Morgunblaðið - 11.11.1984, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 11.11.1984, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 11. NÓVEMBER 1984 11 84433 EINBÝUSHÚS___________ Nýtt og fuHfrigenglð ca. 190 tm hús á feg- ursta utsynlsstað í Garöabæ. A efrl hæö em m a. 2 stofur, eldhús. gestasnyrting, 3 her- bergl. Stór sótarverönd. Otl og ínni arinn A neðri hæö eru m.a. 2 svefnherbergi. baðher- bergi, þvottahús og stór innbyggöur bflskur. Stór og tallegur garöur. EINBYUSHÚS VOGAHVERFI__________________ Serlega faltegt og vet meö fartð sasnskt tlmb- urhús á sleyptum kjallara. A efrl hæö er 4ra herbergja ibúð. A neðri hæð er rúmgóð 3ja herbergja ibúð o.fl. Fattegur garður. Laust ett- Irsamkl RADHÚS SELÁSHVERFI_________________ Bráöfa»egt"nýtt raðhús sem er 2 hasöir, rls og k jallari. Samtals um 300 tm. Húslð er avo til fuHbúið Hægt er aö hafa ser ibúö í k|allara Stór bttekúr fyiglr. Lðð fragengln. Laust efttr samkl. 4MH_MB^HHHHB EINBÝUSHÚS KÓPAVOGUR__________________ Gtassitegt etnbýHshús ca 270 fm auk bítskúrs á fatlegrl löð á besta stað i vesturbænum. A aöafruað eru m.a. stotur með arni, stórt eld- hus. gesta-wc, 4 svefnherbergi. I kjallara eru m.a. 2 rúmgóö ibúðarherbergi. snyrtlng og Teymslur. Innbyoaður bSskúr EINBÝLISHÚS GARÐABAER___________________ Séirtegavelrneöfartðogmtklðeridurrtýlaðca 180 fm hús ásamt 60 fm bilskúr I húsínu eru m a. stórar stofur m. aml og 4 svefnherbergi Falteg lóð. Skiph möguleg á 3ja—4ra her- bergja ibúð i Reykjavik eða Köpavoal. EINBÝLISHÚS + IÐNADARHÚSNÆÐI VESTAN VID ELLIOAÁR Nýtegt embyttsnus ó 2 hssöum á sktótsasium og rótegum stað Húsið er alls um 470 fm: A fbúðarhæö er 6 hert>erg)a ibúð með flóðum innréttingum t kjallara er ca. 270 fm tðnaö- arhúsnsBði. Stór Makúf. Verð ca. 9.3 mttll. EINBÝLISHÚS KÓPAVOGUR _____ Höfum ttt sðlu traust og val með farið hús vlð Vaftertreð. Hústð er tueð og ris. Grunnftötut ca. 140 tm. A hœðinni eru m.a. 2 stofur og 4 stór herbergi, eidhús, bað o.fl I risl eru 3 ibúðaftierbergi. S0 fm bilskúr. 1000 fm rtskt- uð lóð. Garðhús tengt vtð stofu Verð 4.2 mmi, 9aaBBBBBBBBBBBB_B__ LOKAÐ SUNNUDAG I fiASTOGNASALA SUOURUNÐSWWLmS VAGN SKvtt 84433 ; Opíö frá 1—3 Til sölu: Garöab. Sunnuflöt Fallegt hús á besta stað á Flöt- unum. íb.hæöin er 170 fm, 60 fm neðri hæö (kjallari) og tvöf. bflsk. Hugsanlegt aö taka uppí söluverð vandaða sérhæð eða raðhús i Reykjavik. Vesturbær — Holtsgata Góð 4ra herb tbuð á 1. hæð í mjög góðu standi. Fjaroarsel Fallegt raöhús viö Fjarðarsel 240 fm. Bílskúrsréttur. Hugs- anlegt aö taka upp í söluverð 4ra—5 herb. íbúð í sama