Morgunblaðið - 04.09.1980, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 04.09.1980, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 4. SEPTEMBER 1980 Skólabúðir f á ekki bækur f rá útgefendum „ÉG lít þannig á ntálin, að bókaút- og hann er ótvíræður að því leytinu gefendur hafi verið að brjóta lög á bóksölum með þvi að selja bækur í skólabúðir og því hefur það orðið að samkomulagi að hætta því," sagði Oliver Steinn, formaður Félags islenzkra bókaútgefenda, er Mbl. spurði hann um ástæður þess, að skólabúðir fá nú ekki bækur frá útgefendum til að hafa á boðstólum fyrir némendur. „Málið er það, að bókaútgefendur hafa ráðið bóksala sem sína um- boðsmenn með tilheyrandi réttind- um og skyldum," sagði Oliver Steinn. „Um þetta er til samningur að bókaútgefendur skuldbinda sig til að senda ekki öðrum bækur til sölu, en þeim, sem eru samþykktir útsölumenn. Þetta þýðir í reynd einkaleyfi á bóksölu á ákveðnum svæðum, en ég tel það frekar hag bókaútgáfu og bókasölu að byggja upp góðar bókaverzlanir, en ekki að dreifingarkerfið verði of dreift og óhagkvæmt. Þegar svo bóksalar komu og sögðu bókaútgefendur brjóta gegn samningum með því að senda bækur í skólabúðir, sem ekki væru samþykktir útsölustaðir, var ekki um annað að ræða en hætta því." Allsherjaratkvæðagreiðsla BSRB: Kjörstaðir opnir í dag frá kl. 14-22 AHsherjaratakvæðagreiðsla Bandalags starfsmanna ríkis og bæja um kjarasamning bandalags- ins og fjármálaráðherra fer fram í dag og á morgun. Kosning hefst klukkan 14 i dag á 22 stöðum á landinu og eru kjörstaðir opnir til klukkan 22 i kvöld. Á morgun verða þessir kjörstaðir opnir frá klukkan 13 til 19. Þá verða 33 kjördeildir opnar í dag á ntinni stöðum á landinu og eru þær opnar frá klukkan 16 til 19 í dag. Á kjörskrá eru um 10 þúsund manns, en talið er að nokkuð sé af fólki á kjörskrá, sem hefur ekki atkvæðisrétt, þar sem um þetta leyti er ávallt mikið um breytingar á starfsfólki ríkisins. Kjörskrá er nú byggð upp eftir búsetu manna, en ekki samkvæmt vinnustöðum eins og áður hefur verið. í Reykja- vík verður kjörstaður í Miðbæjar- barnaskólanum, en menn geta þó greitt atkvæði, hvar sem þeir eru staddir, en þá ber að setja at- kvæðaseðilinn í sérstakt úrskurð- arumslag. Stefnt er að því, að talning atkvæða hefjist á laugardag og úrslit liggi fyrir á laugardagskvöld eða sunnudagsmorgun. Talið verð- ur upp úr einum stampi allra atkvæða ríkisstarfsmanna, en auk atkvæðagreiðslunnar meðal ríkis- starfsmanna eru þrjú bæjarstarfs- mannafélög með atkvæðagreiðslu á sama tíma og ríkisstarfsmenn og eru það bæjarstarfsmannafélögin í Reykjavík, á Akureyri og á Suður- nesjum. Þá mun Bæjarstarfs- mannafélag Hafnarfjarðar halda fund í kvöld þar sem tekin verður afstaða til nýs kjarasamnings. Loðnuverðið ákveðið: Lézt um borð í hvalbát FJÖRUTÍU og átta ára skipverji á Hval 7 lézt af hjartaslagi um borð i hvalveiðiskipinu, þar sem það var statt djúpt út af Látra- bjargi i gær. Slysavarnafélagi íslands barst beiðni um aðstoð frá Hval 7 um ellefuleytið í gær þar sem einn skipverja hefði fengið hjartaáfall og misst meðvitund. Þyrla og hjálparvél frá varnarliðinu flugu til skipsins og læknir í landi lagði á ráð um meðferð mannsins