Morgunblaðið - 28.07.1987, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 28.07.1987, Blaðsíða 11
¦ MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 28. JÚLÍ 1987 11 Fasteignasalan EIGNABORG sf. - 641500 - Víðihvammur — 3ja 90 fm efri sérhæð í þribýli. Bflskréttur. Verfi 3,6 millj. Kjarrhólmi — 3ja 90 fm á 3. hæð. Suðursv. Engihjalli — 4ra 117 fm á 7. hæð. Tvennar sv. Parket á gólfum. Álfhólsvegur — sérhæð 140 fm efri hæð í þrfbýli. 5 svefnherb. Vandaðar ínnr. Stór bílsk. Austurbœr — einbýli 70 fm forsk. hús í Kóp. Kj. og hæð. 28 fm bílsk. Byggréttur á lóðinni. Verð: tilboð. Þingholtsbraut — einb. 160 fm á einni hæð. 5 svefnh. Parket á herb. Arinn í stofu. 30 fm bílsk. Kríunes — einbýli 210 fm á einni hæð. 5 svefn- herb. 50 fm bílsk., innr. sem fb. í dag. Ýmis skipti mögul. Hamrahlíð — parhús Á jarðhæð um 100 f m 4ra herb. íb. með sérinng. og -hita. Uppi er íb. ó tveimur hæðum. 6 svefnherb. og stórar stofur. Tvennar svalír. Stór bílsk. Hægt að selja í tvennu lagi. Hafnarbraut — iðnhús 120 fm jarðhæð. Afh. fokh. að innan í okt. Höfum kaupanda að einbhúsi í Austurbæ Kópavogs. EFasíoignasabn EIGMABORG sf. Hamraborg 12, s. 641500 Söiumerwv Jóhann Hnlldansrson. h$. 72057 Vilhj.'tlmur kinarsson, h$. 41190; lón Einksson hdl. og Runar Mogenson hdl. meginþorra þjóðarinnar daglega! Auglýsinga- síminner22480 26600 allirþurfa þakyfirhöfudið 2ja herbergja Kríuhólar (595) 2ja herb. lítil íb. i lyftublokk. Góð sameign. V. 2 millj. Holtsgata — Hafn. (579) Góð ca 52 fm risíb. Mikið end- urn. 2ja herb. ib. á 1. hæð í sama húsi. Hverfisgata (69) 2ja herb. íb. á 1. hæð i forsköl- uðu timburhúsi. Tilboð óskast. Laus strax. 3ja-5 herbergja Alfaskeið — Hafn. (309) 3ja herb íb. á 2. hæð. Sér- þvottah. á hæðinni. V. 2,9 millj. Heimar (584) Góð ca 110 fm 4ra herb. íb. á 4. hæð. Björt og falleg ib. á góðum stað. V. 3,9 millj. Álftahólar Mjög góð ca 117 fm 4ra herb. íb. á 5. hæð. Suðursv. Stór bílsk. Norðurmýri (205) Góð ca 100 fm íb. á 2. hæð ásamt bílsk. V. 3,8 millj. Kóngsbakki (334) Góð 5 herb. íb. ca 120 fm á 3. hæð. Suðursv. V. 4,1 millj. Stelkshólar (588) Mjög góð ca 120 fm 5 herb. íb. á 4. hæð. Góð stofa, 4 svefn- herb. Bílsk. V. 4,4 millj. Engihjalli (590) Mjög góð ca 117 fm 4ra herb. íb. á 7. hæð. Glæsil. útsýni. V. 4,2 millj. Einbýlishús Bjargartangi — Mos. (614) Ca 245 fm einb./tvíb. + innb. bílsk. Falleg eign. Hugsanl. skipti á raðhúsi, litlu einb. eöa ib. í Árbæ. Kópavogur (505) (98) Einbhús á tveimur hæðum með íb. á neðri hæö. Seltjarnarnes Glœsil. 