hverfl. Laugavegur 3. hæö, ca. 330 fm. 4. hæð, ca. 285 fm, þar af 50 fm svallr og að auki ris. Húsnæöi betta er tilvaliö undir skrifstofur, lækna- stofur, þjónustu- og félagsstarf, svo og til íbúöar. Það er lyfta í húsinu. Laus strax. Noröurbraut Hf. ibúöar- og iönaðarhúsnæði aö Noröurbraut 39 Hafnarfirði. ibúöarhúsnæöi 140 fm og iön- aöarhúsnæöi 200 fm. Laust strax. Grindavík Einbýlishúsið aö Selsvöllum 12. fbúöarhúsnæöiö er 123 fm og bílsk. 40 fm. Laust strax. Hafsteinn Hafsteinsson hrl. Suöurlandsbraut 6, aími 81335. 26600 Allir þurfa þak yfir höfuöiö Opiö 1—3 Mikiö úrval af 2ja herbergja 3ja herbergja 4ra herbergja 5 herbergja íbúoum sérhæöum raöhúsum og einbýlishúsum HRINGIÐ EÐA KOMIÐ VIÐHJÁ OKKUR ó& Fasteignaþjónustan b/£k> Amtmtmti 17, t.. Þorsteinn Stetngrímsson. lögg fasteignasali. Opiö í dag frá kl. 1—5 Barónsstígur 4ra herb. mjög góö íbúö í til- tölulega nýju húsi. 2 svefnherb. og tvær góðar stofur. Verö 1950 þús. Engjasel 3ja—4ra herb. íbúö sem er hæö og ris. Skemmtileg og góö íbúð meö óvenju miklu útsýnl. 30 fm bilskýli. Verð 2 millj. Flúöasel 4ra herb. íbúö á 3. hæð meö góðu herb. í kjallara þar sem er sameiginlegt baöherb. Bflskýt- isréttur. Verö 1900 þús. Keilufell Tvílyft einbýlishús úr timbri ca. 140 fm auk 30 fm bílskúrs. Fal- legur garður. Verö 3200 þús. Kleppsvegur 3ja—4ra herb. ibúð á 1. hæö. Gott herb. í risi fylgir. Verö 1900 þús. Ljósheimar 4ra herb. falleg íbúð á 2. hæö í lyftuhúsi. Verö 1900 þús. Ljósheímar Mjog falleg íbúð á 8. hæö. Tvennar svalir. Frábært útsýni. Verö 2.300 þús. Hringmóar Gb. Mjög góö 2ja herb. ibúö á 3. hæö. Mikiö útsyni Bflskúr. Verö 1700 þús. Lyngás Gb. Failegt einbylishus, 170 fm, og 30 fm bflskúr. Verð 4.200 þús. Lambastekkur Gott einbýlishús sem er 168 fm. 5 svefnherb. Bflskúr. Verö 4.600 þús. Nesbali Seltj. Gott og vandaö 205 fm raðhus á tveim hæöum. 40 fm bflskúr. Verö 4.500 þús. Skeljanes Stórt og vandaö einbýlishús um 300 fm auk tvðfalds bílskurs Hægt aö hafa 3—4 íbúðir í hús- inu. Samkomulag um greiðslur eöa eignaskipti. Silungakvísl Tilbúiö undir tréverk Neöri hæö og kjallari í tvíbýlis húsi samtals um 180 fm. Verö 2.400 þús. Vesturberg 3ja herb. falleg ibúö á 2. hæö. Parket á gólfum. Verö 1700 þús. Vesturás Fokhelt raöhús á tveim hæöum meö innb. bílskúr. Gólfflötur ibúöar ca. 200 fm auk óuppfyllts rýmis í kjallara. Verö 2.200 þus. ^HUSAKAUP S621600 Borgartún 29 Ragnar Tomiison hdl 81066 Leitib ekki langt yfír skammt SK0DUM 06 VERDMETUM EIGNIR SAMDÆGURS. Opiö 1—3 HÖRÐALAND 05 fm rumg.. falleg. 