Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 42

Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 42
42 13. nóvember 2010 LAUGARDAGUR Gangi Ísland í ESB opn- ast ýmis sóknarfæri fyrir iðnaðinn, en mest munar um það ef evra verður tekin upp með fylgjandi stöðug- leika. Hagsmuna sjávarút- vegs þarf að gæta. Forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar lítur á ESB sem „taplið“ en veit engan skárri kost. Þing- maður Sjálfstæðisflokks í iðnaðarnefnd sér engin jákvæð áhrif af ESB-aðild. Á dögunum greindi Norræna ráð- herranefndin frá því að nýsköpun á Íslandi mældist neðarlega miðað við önnur norræn ríki. ESB-ríkin þrjú, Danmörk, Finnland og Sví- þjóð, voru í efstu sætunum en EES-ríkið Noregur var fyrir neðan Ísland. Samtök iðnaðarins hafa um ára- bil mælt með aðildarviðræðum um inngöngu í Evrópusamband- ið. Hátækni- og hugbúnaðarfyrir- tæki eru hlynnt inngöngu. Meiri- hluti fyrirtækja innan Samtaka ferðaþjónustunnar er það einnig. Að mati þessara fyrirtækja munar mest um evruna, meiri stöðugleika og auðveldari fjármögnun, sem fólk sér sem afleiðingu aðildar. Ekki eru þó öll fyrirtæki jafn sannfærð. Innan samtaka iðnaðar- ins eru mörg fyrirtæki, sem þjón- usta sjávarútveginn á ýmsan hátt, sem hafa áhyggjur af því að hags- munir sjávarútvegsins verði fyrir borð bornir í aðildarviðræðum. Iðnfyrirtæki í landbúnaði, kjöt- og mjólkuriðnaði, eru heldur ekki hrifin af aðild. Sparnaður við rammaáætlanir „ESB aðild þýðir að gjald Íslend- inga fyrir aðgang að ramma- áætlunum ESB um rannsókn- ir og þróun og samkeppnishæfni og nýsköpun fellur að miklu leyti niður, og verður fært með öðrum kostnaði af aðildinni,“ samkvæmt upplýsingum úr stjórnarráðinu. Þessi aðgangur kostar núna rúman milljarð á ári hverju. „Þá verður Ísland fullgildur aðili að atvinnu- og svæðaþróunarstarfi ESB en undir merkjum þess eru bæði öflugir sjóðir og stuðningur við samþættingu áætlana,“ segja upplýsingar úr iðnaðarráðuneyti. Ráðuneytið kveður upptöku evru miklu skipta fyrir atvinnuþróun og nýsköpun á Íslandi. Engin jákvæð áhrif af aðild Jón Gunnarsson er fulltrúi Sjálf- stæðisflokks í iðnaðarnefnd Alþingis. Hann er andsnúinn aðild að ESB, helst vegna þess að hann óttast að forræði Íslendinga yfir auðlindum geti skerst, að ESB breyti reglum um auðlindastýr- ingu þannig að erlendir aðilar geti keypt af Íslendingum aðgang að auðlindum: „Ég get ekki séð að aðild muni færa okkur nein jákvæð áhrif umfram það sem við höfum í dag. Við erum aðilar að þessum EES-samningi og ég held að [inn- ganga í ESB] sé ekki atriði sem muni laga samkeppnisstöðu okkar iðnaðar,“ segir hann. Jón vill ekki blanda umræðu um ESB við gjaldmiðilsskipti og stöð- ugleika efnahagslífsins. Aðild að myntbandalagi Evrópu taki enda mörg ár. Þangað til gæti krónan bætt samkeppnishæfni landsins. Í umsögn um þingsályktun um aðildarviðræðurnar segir Sam- orka, samtök orku og veitufyrir- tækja, hins vegar að eignarhald náttúru-auðlinda innan ESB sé alfarið á hendi aðildarríkjanna sjálfra, ekki ESB. Iðnaðarráðu- neytið segir að reglum um slíkt grundvallaratriði yrði ekki breytt í framtíðinni án samþykkis aðild- arríkja. Ferðaþjónusta einhuga um evru Erna Hauksdóttir, framkvæmda- stjóri Samtaka ferðaþjónustunn- ar, segir að nú þegar hafi mest allt regluverk ESB sem snýr að ferða- þjónustu og flugi verið fært í lög og aðild breytti ekki miklu um það. Könnun innan samtakanna, skömmu eftir hrun, hafi