um borð í skipinu; blástursaðferð, hjartahnoð og súrefnisgjöf. Þyrl- an kom að Hval 7 um eittleytið og fóru læknir og sjúkraliði um borð, en maðurinn var þá látinn. Hvalur 7 var væntanlegur inn til Hval- fjarðar í nótt. Skipverjar á Sæbjörgu VE 56 gera klárt á loðnuna. Ljósm. MM. SiKurKeir. Skiptaverð hækkar um 49,7% - heildarverð til útgerðar hækkar um 39% YFIRNEFND Verðlagsráðs sjáv- arútvegsins hefur ákveðið lág- marksverð á loðnu veiddri til bræðslu á haustvertíðinni. Skipta- verð er 31,45 krónur hvert kíló, sem er 49,7% hækkun frá siðustu haustvertíð, en þá var skiptaverð- ið 21,01 króna kílóið. Heildarverð til útgerðar að meðtöldu olíu- gjaldi og stofnfjársjóðsgjaldi er nú 35,38 krónur kilóið, sem er 39% hækkun frá siðustu vertið, en þá var heildarverðið 25,50 krónur kilóið. Loðnuskipin hafa verið að halda úr höfn og norður fyrir. en veiðar mega hefjast aðfararnótt fostudagsins. Verðið er miðað við 16% fitu- innihald og 15% fitufrítt þurrefni, en skiptaverðið breytist um 1,70 krónur fyrir hvert 1%, sem fitu- innihaldið breytist og hlutfallslega fyrir hvert 0,1% . Breytingar á þurrefnismagni breyta verðinu um 1,95 krónur hvert 1% og hlutfalls- lega fyrir hvert 0,1%. Ofan á skiptaverð greiða kaupendur 5 aura til loðnunefndar fyrir hvert kíló og lögum samkvæmt skal greiða 2,5% olíugjald til fiskiskipa og 10% gjald til stofnfjársjóðs fiskiskipa, sem ekki koma til skipta. Verðið er uppsegjanlegt frá 1. október og síðar með viku fyrir- vara. Verðið var ákveðið af odda- manni, Ólafi Dayíðssyni, og full- trúum seljenda, Ágústi Einarssyni og Ingólfi Ingólfssyni, gegn at- kvæðum fulltrúa kaupenda, Guð- mundar Kr. Jónssonar og Jóns Reynis Magnússonar. Forsetar S.I. vilja ekkert segja núna MORGUNBLAÐID hafði í gær samband við dr. Ingimar Jónsson forseta Skáksambands íslands og leitaði álits hans á þeim ummæl- um Einars S. Einarssonar í sam- tali við Mbl., að hann geti ekki sætt sig við annað, en Ingimar og Þorsteinn Þorsteinsson varafor- seti S.í. annað hvort taki aftur „óhefluð ummæli" í hans garð, eða finni þeim stað. Einnig spurði Mbl. Ingimar um ástæður og aðdraganda þess, að stjórn S.I. skipti um skoðun í málinu og viðurkenndi Einar S. Einarsson sem forseta Skáksambands Norð- urlanda áfram. Ingimar Jónsson sagðist ekki vilja segja neitt um mál þetta. Mbl. hafði einnig sam- band við Þorstein Þorsteinsson varaforseta S.í. vegna þessa, en hann kvaðst ekkert vilja segja að svo stöddu. Borgarf ulltrúar Sjálfstæðisflokksins: Hætt verði við áform um að tímamæla símtöl Reykvíkinga Bæjarstarfsmenn i Kópavogi: Vildu ekki „gólf ið" en f engu það samt SAMKOMULAG hefur tekizt milli Bæjarstarfsmannafélags Kópavogs og Kópavogskaupstaðar. sem er í aðalatriðum samhljóða samningi þeim. sem BSRB hefur gert við fjármálaráðherra. Samkomulagið átti að undirrita í gærkveldi. en siðan cr gert ráð fyrir að það verði borið upp á félagsfundi, að því er Björn Þorsteinsson, formaður fé- lagsins tjáði Morgunblaðinu í gær. Á samningafundum í fyrrinótt neituðu fulltrúar starfsmannafé- lagsins að hafa gólf í kjarasamn- ingnum, en fyrir þrábeiðni Björns Ólafssonar, formanns bæjarráðs var ákveðið að gólfið yrði haft inni. Björn Þorsteinsson, formaður starfsmannafélagsins kvað fulltrúa félagsins hafa talið fáránlegt að hafa gólfið inni, þar sem það hefði ekki snert neina starfsmenn Kópa- vogskaupstaðar. Hins vegar mun það hafa verið sjónarmið stjórnenda kaupstaðarins, að nauðsynlegt væri að hafa eins mikla samræmingu milli samnings BSRB og Kópavogs- kaupstaðar, þar sem það sparaði vinnu við útreikninga á launatöfl- um. Var að lokum fallizt á þetta sjónarmið og gólfið látið standa í kjarasamningnum. 