Morgunblaðið - 11.11.1984, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 11.11.1984, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 11. NOVEMBER 1984 ""hÍjsvancijr"1 FASTEIGNASALA LAUGAVEGI 24, 2. HÆÐ 62-17-17 Opiö í dag 1—4 Stærri eignír Einbýhshús — Vallarbraut — Seltj. ca. m fm taiiegt dús á oinni hæo meo 55 fm bílskúr 4 svefnherb.. 2 stofur og II. Akveoln sala. Verö 4,3 mNI|. Einbýlishús - Víóigrund - Kópavogi Ca. 130 tm faMegt aliittfjMahlia val alafmll KApavogamegln (I t*M6 ar vel innrettao og meo rarttuoum garti. Makúraréttur. ParhÚS KÖgiirSelÍ ca. 153 lm 12 haeoum. Bflskúrsplata. V. 3300 þús. EÍnbýlÍShÚS Seljahverf i ca. 360 lm glæsilegt einbýlishús meö lallegu útsýni. Tvðfaldur bilskúr. Möguleiki á vinnurými i kjallara meö sér inngangl. EínbýlÍShÚS VaðlaseM ca. 240 fm glæsllegt hús á góðum útsýnisstaö. Möguleikl á samþykktri séríbúð í kjallara Tvðfaldur bílskúr. EÍnbýlÍShÚS KÖgUrSelÍ ca. 220 fm elnbýll á tveimur hssðum. Vandaðar innréttingar. Fullbúið hús. Útborgun aðeins 2,5 m. EÍnbýlÍShÚS GaröaflÖt ca 170 fm glæsilegt einbýlishús auk 50 fm bílsk Fallegur garöur. Gott fyrlrkomulag. Akv. sala. RaðhÚS VeStUrbergÍ ca. 136 fm raöhús á einni hæö meö bilskúr. RaöhÚS Engjaseli ca. 210 lm endaraöhús með bílageymslu. Verö 3,6 m. RaöhÚS GaröabSB ca. 150 fm endaraöhús meö innb. bilskúr. Verð 3,7 m. Parhús Kópavogsbraut ca. 126 tm á 2 hæðum, tmtt. v. 2,5 m. Akrasel ca. 210 fm glæsil. eign m. bilskúr. Qaröur i rækt. V. 4,4 m. ÆgÍSIÖa ca. 130 tm hæö og ris. 4 svefnherb., 2 stofur, nýjar smekkl. innr. á eldh. og baði. V. 2500—2600 þús. Sérhæð Og rÍS VíðÍmel ca. 150 fm íbúö á efrl hæð og i risi. Ekjn sem býöur upp á mikla möguleika. Skipti möguleg á minni. íbúðir óskast Hðfum kaupendur aö öllum stærðum og geröum íbúða. Sérstðk ertirspurn er eftir 2)a og 3|a herb. íbúðum. 4ra—7 herb. íbúðir FífUSel ca. 120 fm falleg ibúö á 1. hæð. Aukaherb. i kj. Bílskýti. ÆSUfell ca. 110 fm íbúö á 3. hæð. Mikið útsýni. V. 1900 bús. Markland ca. 100 fm falleg ibúð á 2. hæð í blokk. Suöursvalir. V. 2,3 millj. SelVOgSgata Hafn. ca. 120 fm ibúö á Hæö og • kjallara i tvíbýlishúsi. Eignin þartnast standsetningar. Verö 1550 þús. KaplaskjÓISVegUr ca. 140 fm íbúö é 4. hæö og i risi Suoursvallr. KTÍUhÓlar ca. 110 fm falleg