leitt í ljós að 70 prósent félagsmanna telji að aðild yrði mjög hagstæð ferðaþjón- ustunni og að 83 prósent þeirra vilji nota evru í stað krónu. „Og ég á ekki von á að þetta hafi breyst mikið síðan,” segir Erna: „Fólk er orðið óskaplega þreytt á þessum sveiflum í gengi krónu. Það er ekkert grín að verðleggja til dæmis ráðstefnu eftir tvö til þrjú ár. Þú veist ekkert hvað þú færð fyrir krónuna eftir þann tíma,” segir hún. Samtökin hafi kallað til ýmsa sérfræðinga og niðurstaðan sé sú að evran henti best og að hún verði ekki tekin upp með góðu móti án aðildar. Erna bendir á reynslu Finna. „Finnsk ferðaþjónusta telur að það hafi fyrst og fremst verið evran sem gerði þeim kleift að gera skynsamlegar áætlanir fram í tímann og búa við stöðugleika,“ segir hún. Þess skal getið að ekki eru allir sammála um árangur Finna eftir kreppu, svo sem í velferðarmál- um. Almennt hefur finnskum iðn- aði þó gengið vel og stöðugleiki náðst í efnahagslífi. Mikil skuld- setning og hátt gengi gjaldmið- ils til að berjast við verðbólgu er meðal þess sem angraði Finna áður. ESB er taplið Þorsteinn Ingi Sigfússon, forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar, segir að mjög örvandi samskipti við ESB hafi opnast með EES-samningn- um og hjá sambandinu sé æ meir litið til nýsköpunar. Eftir hrun hafi bankar verið tregir til að lána í þennan málaflokk. „Þessi skilyrði til fjármögnunar myndu batna mikið með inngöngu í ESB og málaflokkurinn fengi meiri athygli,“ segir hann. Þó sé brýnt að gleyma ekki öðrum þjóð- um og halda í samninga við þær einnig. Þorsteinn segir umhugsunar- vert að ESB skilgreini sig ekki sem „vinningsliðið“ heldur finnist sem það sé alltaf undir í keppninni við Bandaríkin og Japan. „Viðmið okkar ætti því að vera heimurinn allur, frekar en einungis Evrópa. Við erum ekki endilega bættari af því að vera í tapliði.“ Hann sér þó engra betri lausn í hendi: „Við getum ekki staðið ein á báti gagnvart nýsköpunarfjár- mögnuninni.“ Samkvæmt iðnaðarráðuneyti hefði aðild að ESB ekki áhrif á viljayfirlýsingar eða tvíhliða samninga um rannsóknarsamstarf við ríki utan ESB. Forsenda nýsköpunar Þrjú iðnfyrirtæki hafa, að öðrum ólöstuðum, slegið í gegn á erlend- um mörkuðum síðustu ár. CCP, Marel og Össur. Í svörum við fyr- irspurn nefndar um þróun Evrópu- mála á vegum forsætisráðuneyt- is segir Össur líklegt að erlendir fjármögnunaraðilar geri kröfu um að fyrirtækið verði flutt í stöðugt umhverfi. CCP og Marel segjast styðja aðild „eindregið“. Marel gengur raunar lengra og segir aðild „eina af meginforsendum fyrir áframhaldandi stækkun fyr- irtækisins á Íslandi“. Hvað var sagt í aðdraganda EES-samningsins? FRÉTTASKÝRING: Hvaða áhrif hefði ESB-aðild á iðnað, ferðaþjónustu og nýsköpun? Klemens Ólafur Þrastarson klemens@frettabladid.is Fólk er orðið þreytt á sveiflunum Í áfangaskýrslu Samtaka iðnaðarins (2010) um aðild að ESB segir að fimmtungur landsmanna hafi atvinnu af iðnaði og þaðan komi þriðjungur af gjaldeyristekjum. Að umræða um ESB hverfist um of kringum hagsmuni sjávarútvegs og landbúnaðar. Ákall um stöðugleika sé hávært meðal félags- manna og flestir þeirra eigi erfitt að sjá iðnað vaxa og dafna með íslensku krónunni. Tekið er fram að mikilvægt sé að samningur um sjávarútveg verði hagstæður, enda snerti hann mörg iðnfyrirtæki. Mjólkur- og kjötiðnaður verði líklega fyrir miklum neikvæðum áhrifum. Það sjónarmið heyrist meðal félagsmanna að „nauðsynlegt