs og felst starfi ð að mestu leyti í tölulegri úrvinnslu gagna og greinaskrifum. Æskilegt er að umsækjandi haf lokið meistara- eða doktorsprófi í líffræði, tölfræði eða öðrum greinum raunvísinda sem nýtast í starfi . Lögð er áhersla á færni við gagnagreiningu, tölfræðilega úrvinnslu og greinaskrif. Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á gagna- grunnum, t.d. Oracle og tölfræðiforritum, t.d. R/Splus. Leitað er eftir einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, hefur góða samskipta- og skipulagshæfi leika og áhuga á auðlindum og vistkerfi sjávar. Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfi ð veita Gísli A. Víkingsson (gisli@hafro.is) og Ólafur S. Ástþórsson (osa@hafro.is). Skrifl egum umsóknum með upplýsingum um menntun, fyrri störf og nöfnum tveggja meðmælenda skal skila til Hafrannsóknastofn- unarinnar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, eða í tölvupósti (hafro@hafro.is), eigi síðar 3. desember 2010. Æskilegt er að umsækjendur geti hafi ð störf sem fyrst. Hafrannsóknastofnunin er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf-og fi skirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar haf- rannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur 5 útibú, tilrauna- eldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur um 150 starfsmenn í þjónustu sinni. Hafrannsóknastofnunin, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, s: 575 2000
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.