Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 70

Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 70
 13. nóvember 2010 LAUGARDAGUR8 Ökukennsla - Akstursmat. Kenni á M.Benz C180. Get bætt við mig nokkrum nemendum. Eiríkur Hans Sigurðsson, löggiltur ökukennari. S. 895 8125. www.renta.is HEIMILIÐ Dýrahald Hundagalleríið auglýsir Kíktu á heimasíðuna okkar: www.dalsmynni.is Hundaræktun með starfsleyfi. S. 566 8417 Tökum visa/euro Til sölu ættbókafærðar Ungverskar Vizslur. Frábærir veiðihundar og ynd- islegir fjölskylduhundar. Eru tilbúnir til afhendingar 15.nóv. Uppl. í síma 772 5350. Persneskir kettlingar Gullfallegir og himneskir loðboltar til sölu. Aðeins gott heimili kemur til greina. S. 690 4716. Gullfallegir hreinræktaðir Chihuahua hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091. 123.is/viking. Labradorhvolpar Hrfí. draumheimaræktun ótrúlega fal- legir og blíðir, tilbúnir til afhendingar. Sími 695 9597/482 4010. Við erum eðalhvolpar á góðu verði, tilbúin til afhendingar. Við erum á face- book - Uppáhalds Labrador Sirrý svara í símann 772-5477 uppahalds@gmail. com Abyssiniukettlingur til sölu. Einstaklega kelinn og mannelskur. Þórunn 8966601 TÓMSTUNDIR & FERÐIR Hestamennska Innréttingar Smíða innréttingar í hesthús, einn- ig útigerði, hringgerði, uppsetning öll almenn járnsmíði, gott verð. Uppl. í síma 869 6690 Aðalsteinn. HÚSNÆÐI Húsnæði í boði GÓÐ GISTING Í MIÐBÆNUM Dags, viku og mánaðarleiga. GISTIHÚSIÐ EGILSBORG sími 896 4661 Vantar þig æfingarhús- næði! Hringdu í síma 824 3001 eða 824 3002 hellirinn@tonaslod.is www.tonaslod.is STAY APARTMENTS - VIKULEIGA Vikuleiga á vönduðum stúdíó íbúðum og stærri íbúðum í 105 Rvk. Studio íbúðir frá 25.000 kr. 2ja-3ja. herb. frá 30.000 kr. www.stay.is s: 517 4050. www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www.leiguherbergi.is Til leigu stúdíóíbúð í 111. V.55 þús. Rafmagn og hiti innifalið. Uppl. í s. 557 8695. Herb. til leigu í miðbænum. Mjög góð sameiginleg aðstaða. Room for rent downtown Reykjavík. Nánari uppl. í s. 615 7713. Einbýli í Breiðholti frá 1. des 4-5 svefn- herbergi, 2 baðh. sjónvarpsherb. og opið stórt eldhús, borðstofa og stofa. Auk þess er rúmgóð sólstofa. Forstofa og þvottahús á neðri hæð ásamt 50 fm bílskúr. Uppl. í síma 694-2544. 3 herb. íbúð til leigu í Mosfellsbæ. Uppl. í s. 897 9815. Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. Herbergi til leigu við Kringluna og Lund í Svíþjóð öll aðstaða. Uppl í s. 899 2060 Til Leigu Rúmgóð og björt 4-5 herb. íbúð í Háaleitishverfi. Reyklaus. Uppl. í síma 869 0302 / 892 7991 24 ára stúlku vantar íbúð. Helst í HFJ. Reyklaus og reglusöm. Meðmæli ef óskað er. Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í s. 867 8964. Til leigu 2ja herb. 45 fm íbúð á sv. 111. Leigist aðeins mjög rólegum og reykl. einstakl. eða pari. Leiga 63 þús. Rafm. og hiti innif. Leigusamn. Laus 1. jan. Uppl. í s. 696 9618. Rúmgott herbergi í 101 Rvk. til leigu. 