sé að ganga í Evrópusambandið til að losna við spillingu og kunningjatengsl“. Vont fyrir mjólkur- og kjötiðnað „Það sem ég óttast kannski öðru fremur er aukin samkeppni erlendra fyrirtækja við íslensk fyrirtæki og aukin og ómæld fjárfesting erlendra aðila hér á landi. Við vitum auðvitað ekki hversu mikil hún verður, við vitum ekki hversu mikið menn munu leita eftir því að fjárfesta hér á landi. En staðreyndin er sú að við búum ekki í stóru iðnríki. [...] Ef við lítum á íslensk fyrirtæki þá eru öll íslensk fyrirtæki smáfyrirtæki. Þau eru meira að segja pínulítil fyrirtæki og við vitum að í hinum svokallaða innri markaði, sem á að taka gildi innan Evrópubandalagsins, er einn þáttur og mjög ríkur sá að stórfyrirtæki fá að njóta sín, að hagkvæmni stórfyrirtækja fái að njóta sín.“ Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, þingkona Kvennalista, í þingræðu um EES- samninginn, 5. nóvember 1991. Óttaðist ómælda fjárfestingu Engin miskunn í ESB - allir jafnir „Það er engrar miskunnar þaðan [frá Evrópu] að vænta gagn- vart tilburðum einstakra samningsaðila, til dæmis til að halda utan um sinn vinnumarkað, vera hliðhollur sinni framleiðslu, sínum vörum og svo framvegis. Ó, ekkí. Nei, aldeilis. Þvert á móti liggur hið gagnstæða fyrir að þar er engin miskunn hjá Magnúsi. Þar skulu sko allir vera jafnir hvort sem þar er mikið eða lítið atvinnuleysi [...] Því að það er nú einu sinni lögmál markaðarins og lögmál frelsisins, sem eru bara að birtast mönnum í slíku, að Írar fara halloka, að þeirra iðnaður stendur veikt og stórfyrirtækin á meginlandinu valta yfir þá.“ Steingrímur J. Sigfússon þingmaður Alþýðubandalags, í þingræðu um EES-samninginn, 9. janúar 1993. „Nei, við höfum staðið okkur illa í því, það verður að viður- kennast, að skapa íslenskum iðnaði viðunandi skilyrði. Við höfum haldið hér ýmsum sköttum og álögum sem ekki þekkjast annars staðar [...] Vitanlega áttum við að hafa manndóm til að lagfæra slíka hluti áður. Ég tek það fram að ég er alveg eins í sök að þessu leyti eins og aðrir sem að stjórnmálum hafa komið þennan tíma. Staðreyndin er vitanlega sú að við getum án nokkurs samnings skapað þessi skilyrði öll fyrir iðnaðinn hér.“ Steingrímur Hermannsson, þingmaður Framsóknar, í þingræðu um EES, 24. ágúst 1992. Áttum að hafa manndóm ERNA HAUKSDÓTTIR ÞORSTEINN I. SIGFÚSSON JÓN GUNN- ARSSON UNNIÐ AÐ ÚTFLUTNINGI Helstu nýsköpunarfyrirtæki eru fylgjandi aðild að ESB og segja hana jafnvel forsendu frekari starfsemi á Íslandi. Hefðbundnari framleiðsla, svo sem mjólkur- og kjötiðnaður, telur að aðild hefði neikvæð áhrif á starfsemi sína. MYND/ÖSSUR Að bæta umhverfi lítilla fyrirtækja „Iðnstefna ESB miðar að því að styðja við aðgerðir sem bæta samkeppnishæfni iðnaðar í aðildarríkjunum með því að hraða aðlögun að breyttum aðstæðum, stuðla að umhverfi sem hvetur til nýsköpunar og hagvaxtar alls staðar á innri markaðnum, og stuðli aukinheldur að innlendri jafnt sem erlendri fjárfestingu. Stefnan miðar enn fremur sérstaklega að því að bæta rekstr- arumhverfi lítilla og meðalstórra fyrirtækja. [...] Aðild að [frumkvöðla- og iðnaðarstefnu ESB] myndi opna Íslandi leið til fullrar þátttöku í Lissabon-ferlinu svo- nefnda, sem miðar að því að gera Evrópusambandið að samkeppnishæfasta efnahagssvæði heims.“ Úr bókinni Inni eða úti - Aðildarviðræður við Evr- ópusambandið eftir Auðunn Arnórsson (2009).
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.