Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 64

Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 64
 13. nóvember 2010 LAUGARDAGUR10 Matvöruverslun-Bakarí Til sölu glæsileg matvöruverslun og bakarí/kaffihús á flottum stað í Reykjavík. Um er að ræða fyrirtæki sem rekið er í leiguhúsnæði. Fyrirtækið er vel tækjum og búnaði búið í alla staði og með fína viðskiptavild. Allar nánari upplýsingar gefur Kristinn í síma 8200762 krk@stratum.is LÖGFRÆÐINGUR Hjá iðnaðarráðuneytinu er laust til umsóknar starf lögfræðings. Ráðuneytið fer með forræði á málum er varða nýsköpun- og þróun, iðnaðarmál, byggðamál, orkumál og ferðamál. Leitað er að metnaðarfullum lögfræðingi með góða samskiptahæfni og getu til að takast á við krefjandi og áhugaverð verkefni. Um er að ræða fjölbreytt starf sem m.a. felur í sér erlent sam- starf og verkefni sem tengjast innleiðingu gerða er heyra undir EES samninginn. Menntunar- og hæfniskröfur: • Embættis- eða meistarapróf í lögfræði. Starfið krefst: • Færni og lipurðar í mannlegum samskiptum. • Góðrar íslensku- og enskukunnáttu og færni í að tjá sig í ræðu og riti. • Frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum og skipulagshæfni. Um er að ræða fullt starf og eru launakjör sam- kvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Karlar, jafnt sem konur, eru hvattir til að sækja um starfið. Nánari upplýsingar veitir Kristján Skarphéðins- son, ráðuneytisstjóri, í síma 545 8500. Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf skulu berast iðnaðarráðuneytinu, Arnarhvoli, 150 Reykjavík, eða í tölvupósti á póstfangið postur@idn.stjr.is eigi síðar en 1. desember nk. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. STARF VIÐ VEF- OG UPPLÝSINGAMÁL Hjá iðnaðarráðuneytinu er laust til umsóknar tímabundið starf við vef- og upplýsingamál. Ráðuneytið fer með forræði á málum er varða nýsköpun- og þróun, iðnaðarmál, byggðamál, orkumál og ferðamál. Leitað er að metnaðarfullum starfsmanni með góða samskiptahæfni og getu til að takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni. Starfið felur í sér þátttöku við mótun og skipulagningu verkferla við ytri og innri upplýsingamiðlun ráðuneytisins, vinnslu og miðlun frétta og upplýsinga til birtingar á vef og í skýrslu- formi. Jafnframt felst starfið í þátttöku í einstökum átaks- og stefnumótunarverkefnum ráðuneytisins og stofnana þess. Hæfniskröfur: • Háskólamenntun sem nýtist í starfi. • Starfsreynsla af fjölmiðlum eða upplýsingar- og kynningarmálum. Starfið krefst: • Sjálfstæðis í vinnubrögðum og skipulagshæfni. • Ritfærni og góðrar tölvukunnáttu. • Færni í notkun samfélagsmiðla. • Lipurðar og færni í mannlegum samskiptum. • Góðrar íslensku- og enskukunnáttu. Um er að ræða fullt starf sem þó er tímabundið til 1. júlí 2011. Launakjör verða samkvæmt kjara- samningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnar ráðsins og fjármálaráðherra. Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Karlar, jafnt sem konur, eru hvattir til að sækja um starfið. Nánari upplýsingar veitir Kristján Skarphéðinsson, ráðuneytisstjóri, í síma 545 8500. Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf skulu berast iðnaðarráðuneytinu, Arnarhvoli, 150 Reykjavík, eða í tölvupósti á póstfangið postur@ idn.stjr.is eigi síðar en 25. nóvember nk. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Nr. 4965 Fullbúið skrifstofuhúsnæði óskast á leigu fyrir Vinnumálastofnun Ríkissjóður óskar eftir að taka á leigu skrifstofuhúsnæði fyrir Vinnumálastofnun. Miðað er við að húsnæðið verði tekið á leigu til 10 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um góða staðsetningu miðsvæðis á höfuðbor- garsvæðinu, gott aðgengi og næg bílastæði. Æskilegur afhendingartími er 1. mars 2011. Húsrýmisþörf stofnunarinnar fyrstu fimm árin er áætluð um 1800 fermetrar , en að þeim tíma liðnum mun stofnunin áskilja sér rétt til að minnka stærð hins leigða um a.m.k. 300-500 m2. Húsnæðið skal vera hefðbundið skrifstofuhúsnæði, þó með óvenju stóru móttökusvæði. Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www. rikiskaup.is mánudaginn, 15. nóvember nk. Fyrirspurnir varðandi verkefni 14965 skulu sendar á net- fangið: www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. Fyrirspurnarfrestur rennur út 25. nóvember 2010, en svar- frestur er til og með 29. nóvember 2010. Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og stað- setning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en miðvikudaginn 1. desember 2010. Útboð skila árangri! Útboð skila árangri! Útboð nr. 14953 Bifreiðakaup ríkisins 2011 Ríkiskaup standa fyrir þessu útboði fyrir hönd þeirra stofnana og ríkisfyrirtækja er þurfa að kaupa eða leigja bifreiðar á rekstrarleigukjörum árið 2011. Áætlun um bifreiðaþörf næsta árs liggur ekki fyrir en gera má ráð fyrir allt að 100 bifreiðum til kaups/leigu á tíma- bilinu þó sú tala sé ekki bindandi. Samningar eru gerðir um tiltekna bifreiðaflokka í eitt ár án þess að magntölur séu þekktar. Um er að ræða kaup/leigu á bifreiðum af ýmsum stærðum og gerðum í samræmi við lýsingar á einstökum flokkum bifreiða og er bjóðendum heimilt að bjóða í einstaka flokka útboðsins. Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem verða aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is miðvikudaginn 17. nóvember nk. Tilboð verða opnuð 13. janúar 2011, kl. 14.00 hjá Ríkis- kaupum að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. Ríkisjörðin Teigasel II á Jökuldal, Fljótsdalshéraði er laus til ábúðar. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið auglýsir til ábúðar ríkisjörðina Teigasel II á Jökuldal, Fljótsdalshéraði. Um er að ræða lífstíðarábúð. Á jörðinni hefur verið rekið lítið fjárbú og er framleiðslu- réttur jarðarinnar 58,5 ærgildi. Á jörðinni eru loðdýrahús, sem ekki hafa verið nýtt í nokkur ár. Aðrar byggingar eru íbúðarhús og fjárhús. Umsóknarfrestur er til 30. nóvember nk. Áformað er að nýr ábúandi taki við jörðinni sem fyrst, samkvæmt nánara samkomulagi við landeiganda og fráfarandi ábúanda. Frekari upplýsingar birtast á heimasíðu ráðuneytisins, http://www.sjavarutvegsraduneyti.is /jarðeignir/auglýsingar. Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu ráðuneytisins og liggja frammi í afgreiðslu á 5. hæð Skúlagötu 4, Reykjavík. Fyrir- spurnir sendist á netfangið postur@slr.stjr.is, upplýsingar eru einnig veittar í síma 545 8300. Útboð á laxveiði í Krossá á Skarðströnd Veiðifélag Krossár á Skarðsströnd leitar hér með tilboða í lax- og silungsveiði á starfssvæði félagsins fyrir árin 2012, 2013 og 2014, samkvæmt fyrirliggjandi út- boðsskilmálum og upplýsingum. Krossá á Skarðsströnd í Dalabyggð er í fögru umhverfi og rúmlega 200 km fjarlægð frá Reykjavík. Veitt er á flugu og maðk og er veitt á tvær stangir frá 1. júlí til 25. september. Útboðsgögn má nálgast hjá Landssambandi veiðifélaga og á skrifstofu Bændasamtaka Íslands, Bændahöllinni v/Hagatorg, 107 Reykjavík, sími 563 0300. Einnig má nálgast útboðsgögn hjá formanni Veiðifélags Krossár, Trausta V. Bjarnasyni, sími 434 1420 eða 663 1420. Áskilið er að tilboðum sé skilað á tilboðsformi sem fylgir útboðsgögnum. Tilboðum skal skilað til formanns Veiðifélagsins, Trausta V. Bjarnasonar, Á, 371 Búðardal. Frestur til að skila tilboði rennur út þriðjudaginn 30. nóvember 2010. Tilboðin verða opnuð lagardaginn 4. desember 2010, kl. 13:00 í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska. Fh. Veiðifélags Krossár, Trausti V. Bjarnason Tilkynningar Útboð Til sölu
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.