Morgunblaðið - 04.09.1980, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 04.09.1980, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 4. SEPTEMBER 1980 Eyþór Fannberg, form. Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar: Hreyknir af samn- ingum okkar 1977 í TILEFNI af atkvæðagreiðslu opinberra starf.smanna um kjaramál, sneri Morgunblaðið sér til formanns Starfsmanna- félags Reykjavíkurborgar, Ey- þórs Fannberg, og spurði hann, hver afstaða hans væri til sam- komulagsins. „I tilefni af atkvæðagreiðslu um samkomulagið vil ég, að það komi skýrt fram," sagði Eyþór, „að samkomulagið um réttinda- mál félagsmanna Starfsmanna- félags Reykjavíkurborgar er ein meginforsenda samningagerðar og forsenda þess, að samningur félagsins taki gildi. í þessu felst, að verði samn- ingur ríkisstarfsmanna felldur, er Starfsmannafélag Reykjavík- urborgar ekki bundið af samn- ingi sínum við Reykjavíkurborg. Afstaða mín til samkomulagsins er sú, að í því felist það, sem unnt var að ná fram án verk- falisboðunar og met ég það svo, að betra sé að samþykkja það til skemmri tíma, heldur en að beita verkfallsvopninu við þær aðstæður, sem nú eru í þjóðfé- lagi okkkar." „Hvers vegna tekur þú þessa afstöðu." „Þær rislágu krónutölubætur, sem loks hafa náðst eftir þrettán mánaða samningaþras við þrjár ríkisstjórnir, bera vissulega vitni um vilja viðsemjenda - Betra að samþykkja nú en beita verkfalls- vopninu okkar. Um það þarf enginn að efast. En þær bætur, sem náðust, koma þó á þann hluta launastig- ans þar sem þeirra var mest þörf, og þar sem meginþorri félagsmanna okkar er staðsettur í launum. Svo er einnig um möguleika á launaflokkshækkun, hann er þar sem fjölmennustu flokkarnir eru og gefur miklum fjölda félags- manna okkar möguleika á launa- flokkshækkun. — Möguleika, sem þessir starfsmenn hafa ekki áður eygt. — það er um persónu- uppbót að ræða eftir 8 ára starfsaldur, og einnig fyrir hlutastörf og er það nýmæli hjá okkur og kemur það fjölmörgum til góða. Persónuuppbót fyrir fullt starf hjá Reykjavíkurborg, sem áður var eftir átján ár, færist nú niður í 15 ár. Persónuuppbót er nú í fyrsta sinn til lífeyrisþega, sem hætt hafa störfum. Eitt mesta bar- áttumál félags okkar, það er að lengd samningstímans sé samn- ingsátriði milli okkar og við- semjenda er nú loks náð. Baráttumál vaktavinnufólks um að fá að greiða í lífeyrissjóð af vaktaálagi er nú loks viður- kennt. Lífeyrissjóðsréttindi eru auk- in, m.a. með nýrri 95 ára reglu, er byggir á viðurkenndum lífeyr- issjóðsaldri. Endurmenntunarsjóður er stofnaður og honum tryggt fjár- magn. Fleira mætti upp telja, en síðast en ekki síst vil ég nefna að nú þegar fastráðningu er hætt og sífellt fleiri félagsmenn eru ráðnir með þriggja mánaða upp- sagnarfresti, höfum við tryggt okkur atvinnuleysisbætur til jafns við aðra launþega í landi voru. valið er því anars vegar að gera kjarasamning til eins árs, kjarasamning, sem m.a. felur í sér það sem ég hef hér nefnt — og hinsvegar að boða til vinnu- stöðvunar er fellir gildandi samning, og tíminn einn getur skorið úr um, hvaða kjarabætur færi okkur." „Hvað viltu segja um afstöðu manna nú til kjaramála opin- berra starfsmanna, minnugur Eypór Fannberg. afstöðu þeirra, þá er Starfs- mannafélag Reykjavíkurborgar hafði forustu um gerð kjara- samnings þeirra haustið 1977." „Árið 1977 hafði Starfsmanna- félag Reykjavíkurborgar forystu um að brjótast út úr verkfalli og gerði samning, sem samtök okkar eru nú hreykin af. Og þrátt fyrir innreið þriggja ríkis- stjórna og þrettán mánaða sam- ningsþóf, hefur reynst erfitt að bæta þann samning. Það hefur þó tekist að hluta með tilkomu þess samnings, er nú liggur fyrir. Þær raddir, sem árið 1977 hrópuðu hæst og atyrtu forystu Starfsmannafélags Reykjavíkur- borgar fyrir frumhlaup, hafa nú að mestu hjaðnað. Einstaka hafa þó söðlað um og telja að nú eigi St.Rv. að sýna sérstöðu og taka upp harðari afstöðu til kjaramála. Meginatriðið í kjarabaráttu nú sem fyrr en að ná fram kjarasamningi, sem miðað við aðstæður hverju sinni, telst við- unandi." Sumarferð sjálfstæðis- félaganna á Akureyri FULLTRÚARÁÐ sjálfstæðisfé- laganna á Akureyri efna til ferðar um Skagafjörð næstkom- andi laugardag. Farið verður af stað klukkan 10 árdegis, komið við i Glaumbæ, á Sauðárkróki, farið um Hegranes að Hólum og svo aftur til Akureyrar. Fararstjóri verður Björn Josef Arnviðarson. Allar nánari upplýsingar eru gefnar á skrifstofu Sjálfstæðis- flokksins á Akureyri milli klukk- an 17 og 19. Heilsugæslustöð í Neskaupstað NcskaupstaíS. 