Morgunblaðið - 28.07.1987, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 28.07.1987, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 28. JÚLÍ 1987 Unnarbraut — Seltjnesi Haganleg 3ja herb. íb. á jarðhæð í þríbýlishúsi. Sérþvottaherb. Sérhíti og -inngangur. ®621600 f% Borgartún 29 Ragnar Tomasson hdl HUSAKAUP Asparfell Vorum að fá í sölu mjög góða 5 herb. íb. um 132 fm á tveimur hæðum m. sérinng. og sérþvottah. Parket á herb. og stofu. Tvennar suðursv. Bílskúr. Lítið áhv. Verð 4,8 millj. Vallarbraut Mjög skemmtil. efri sérhæð ca 200 fm ásamt bílskúr í lokuðum botnlanga á góðum stað á Seltjarnar- nesi. Suðursv. Góður garður. Lítið áhv. Útsýni út á sjó. Ákv. sala. Verð 6,5-6,7 millj. Hallveigarstígur Gullfalleg ca 120 fm íb. sem er hæð og ris. íb. er mjög mikið endurn. Verð 4,5-4,6 millj. Kleppsvegur Góð 4ra herb., ca 110 fm íb. á 1. hæð. Góðar innr. Ekkert áhv. Verð 3,8 millj. Arnarhraun Góð ca 120 fm íb. á 2. hæð. Suðursv. Bílskréttur. Lítið áhv. Verð 3,9 millj. Engihjalli Góð 3ja herb. ca 90 fm íb. á 6. hæð. Lítið áhv. Þvottahús á hæðinni. Tvennar svalir. Verð 3,3 millj. Furugrund — laus Góð ca 85 fm íb. á 2. hæð í 2ja hæða fjölbhúsi. Góðar suðursv. íb. er laus nú þegar. Lítið áhv. Verð 3,3 millj. Skeljanes ÞINGHOLT — FASTEIGNASALAN — BANKASTRÆTI S-29455 Seljendur ath. Höfum fjársterkan kaupanda að einbýlishúsi eða raðhúsi helst miðsvæðis í Reykjavík. Unnarbraut Gott ca 230 fm parhús ásamt 30 fm bílskúr. Séríb. í kj. Góður garður. Ekkert áhv. Verð 8,0 millj. Yrsufell Fallegt ca 140 fm endaraðhús á einni hæð. Góðar innr. Fallegur garður. Nýtt gler. Bílskúr. Verð 5,9 millj. Fannafold íbyggingu Vorum að fá í sölu íbúðarhæð sem er ca 166 fm ásamt 30 fm bílsk. Skilast fullb. að utan m. gleri og hurðum en fokh. að innan. Verð 3,9-4,0 millj. Snotur ca 85 fm risíb. í góðu timburhúsi. Talsvert endurn. Mjög stórar vestursv. Frábært útsýni. Tal- svert áhv. við veðdeild. Verð 2,3-2,4 millj. Efstihjalli Góð 2ja herb. ca 65 fm íb. á 2. hæð. Suðursv. Verð 2,7 millj. Kríuhólar Góð 2ja herb. ca 65 fm íb. á 2. hæð. Verð 2,3-2,4 millj. JFriðrlk Stefínsson vlðskiptafræðingur. Arkitektafélagið: Sovéskir arki- tektar flytja fyrirlestur ARKITEKTAFÉLAG íslands efhir til fyrirlesturs í kvöld f Asmundarsal við Freyjugötu 41. Tveir gestkomandi arkitektar frá Sovétrikjunum munu kynna þróun skipulags og íbúðarhús- næðis þar í landi undanfarin ár í máli og niyndum. Félagið hefur undanfarin ár stað- ið fyrir gagnkvæmum heimsóknum arkitekta ríkjanna tveggja. Annað hvert ár koma sovéskir arkitektar til íslands og íslenskir starfsbræður endurgjalda síðan heimsóknina. Annar rússanna sem flytja fyrirlest- urinn er yfirmaður húsnæðisstofn- unarinnar í Leningrad en félagi hans vinnur hjá menntastofnun í Moskvu. Fyrirlesturinn hefst kl. 20.30 í kvöld. Eignaþjónustan