Morgunblaðið - 11.11.1984, Blaðsíða 19

Morgunblaðið - 11.11.1984, Blaðsíða 19
MORGUNBLAÐID, SUNNUDAGUR 11. NÖVEMBER 1984 19 /^FJÁRFESTINGHF. lySÍMI 687733 Símatími 13—15 Sýnishorn úr söluskrá. Athugið möguleiki á 60% útborgun 2ja herb. Hlíðavegur 60 tm ibuö á jarðhæð. Akv. sala. Góð eign Verð 1250 þús. Kambasel Stórglæsileg 80 Im 2ja herb. ibúð i Kambaseli Ibúðln er á jarðhæö. Ser inng. Glæsileg eign. Verö 1750 þús. Álftamýri Góð ibúð á 3. hæð, 55 fm. Verð 1450 þús. Hlíðarvegur — Kóp. 67 tm kjallaraibuð i góðu ásigkomulagi. Verö 1350 þús. 3ja herb. Álfhólsvegur 75 Im ibúö á 1. hæö i fjórbyli Glæsllegt útsýni Góö eign. Verö 1700 þús. Hamraborg Glæsileg 104 Im íbúö á 2. hæð. Bílskýli. Þvottahus innan ibúöar. Verð 1950 þus. Hraunbær M|ög góð 95 tm ibúð á 2. hæö. Verð 1750 þús. Njörfasund 2 góðar ibúöir i kjallara Verð 1550 þús. Langholtsvegur 68 Im nettó góð k|allaraibúö. Verö 1450 þús. Laugarnesvegur Góö ibúð á 4. hæð. 75 Im nettó. Verö 1600 þús. Orrahólar Góð ibúð á 1. hæð. 87 tm nettó. Verð 1650 þús. Hafnarfjorður — Suðurbraut Ibúð á 1. hæð i mjög góðu ástandi. 97 Im. Verð 1700 þús. 4ra—5 herb. Kríuhólar — Bílskúr Ibuö á 8. hæð um 120 Im. Glæsilegt útsýni. Laus strax Verö 1900 þús. Þmgholtsbraut — Kóp. 127 Im ibúö á larðhæð meö sérinng. Gott utsýni Verö 2,3 millj Háaleitisbraut — M. bílskúr 5—6 herb. góð ibúð um 135 tm é 1. hæö. Vestursvalir. Laus strax. Verð 2750 þús. Krummahólar Góð ibúð á 7. og 8. hæð. Ibúöin er é 2 hæðum. Móguleiki á 2ja herb. ibuö é efri hæð með sérinng. GlæsUegt útsýni. Laus eftir samkomulagí. Ákv. sala. Verð 2.3 millj. Raöhús og einbýli Hálsasel — Raðhús m. bílskúr 7 herb. hús á 2 hæöum Vönduð elgn Verð 3,6 millj. Heiðarás Storglæsilegt 300 fm einbýlishus é 2 hæoum ásamt 40 fm bílskúr. Innrétt- ingar einstaklega vandaðar. Gott gufu- bað. Mikið utsyni Verð 6,5 millj. Heiðnaberg 162 fm gott einbýllshús m. bilskúr. Hús- iö er byggt '83. Verð 3.6 millj. Jórusel Mjog gott 215 fm elnbylishús é 2 hæð- um asamt 30 fm fristandandi bílskúr. Góð eign. Verð 5 mlllj. Mýrarás Stórgott 167 fm einbýllshus á einni hæð 7 herb., þar af 5 svefnherb. Stór- glæsilegur garður fullfrágenglnn. Verð 5.4 millj Seilugrandi Glæsilegt 180 fm tvilyft timburhús ásamt bílskúr. 4—5 svefnherb. Verð 4,3 millj. Skerjafjörður — Skild- inganes 280 fm einbýlishús á 2 hæðum. I húsinu eru 9—10 herb., þar al eru 2 veislustof- ur og 5—6 svefnherb. Glæsileg eign Verö 6,5 millj Bíldshöföi Til Mgu c». 