1. september 1980. FÖSTUDAGINN 29. ágúst var ný heilsugæslustöð tekin í notkun i Neskaupstað. Heilsugæslustöðin er til húsa i viðbyggingu við Fjórðungssjúkrahúsið hér. Byggingaframkvæmdir hófust árið 1973, en byggingin er um 3000 fermetrar að stærð. í hinni nýju heilsugæslustöð eru einnig rönt- gendeild og rannsóknarstöð. Búist er við að öll byggingin verði tekin í notkun seint á árinu 1981. Á síðastliðnu ári dvöldust 700 sjúklingar á sjúkrahúsinu um lengri eða skemmri tíma. Endur- hæfingardeild hefur þegar verið tekin í notkun að hluta til, og nú er starfandi hér sjúkraþjálfari. Yfir- læknir við sjúkrahúsið er Eggert Brekkan. — Ásgeir. Lítið hefur náðst og margt hefur glatast Nú göngum við almennir félag- ar BSRB til atkvæðagreiðslu um samkomulagsdrög þau er liggja fyrir. Samningaviðræður fóru vægast sagt rólega af stað. Kröfugerðin, sem var drifin af rétt fyrir síðustu Alþingiskosningar, var lítið kynnt félagsmönnum fyrr en undir vorið. Með umræðum um kröfugerðina og gang samninga kom fjörkippur í opinbera starfsmenn og sendi forysta BSRB og stærstu aðildar- félög þess frá sér ályktanir um að hefja skyldi undirbúning verk- fallsaðgerða. Enda ekki nema von að launamenn í BSRB færu að ókyrrast, þar eð samningar voru jú lausir 1. júlí 1979. Reyndar hefur enginn orðið var við að forysta BSRB tæki ályktun sjálfs sín og félagsmanna alvar- Iegar en svo, að enginn undirbún- ingur verkfallsaðgerða er hafinn að því er séð verður. Hvers var krafist Kröfugerð BSRB var hið ágæt- asta plagg. Einkum voru það 3 atriði sem voru mikilvæg. Fyrst skal frægan telja launastigann, þar sem í raun var farið fram á „samningana í gildi" auk hækkun- ar á lægstu laun. Þá var krafist fullra vísitölubóta á öll laun og að lengd samningstímabilsins skyldi vera samningsatriði. Kröfugerð- inni fylgdi „sjálfstæða tillaga" (félagsmálapakki), þar sem farið var fram á m.a. atvinnuleysisbæt- ur, endurskoðun á lífeyrissjóðs- málum og raunverulegt launa- jafnrétti. Lítið hefur náðst og margt glatast á krókóttri braut samn- ingaviðræðna BSRB við sér „vin- veitta ríkisstjórn". Félagsmálapakkinn Lítum sem snoggvast á félags- málapakkann. Þar náðust fram ákveðnar umbætur í lífeyrismál- um, vilyrði fyrir atvinnuleysisbót- um og sömuleiðis að lengd samn- ingstímabiisins verði samnings- atriði. Öll þessi atriði eru háð lagasetningu hins háa Alþingis og eru því undir meirihlutasamþykki þess komin. Við verðum því að biðja ríkisstjórninni blessunar í hverri kvöldbæn hér eftir (sem hingað til). Ekki skulu þessi atriði vanmetin, en hvað varð um kröf- urnar varðandi fæðingarorlof, rétt foreldra til að vera heima vegna veikinda barna, Iengra orlof (laug- ardagana), raunverulegt launa- jafnrétti o.fl. Fjórða hver vika launalaus Það hefur ekki farið fram hjá okkur, sem þurfum að lifa .af launum okkar, að eitthvað eru þau farin að ódrýgjast. Hve mikil kjaraskerðingin er virðist algjört leyndarmál og yfir því ekki minni leynd en störfum ákveðins leynifé- lags hér í borg. Upp úr hagfræð- ingi okkar datt þó hér á dögunum talan 24—25%. Hann gerir þó nú sitt ýtrasta til að kióra yfir þessar upplýsingar sínar og notar hin ýmsu hagfræðiheiti til þess að rugla fólk í ríminu. Tökum við þessar tölur bókstaflega vinnum við kauplaust 1 viku í mánuði miðað við kaupgetu eftir samning- ana '77. Maður skyldi ætla að vinveittir viðsemjendur með Ragnar Arnalds í fararbroddi létu ekki fara svona með launamenn. Hvenær komumst vio i tivolí Hver eru launin skv. samkomu- laginu? Okkur er boðið upp á hvorki meira né minna en 14.000.