Morgunblaðið - 04.03.1978, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 04.03.1978, Blaðsíða 20
20 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 4. MARZ 1978 ptofgi ttti frfftfríft Utgefandi hf. Árvakur. Reykjavik Framkvæmdastjóri Haraldur Sveinsson. Ritstjórar Matthías Johannessen. Styrmir Gunnarsson Ritstjórnarfulltrúi Þorbjörn GuSmundsson Fréttastjóri Björn Jóhannsson. Auglýsingastjóri Árni Garðar Kristinsson. Ritstjórn og afgreiSsla Aðalstræti 6, simi 10100. Auglýsingar Aðalstræti 6, simi 22480. Fólkið tók í taumana Olöglcgar vcrkfallsaðgerðir. sem íorystumenn ASI og BSRB hoðuðu til á miðvikudag og fimmtudag, misheppnuðust. Yfirgnafandi meirihluti opinherra starfsmanna mætti til vinnu háða dagana eins og sjá má á yfirliti, sem birtist í Morgunblaðinu í dag. Vcruleg þátttaka í hinum ólöglegu vcrkfallsaðgerðum var af hálfu opinherra starfsmanna takmörkuð við örfáar rikisstofnanir og tiltckinn starfshóp, þ.e. kennara. og var þó cngan vcginn um afdráttarlausa þátttöku þeirra að raða. í raun er ckki hægt að tala um verkfallsaðgerðir opinherra starfsmanna. Vcrkfallið. sem Kristján Thorlacíus hoðaði til. varð verkfallið. sem aldrci varð. Mtttaka í ólöglegum vcrkíallsaðgerðum af hálfu félagsmanna aðildarfélaga ASI var mjög mismunandi. Á Vestfjörðum var í raun ckkert vcrkfall. cf undan eru skildir órfáir mcnn á ísafirði. Meginþorri félagsmanna verkalýðsfélagsins á ísafirði hlýddi ckki kalli forystumanna félagsins um þátttöku í' ólöglegu verkfalh. A Austfjörðum voru nær allar loðnuhræðslur í fulluin gangi. A öðrum stöðum var verkfallið virkt ein.s og t.d. í Siglufirði. í Rcykjavík var verkfall Dagsbrúnarmanna í raun algert. I>að hafðist þó ekki nema með því, að forystumenn Dagsbrúnar fa-ru sjálfir á einstaka vinnustaði á miðvikudags- morgni og rækju mcnn heim. Segir það sína sögu. Verkfall Iðjufólks í Rcykjavík. sem hvatt var til af stjórn og trúnaðarmannaráði. fór út um þúfur. Meginþorri iðnverkafólks mætti til vinnu og sýnir það. að formaður Iðju cr í meira sambandi við sitt fólk en aðrir í stjórn og trúnaðarmannaráði, en formaður Iðju var andvígur þátttöku í ólöglegumverkfö'llum. Heildarmyndin cr sú. að verkfallsaðgcrðir ASÍ og BSRB mishcppnuðust. Mikill mcirihluti launþcga i landinu tók i taumana og hafði vit fyrir forystumönnum sínum. l>essi niðurstaða sýnir. að yfirgnæfandi mcirihluti opinberra starfcmanna og mikill hluti almcnnra launþega vill ekkert af ólöglcgum aðgerðum vita. I>ctta fólk á mikiar þakkir skildar. Með aístö'ðu sinni hefur það lagt fram mikilsverðan skerf til þess að vernda þingræði og lýðræði í landi okkar. Með afstöðu sinni hefur það undirstrikað þá staðreynd, að hvað sem líður stjórnmáladcilum vill meirihluti þjóðarinnar. að lög landsins verði virt. og að menn gcri mál sín upp innan ramma okkar lýðræðislega stjórnskipulags. I>að væri á misskilningi byggt, ef ríkisstjórnin og stuðningsmenn hennar hncigðust r til þess að líta á hinar misheppnuðu verkfallsaðgerðir ASI og BSRB sem yfirlýsingu mcirihluta launþcga um stuðning við efnahagsráðstafanir ríkisstjórnarinnar. Sú staðreynd. að svo mikill