2000 fm * 3 hæoum vio BMshotoa 1«. Laigisl i heilu lagi aoa f smarri •iningum. Allar nánari uppl. hiá sðtumanni. fpi1540 Opið kl. 1—3 Raðhús Nesbalí: 205 tm mjðg gott tvilyft raohus. TvM. Mtfcúr. Varö 44 millj. Heiðnaberg: 140 tm hús auk 23 fm bilsk Tll afh. strax fullfrág. aö utan en ófrag. aö innan. Teikn. á skrífst. Kleifarsel: 205 fm mjðg skemmtil hús. Tll afh. strax. Skiptl i minni eign koma til graina. Uppl. i skilfsl. Bollagarðar: 200 tm mjog tai- legt raðhus Innb. bilskúr Heitur pottur i garol. Uppl i skrltst. MÓaflöt Gb.: 145 fm elnlytt vandað raðhús. Tvöf. Mskdr. Vara 4 5 herb. og stærri Garðastræti: 127 tm sérnæo 1 þrfb.husl (steinhusi) Ib. skiptist i saml. stofur, 2—3 herb., eldhus. baoherb. o.fl. Parket i góltum. Svallr út af hjóna- herb. Fallegur garður. Serínng. Uppl i skrtfst. Holtsgata: 135 tm 5 nerb. n>. i 1. hæð 1 steinhusi Vero 2,6 mlNL Hraunbœr: 140 tm bjön og góö ib. i 2. hæð. 4 svefnherb., þvotlah. Inn- al eidhúsi Laus strax. Vara 24 mHI|. Byggðarendi: ieo fm neon sérh. í tvib.husi Laus strax. Barmahlíð: 115 fm stórglæslleg i 3. hasð. Ris yfir íb. Uppl i skrífst. 4ra herbergja íbúðir Háaleitisbraut: nstmgóoib.é 4. h. Bask.réttur. Vara 22-X3 mWj. Kambasel: 117 tm vðnduð n>. t, neðrt hæö i tvfb.h. Þvottah f fb. Vero 24 malL Sk. é minni eign koma tH grwna. Engjasel: 103 tm m|ðg goo fb. i 1. hæö. Bilhysi Laus strax. Varo 1980 þua. Frakkastígur: 100 im ib. i 2. hæo 3 svefnberb , sérlnng. Varo 1650 Þúa. Kleppsvegur: notmgiæsii. ib. i 2. hæð. Ib.herb. í kj. Vara 2,2 millj LjÓsheÍmar: 105 fm mjög falleg íb. i 2. hæð j góðri lyttublokk. Sérlnng. af svðium Varo 1900 þús. Vesturberg: no tm miðg góð fb. i 4. hæð. Þvottaherb Innaf eldh. Vara2mHH. 3ja herbergja íbúðir Hólmgarður: 85 tm giæsii. * f nyju húsi Sameign f sérfl. Vara 2 millL Hagamelur: 70 tm agæt íb a iarðhæð f nyl husl. Varo 1650—1700 þte. Borgarholtsbraut: ca 98 im mjðg göö fb. i 3. hsaö (efstu) f ný|u húsl. Sérinng Uppi. i skrífst. Hamraborg: 100 tm aMM a>. 1 2. h. Bfuart. i bfmýsi. Verö 1800 þos. Meðalholt: 74 tm ib. i 2. hæð. Laua strax. Varo 1000 þu. 2ja herbergja íbúðir Álfheímar. 55 fm góö íb. á laröh. Laoa etrax. Varo 1350 þus Vesturgata: eo tm gðð ib. i 2. hasð f stetnhúsi. Svallr. Varo 1400 þós. Guörúnargata: 64 tm mjðg fai- leg fb. í kj. Sérlnng. Sérhitl. Tvðf. verksm gl V*ro 1500 þús Kjartansgata: es im góð *. i 1. hæð Svallr Nýtt þak. Varo 1450 þús. Ljósheimar: 55 tm agæt it>. a 3. hæö Laus strax. Vara 1300 þús. ^, FASTEIGNA LLf\ MARKAÐURINN \ZZJ Ódtnsgötu4, „ símar 11540 — 21700. tSB Jon Guomundsson solust|., aWJV Stetén K. Brynlótfsa. söium., Laó E. Löva logtr., Magnús GuMaugsson logtr. Bústnóir FASTEIGNASALA 28911 KLAPPARSTÍG 26 Opiö virka daga 9.30-19.00 — Sunnudaga 13.00-16.00. |ltatt0itttMafeife Metsölublad á hverjum degi! Einbýlishús Teigahverfi Mos. Um 280 fm hús á 2 hæöum. 