Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 56

Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 56
 13. nóvember 2010 LAUGARDAGUR2 VIÐ VILJUM RÁÐA ... PIPAR\TBWA – Tryggvagötu 17 – 101 Reykjavík – Sími 510 9000 – www.pipar-tbwa.is ... öfluga grafíska hönnuði til starfa í líflegu umhverfi. Þeir þurfa að geta unnið sjálfstætt og einnig tekið þátt í hópastarfi innan stofunnar. Umsóknir ásamt ferilskrá og sýnishornum af verkum skal senda á umsokn@pipar-tbwa.is fyrir 19. nóvember nk. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Menntunar- og hæfniskröfur Grafískur hönnuður með áherslu á margmiðlun \ Próf í grafískri hönnun \ Víðtæk þekking á margmiðlunarforritum \ A.m.k. þriggja ára starfsreynsla \ Hugmyndaauðgi \ Gott skap Grafískur hönnuður \ Próf í grafískri hönnun \ A.m.k. þriggja ára starfsreynsla \ Hugmyndaauðgi \ Gott skap Viltu auðga líf mitt? Ég er 40 ára gömul kona með hreyfihömlun sem óskar eftir persónulegri aðstoðarmanneskju til starfa, helst sem fyrst. Í boði eru dagvaktir virka daga. Ég þarfnast aðstoðar við flestar athafnir daglegs lífs, svo sem við klæðnað, akstur í skóla og vinnu, tölvuvinnu og ýmis önnur verk. Markmið aðstoðarmanneskju er að stuðla að tækifærum mínum til þátttöku í samfélaginu og að viðhalda og auka lífsgæði mín. Æskilegt er að hún hafi bílpróf því ég hef eigin bíl til umráða. Jákvæðni, sveigjanleiki og virðing er lykillinn að farsæld í okkar samstarfi. Fyrirspurnir, umsóknir og ferilskrár ásamt meðmælum berist á netfangið: astasolehf hjá simnet.is Með fyrirfram þökk, Ásdís Jenna Ástráðsdóttir SÍMI 440 1000 WWW.N1.IS N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Nánari upplýsingar um starfið veitir Ómar Jóhannsson, rekstrarstjóri þjónustustöðva, í síma 440 1021. Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið: atvinna@N1.is fyrir 21. nóvember næstkomandi. STÖÐVARSTJÓRI AKUREYRI Hæfniskröfur: Haldgóð menntun sem nýtist í starfi Reynsla á sviði verslunar og stjórnunar Rekstrarþekking Almenn tölvukunnátta Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Leiðtogahæfni og samskiptalipurð Jákvætt viðhorf og atorkusemi Helstu verkefni: Daglegur rekstur Verkstjórn og eftirlit Starfsmannamál Innkaup og samskipti við birgja Birgðastýring og kostnaðareftirlit Önnur verkefni á stöðinni N1 óskar eftir að ráða stöðvarstjóra til að annast daglegan rekstur og stjórnun þjónustustöðva N1 á Akureyri. STÖRF ÞERAPISTA Í MST Barnaverndarstofa hefur starfrækt svokallaða fjöl- kerfameðferð (Multisystemic Therapy - MST) sem er gagnreynd meðferð með fjölskyldum unglinga með alvarlegan hegðunarvanda sem annars þyrftu vistun utan heimilis. MST miðar að því að efla foreldrahæfni og bæta samheldni og samskipti í fjölskyldu. Meðferð- in fer fram á heimili fjölskyldunnar og í nærsamfélagi í samstarfi við skóla og aðra lykilaðila. Aðgengi er að ákveðnum meðferðaraðilum (þerapistum) í síma allan sólarhringinn. Vegna stækkunar meðferðarteyma eru lausar til umsókn- ar 2 stöður þerapista. Umsækjendur skulu hafa lokið háskólaprófi á sviði heilbrigðis- eða félagsgreina og hafa góða faglega þekkingu og reynslu af meðferðarvinnu. Þerapistar starfa undir stjórn handleiðara/teymisstjóra eftir meðferðarreglum og aðferðum MST, í samstarfi við erlendan MST sérfræðing. Um er að ræða fullt starf. Nánari upplýsingar um störfin og ráðningarskilyrði er að finna á Starfatorgi (www.starfatorg.is). Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barnaverndar- stofu á hæfni og eiginleikum umsækjenda. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Barnaverndarstofu við viðkomandi stéttarfélög. Í byrjun fá starfsmenn 5 daga grunnþjálfun í MST og reglulega þjálfun í framhaldi. Umsóknarfrestur er til 29. nóvember. Allar umsóknir gilda í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests ef starf losnar að nýju. Nánari upplýsingar veittar á Barnavern- darstofu í síma 530 2600 (www.bvs.is). Umsóknum má einnig skila rafrænt til ingibjorg@bvs.is. BARNAVERNDARSTOFA HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN Sérfræðingur Hafrannsóknastofnunin óskar eftir því að ráða sérfræðing til starfa við rannsóknir á hryggleysingjum á Nytjastofnasviði stofnunarinnar. Starfi ð felst í rannsóknum á stofnstærð, afrakstursgetu og líffræði humars og hörpudisks sem og annarra nytjastofna krabba- og skeldýra. Æskilegt er að umsækjandi haf lokið meistara- eða doktorsprófi í líffræði eða fi skifræði. Lögð er áhersla á færni við gagnagreiningu, tölfræðilega úrvinnslu og greinaskrif. Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á gagnagrunnum, t.d. Oracle og tölfræðiforritum, t.d. R/Splus. Leitað er eftir einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, hefur góða samskipta- og skipulagshæfi leika og áhuga á auðlindum og vistkerfi sjávar. Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Skrifl egum umsóknum með upplýsingum um menntun, fyrri störf og nöfnum tveggja meðmælenda skal skila til Hafrannsóknastof nunarinnar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, eða í tölvupósti (hafro@ hafro.is), eigi síðar en 3. desember 2010. Nánari upplýsingar um starfi ð veita Þorsteinn Sigurðsson (steini@ hafro.is) og Ólafur S. Ástþórsson (osa@hafro.is). Hafrannsóknastofnunin er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf-og fi skirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur 5 útibú, tilraunaeldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur um 150 starfsmenn í þjónustu sinni. Hafrannsóknastofnunin, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, s: 575 2000
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.