210 fm einbhús. Byggt "83. Álftanes (571) Einbhús á 1200 fm lóð. Byggt '74. Mosfellssveit (572) Stórt glæsil. hús á stóru, rækt- uðu eignarlandi. Sjávarlóðir á Arnarnesi. /njN Fasteignaþjónustan ^2~ Austunstræti 17, a. 26600 tSto Þorsteinn Steingrímsson UuM lögg. fasteiqnasali Mikil sala — vantar eignir • Höfum verið beönir um að útvega fyrir fjársterka kaupendur nýlegar 4ra og 5 herb. íbúðir í Breiðholti og Vesturbæ. • Einnig vantar okkur nýlegar 2ja og 3ja herb. íbúð- ir í Breiðholti, Árbæjarhverf i, Vesturbæ og Kópavogi. • Höfum fjársterka kaupendur að góðum sér- hæðum í Hlíðum, Vesturbæ og Kópavogi. • Höfum fjársterka kaupendur að raðhúsum og einbýlishúsum í Reykjavfk og Kópavogi. Ef þið eruð í söluhugleiðingum þá vinsamlegast hafið samband. Skjót og góð þjónusta. Skoðum og verðmetum samdægurs. 4 sölumenn. Ípi1540 Einbýlis- og raðhús I Austurbæ: ni söiu rúmi. 200 fm mjög gott parhús auk bílsk. Uppl. aðeins á skrífst. í Seljahverfi. 335 lm mjög gott hús. Innb. mjög stór bílsk. I FoSSVOgÍ: Til sölu 192 lm mjög smukkl. raðhús á góðum stað. 4 svefnh. Stórar suðursv. Heitur pottur í garði. Bílsk. í Austurborginni: m söiu 200 fm nýl. fatlegt einbhús. 4-5 svefnh. Vandað eldh. og baðh. Blómaskáli. Bilsk. Verð 7,6 mlllj. Engjasel: 188 fm mjög gott rað- hús á þremur pöllum. Á jarðh. eru 3 svefnh. Á miðh. er anddyri, snyrting, eldh., stofur o.fl. Á efstu hæð eru 2 svefnh., baöh. o.ll. Bílskýli. VerA 6 mill). Hraunbær: 145 fm einl. fallegt raðhús auk bilsk. 3-4 svefnh. Fallegur lokaður garður. Vorð 6,6 millj. JÖklafold: TU sölu ca 176 fm mjög skemmtil. raðh. Innb. bílsk. og ca 160 fm parhús. Afh. fullb. utan ófrág. innan i okt. nk. A Alftanesi: 170fmmjögvandað nýl. einl. einbh. auk bílsk. Fallogur staður. 5 herb. og stærri HÖrgshlíð: 160 fm stórglœsil. íbúðir i nýju húsi. Bílsk. Afh. tilb. u. trév., fulffrág. að utan i april nk. Ný Miðbærinn. th söiu 150 fm stórgtæsil. ib. á 1. hæð. Rúmg. stofa, 3 svefnh. Parket á gólfum. Stór og góð sameign. Bílskýli. 4ra herb. Breiðvangur Hf.: 110 fm mjög góð íb. á 1. hæð. Vandað eldh. með þvottah. og búrí innaf. 3 svefnh., vandað baðh. Suðursv. Hæð í Vesturbæ: 110 fm góð miðhæð. 