65 fm, 2ja herb. i'búð á 1. hæö meö sérinngangi og 180 fm ibuð ásamt bílskur eru i húsinu. Verö 3,8 millj. Garöabær. 145 fm elnbýlishús á einni hæð. Skipti koma til greina á íbúö í Reykjavik. Verö 3,3 millj. Seljahverfi. 330 fm glsssilegt hús með innb. 55 fm bílskúr. Hægt aö skipta i tvær íbúoir. Skipti koma til greina. Akv. sala. Nýlendugata. Járnvarið timb- urhús, hæð og ris, auk sér íbúðar i kjallara. Verö tilboö. Raðhús — Parhús Seljahverfi. Stórt og rúmgott raöh., 108 fm grunnfl., 2 hæðir + 60 fm óinnr. ris., innb. bilsk. Verð 3,7 millj. Skiptl koma til greina á rúm- góðum 4ra—5 herb. íbúöum t.d. í Fossvogi eða Seljahverfi. Víkurbakki. 205 fm endaraöhús meö innbyggöum bilskúr Húsiö er á 4 pöllum og er í toppstandi. Góö eign í ákveöinni sölu. Verö 4—4,2 millj. Bústaðahverfi. 130 tm raöhús á 2 hæðum ásamt kjallara. 4 svefnherbergi, ný eldhúsinnrétting. Skipti koma til greina á 3ja herb. íbúö i Hltöum. Verö 2,3 millj. Brautarás. Raöhús a tveimur hæðum um 190 fm auk tvöfalds bílskúrs. Ákv. sala. 50—70% útb. Skipti koma til greina. Brekkutangi. Glæsilegt raöhús um 290 fm alls, meö innb. bílskúr. Möguleiki á sér íbúö í kjallara. KÖgursel. Parhús um 140 fm hæö og 20 fm baöstofuloft. Ekki fullbúiö hús. Ásgarður. 130 fm raöhús á 2 hæðum ásamt kjallara. Ný eldhús- innrétting. Ný malað. Ný teppi. Verö 2,3—2,4 millj. Ósabakki. 210 fm endaraöhús á 4 pöllum Innb. bílskúr. Verö 4 millj. Engjasel. 210 fm raöhús, endi. 3 hæðir Mikiö útsýni. Verö 3,6 millj í smídum Setbergsland. 205 fm einb.hús m. innb. bílsk. Husiö er á einni hæö, 4 svefnherb., stofa, boröstofa og skáli. Til afh. strax. tilb. u. trév. og máln. Verö: tilboð. Álftanes. 260 fm timburhús. Fokhelt Afh. strax. Verö tilboð. Grafarvogur. 220 fm fokheit parhus m. innb. bílskúr. Timbur- hús. Góö teikn. Góö kjör. Rauðás. Fokhelt 270 fm raohús. Húsin eru tvær hæðir og ris. innb. bílskúr. Afh. í des. Sérhæöir og hæöír Grenimelur. góö 130 fm efri hæö ásamt 40 fm í risi. 2 saml. stofur, 2 stór svetnherb , eitt for- stofuherb . herb. í risi, nýl. eldh. innr. Bein sala eða skipti á 4ra herb. íb. í vesturbæ eða austurbæ. Verö 2,9—3 millj. Laufás Garðabæ. 