íbúð á 2. hæð með bilskúr Þvottaherb. i ibúð. AsbraUt ca. 110 fm biört og talleg íbúö meö bflskúr. Frábært útsýni. HerjÓlf Sgata Hf. ca. 110 fm falleg sérhæö i tvib. húsi. Verö 2 m. Barmahlíö ca. 115 frn glæsileg ibúð í þribyll Suöursvalir. Verð 2,5 m. KríUhÓlar ca. 110 fm Ibúö á 3. hæð (etstu) i blokk. V. 1600 þús. LjÓSVallagata ca. 100 lm fbúð á 3. hæð í þríbýli. Suðaust.sv. V. 1600 þús. FellSmÚIÍ ca. 130 fm góð íbúð i blokk. 4 svefnherb. Gott útsýni. Verð 2,5 m. Engihjalli ca. 110 fm íbúö á 6. hæö í lyftublokk. V. 1900 þús. KleppSVegUr VÍð SUndÍn ca. 117 fm íbúö í blokk. Verð 2400 þús. DverghOlt MosfellSSV. ca. 140 fm neðrl hæö i tvíbýli. íb. er ekkl fullb. ÁlfaSkeíð Hf. ca. 100 fm íbúö i blokk. Bílskurssökklar V. 1850 þús. Kríuhólar ca. 127 fm 5 herb. íbúð i lyftublokk. V. 2100 þús. 3ja herb. íbúöir HÓImgarður — Nýtt hÚS ca. 80 lm falleg ibúð á 1. hæö i blokk. Laus strax. Suövestursvalir. Sauna í samekjn. Lóð frág. Verö 1.900 þús. Hraunbær ca. 90 fm góö íbúð í blokk. Suöursvallr. V. 1800 þús. DalSel ca. 100 fm íbúö á 2. hæö í blokk. Bilageymsla. Verö 1950 þús. Sundlaugarvegur ca. 75 tm b)ðrt rlsíbúð. Stórar suoursvalir. V. 1280 þús. GranaSkjÓI ca. S0 fm falleg ibúö a jarðhæð. V. 1700 þús. NÖkkvaVOgUr ca. 105 lm kjallaraibúo í þríbýllshúsi. Serinng. Sergaröur. Hraf nhÓlar ca. 90 lm íbúö á 2. hæð i lyftublokk. Verð 1600 þús. HÓImgaröUr ca. S0 fm neðrl hæð f tvfbýll. Sér inng. Sér hiti. V. 1750 þús. HofSVallagata ca. 85 fm rlsíb. Vel staðsett. V. 1600 þús. Langageröi ca. 65 fm k)allaraíbúö i þríbýtishúsl. V. 1350 þús. MÍðbOrgÍn ca. 70 fm ibúö með sérinng. Akv. sala. V. 1300 þús. Hraunbær ca. 90 fm íbúð á 2. hæö í blokk. Vestursvallr. V. 1700 þús. 2ja herb. íbúöir Nýlendugata ca. 60 fm 2|a—3|a herb. agæt rlsib. V. 1200 þus. SDÓahÓlar ca. 65 fm íbúö á 3. hæð í blokk. Suöursvallr. V. 1400 þús. LjÓSheÍmar ca. eo fm falleg fbúö f tyftublokk. V. 1400 þús. GaröaStrætÍ ca. 70 fm nýbyggö risibúð. Eignln er ekkl fullbúin HverfÍSgata ca. 70 fm rlsíbuð í þrfbýllshúsl. V. 1300 þús. Seljavegur ca. 40 tm samþ. ibúö a laröhæð. V. 950 þús. Iðnaðarhúsnæði — Lynghálsi ca. 220 tm awinnuhúsnæöi & jarðhæð. Tvennar stórar innkeyrsludyr ? tvennar inngðngudyr. Hentar vel sem tvær sjálfstæðar einingar Fullbúiö húsnæöi Akveöin sala