hluti launþega ncitaði að taka þátt í ólöglcgu verkfalli cr fyrst og fremst yfirlýsing af þcirra hálfu um. að þeir vilja virða lög landsins og að þcir láta ckki nota sig sem tæki í pólitískri haráttu verkalýðsforingjanna. Efnahagsráðstafanir ríkisstjórnarinnar cru vafalaust umdcildar mcðal launþega. sem annarra. en dómur yfir störfum ríkisstjórnarinnar verður kveðinn upp í kosningum og ckki á ö'ðrum vctfvangi. Morgunblaðið fagnar þcirri afstó'ðu. scm mikill hluti launþcga á landinu hefur tckið í þessu máli. Sú afstaða vckur hjartsýni um framtíð Jýðræðis og þingræðis í landi okkar. Afall fyrir verkalýðsfor- ingja og stjórnarandstöðu Hinar mishcppnuðu ólöglcgu verkfallsaðgerðir, sem íorysta BSRB og ASÍ hvottu til á miðvikudag og fimmtudag, hljóta að vcrða þcim vcrkalýðsleiðtogum og þeim leiðtogum stjórnar- andstöðunnar. sem studdu þær og hvö'ttu til þeirra, mikið umhugsunarcfni. Undirtektir launþega sýna. að verkalýðsfor- ingjarnir eru ckki í sambandi við hugsunarhátt og afstöðu félagsmanna sinna. Þcir hafa misreiknað þetta dæmi hrapallega. I>cir fcllu í þá gryf ju að ætla að misnota aðstöðu sína í pólitískum tilgangi. Fólki varð ljóst, að hér var ekki um faglega baráttu að ra'ða hcldur pólitíska baráttu og það ncitaði að láta nota sig. I>cssi úrslit mála cru mesta áfall. sem verkalýðsforingjar á íslandi hafa orðið fyrir um langt árabil. Ef til vill marka þau tímamót í afstbðu fólks til þess hlutverks, sem forystumenn vcrkalýðsféiaga gcgna. Ef til viJI eru þau vísbending um, að stö'rf þcirra vcrði mctin af mciri gagnrýni en áður. Formaður Alþýðuflokksins og forystumenn Alþýðubandalags- ins Jýstu stuðningi við ólö'glegar verkfallsaðgerðir verkalýðsfé- laganna. I>eir standa nú frammi fyrir þeirri staðreynd, að þeir eru ckki fremur en vcrkalýðsforingjarnir í sambandi við hugsunarhátt fólks. Niðurstaða hinna ólö'glegu verkfallsaðgerða eru því mikið áfall íyrir þá og alveg sérstaklega formann Alþýðuflokksins. Enginn átti von á öðru frá Alþýðubandalags- mönnum cn vissuJcga var ástæða til að ætla fyrirfram, að formaður Alþýðuflokksins stæði með þcim, sem vilja virða lög og rctt. Hann íéll á því prófi. Alltá huldu um hvarf kistu Chaplins Corsier-Sur-Veve, Sviss, 3. marz. AP. Reuter. ENN ER allt á huldu meö hvarf líks og kistu Charlie Chaplins, en þjófar opnuðu gröf Chaplins aöfaranótt fimmtudags og námu á brott líkkistuna. Ekkert hefur heyrst frá ræningjunum og lögreglan hefur ekki komist á nein spor sem þjófarnir hafa skiliö eftir sig. Gefin var út í dag alþjóðleg handtökutilskipun á hendur lík- ræningjunum. Útilokar lögeglan þar með ekki þann möguleika að farið hafi verið með líkið úr Iandi. Lögfræðingur Chaplin fjöl- skyldunnar sagði í dag að ræn- ingjarnir hefðu ekki sett sig í samband við fjölskylduna, og því væri ómögulegt að segja um hvort líkinu hefði verið rænt í þeim tilgangi að fá lausnargjald fyrir það. Blaðið Tribune De Geneva gat þess til í dag að möguleiki væri á því að þjófarnir hefðu verið aðdáendur Chaplins sem vildu koma jarðneskum leyfum hans til heimalands hans, Englands. Rannsóknarlögreglan í Sviss sagði í