Morgunblaðið - 25.11.1976, Blaðsíða 25

Morgunblaðið - 25.11.1976, Blaðsíða 25
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 25. NÓVEMBER 1976 25 Heildarútgjöld eftir ráðuneytum - í hlutfalli af heildarútgjöldum og hækkanir í krónum og prósentum HÉR fer á eftir heildarútgjöld eftir ráðuneytum (fjárlög 1976 og frumvarp 1977), hlutfall málaflokka í hverju ráðuneyti af áætluðum heildarútgjöldum 1977, hækkun frá fjárlögum 1976 (ekki raunútgjöldum skv. rfkisreikningi sem að sjálfsögðu liggur ekki fyrir) og %-hækkun milli talna I frumvörpunum. t þessu sambandi er rétt að minna á að hlutfallsleg hækkun er mun minni ef ráuntölur ársins 1976 væru teknar til viðmiðunar (stað talna skv. frumáætlun. Heildarútgjöld eftir ráðuneytum. Samanburður við fjárlög 1976. 100 Æðsta stjórn ríkisins......................... 1 01 Forsætisráðuneytið............................ 1 02 Menntamálaráðuneytið...................... 103 Utanrikisráðuneytið.......................... 1 04 Landbúnaðarráðuneytið.................... 1 05 Sjávarútvegsráðuneytið.................... 106 Dóms-og kirkjumálaráðuneytið ...... 1 07 Félagsmálaráðuneytið ...................... 1 08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðun, 1 09 Fjármálaráðuneytið .......................... 1 10 Samgönguráðuneytið ........................ 111 Iðnaðarráðuneytið.............................. 1 12 Viðskiptaráðuneytið.......................... 113 Hagstofa Islands ................................ 114 Ríkisendurskoðun.............................. 1 15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun............ Hlut- fall af Frum- heildar- Fjárlög varp útgjöldum Hækkun 1976 1977 1977 (%) M.kr. % 355,1 560,7 0.7 205,6 67,9 1 200,2 1 738,5 2.1 538,3 44,9 9 282,8 13 149,3 15,8 3 866,5 41,7 732,7 979,6 1.2 246,9 33,7 2 867,5 4 718,8 5.7 1851,3 64,6 1 366,5 1 804,2 2.2 437,7 32,0 3 131,1 5 068,1 6.1 1 937,0 61,9 2 636,5 3 601,2 4,3 964,7 36,6 19 544,3 27 754,9 33,4 8 210,6 42,0 2 768,9 4 070,0 4.8 1 301,1 47,0 6 367,5 8 689,2 10,5 2 321,7 36,5 1 760,9 2 855,3 3,4 1 094,4 62,2 5 041,1 5 799,2 7,0 758,1 15,0 53,0 69,3 0,1 . 16,3 30,8 61,1 83,4 0,1 22,3 36,5 1 688,1 2 187,8 2,6 499,7 29,6 58 857,3 83 129,5 24 272,2 41,2 X o_ öT 3 a *> w < E o- o* í> u < V ¦<¦ 00 " 2. <Q E' u «J u 0! 3 a. E 00 u O) (O ^J en u _, cn 1 01 | 0> 3 Q. u 01 3 ¦i 01 Q. (O •O 5" —1 (O Ul * 3 u (!) Q. * u ¦o w u u — Heildar- skattar sem % af brúttó- þjóðarfram- leiðslu (1973) 123,5 milljónir fyrir 465 nefndir MEÐAL fylgigagna fjárlagafrumvarpsins er skýrsla um nefndir á vegum rikisins. Samkvæmt henni störfuðu 465 nefndir árið 1975 og í þeim 2.340 menn. Kostnaður vegna þessara nefnda varð tæplega 123,5 milljónir króna, þar af nam þóknun til nefndamanna um 102,7 milljónum. Flestar nefndir voru á vegum menntamálaráðuneytisins, 150. Til samanburðar má geta þess, að 1974 var einni nefndinni fleira en þá var kostnaðurinn samtals 162,0 milljónirrrnö Hrein ríkisútgjöld sem % af þjóðartekjum 30% 20% «b Forsætisráðuneytið ^Heildarfjöldi nefnda 1975 Heildarfjöldi nefndarmanna- Nefndaþóknun kr. Annar kostnaður kr. Kostnaður samtals M kr. 20 110 5.565.140 860.219 6.425.359 jfl ¦^P Menntamálaráðuneyl Lo 150 710 19.280.717 2.980.609 22.261.326 fl ^K Utanríkisráöuneytið 6 22 1.485.959 272.668 1.758.627 S ^^ Landbúnaðarráðuneytiö 22 107 4.861.599 2.192.744 7.054.343 fl ^^ Sjávarútvegsráöuneytið 25 183 11.270.270 748.067 12.018.337 (IHBI ^P Dóms- og kirkjumálaráöuneytið t5 231 5.784.609 1.035.404 6.820.013 V _£ Félagsmálaráðuneytið 21 116 7.654.049 1.359.000 9.013.049 ^ ^^ Heilbrigðis- og tryggingamálaráðun. M 211 9.454.497 3.238.350 12.692.847 ^^^ ^^ Fjármálaráöuneytið 28 131 11.663.980 1.080.453 12.744.433 ^B ^^ Samgönguráðuneytið 28 142 4.527.444 100.232 4.627.676 ^| ^E Iðnaðarráðuneytið 58 273 14.362.872 5.544.022 19.906.894 H HH^ Viðskiptaráðuneytið 11 70 4.756.654 - 4.756.654 ^^ ^B Hagstofa tslands 1 t 245.560 - 245.560 9: HL rjíirmálaráðun. , fjárl. og hagsýslust. 