50 þús./mán. Aðg. að sturtu + eldh., frítt net, engin gjöld. S. 661 5154. Herbergi í Kópavogi til leigu með eld- unaraðstöðu og sérsnyrtingu. S. 564 2563 & 554 5051. Herb. miðb. rvk, húsg. fylgja. Verð 40 þús. S. 895 0482. Norðlingaholt Til leigu 96 fm 3 herb íbúð á jarðhæð m/ geymslu og stæði. Laus strax. S: 892 0669 / 554 6555 Húsnæði óskast Einhleyp kona á sextusaldri óskar eftir íbúð, svæði 103-108, ekki kjallara, lang- tímaleiga. Sími 869 4505. Húsnæði til sölu Til sölu tvö samliggjandi enda- bil í geymsluhúsnæði að Móhellu 4 í Hafnarfirði, 26,3 m2 hvort. VSK kvöð. Afgirt og vaktað svæði. Verð kr. 7.800.000 - Ekkert áhvílandi. Sími 588 7050. Atvinnuhúsnæði Til sölu 294fm. atvinnuhúsnæði á Stokkseyri, byggt ‚07 úr yleiningum full- klárað, stórar innkeyrsludyr, vegghæð 4m, nánari uppl. Í S. 894 3858. Til leigu á Ártúnshöfða.Bjart og hlítt 70fm, atvinnuhúsnæði ásamt 13fm millilofti stórar innkeyrsludyr, útiað- staða. S. 568 1075/899 1075. Geymsluhúsnæði Geymi tjaldvagna, fellihýsi ofl. Ímynd gæða. Fjögurra stjörnu. 13 ára reynsla. Í símaskrá ja.is undir; geymsla asgeirs eirikssonar ehf. Upplýsingar 897 1731 klettar@heimsnet.is geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. www.buslodageymsla.is Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 4046 & 892 0808. Geymsluhúsnæðið Auðnum II, 190 Vogar. Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor- hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176. Geymsluhús.is Innri Njarðvík, hjólhýsi, fellihýsi, tjald- vagnar, bílar ofl. ATH! Upphitað, gott verð!! Uppl. í síma 770-5144. Gisting ATVINNA Atvinna í boði Starfsmaður óskast Óskum eftir starfs- manni á bílapartarsölu. Mikil úti vinna. Krafist er mikillar þekkingar á bílum. Aðeins reyklaus og heiðarlegur starfs- maður kemur til greina. Íslenska skilyrði. Uppl. Hjá Bílapörtum ehf Grænumýri 3. Mosfellsbæ. Vaktstjóri óskast á dagvaktir í fullt starf. Æskilegur aldur 20 ára eða eldri. Íslenskukunnátta skilyrði. Upplýsingar veittar á staðnum. Volcano Iceland leitar að öflugu sölu- fólki fram að jólum á nokkrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Íslensk hönn- un á tískufatnaði fyrir flottar konur. Upplýsingar veitir Steinunn í síma 858 0550 eða sendið fyrirspurn á stein- unn@volcano-iceland.com Vantar menn til að vinna við uppsetn- ingu á forsteyptum einingum í noregi. Einungis vanir menn koma til greina. Upplýsingar í síma 004747451036 eða numi@spennbetong.no Óska eftir fólki til sölu og markaðs- starfa. Uppl. í s. 690 1245. Atvinna óskast Viltu gefa stutt vídeó um fjölskylduna í jólagjöf? Geri tilboð. Sími 891 7074. Get bætt við mig verkefnum í texta- skrifum; persónuleg jólabréf, þýðingar og greinargerðir. Smekkleg uppsetning, skemmtilegur texti. 891 7074. TILKYNNINGAR Tapað - Fundið Digital myndavél tapaðist síðastliðinn mánudag. Svart hulstur með rauðum saumum. Uppl. í s. 691 2231. Tilkynningar Glímir þú við ástar- og kynlísfíkn sex and love addicts anonymous www. slaa.is Einkamál Spjalldömur 908 5500 Hæ strákar hringið í okkur. Opið þegar ykkur langar. Flottasta myndin - samkeppni Ljósmyndasamkeppni hefur hafist á kanínunni og eru verðlaun á bilinu kr. 50.000 - 200.000 í boði fyrir stigahæstu ljósmyndina í hverjum flokk. Þátttaka í keppninni er ókeypis en skoðun mynda í keppnisalbúmum + einkunnagjöf er bundin áskrift. PurpleRabbit.eu. Ókeypis einkaspjall Einkaspjallið er frítt hjá öllum notendum kanín- unnar. Textaspjall + „full screen“ vid- eóspjall m/hljóði (hugbúnaður frá Flashcoms.com). Samskiptin eru heit á PurpleRabbit.eu. OD-22:00–DO-03:00 Irish pub w Hafnar ordur zaprasza na polska zabawe w kazda sobote przy polskim zespole muzycznym “MAIC BAND” Zaczynamy od 22:00 wstep wonly!!! Promocja OD 22:00 DO 24:00 Piwo tylko po 650 iskr. Skemmtanir Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 120 stöðum um land allt. Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.