- kr. hækkun á 15 lægstu flokkana. Þannig kostar það vísitölufjöl- skylduna 3ja mánaða launahækk- un að fara í tívolí (en þá er búið að loka tívolíinu). Þegar ríkisstjórnin í júní sl. bauð 6.000.- kr. hækkun sagði einn af forsvarsmönnum BSRB, að það nægði fyrir kart- öflupoka og gotteríi fyrir börnin. Nægja þessar 14.000.- fyrir mikið meiru eftir síðustu hækkanir? Reyndar eru ákvæði um ákveðn- ar tilfærslur í launaflokkum, en þrátt fyrir það er hækkunin aldrei meiri en 7—8%. Hækkun er í efstu launaflokkunum með samræm- ingu við launastiga BHM, allt að ca. 50.000.- kr. Miðbik launastig- ans situr eftir með niður í 1% hækkun. Afleiðing af þessu verður óhjákvæmilega sú, eins og launa- stiginn er byggður upp í dag, að launaflokkarnir í miðju verða not- aðir til að halda lægri launaflokk- unum niðri. Kröfugerðin er með þessu orðin fjarlægur draumur. Hver var tilgangur hennar? Hvað réttlætir svona gífurlega tilslökun í launakröfum? Ekki er það fé- lagsmálapakkinn, við fórum fram á hann í kröfugerðinni. Það læðist að manni sá grunur að skylt sé skeggið hökunni og þessar tilslak- anir séu vegna þess að við semjum við „vinveitta" ríkisstjórn. Það er margt sem ekki gengur upp Út yfir allan þjófabálk tekur þó, að forysta okkar samþykkir lög- bundna vísitöluskerðingu með því að fallast á svokölluð Ólafslög. Þarna kveður við nýjan tón, því BSRB mótmælti þessum lögum strax í upphafi og hefur aldrei viðurkennt þau fyrr en þá nú. Er það virkilega mat forystu okkar að nú eftir 25% kjaraskerðingu séum við í stakk búin til að taka á okkur, reglulega á 3ja mánaða fresti, áframhaldandi, lögbundna kjaraskerðingu? Við vitum líka að yfirvofandi IIjordís Hjartardóttir eru efnahagsráðstafanir ríkis- stjórnarinnar. Er það kannski vegna samninga og von um ró á vinnumarkaðnum að þess er svo vandlega gætt að ekki leki út um innihald þeirra aðgerða? Það er orðið allt of margt í samkomulaginu sem ekki gengur upp. Hefnum þess í héraði... Meðal almennra félaga heyrast þær raddir, að þess skuli hefnt í héraði, sem illa fari á Alþingi og kjarabótum skuli náð í sérkjara- samningum. Það er fásinna að láta sér detta í hug, eftir það sem á undan er gengið, að starfshópar nái fram einhverri leiðréttingu á kjörum sínum í sérkjarasamning- um. Verum minnug þess, að í þeim gildir ekki okkar sterkasta vopn — verkfallsrétturinn. Hvað er þá til ráða? Séum við ekki tilbúin til að fallast á þá kjaraskerðingu sem í samkomulaginu felst verðum við að fella það og þar með boða verkfall. Aður en til þess kæmi er sáttanefnd skylt að leggja fram sáttatiilögu. Sáttanefnd getur ekki boðið upp á eitthvað sem er lakara en það samkomulag, sem þegar hefur verið felit. Við vitum líka, að rikisstjórnin vill ýmislegt á sig leggja til aö halda mjúku sætunum í ráðherrastólunum, Anni G. Haugen gömlum sem nýsmíðuðum, og er ekki allt of örugg með að standa af sér verkfall BSRB. Að kyssa prinsinn Mörg og misjöfn er röksemda- færsla talsmanna samkomulags- ins. Skemmtilegust eru þó rök forystu Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar um að sam- þykkja skuli samkomulagið vegna félagsmálapakkans. Viðsemjandi þeirra, Reykjavíkurborg, er nefni- lega alls ekki fær um að uppfylla nema lítinn hluta hans, þar eð það þarf lagabreytingar til. Samþykki St.Rv. samkomulagið en BSRB felli það sitja starfsmenn'Reykja- víkurborgar uppi með fyrrnefndar krónur og lítið annað. Það er eins og gamla ævintýrinu sé snúið við og við kossinn breytist prinsinn í slepjulegan, grænan frosk. Félagar. Vissulega eru þær fé- lagslegu umbætur, sem í sam- komulaginu felast góðra gjalda verðar. En fyrir stóran hluta félagsmanna verður ekki nóg að hugga sig við bætt lífeyrisréttindi í ellinni, því að erfiðara og erfiðra verður fyrir þá að láta endana ná saman. Félagar — flykkjumst á kjör- stað — sýnum samtakamátt okkar — fellum samkomulagið. Reykjavik 3. september 1980, IIjordís Hjartardóttir, Anni G. Haugen.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.