7 30 1.784.000 1.348.453 3.132.453 fl 1165 2.310 102.697.350 20.760.221 123.457.571 .fl 68 '69 '70 '71 72 73 74 78 76 77 Greiðsluyfirlh 1977 Greiðsluyfirlit rikissjóðs fyrir næsta ár samkvæmt fjárlögunum er þannig: Tekjur: Þús. kr. Þús.kr. Beinir skattar .......................................................... 14 057 750 Óbeinir skattar ...................................................... 69 960 351 84 018101 Gjöld: Samneysla............................................................. 32 230 858 Neyslu- og rekstrartilfærslur................................ 33 323 045 + sértekjur.............................................................. 1 555 419 63 998 484 Afgangur rekstrarliða............................................ 20 019 617 Fjárfesting .............................................................. 5 707 137 Fjármagnstilfærslur ............................................ 13 423 846 19 130 983 Tekjur umf ram gjöld 888 634 Lánahreyfingar inn: Innlend verðbréfaútgáfa og útgáfa happdrættiskulda- bréfa vegna norður-og austurvegar .................... 1700 000 Erlend lán ................................................................ 5 748 000 Innheimt af endurlánuðum spariskirteinum...... 2 140 000 Innheimtar afborganir almennra lána .............. 20 000 9 608 000 Lánahreyfingar út: Til framkvæmda B-hluta aðila .............................. 6 818 000 RARIK, almennar framkvæmdir o.fl................................1 619 000 Sveitarafvæðing .................................. 200 00 Norðurlina .......................................... 1144 000 Kröfluvirkjun: a. Stöðvarhús og vélar ...................... 1989 000 b. Borholur og aðveitukerfi ............ 814 000 c. Lina Krafla—Akureyri ................ 155 000 Járnblendiverksmiðja, hlutafé og fjár- magnsútgjöld ...................................... 897 000 Endurlán vegna hafnargerðar við Grundartanga................................................... 150 000 Iðnþróunarsjóður Portúgal, lánsframlag ............ 74 000 Endurgreiðsla á spariskírteinafé útg. 1965 ........ 530 000 Afborganir af almennum lánum ríkissjóðs ........ 2 788 146 10 360 146 Halli á lánahreyfingum 752 146 Greiðsluafgangur .................................................... 136 488 Heilbrigðis- og tryggingamál: Langstærsti útgjaldaliðurinn LANG stærsti útgjaldaiiður frumvarps að fjárlögum fyrir árið 1977 eru heilbrigðis- og tryggingamál. Utgjöld þess ráðuneytis, sem fer með þessa málaflokka, eru áætluð samtals kr. 27.754.842.000.-, sem sundur- liðast þannig (í svigum hlutfall af rfkisútgj.): Yfirstjórn ......................................................................53.155.000.- (0.1 %) Tryggingamál ......................................................21.198.500.000.- (25.5%) Heilbrigðismál ........................................................6.406.885.000.- (7.7%) Annað ............................................................................96.302.000.- (0.1 %) Samtals.................................................................27.754.842.000.- (33.4%) 1 gjaldalið „annað" er m.a. að finna: framlag f gæzluvistarsjoð (Bláa bandið og Vernd), 54.9 m.kr., bindindisstarfsemi 13.7 m.kr. (þar I áfengisvarnir, byggingarstyrkur f Templarahöll og styrkur til Stór- stúku tslands), rekstrarst. Ljosmæðraskóli lslands 14.6 m.kr., og þroskaþjálfaskóli 13.0 m.kr. Hækkun þessara gjaldaliða frá frumvarpi fyrra árs er f krónum talin 8.210.600.000.- og hlutfallshækkun 42%. Næst stærsti gjaldaliður f járlagafrumvarps er hjá menm ímálaráðu- neyti (fræðslukerfið) 13.149.300.000.-, 15.8% heildarútgjalda (hækk- un frá fyrra frumvarpi 3.866.500.000.- eða 41.7%).

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.