BamafataVerslUn f fullum rekstrl i ekjin húsnæöi í verslunarmiðstoö tll sðlu. Verö 1100 þús. HÖfUm kaupanda »o goori 3). Iwrb. fbúð f lyttublokk f Sólheimum, Ljósheimum, Klepptvegi og vfoar. Hveragerði: Reohúi — Parhús og Einbýiishús FASTEIGNAMIÐLUN Skoöum og verömetum samdægurs — Opiö frá kl. 1-6 Einbýlishus og raöhús FOSSVOGUR. Glæsil. einb.h. á einni hæö ca. 150 fm + ca. 33 fm bflsk. Frábær staöur. Góö eign. V. 6,1 m. HRAUNBÆR. Fallegt raöh. á einní hæð ca. 146 fm ásamt bílsk V. 3,2 millj. FLÚOASEL. Fallegt endaraðhús á tveim hæoum ca. 150 fm ásamt ca. 25 fm bílskúr. V. 3,5 millj MOSFELLSSVEIT. Faliegt parh. ca. 240 fm á 2 hæö- um meö 30 fm bilsk Glæsil. útsýni. V. 3,8-3,9 m. ARNARHRAUN. Fallegt einb.hús á 2 hæöum ca. 170 fm + bílsk. Góð eign. Ræktuö lóo. V. 4,2 millj. ESKIHOLT — einbýli m. bílskúr. Tilb. undir trév. og máln. á tveimur hæöum. Innb. bílskúr ca. 54 fm. Alls 260 fm. Glæsilegt útsýni. 6 svefnherb. V. 4,6 millj. HÁLSASEL — raðh. m. innb. bílsk. 180 fm hús á tveimur hæöum. Stórar svalir. V. 3,6—3,7 millj. KLEIFARSEL — raohúe m. bílakúr. Fallegt raohús á 2 hæöum ásamt 50 fm í risi. Hvor hæö er ca 100 fm. Bílskúr ca. 24 fm innb. 4 svefnherb. V. 3,9—4 millj. ENGJASEL — raöh. m. bflakýli. 2 hæöir, 6 svefnh., sjónv.hol, stofa, gott hobbýpláss o.fl. V. 3,6 m. GARÐAFLÖT GB. — einbýli m. bilak. Ca 190 fm einbýlishús. 4 svefnherb., arinn. V. 5 millj. SILUNGAKVÍSL — einbýli. Fokhelt einb.hus á tveim- ur hæöum ca. 200 fm, 32 fm bílsk. V. 2,9 millj. SELJABRAUT — raðhús m. bílskúr. Fallegt raöhús á þremur hæðum meö rými fyrir 2ja herb. íbuð Svalir í suöur. Ræktuð lóð. Fullbúiö bílskýli. V. 3,5 millj. STEKKJARHVAMMUR HF. - raöh. Fallegt raöh. á 2 hæöum ca. 180 fm. Húsið er ekki aiveg fullb., en vel íb.hæft. Svalir á efri hæö í suöur. V. 3,2-3,3 m. ÁLFTANES — einbýli m. bílakúr. Húsiö er 150 fm á einni hæö á frábærum staö meö útsýni. 4 svefnherb., stofa meö sólstofu. Falleg lóö. V. 3,9 millj. KARFAVOGUR. Fallegt hús sem í eru 2 íbúöir. Uppi er 4ra herb. íbúö ca. 110 fm. Niðri er 3ja herb. íbúð ca. 85 fm. Bílsk.réttur f. tvöf. bílsk. Falleg lóö. Skipti mögui. á ódýrari eign. V. 4,5 millj. NÚPABAKKI — endaraðhús m. bílakúr. Pallaraöhús á 4 pöllum ca. 216 fm, innb. bílskúr. 