2 svefnh. Stórar stofur. Suðursv. Háaleitisbraut m. bílsk.: 120 fm góð íb. á 4. hæð. 3 svefnh., stór stofa. Bitsk. Engjasel m. bflsk. — laus: 105 fm góð íb. á 1. hæð. Suðursv. Kópavogur — Höfum kaupanda aö góöri 4ra herb. íb. i Hamraborg. Rekagrandi: Höfum fjársterkan kaupanda að góðrí 4ra herb. ib. 3ja herb. HÖrgshlíð: TÍI sölu 3ja herb. ibúðir i nýju glæsil. húsi. Bílsk. Afh. tilb. u. trév., fullb. að utan i april nk. Fannborg — Kóp.: ni söiu 3ja herb. óvenju glæsil. fb. á 3. hæð. Parket. Vandaðar innr. Glœsil. útsýni. Bitskýli. Björt og rúmg. fb. í VeStUrbæ: 95 fm nýstands. og góð íb. á 4. hæð ásamt ótnnr. risi. Laus strax. VerA 3,7 mlllj. Meistaravellir: ss fm goð ,b. á jarðhæð. Verð 3,3 mlllj. 2ja herb. EfStihjalli: 75 fm mjög falleg fb. á efrí hæð i 2ja hæða húsi. Stór stofa. Rúmg. eldh. Stórar svalir. Glæsil. útsýnl. Tjarnarból m. bílsk.: tii sölu 68 fm vönduð íb. á 1. hæð. Stór stofa. Suðursv. Skipti á 3ja-4ra herb. íb. æskil. Kleifarsel: 75 fm giæsit. tb. & 2. hæð (efri). Þvottah. og geymsla innaf eldh. Suðursv. Bilskýli. Hraunbær: 65 fm góð it>. á 2. hæð. Suðursv. Nærri Háskólanum: 65 fm kjib. i steinhúsi. Laus 1. sept. Laugateigur: 45 fm g0ð kjiti. Sérínng. Laus. Atvhúsn./fyrirtæki Leikfangaversl.: tíi söiu í nýrrí glæsil. verslunarsamst. Elnnig er verslað með ýmsar aðrar vörur. Vax- andl fyrirtækl. A Ártúnshöfða: tíi söiu 7so fm verstunarhúsn. á götuhæð og 115 fm é 2. haeð. Laust strax. I Kópavogi: 30 fm húsn. í versl- unarsamstæðu. Tilvalið f. sérverslun. Til SÖIu: Mjög gott húsn. og öll áhöld fyrír söTuturn. Laust fljötl. I Mjóddinni: tii söiu 770 verst- unar-, skrifst.- og lagerhúsn. Verslunarhúsn.: tii söiu 90 tm verslunarhúsn. ígóðu steinh. mtðsvæðis. r^, FASTEIGNA Uj\ MARKAÐURINN [ 1 ' Óðinsgötu 4 11540 - 21700 Jón Guomundsson söiustj., . Leó E. Lövo lögfr., Olafur Slefánsson vioskiptatr. Raðhús Tvíbýli óskast Höfum fjársterkan kaupanda að nýlegu tvibhúsi t.d. i Grafarvogi. Húsið þyrfti ekki að losna fyrr en i april nk. Atvinnuhúsn. íSkeifunni Til sölu um 1800 fm húeign. 1. hæð er um 1500 fm að grunnfleti með loft- hæð 3,5-5,0 m. Þar eru einnig milliloft, samtals um 300 fm. Laust nú þegar. Allar nánari uppl. á skrifst. Austurborgin — parhús Óvenju fallegt og vandað parhús á góð- um stað við Kleppsveg. Húsið er alls u.þ.b. 260 fm á tveimur hæðum. M.a. með 7 svefnherb. og glæsil. útsýni. Verð 8,6 millj. Langamýri — Garðabæ Glæsil. endaraðhús, tæpl. tilb. u. trév. m. innb. tvöf. biflsk. samtals 304 fm. Teikn. á skrifst. Smyrlahraun — raðhús Nýkomið til sölu um 160 fm vandað raðhús á tveimur hæðum. Svalir til suð- urs. Bflsk. Verð 6,0 mlllj. Kjarrmóar—endaraðhús Gott u.