Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 38

Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 38
38 13. nóvember 2010 LAUGARDAGUR Skrifræði, yfirstétt, völdMisrétti, árekstrar, ásakanirSpilling, græðgi, ofbeldi Við ráðum ekki við veruleikann Rannsóknir Bjarna Snæbjörns Jónssonar hjá Capacent á grunngildum þjóðarinnar benda til að íslenskt samfélag sé hugarfars- lega á bjargbrúninni. Svavar Hávarðsson og Jónas Unnarsson komust að því að rannsóknin sýnir mikla neikvæðni, ójafnvægi og óreiðu. Niðurstaðan er að þau grunngildi sem Íslendingar hafa í hávegum eru ekki þau sömu og ráða ferðinni í samfélaginu. Hugarfar þróast í tilteknum þrepum í einstaklingum og samfélögum sem eru til þess gerð að fást við mismunandi aðstæður. Með tímanum bætist ný hugsun við þá sem fyrir er og gerir mann hæfari til þess að fást við sífellt meira flækjustig í tilverunni eftir því sem við náum auknum þroska við að fást við nýjar áskoranir og erfiðar aðstæður. Ný hugsun er jafnframt andsvar við því sem fyrir er, og því er innbyggður ágreiningur milli samliggjandi gildismats á fyrstu sex þrepunum. ■ Árangur. Markaðshagkerfi. Áhersla á persónulegan árangur. Grundvallaratriði að vera öðrum óháður og sjálfstæður. Kosti þekkingar og tækni á að nýta til fulls. Lífið er fullt af tækifærum og áskorunum. Mælanlegur árangur (venjulega fjárhags- legur) skiptir mestu máli. Tilgangurinn helgar meðalið. ■ Halda lífi. Stuðningsbandalög. Áhersla á að komast af. Lífið er bardagi og barátta um aðföng. Aðstæður eru taldar fjandsam- legar og óreiða ríkjandi. Það er ekki rúm fyrir samvinnu. GILDISMAT OG LÍFSSÝN: HVERNIG VIÐ HUGSUM ER MIKILVÆGARA EN HVAÐ VIÐ HUGSUM ■ Fólk í fyrirrúmi. Sterk samfélagsleg gildi. Áhersla á samskiptahegðun og framkomu við annað fólk. Hér vinnur fólk saman og ákvarðanir eru teknar sameiginlega. Hluttekning og hæfi til að setja sig í spor annarra er mikils metin. Samstaða og eining eru kjarnahugtök. ■ Æðri máttur. Regluveldi. Áhersla á röð og reglu. Það eru „réttar” og „rangar” persónur og skoðanir. Lífinu á að lifa „samkvæmt bókinni”; biblíunni, handbókinni o.s.frv. Leit eftir tilgangi með lífinu. Fórna í núinu til þess að njóta í framtíðinni. ■ Einræði: Hugarfar sem leggur áherslu á vald sem grundvöll alls annars. Þeir sterkustu lifa af. Skömm eða samviskubit óþekkt tilfinning. Öllu og öllum sem standa í vegi fyrir fyrirætlunum er rutt til hliðar. Eftirlit er betra en traust. „Strax-veiki” – fá núna, fórna síðar (aldrei). ■ Fjölskyldan. Ættbálkasamfélag. Áhersla á öryggi. Fólk (fyrirtæki) sameinast um ímyndaðan ytri óvin. Tilllit til hópsins er æðra tilliti til hvers einstaklings. Myndast þegar menn hafa aðferð til að sjá fyrir stærri hópi. Ættarsamfélagið/fjölskyldan/ klíkuskapur. Þetta gildismat lýsir kunn- ingjasamfélaginu. ÁHERSLUBREYTINGAR Í ÍSLENSKU SAMFÉLAGI 1 Afkoma SJÁLFBÆR HEIMUR Mannréttindi, ókomnar kyn- slóðir, vistfræðilegur styrkur. STEFNUMIÐUÐ BANDALÖG OG