2)a herb ib. i (arðh. Stórt baðherb., stórt hjónaherb. Sérgarður, suöurverðnd. Akv. saia. Verð 1.650 bus GEITLAND 97 Im rúmg 3)a herb. ib. á jaröh. með Suðurverðnd. Akv. sala. Verð 1.900 þús. BÓLSTAOARHLÍD 120 fm góð 4ra—5 herb. ibúð meö rumg. bttsk. Akv. sala. Skipti möguleg. Verö 2.400 þús. KAPLASKJÓLSVEGUR 130 fm 5 herb ib. i efstu ttss𠫦 rts. Akv. sala. Verð 2.300 þús. ÞVERBREKKA 120 fm, 5 herb., fafteg ib. M)ögul. á 4 svefntterb., sérþvoltahús. Hrífandi út- sýni Akv. sala. Verð 2.400 þus. HRAUNBÆR 110 fm taaeg 4ra herb. ib. é 2 ftssð. Mikið endurn. Verð 2.000 pus. HJALLABRAUT HF. 130 fm góð 5—6 herb. fb. 4 svefnherb. Sérþvottahus. Ný teppi + parket. *kv. sala. Verð 2.600 þus. MIOBRAUT SELTJ. Vorum að fí í sðtu etna af þessum vln- sastu serhsaðum á SeKjarnarnesi, 140 tm, rúmgóðar stofur m. arin, 3 svetn- herb.. slórar suðursv með sjávarsyn. Akv. sala. Verð 3.600 þús. ÁSGARÐUR 120 fm mikið endurn. raðhús i ákv. sðtu. Mogul á bflsk.réttí Verö 2.400 bús. Húsafell f*Sr£lGNASALA Laryghottsvegi «5 < Bætarteidahtisinu ) simi 81066 A&atsteinnPétursaon fl3 BergurOuinasonhdi fj[jj ie. 28611 Blesugróf Einbýtishús á tveim hssðum, grunnflðtur 200 fm + 40 fm bilskur. Uppl. aðelns i skrtfstofu. Kleifarsel Fullbúið raðhus um 220 fm, tvasr hssðir og rts, 4 svefnherb , gööar Innr., bftskúr. Hjallavegur Nytegt parhús, k)allari. hasð og ris, gðð- ar irtnr., sér inng. f kjallara Unnarstígur Hf. Einbýlishús i einnl hsað um 60 fm. Allt endumýiað. Verð 1150 þús. Hverfisgata Bnstakilngsibúð i steinhúsi. Tðkivert endurnýjuð. Verð um 950 þús. Hraunbær 4ra herb. 110 fm ibúö i 3. hasð asamt herb. í kjallara. gðöar innr. Verö 1950—2 mill). Bjarnarstígur 4ra—5 herb. 110 Im ibúð i 1. hasð i steinhúsi. Þarfnast dalitilfar standsetn. Ásbraut 4ra herb. 110 fm ibúð i 1. hasð. bíl- skúrsréttur. Verð 1.8 miltj Engjasei Óvenjuvonduð 106 fm i 1. hssð f nýiegu husi Bílskyli Ibúðln er laus. Melabraut 3ja—4ra herb. ca. 100 fm íbuð i 1. luað i steinhusi, bílskúrsrettur. Grettisgata L itil 3|a herb. rlsfbúö isamt manngengu geymslurisi i þnbytissteinhusi. Laus strax. Skúlagata 2Ja—3|a herb. 60 fm góð kjallaraibúö Langholtsvegur ?ia herb. 50 fm osamþykkt kjallaraíbúð i tvíbýtishúsi. Reykjavíkurvegur 2|a herb. 50 fm kjallaraibúð, gðður garður, snyrtileg fbúð. Hvammstangi Nytegt einbýlishús i tveimur hasðum, samtals um 240 fm. Bflskúr. Verö um 3 mitl). Þorlákshöfn Mýtt einbylishus um 90 tm i einni hssö asamt 45 fm bflskúr. Verð aðeins 1,6 mill). Sveiganleg greiðslukjör Fossvogur Het kaupanda aö 3|a—4ra herb. íbúö f Fossvogi eða Smiíbúðahverfl. Vantar allar stæröir eigna á söiuskri. Vantar attw staKðii og getoir wgtM á toHttkri