þ.b. 115 fm raðhús ásamt bílskrétti. VorS 4,6 millj. Einbýlishús Stekkjarflöt — einb. Mjög fatlegt u.þ.b. 170 fm hús með tvöf. 50 fm bilsk. Fallegur arínn f stofu, tengdur nýt. garðstofu m.a. með nudd- potti. Mjög fallegur garður m.a. með gröðurhúsi. Verð 9,0-9,6 millj. Sundin — einbýli Nýtt glæsil. 260 fm tvil. einbhús ésamt 40 fm bílsk. Mögul. á 60 fm gróðurhúsi. Norðurbær — Hf. Glæsil. 146 fm einl. einbhús ásamt 40 fm bflsk. á mjög góðum stað viö Norður- vang. Ræktuð hellulögð lóð. Laust strax. Vorð 7,6 mlllj. Mosfellssveit — einb. 280 fm vandað einb. ásamt séríb. á jarðh. Gróðurhús. Verð 8,2-8,3 mlllj. Einb. — Mosfellssveit 2000 fm lóð Vorum að fá tll sölu glæsit. einbhús. Húsið er um 300 fm auk garðstofu. Gróinn trjágarður. Vandaðar innr. Nán- arí uppl. á skrífst. Leirutangi — einb./tvíb. Fallegt u.þ.b. 300 fm hús f grennd við gotfvöltinn á tveimur hæðum auk tvöf. bítsk. Húsið er ekki fullb. en vel (bhæft. Mögul. á 2ja-3ja herb. íb. i kj. Eigna- skipti mögut. Verð 7,0-7,5 mlllj. Bugðutangi — einb. Glæsil. hús á fallegrí endalöð. Ib. er 212 fm á einni hæð, m.a með 4 herb., 4 baðherb. og stórum stofum. Að auki eru 50 fm i kj. og tvöf. bflsk. með kj. Verð 7,8-8,0 mlllj. Mosfellssveit/einb.-tvíb. Tæpl. 300 fm glæsfl. einbhús á tveimur við Bjargartanga. 55 fm bilsk. Fallegt útsýni. Snekkjuvogur Stórt, virðulegt hús í grónu hverfi til sölu. I húsinu eru tvær samtengdar fb. ásamt aukaherbergjum og góðum geymslum. Gróinn garður, upphituð bílastæði og yfirbyggðar svalir. Húsið gæti hentað vel samhentum fjölsk. og má jafnvel gera smáib. (þríðju fb.) í kj. Verð 9,5 millj. Einb. — Lokastígur Til sölu steinhús á þremur hæðum, samtals um 180 fm. i húsinu oru m.a. 7 herb. Búið er að endurn. gler, þak o.fl. Verð 5,5 millj. Miðbær — einb. Mikið endurn. einbhús í góðu standi. Falleg ræktuð eignarióð. VerA 5,4-6,8 mlllj. Klyfjasel — einb. Glæsil. 234 fm steinsteypt einb./tvib. ásamt 50 fm bilsk. Húsið er mjög vand- að og fullb. Skriðustekkur — einb. Gott hús á faltegum útsýnisstað, u.þ.b. 290 fm auk tvöf. bilsk. I kj. má innr. 2ja herb. íb. Verð 8,9 mlllj. Digranesvegur — einb. U.þ.b. 200 fm hús á tveimur hæðum, m.a. með 5 svefnherb. 