4 svefnherb. Tvennar svalir. Falleg ræktuö ióö. V. 4 millj. MOSFELLSSVEIT — einbýlishús A einni hæö ca. 110 fm. Húsið gelur mikla möguleika. Einstakur stað- ur. Lóö 2.500 fm. V. tilboö. ÁLFTANES. Fokhelt einb.h. á einni hæö ca. 125 fm ásamt ca. 50 fm bflsk. Frágengiö að utan. V. 2,5 millj. VÍGHÓLASTÍGUR — eínb. m. bílsk. 160 fm á góöum staö. Bílsk. ca. 30 fm. Falleg loö. V. tilboö. REYNIGRUND KÓP. — raöhús. Raöhús á tveimur hæöum ca. 130 fm. Suöursvalir og suöurlóö. Bil- skúrsréttur. V. 2,8—2,9 millj. ARNARTANGI MOS. — einbýli m. bflakúr. Fallegt einb.hús á frábærum stað. Húsið er ca. 156 fm auk 30 fm bflskúrs. Stór lóð. V. 3,5 millj. MOSFELLSSVEIT — oinbýli. Snoturt einb.hús á einni hæö ca. 100 fm. V. 1650 þús. NÖNNUSTÍGUR HF. Fallegt elnb.hús sem er kj„ hæö og ris ca. 120 fm. Gott hús. V. 1,9 millj. 5—6 herb. ibúðir AUSTUR8ÆR KÓP. Falleg hæö á 1. hæö ca. 150 fm + 30 fm bflsk. Sérhiti, falleg íb. Suöursv. V. 3,4 m. FRAMNESVEGUR. 117 fm á jaröh. Góö íb. V. 2,1 millj. BARMAHLÍÐ. Falleg efri hæö i fjórbýli ca 130 fm ásamt 30 fm bílskur V. 3—3,1 millj. ÁLFTAMÝRI. 125 fm 4. hæö. Tvennar svalir. 4 svefnherb. V. 2,4 millj. Útb. 60%. HÓLAHVERFI. 130 fm á 3. hæö í lyftuh. Suö-vest- ursv. V. 2,2—2,3 millj. SKÓLAGERÐI KÓP. Falleg 130 fm miðhæð + bfl- skúrsréttur. Sérinng. og -hitl. V. 2,2—2,3 millj. ÖLDUTÚN. 150 fm efri sérhæö & bílskúr. 4 svefn- herb. V. 2,8—2,9 millj. HAFNARFJÖRDUR. 140 fm falleg efri sérhæö. Suö- ursv. Ákv. sala. V. 2,8 millj. SELVOGSGRUNN. 130 fm efri sérhæö 40 fm suð- ursv. Frábært útsýni. V. 2,8—2,9 millj. FISKAKVfSL. 5 herb. íb. á 2 hæöum ca. 150 fm. ib. selst fokh. Bílsk. V. 1900—1950 þús. KAPLASKJÓLSVEGUR. Falleg 5 herb. ibuö sem er hæð og rls ca. 130 fm. V. 2,4—2,5 millj. 4ra—5 herb. ibuðir VESTURBERG. 115 fm 2. hæö. Vestursv. V. 2 millj. HÁALEITISBRAUT. Falleg íbúð á 4. hæö ca. 115 fm. Bílsk.réttur. Suövestursv. V. 2,3 mlllj. EYJABAKKI. Falleg 4ra herb. íb. á 2. hæö, ca. 110 fm. Suöursv. V. 2,1—2,2 mill). GRENIMELUR. Falleg efrí hæð í þríb., ca. 130 fm, ásamt herb. í rlsi. Suöursv. V. 3 mlllj. SELTJARNARNES. Falleg 4ra herb. íbúö á 1. hæö ca. 100 fm. V. 1950—2 millj. ARAHÓLAR. 117 fm íbúð í lyftuhúsi m. 30 fm bílskúr. Frábært útsýni. V. 2,3 mill). HÁALEITISBRAUT. 