138 fm neðri sérhæð ásamt 36 fm bflsk. 3 svefnherb., þv.herb. og búr innaf eldhúsi. Suöaustursv. Verö 2,9—3 millj. Grenigrund. 120 fm asamt 36 fm bílsk. Ákv. sala. Verö 2,6 millj. Langholtsvegur. 124 fm sér- hæö meö bflskúr. Mikiö endur- nýjaö. Gott útsýni. Verö 3,1 millj. Gæti losnaö strax. Garðastræti. 130 fm hæö á 4. hæö. 4 svefnherb., þvottaherb., geymsla, stór stofa, ný eldhúsinn- rétting. Verö 1900 þús. Þarfnast standsetningar. BlÖnduhlíð. Mjög snyrtileg 130 fm efri sérhæð. Þríbýlishús. Tvær stórar saml. stofur. Stórt geymslu- ris. Bílsk.réttur. Ákv. sala. Gæti losnað fljótl. Verö 2,8—2,9 millj. 4ra—6 herb. Barónsstígur. 106 fm 4ra herb. íb. á 2. hæö í þríbýli. Verö 2 millj. Asbraut. 110 fm íbúð á 2. hæö, endi. Bílskúrsplata. Engihjalli. A 1. hæð, 110 fm íbúö í góðu ástandi. Verö 1900 þús. Garðabær. 100 fm séríbúö á 1. hæö. Laus strax. Verö 2.300 þús. Kjarrhólmi. Meö sérþvottaherb. 100 fm íbúö á efstu hæð Verð 1.850—1900 þús. Kleppsvegur. 108 fm íbúö á jarohæö. 10 fm herb. fylgir í risi. Verö 1.800 þús. Gaukshólar. 135 fm íbúð meö bflskúr. 4 svefnherb. Gott útsýni. Verö 2,6 millj. Ásbraut. góö 110 fm íb. á 1. hæö, endi. Bilsk.plata. Verð 1,9 millj. Engihjalli. 110 fm íbúö á 1. hæö í goðu asigkomulagi. Verð 1,9 millj. Engihjalli. 105 fm íbúö. ibúöin er á 6. hæö. Þvottaaöstaöa á hæö- inni. Laus fljótlega Verö 1,9 millj. Breiövangur. góö 117 fm íbúö á efstu hæö. 4 svefnherb. S.svaiir. Akv. sala. Verö 2—2,1 millj. Hraunbœr. A 2. hæö 110 fm íbúö. Suöursvalir. Nýtegar innr. í eldhúsi. Nýir skápar og parket. Verö 2 millj. Kjarrhólmi. 100 fm íbúö á 3. hæö. Þvottaherb. í íbúöinni. Verö 1,9 millj. Kríuhólar. A 3. hæð 115 fm íbúö. Þvottaherb. inn af eldhúsi. Verö 1.850 þús. Melgeröi. 106 fm íbúö með sér- inngangi á jarðhæð. Ser þvotta- herb. í íbúöinni. Æsufell. 117 fm á 1. hæö. Mögul. á 4 svefnherb. Útsýni. Sér- garður. Akv. sala. 3ja herb. Flókagata. 85 fm rúmg. íb. á jarðh., endurn að hluta. Góöur garöur. Verð 1700—1750 þús. Fellsmúli. 75 fm íb. á Jaröh. 2 rúmg. herb., geymsla í íb. Verð 1800 þús. Grænakinn. 90 fm sérhæð í risi. 2 svefnherb., rúmg. stofa, búr innaf eldhúsi, litið undir súö, endurn. ibuð. Akv. sala. Verö 1700 þús. Hlíðar — skipti. 70 fm ib. á jarðh. meö sérinng. Sérherb. ásamt snyrtingu getur fylgt. Krummahólar. Meö bíiskýti, 90 fm íbúð á 2. hæö. Stórar suöursval- ir. Verö 1.700 þús. Álfhólsvegur. I fjórb.húsi á 2. hæö. Gott ástand Verö 1.750 þús. Þingholtsstræti. 