1300 fm fafleg löð og mjög gott útsýni. Vorð 6,5 millj. Arnarnes — einb. Ca 190 fm glæsil. einbhús, mest á einni hæð ásamt 45 fm bítsk. Verð 8,6 millj. EIGNA MIÐLIMN 27711 ^ W MNCHOITSSTRÆTI 3 Sverrir Krisli..swn, solusljoti - Þorleilur Guðmundsson, solum. Þraolliir Halldörsson, logli. - Unnsteinn Beck, hil., simi 12320 FASTEIGIMASALA Suðuriandsbraut 10 s.: 21870-687808-687828 Á hyTifð — Rcynsla — öryggi Væntanlegir seij- endur athugið að vegna mikillar eft- irspurnar vantar allar stærðir og gerðir fasteigna Einbýii BJARGARTANGI — MOS. V.8,3 Glæsit. einb. á tveimur hæðum, ca 300 fm. Falleg lóð. Á efrl hæð eru 2 stör svefnherb., baðstofu- loft, stór stofa, eldh. og sólstofa. Stór bilsk. Á neðri hæð er 3ja herb. góð fb. EINARSNES V. 3,2 Ca 80 fm einbýli á eignarlóð. LYNGBREKKA V. 8,3 Ca 300 fm parhús. Húsið skiptist i ca 150 fm ib. og tvær 2ja herb. ib. é neðri hæð. ÞINGHÓLSBRAUT Ca 300 fm ehib. Þarf af íb. 210 fm og ca 90 fm aðstaða f. léttan iðnað. Gott útsýnl. Ca 900 fm vel ræktuð lóð. Akv. sala. Mögul. skiptf á 3ja-4ra herb. íb. i Kóp. Uppl. á skrifst. V. 6,5 millj. SEIÐAKVÍSL TILBOÐ Fokh., ca 360 fm einbhús + bilsk. Hú- sið verður afh. grófpússað að utan og fokh. að innan. Glæsil. eign. HRAUNBÆR V. 6,5 5-6 herb. glæsil. ib. Fallegur garður. Bflsk. 5-6 herb. MEISTARAVELLIR 5-6 herb. oa 130 fm falleg endaib. a efstu hæð. Mikiö út- sýni. V. 4,3 mtltj. ARAHÓLAR V. 3,9 Falteg 5 herb. ca 115 fm endaib. á 1. hæð. Glæsil. útsýni. 4ra herb. HRÍSATEIGUR V. 4,4 Vorum að fá i sölu ca 115 fm falleg ib, á hæð. Nýl. eldhinnr. Bllsk. Nónari uppl. á skrifst NJÖRVASUND V. Ca 100 fm efri hæð. Nýondurn. 3,7 LAUGARNESVEGUR Falleg ca 110 fm endaíb. á efstu hæð. Útsýni. V. 3,8 millj. HRISATEIGUR V. 3,3 Ca 95 fm hlýlog risib. i nýl. risi. Suðursv. 3ia herb. LAUGAVEGUR V. 2,7 Ca 85 fm 3ja-4ra herb. ib. á 2. hæð, rétt viö Htemm. HVERRSGATA V. 1,8 Ca 65 fm ib. á 2. hæð. Uppl. á skrifst. LAUGAVEGUR Ca 75 fm fb. ó 2. hæð i timburhúsi. Eignin þorf n. lagf æringar. Tilboð óskast. LYNGMÓAR V. 3,7 3ja-4ra herb. ca 95 fm falleg fb. á 2. hæð. Bílsk. LAUGAVEGUR V.2,0 Ca 70 fm ib. sem tetst hæð og ris. 2ja herb. FURUGRUND V. 2,1 Ca 50 fm mjóg falleg ib. á Z. hæð. FRAKKASTÍGUR V. 2,7 50 fm vönduð íb. á jarðhæð. HRAUNBÆR V. 2,4 Ca 60 fm vönduð fb. á jarðhæö. HRINGBRAUT V. 2,6 Ca 65 fm ib. é 3. hæð. Mikið af lang- timalánum. V/SUNDIN V. 1,9 Ca 45 fm ib. á 3. hæð. FLÚÐASEL V. 1,6 Ca 50 fm snotur ib. í kjallara. MÁVAHLIÐ V. 1,8 Ca 60 fm risib. LAUGAVEGUR V. 1,4 Ca 50 fm ib. í kj. VESTURBR. HF. V. 1,4 Ca 50 fm ib. á jarðhæð. f Hílmar Valdimarsson s. 687226, Geir Sigurðsson s. 641667, Rúnar Astvaldsson s. 641496, Sigmundur Böðvarsson hdl.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.