1 DAG verður tekin til umf jöllunar i borgarstjórn Reykjavikur, tillaga frá borgarfulltrúum Sjálfstæðis- flokksins. þar sem þess er krafist að þegar verði horfið frá áformum um að gera borgarbúum að greiða fyrir innanbæjarsímtöl samkvæmt tíma- mæli, einum landsmanna. Tillagan er svohljóðandi: „Borgarstjórn Reykjavíkur krefst þess, að þegar verði horfið frá fyrirætlunum um að gera Reykvík- ingum að greiða fyrir innanbæjar- símtöl samkvæmt tímamæli. Borgar- stjórnin telur, að fyrirhuguð breyt- ing sé í hæsta máta óeðlileg og óréttlát. Stefnt er að því að tímamæla símtöl á einu svæði landsins og nota þá fjármuni, sem með því fást til að greiða niður almenn langlínusamtöl. Verði af þessari breytingu munu kjör nær allra Reykvíkinga rýrna veru- lega, ekki sízt aldraðs fólks og einhleypinga og þeirra annarra, sem bundnari eru heima við en aðrir og nota símann sem mikilvægasta tengilið við ættingja og vini": Tillagan verður sem fyrr segir tekin til umræðu á fundi borgar- stjórnar í dag, en hún var lögð fram a mánudaginn. Flutningsmenn eru allir borgarfulltrúar Sjálfstæðis- flokksins. Ályktunin verður send samgönguráðherra og öllum þing- mönnum Reykjavíkur, ef samþykkt verður. Árgangur loðnunnar sem hrygnir næsta vor virðist slakur Sameiginlegt verkalýðs- félag Arnarflugsfólks? STARFSFOLK Arnarflugs hefur rætt það sín á milli að stofna sameiginlegt verka- lýðsfélag allra starfsmanna Arnarflugs og er fullur vilji til slíks hjá starfsfólkinu. Mun ráðgert að kanna málið til fulls í haust þegar allir starfsmenn Arnarflugs verða á landinu í senn í nokkra daga. í NORSKA tímaritinu Fiskaren 29. águst er viðtal við norska fiskifræð- inginn Johanncs Hamre, sem fyrir nokkru er kominn úr loðnuleið- angri. Segir Hamre í viðtalinu. að rannsóknir íslendinga sýni, að ár- gangur loðnu frá 1978, sem hrygnir næsta vor, sé i heildina mun lélegri heldur en árgangarnir frá 1977 og 1979. Hann segir að rannsóknir Norðmanna bendi til hins sama, þó svo að hann vilji ekki segja nokkuð ákveðið um stærð þessa árgangs fyrr en að loknum sameiginlegum leiðangri íslendinga og Norðmanna i haust. Johannes Hamre var leiðangurs- stjóri á norska hafrannsóknaskipinu G.O. Sars, sem kannaði útbreiðslu loðnu og kolmunna á Jan Mayen/ Grænlands/íslandssvæðinu. Segir Hamre, að loðna hafi fundizt á næstum því sömu slóðum og í fyrra. Þó hafi verið meiri loðna við Jan Mayen í ár heldur en í fyrra og einnig nær eyjunni. Hins vegar hafi verið minna af loðnu í lögsögu Efnahagsbandalagsins við Græn- land. Segir Hamre að þessar rann- sóknir hafi verið gerðar í samvinnu við íslendinga, sem hafi kannað svæðið sunnan og vestan við ísland. m Johannes Hamre, fiskifræðingur.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.