120 fm á 4. hæö með 30 fm bílskúr. Falleg íbúö. V. 2650 þús. HÁALEITISBRAUT. Mjög falleg 4ra herb. íbúö á 3. hæö ca. 117 fm ásamt bflskúr. V. 2,7 millj. ÁSBRAUT. 110 fm á hæö vesturendi. Bflskúrsplata. Suð-vestursv. V. 1950 þús. HRAUNBÆR. 110 fm 3. hæð. Góö ibúð. V. 1,9 millj. KRUMMAHÓLAR. 110 fm 7. hæö. Suöursv. Bfl- skúrsréttur. V. 1850 þús. KRÍUHÓLAR. 127 fm á 6. hæð. Suö-vestursv. Frá- bært útsýni. V. 1950—2 millj. HRAUNB/ER. 110 fm 1. h. S-vestursv. V. 1,9 millj. MÁVAHLÍÐ. 116 fm í risi. Ný teppl. V. 1850 þús. ÁSBRAUT. 110 fm endaíb. Suöursv. V. 1,8—1,9 millj. Útb. aöeins 950 þús á árinu. LYNGBREKKA. Falleg sérhæö á jaröhæö ca 100 fm ítvíbýli. Bilskúrsréttur. V. 1,9 millj. VESTURBERG. 110 fm falleg jaröhæö. Sérlóö. Falleg íbúð. V. 1750—1800 þús. LAUGAVEGUR. 110 fm falleg endurnýjuö ibúö á 3. hæö. Aukaherb. í kj. V. 1600—1650 þús. LINDARGATA. 116 fm falleg íbúð á 2. hæö. Öll ný- stands. Laus strax. V. 1,9—2 millj. SELJAVEGUR. Góö 4ra herb. íbúö á 2. hæö í þríbýli ca. 90 fm. Fallegt útsýni. Laus strax. V. 1800 þús. KLEPPSVEGUR. Falleg 4ra herb. íbúð á 4. hæö ca. 110 fm. Suö-vestursv. V. 2 millj. KJARTANSGATA. Falleg hæö ca. 120 fm í þribýli ásamt bílskúr. Suðursv. V. 2,7—2,8 millj. FRAKKASTÍGUR. Falleg 4—5 herb. íbúö á 2. hæö ca. 100 fm. V. 1650 þús. LANGHOLTSVEGUR. Falleg 4ra herb. sérhæö í þrí- býli ca. 125 fm, bílskúr. Suð-vestursv. V. 2,9 millj. LYNGHAGI. Falleg sérhæö á 1. hæö 110 fm í þríbýli ásamt bílskúr. Allt sér. Suöursv. V. 2,9 millj. BRAGAGATA. 4ra herb. íb. á 2 h. Selst fokh. m. járni á þaki og fullb. aö utan. V. 1,2—1,3 millj. 3ja herbergja íbúðir HÁALEITISBRAUT. 85 fm á jaröh. Sérinng. Bflsk. réttur. V. 1800—1850 þús. DÚFNAHÓLAR. 90 fm íb. á 7. hæö í lyftuhúsi. Suö- ursv. Bein sala. V. 1700—1750 þús. HAMRABORG. Falleg 3ja—4ra herb. íb. á 3. hæö ca. 105 fm. Fallegt útsýni. Ákv. sala. Verð 1900 þús. KARFAVOGUR. Falleg 3—4ra herb. íbúö í kj. ca. 80 fm. Sérinng. V. 1750 þús. ASPARFELL. Falleg 3ja herb. íbúö á 4. hæö í lyftu- húsi ca. 97 fm. Rúmgóð íbúð. V. 1750 þús. HRAUNBÆR. 90 fm 1. hæö. Suöursv. V. 1800 þús. HOFTEIGUR. Falleg 3ja herb. íbuð i risi ca. 80 fm. V. 1650—1700 þús. BARMAHLÍÐ. 70 fm í k). Laus. V. 1500—1550 þús. HRAFNHÓLAR. 85 fm á 7. hæö. Bflsk. V. 1800 þús. FLÚDASEL. 