75 fm risíbúö í þríb.húsi. Sérinng. Verö 1550 þús. Seljavegur. f þríbýlishúsi, ris- íbúö, 70 fm. Verö 1350 þús. Njörvasund. 85 fm íbúö i þrí- býli. Sérinng. Litið niöurgrafin. Verö 1600 þús. Laugavegur. A 3. hæö í stein- húsi, 85 fm íbúö. Akv. sala. Verð 1350 þús. Krummahólar. 92 fm íbúö á 1. hæö. Bilskýli. Suöursvalir. Verö 1700 þús. Hverfisgata. Laus strax. rís- ibuð í þríbýlishúsi. 3 svefnherb. -70 fm. Samþ. íbúö. Verð 1300 þús. Góð kjör. Hverfisgata. A 1. hæð í bak- husi, 70 fm íbúö. Getur losnaö strax. Verö 1250 þús. Hraunbær. 76 fm íbúö a Jarö- hæö. Verð 1500 þús. Hagamelur. j fjórbýiishúsi. 70 fm íbúö á jarðhæð. Sórinng. Nýlegt hús. Verö 1750 þús. 2ja herb. Vesturbær. 2ja herb. risíb., mjög rúmg. Verö 1400 þús. Fossvogur. Glæsil. 2ja herb. íb. meö sérgaröi. Agætt útsýni. Verö tilboö. Austurgata Hafnarf. so im íb. á jarðh. m. sérinng. ibúö í góöu standi. Laus strax. Verö 1150 þús. Hlíðarvegur. Ca 70 fm íbúö á Jaröhæö í tvíbýlishúsi. Akv. sala. Verö 1.250 þús. Æsufell. A 7. h. 60 fm íb. Akv. sala. Laus 15. des. Verö 1350 þús. Spóahólar. Um 60 fm íbúö á 3. hæö. Suðursvalir. Góöar innr. Verö 1350 þús. Seljavegur. 40 fm ib. á jarðh. Laus e. samkl. Verö 900-950 þús. Laugavegur. 30 fm íbúö í þri- býlishusi. 1. hæö. Verö 800 þús. Hlíðarvegur. 60 fm íbúö á Jaröhæð. Akv. sala. Verö 1250 þús. Garöastræti. A 5. hæö 80—90 fm ibuö. ris. Suöursvalir. Glæsilegt utsyni Nýtt þak. Annað Verslunarhúsn. tíi söiu víö fjölfarna gðtu í miöborg Rvikur. 180 fm, verslunar- og lagerhúsn Afh. um áramót eöa eftir nánara sam- komul Uppl. eingðngu á skrifst. Fyrirtæki í rekstri. Lítiö fram- leiöslufyrirtæki á sviöi matargeröar til sölu Uppl. eingöngu á skrifst. Billjardstofa Hafnarf. tíi söiu meö góðum kjörum. Uppl. á skrifstofunni. Hverageröi. Bnbýiishús, 132 fm hús, fullbúiö. Sumarbústaðaland Þrast- arskógi. A rólegum stað. 1 ha lands Verö tilboö. Garoabær - iðnaðarhúsn. Ca. 900 fm húsnæöi, fokhelt. Afh. strax. Vantar Vantar. Einbýlishús eða raöhús á góöum stöðum í Reykjavik eöa Seltjarnarnesi. Vantar. 2Ja herb. íbúö í Hraunbæ. Vantar. 3Ja herb. ib. í Kleppsholti Vantar. 4ra—5 herb. íbúð m. - bílskúr. Góö samnlngsgreiösla. Vantar. Vantar 2ja herb. í miöbæ og vesturbæ. Vantar. 4ra herb. í austurbæ og Hlíöum. Vantar. Sérhæö í austurbæ. Vantar. i smíöum einbýlishús og raöhús í Reykjavík. Vegna mikillar sölu vantar allar geröir eigna á söluskrá. Jóhann Davíösson. Björn Árnason. Helgi H. Jónsson viöskiptafr.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.