Verometum þegar ótkað or Hús og Eignir kastratl 6. Lúðvík Oiiurarson hrl., s. 17677. /SJflLuð, Opiö 1—3 Seljahverfi — einb 240 fm vandað einb. i 2 hasourn. Vand- aðar innr. Tvðf. bflskúr. Stðr og goö homloö. Verð 8,1 millj. Viö Sæbólsbraut Kóp. (Sunnan Nauthólsvíkur) Til sðlu glsBsilegt 176,5 fm endaraöhús sem afh. fokheit I nðv. nk. Varð 2.380 þúa. Teikn. i skrífst. Starrahólar — einb. 285 fm vandaö. glassilegt utsyni yflr Ell- iðaardallnn. Sklpti mðguleg i mlnnl etgn Tvðf. bflskúr. Krummahólar — Penthouse 175 fm glajsilegt penthouse 5 svetn- herb. Bilskýli Mögulegt aö taka ibuð uppi kaupverðið. Viö Hraunbæ — 4ra Qðö fbúö i laröhSBÖ (ekkert ntðurgraf- In). Verð 1,9 mMJ. Laus strax. Safamýri — sórhæö 140 fm 6 herb. sertuað. Bflskúr. Verö 3.5 millj Tjarnarból — 5 herb. 130 fm íbúö i 4. h<Bö. Qott utsyni Verð WmtflL Seltjarnarnes — sér- hæd Vorum að fi í einkasðlu vandaða 138 fm efri serhsBð við Melabraut. 26 fm biskúr. Stórar suðursvallr. Qlassilegt utsýni Verð 3,4 millj. Hæö viö Byggöarenda 160 fm neori hsað. Sérinng. og -hlti Verð 3—3,1 millj. Álfhólsvegur — sérhæö 140 fm 5—6 herb. vönduð sérhssð Bftskúr. Vsrð 3,5 millj. Básendi — sérhæð 140 tm neöri semssð f goou standl. Laus strax. Verð Z9 millj. í Fossvogi — 5—6 herb. GlaBsileg 130 fm ibúö i 2. hasð Akveöin sala. Verð M mWL Reynimelur — 4ra 100 fm gleesileg endaíbúö i 3. hæð. Suðursvalir Varð 2^—2,5 millj. Suöurhólar — 4ra Qoö 110 fm endafbúö i 2. haBÖ. Vsrð 2 mfls). 65% útb. Akveðin sala Eyjabakki — 3ja 88 fm vðnduö ibúð i 2. hæö Glæsilegt útsýni. Suöursvalir Verð 1800—1»50 þte. Álfheimar — 3ja 100 tm rúmgðö og b)ðrt íbúö. Serinng. Serhtti. Laua atrax. Verð 1S0D þús. Vesturberg — 3ja 90 fm göð fbúö i 2. hæð f tyftuhúsl. Sólarsvalir. Husvðrður. Serþvottahus i hæðinni Vsrð 1800—1650 þús Spóahólar — 3ja 85 tm góð ibúð i 2. hcaö. ¦ - ' 1650—1700 þus HlíÖar — 2ja 80 fm kjallaraibuð Serinngangur Vsrð 1400 þða. Spóahólar — 2ja 65 tm góð fbúð i 3. hæð Akveðin sala VerðMSOþðs. Hraunbær — 3ja Goö 98 tm fbúð i 1. hæð, töluvert endumýjuö. Varð 14 Engihjalli — 3ja 90 fm góð.fbúö i 4. hasð. SV-svalir. Utsýni Varð 1080 þús. Víöimelur — 2ja 60 fm kjallaraíbuð Parket. Verð 1350—1400 þú.. Baldursgata — nýleg 2)a herb. 65 fm goö fbúö i 3. hæö Störar suðursvalir. Bilskyli Mosfellssveit — parhús 240 fm tvilytt parhús vtö Heigalartd. Seljabraut — raöhús 220 fm fyrsta flokks endaraöhús asamt bftskyll. Verð X» miHi. Háahlíö — einbýh 340 fm glæsilegt einbýlishús. Husið er vel skipulagt. Fallegt utsyni. Akveðin sala. Láland — embýli Vandaö einbýlishús i einni hasð ca. 165 fm auk ca. 30 fm bilskúrs 