100 fm falleg þakíbúö á 2 hæðum. Suö- ursv. Ákv. sala. V. 1800 þús. FLYÐRUGRANDI. Falleg 3ja herb. íbúö á 3. hæö ca 85 fm. Ákv. sala. V. 1800—1850 þús. ÁLFASKEID. Falleg 3ja herb. íbúö á jarðhæö ca. 100 fm. V. 1800 þús. ÁSGARDUR. Falleg 3ja herb. íbúö á 3. hæö ca. 80 fm. Suðursv. Laus strax. V. 1700 þús. NJÖRVASUND. Falleg 3ja herb. íbúð á jaröhæö ca. 85 fm. Sérinng. V. 1550—1600 þús. HÓLABRAUT HF. Falleg 3ja herb. íbúð á 2. hæö ca. 82 fm. Suðursv. V. 1550 þús. FOSSVOGUR. Falleg 3ja herb. ibúö á 1. hæö ca. 90 fm. Suðursv. Sórsuðurlóð. V. 1900—2000 þús. NÝBÝLAVEGUR. 100 fm á jaröh. í fjórbýli. Sérinng. V. 1750—1800 þús. KJARRHÓLMI. Mjög falleg 3ja herb. íbúö á 1. hæö ca. 90 fm. Suöursv. V. 1750 þús. BARMAHLÍÐ. 75 fm í risi. V. 1450—1500 þús. ESKIHLÍÐ. 90 fm endaíbúð, rúmg. herb. í risi. Suö- ursv. Nýir gluggapóstar og gler. V 2 millj. 2ja herb. ibúðir DALSEL. 70 fm 4. hæö + bflskýli. V. 1550 þús. NJÁLSGATA. Falleg 2|a herb. íb. á jarðh. ca 45 fm. Sérhiti- og inng. V. 1150 þús. ÞVERBREKKA. Falleg 2ja herb. íbúö á 2. hæö ca. 55 fm í lyftuhúsi. Vestursv. V. 1400 þús. KRUMMAHOLAR. Falleg 2ja herb. íb. á 3. h. ca. 76 fm. Stór og falleg íb. Ákv. sala. V. 1600-1650 þús. FURUGRUND. Falleg 2ja herb. (búö á 2. hæö ca. 50 fm. Suðursv. V. 1300—1350 þús. SPÓAHÓLAR. Falleg 2ja—3ja herb. ibúð á jaröhæö ca. 72 fm. Góö íbúö. V. 1550 þús. /CSUFELL. Falleg 2ja herb. íbúö á 7. hæö ca. 60 fm. Suöursv. V. 1400 þús. HVERFISGATA. 2ja herb. í risi. Sérinng. Sérhiti. V. 1350—1400 þús. NOROURBRAUT HF. Snoturt einb hús ca. 70 fm. Bflskúrsréttur. V. 1550 þús. FRAKKASTÍGUR. Falleg 2ja herb. ibuð á 1. hæö ca. 50 fm. Akv. sala. V. 1,1 millj. LAUGAVEGUR. Falleg 2|a herb. íbúö á jaröhæö ca. 55 fm í fjórbýli. Slétt jaröhæö. V. 1150—1200 þús. ÁLFTAMÝRI. 55 fm 3. hæö. Suöursv. V. 1500 þús. L. uuomundur Tomasson •ölu«tj heimasfmi 20941. Vioar Boovarsson vfoekiptafr. — logg. fast., heimasfmi 29818 TEMPLARASUNDI 3 (EFRI HÆÐ) (Gegnt Dómkirkjunni) SÍMI 25722 (4 línur) Magnús Hilmarsson. sólumaður Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteignasali OPIÐ KL. 9-6 VIRKA DAGA TEMPLARASUNDI 3 (EFRI HÆÐ) (Gegnt Dómkirkjunni) SÍMI 25722 (4 línur) Míiqnús Hilmarsson, sölumaour Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteignasali OPIÐ KL. 9-6 VIRKA DAGA
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.