SAMSTARF Svæðisbundið samstarf, umhverfisvitund, lífsgæði. STERK SAMEIGINLEG ÞJÓÐARVITUND Traust, opin tjáskipti, gegnsæi, sameiginleg sýn og gildi, sanngirni. LÝÐRÆÐISFERLIÐ Jafnrétti, tjáningarfrelsi, sátt, aðlögunarhæfni, ábyrgðar- tilfinning. SKILVIRKNI MEGIN- STOÐA SAMFÉLAGSINS Lög og reglur, þjóðarstolt, skilvirk opinber stjórnsýsla SAMFÉLAGSLEGUR STÖÐUGLEIKI Lausn ágreinings, gott samband mismunandi hópa, samkomur EFNAHAGSLEGUR STÖÐUGLEIKI Velmegun, heilsa, varnir, öryggisnet samfélagsins SJÖ ÞRÓUNARSTIG ÞJÓÐARVITUNDARINNAR Jákvæðar áherslur Neikvæðar áherslur B jarni Sæbjörn Jónsson, sér- fræðingur hjá Capacent, hefur síðan árið 2005 kynnt sér fræði- grein sem snýst um hvernig fyrir tæki og samfélög þrosk- ast í gegnum tíðina og tengist þroskaferli einstaklinga; hvernig maðurinn hefur hægt og bítandi orðið hæfari til að fást við sívaxandi flækjustig í lífinu og hefur um leið skapað og þróað samfélagsleg fyrirbæri sem eru sífellt flóknari og margslungnari að uppbyggingu og tæknilegum innviðum. Hér er horft til þess hvernig mannskepnan lærir og tileinkar sér nýja hluti. Tilgangurinn er að reyna að átta sig á því hvernig viðkom- andi heild (fyrirtæki eða þjóð) er innréttuð; úr hverju hún er samansett og hvernig á því stendur að samfélög lenda í aðstæðum sem þau ráða einfaldlega ekki við. Það er nefni- lega lærdómsríkt að geta greint hvað það er sem leiðir samfélög í ógöngur og hvaða ástæður liggja þar að baki. Hugmyndafræðin gengur út frá því að við höfum öll innbyggt gildismat sem gerir það að verkum að við bregðumst við ytri aðstæðum með tilteknum hætti. Hægt er að taka sem dæmi íþróttaleik þar sem okkur er innbyggt að ná árangri með þeim aðferðum sem eru líklegastar til að bera árangur. Eins að við bregðumst við hættu eða erfiðleikum á ákveðinn hátt. Án þess að það sé meðvitað kviknar í okkur einhvers konar forrit sem stillir saman eins konar „hugarfars kóða“ sem eru viðeigandi eftir aðstæðum. Þótt grunnurinn, eða „stýrikerfið“, sé sameigin- legt er birtingar myndin breytileg allt eftir því hvernig einstaklingurinn eða samfélagið skynjar umhverfi sitt. Þessi hugmyndafræði á uppruna sinn í sálfræði og félagssálfræði og gengur út á það hvernig mismunandi mannlegar þarfir kalla fram viðbrögð og hegðun til þess að uppfylla þessar þarfir, og móta þar með hugarfarið sem endurspeglast í gildum og áherslum. Capacent gerði rannsókn árin 2005 og 2007 út frá þessu grunnmódeli. Þar var spurt um ákveðna þætti í samfélaginu og hvort fólki fyndist vera vaxandi eða minnkandi tilhneiging fyrir ákveðnu hugarfari. Á myndinni hér til hliðar sést að sjálfmiðað gildismat ræður öllu: Geri eins og mér sýnist, og það strax (rautt) annars vegar og árangur er aðalatriði (appelsínugult) hins vegar. Þetta er á kostnað samfélagsmiðaðra gilda, fjölskyldu og uppruna (fjólublátt), aga og reglu (blátt) og félagshyggju (grænt). Árið 2009 var gerð ný könnun sem sýndi greinilega að samfélagsmiðaða gildismatið (grænt) var í vexti og sjálfmiðað gildismat (rautt og appelsínugult) viku nokkuð. 