dag að þjófarnir væru áreiðaniega heiJir á sönsum; ránið hefði verið vel skipulagt og átt sér stað með mikilli leynd. Segir lögreglan að líklegast hafi þrír til fjórir menn unnið að uppgreftinum. Þannig voru verksummerki á fimmtudagsmorgun þegar þess varð vart að gröf Chaplins hafði verið rænd. (AP-símamynd). Hakar og skóflur voru notaðar við verkið, sem hefur verið nokkuð erfiði eftir langvarandi snjóalög á svæðinu. Segir lögregl- an uppgröftinn hafa tekið a.m.k. eina klukkustund, en íbúar nær- liggjandi húsa urðu einskis varir. Smanlagt hafa kistan og líkið vegið um 150 kíló. Við gröfina mátti sjá för sem sýndu að kistan hefur verið dregin í garðinum. Sennilega hefur hún verið sett upp í litla sendiferðabifreið, segir lögreglan í Sviss. Indland: Reynt að mynda samsteypustjórn í Maharashtra Nýju Dehli. 3. marz. A'P. Reuter. TVEIR helstu stjórnmála- flokkar Indlands reyna um þessar mundir hvor um sig að mynda samsteypustjórn í Maharashtra-heraðinu, en hvorugum flokknum tókst að vínna meirihluta á fylkis- þinginu. Síðustu fregnir herma að slitnað hafi upp úr viðræðum Congressflokks- ins og fylkingar Indiru Gandhis. í Fylkisþingkosningunum í Maharashtra um síðustu helgi hlaut Congressflokk- urinnn 70 sæti. Janataflokk- urinn, sá flokkur sem fer með völd á Indlandi, hlaut 99 sæti af þeim 288 sem kosið var um, og hinn nýi flokkur Indiru Gandhi hlaut 62 sæti. Samkvæmt síðustu fregn- um segjast talsmenn Janata- flokksins hafa náð samkomu- lagi við þingmenn minni flokka og tryggt samstarf um stjórn fylkisins, en bornar eru brigður á heimildirnar. Slitnaði upp úr viðræðum Congressflokksins og flokks Gandhis þar sem Congress- flokkurinn gerði það að kröfu sinni fyrir samstarfi að Vasantrao Patil fylkisfor- ^sætisráðherra og einn helzti leiðtogi Congressflokksins héldi fyrri völdum í fylkinu. Indira Gandhi getur ekki fallist á samstarf við Patil, að því er talsmaðura flokks hennar skýrði frá í dag. Velgengni hins nýja flokks Indiru Gandhis í fylkiskosn- ingunum á Indlandi að Indira Gandhi undanförnu hefur skipað henni sess á ný sem einum áhrifamesta stjórnmála- manni Indlands. Komi flokk- ur hennar og Congressflokk- urinn sér saman um sam- steypustjórn Maharashtra- fylkisins er litið á það sem hugsanlegt upphaf að sam- einingu flokkanna tveggja, segir í fréttaskeytum. 1974 Harold Wilson, formaður brezka Verkamannaflokksins, tekur við embætti for- sætisráðherra af Ed- ward Heath, formanni íhaldsflokksins. 1967 U Thant, fram- kvæmdastjóri Samein- uðu þjóðanna, viðúr- kennír opínberlegá að hafa rætt stríðið í Víet- nam við forsvarsmenn Norður-Víetnams. 1952 Kínverjar saka Bandaríkjamenn um sýklahernað í Kóreu. 1946 Bandaríkin, Bret- land og Frakkland hvetja Spánverja ti.1 að bola Praneiseo Praneo hershöfðingja frá völd- um. 1944 Rússneskar hec- sveitir hefja gagnsókn gegn Þjóðverjum í Ukraínu. 1917 Herir Þjóðverja hefja meiriháttar und- anhald á vesturvíg- stöðvunum í fyrri heimsstyrjöldinni. 1797 Breskar hersveit- ir undir forystu Lakes lávarðar bæla niður uppreisn í Uister á írlandi.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.