5 svefnherb. Húsið stendur i endalóö og þaöan er gott útsýnl. Laust strax. Verö 6,5 millj 60% útb. mðguleg. Stigahlíð — einbýli Útb. 60% 240 fm einbylishus. Bilskur. Falleg lóö. Verðtryggð kiör koma tll greina. Nanarl upplýsingar og teikningar i skrlfstof- unni (ekkl í sima). ÉiGnflmiDLunin þlNGHOLTSSTRÆTI 3 SlMI 27711 Sðtustierí: Sverrir Kristinsson. Þorteitur Guðmundsson, sðlun Unnsteinn Beck hrl., simi 1232Q Þðrðttur HstMðrsson, Iðgtr. EIGNASALAIM REYKJAVIK OPIÐ KL. 1—3 EINSTAKLINGSÍBÚÐ V/ÁSVALLAGÖTU — LAUS Snyrtileg elnstakl.íbúö í steinh. v. Asvallagðtu. Verð 850 þus. Til afh. nú þegar. ENGIHJALLI 3JA Mjðg goö 3)a herb. fbúö i hsaö i fjölbýl- tshúsl. Tvennar svallr. Mikiö útsýnl. TEIGAR — SÉRHÆO MEÐ BÍLSKÚR 120 fm ibúð i 1. hssö f þríbýlish. vlð Hofteig. Ibúoin sk. i 2 stofur, 2 svefnherb., flfsal. baöherb., og ekthús. Nýr rúmg. bilskúr fylgir. Serinng. Bgnin er ðU f góðu ástandl. 4RA—5 HERB. M/BÍLSKÚR GÓÐUR STAÐUR — HAGSTÆTT VERÐ 4ra—5 herb. fbúö i 4. hasð f tjöl- býtish. i austurborginni. Qoð íbúð. Bflskúr fytgir. Til afh. mjog fljótlega Verö 2.2 mill). I NAGR. LAND- SPÍTALANS M/50 FM BfLSKÚR TIL AFH. STRAX 100 fm 4ra herb. ibuð i 2. hæð f steinh v. Elrfksgötu. Mikið endur- nyjuð íbúð þ.m.t. ný eldhusinnrétt- ing. Ibuðinni fykjir 50 fm mfðg goð- ur tvöfakJur bilskur Tll afhendlngar nú þegar. LAUGARNESHVERFI 6 HERB. M/BÍLSKÚR — LAUS 6 herb. 160 fm ibúð i 2. hæð. Mfðg stórl óinnrettað ris fylgir. Bílskur. Laus. í SMÍÐUM 4RA MJÖG GOTT VERÐ FAST VERÐ — ENGIN VÍSITALA Hðfum f sðki eina 4ra herb. íbúö f fjol- bylish. sem er í smíoum í Sæbólslandi í Kópavogi (ritt v. Nesti i Fossv.). Suður- svalir Serþvottahúsi í ibuðlnni. M|ðg skemmtileg teikn. Ath. aðeins þessl eina íbúö er öseld i þessu húsi. Teikn. i skrtfstotunni. HLÍÐARBYGG GB. ENDARAÐHÚS Hðfum i sðlu gott endaraðhus v. Hlfð- arbyggö í Garöabœ. Hasoin er um 130 fm og þar eru 3 svefnherb og stofur m.m. I k). eru 1—2 herb. Rúmg. Innb. bftskúr. Qoö rasktuð Iðö. Verö 3,7—3,8 millj. Til afh. fljótlega HÖFUM KAUPANDA að goðri 4ra—5 herb. íbúö giaman i Kopav. eða Hafnarf. Goðar útb. greiðsl- ur eru i boöi f. retta eign. GOTT EINBYLI ÓSKAST FJÁRSTERKUR KAUPANDI Okkur vantar fyrir tjarsterkan kaupanda ca. 200—250 fm gott einbylishus Æskilegir staöir Skógahverf) eða Stekk|ahverfi. Fl. staðir koma til greina. Qott verð og mjög goö útb. í boðl f. retta eign EIGNASALAIM REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 ^Sími 19540 og 19191 Magnús Einarsson Eggert Eliasson Wterkurog kJ hagkvæmur auglýsingamiöill!
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.