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 9 Fjöl- skyldan, félags- legt bakland Geri eins og mér sýnist, völd Regla og agi Efnis- legur árangur, peningar Sam- hjálp og jöfnuður Jafnvægi grunn- gilda Heims- sýn 2 0 0 9 2 0 0 7 C apacent hefur einnig rannsakað gildismat þjóðar innar með sérstakri aðferðafræði við-skiptaráðgjafans Richards Barrett, sem hefur skrifað fjölda bóka um vinnustaðamenningu og svo- kallaða gildismiðaða stjórnun (Values Based Manage- ment). Þessi aðferðafræði byggir á þeim grunni sem Abraham Maslow þróaði á sínum tíma um mannlegar þarfir, en Barrett hefur jafnframt yfirfært aðferða- fræði sína á samfélagið í heild (sjá skýringar myndina hér til hliðar). Rannsóknirnar gefa innsýn í hver persónu- leg gildi Íslendinga eru og viðhorf þeirra til þess hverjar megináherslur eru í íslensku samfélagi í dag. Rannsóknin beinist jafnframt að því hvaða áherslur þjóðin telur æskilegt að ríki í samfélaginu til framtíðar. Þar er leitast við að svara spurningum um hvernig gildi móti menningu samfélaga og hver séu grunngildi íslensku þjóðarinnar. Bjarni segir Barrett tengja með ákveðnum hætti þjóðarvitund við mannlegar þarfir eins og afkomu, heilsu og öryggi, tengsl við annað fólk og sjálfs- mynd og viðurkenningu, svo eitthvað sé nefnt. Þetta yfirfærir hann myndrænt yfir í einfalt skema sem sýnir áherslur hjá einstaklingnum. Eins og í skýringar myndunum að ofan ferðast einstaklingur- inn frá grunnpunkti (1) og upp eftir því sem hann „þroskast“ (7). Um sjö þróunarstig þjóðarvitundar- innar er að ræða. Rannsókn á gildismati þjóðarinnar 2 Tengsl 3 Sjálfsmynd 4 Umbreyting 5 Innra samræmi 6 Ytra samræmi 7 Þjónusta FRAMHALD Á SÍÐU 40 Þjónusta Ytra samræmi Innra samræmi Lífsfylling Þörf fyrir sjálfsvirðingu og virðingu annarra Þörf fyrir félagsskap og ást Öryggisþarfir Frumþarfir 2007-09 Ofangreind mynd sýnir hvernig fólk mat forgangsröðun í samfélaginu í janúar 2009 í samanburði við sams konar könnun sem gerð var árið 2007. Sú breyting sem stingur mest í augu er hversu mjög hefur dregið úr forgangi á hluti sem tengjast aga, reglufestu, hlýðni og ábyrgðartilfinningu (bláa súlan), sem falla úr 4. sæti í það síðasta. 2 0 0 7 2 0 0 9 FORGANGSRÖÐUN Í GILDISMATI SAMSPIL MANNLEGRA ÞARFA OG VITUNDAR ■ Margbreytileiki og sveigjanleg nálgun. Veruleikinn er flókið fyrir- bæri sem krefst ólíkra en innbyrðis samhæfðra lausna. Skýr tilfinning fyrir frelsi samfara ábyrgð og skiln- ingur ríkir á ólíkum áherslum. ■ Tilveran byggist á viðkvæmu jafnvægi samverkandi krafta jarðar. Allir hlutir eru hver öðrum háðir. Umhyggja fyrir móður jörð rís ofar þröngum sérhagsmunum hópa og þjóða. Heimssýn sem byggist á hagsmunum allra jarðarbúa. 1. stigs grunngildi 2. stigs grunngildi Sjálfsmynd Tengsl Afkoma Umbreyting 2 0 0 7 2 0 0 7 2007-09
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.