FASTEIGNA- OG SKIPASALA HVERFISGÖTU 98 (horni Barónsstígs). Sími26650, 27380 Við Njörvasund — 3ja herb. Góð íb. á jarðhæð með sérinng. Laus 1.9. ViA Miklubraut — 4ra herb. Ósamþ. risíb. sem þarfnast standsetn. Hagstætt verð og kjör. Laus. Við Borgarholtsbr. — 4ra herb. Góð íb. í kj. með sérinng. Æskil. skipti á eign í Hlíðahv. eða nágr. ViA Hraunbœ — 4ra + 2ja Góð 4ra herb., ca 110 fm ib. á 1. hæð ásamt 2ja herb. íb. í kj. Seljast saman. Einbýli — byggingarróttur Lítið gamalt einbhús sem er múrhúðað timburhús á steypt- um kj. ásamt bílsk. og ca 600 fm lóð við Hlíðarveg, Kóp. Samþ. teikn. af nýbyggingu. Ýmsir mögul. Einbýli — tvíbýli Gott 225 fm hús við Hjalla- brekku. Bilskplata. Geta verið tvær íb. Skipti á hæð í Hliðar- hverfi mögul. Vantar góðar 3ja, 4ra og 5 herb. íb. t.d. í Árbœjar- hverfi, Kópavogi og víðar. Lögm. Högni Jónsson, hdl. ÖKUM EINS OG MENNI Drögum úr hraða ökumaf skynsemi! Ilr^ FEROAR 0 Bráðvantar eignir Vantar eftirtaldar eignir fyrir mjög fjársterka kaupendur: • Vantar lítið raðhús eða einb. f Mos. eða Kóp. • 4ra-5 herb. íbúðir f Breiðholti eða Kóp. • 3ja herb. íbúðir í Breiðholti. • 3ja herb. íbúðir í Vesturbæ eða Fossvogi. • 2ja herb. nýl. íbúðir í Breiðhotti, Vesturbœ og Kóp. Árni Stcfáns. viðskf r. Bárður Tryggvason Elf ar Ólason Haukur Sigurðarson Raðhús og einbýli KAMBASEL Vandað 200 fm raðh. á tveimur h. Innb. bilsk. Ákv. sala. Verð 6,6 mill). AUSTURBÆR LOKASTÍGUR - BILSK. Falleg 115 fm íb. á miðh. i þríbhúsi ásamt 30 fm bílsk. Nýtt eldh. Mikið endurn. Ákv. sala. KLEPPSVEGUR Glæsil. 110 fm fb. á 1. h. Sérþvherb. Mögul. á 4 svefnherb. Nýlegt parket og eldhús. Skuldlaus. Verð 3,8 millj. HÓLAR - LAUS Fallog 110 fm fb. á 1. h. Suðursv. Laus strax. Lyklar á skrifst. í LÆKJUNUM Falleg 110 fm ib. i jarðhœð. Parket. Ákv. sala. Verð 3,4 millj. Glœsil. 125 fm parh. á tveimur h. + bílsk. Afh. fullb. að utan en tilb. u. trév. að inn- an. Teikn. i skrifst. Verð 6,6 mlllj. Elnnig 111 fm parh. é tvoimur h. Afh. tilb. u. trév. aS innan. Vorð 4,6 mlllj. NÆFURÁS Ca 220 fm nýtt raðh. á tveimur h. Mógul. á 50 fm risi. Verð 6,2 mlllj. HAGALAND - MOS. Glæsil. 132 fm einb. i tveimur pöllum + 32 fm bílsk. Stór lóð. Húsið er nær fulib. Laust 15. sept. Ákv. sala. Verð 6,6 mlllj. ASBUÐ Nýl. ca 200 fm endaraðhús ásamt 40 fm bflsk. Fallegur garður og út- sýni. Ákv. sala. Verð 6,6 mill). ÞINGHOLSBRAUT Vandað 190 fm einb. i tveimur h. Mikið endurn. ásamt 90 fm húsn. bílsk. sem nota má fyrir léttan iðnað. Vorð 6,6 mlllj. 5-7 herb. íbúðir DVERGHAMRAR :Mili!l:'Trmw Glæsil. 170 fm efri sérh. ásamt 22 fm innb. bflsk. Mögul. á 5 svefnherb. Skilast fullb. að utan, fokh. að innan (eept. Teikn. á skrifst. BÓLSTAÐARHLÍÐ Gullfalleg 130 fm endaíb. á 3. h. Psrket. Suðursv. Vorð 4,6 mlllj. MÁVAHLÍÐ Falleg 130 fm ib. i 2. h. Suðursv. Bilskrétt- ur. Verð 4,6 millj. ASPARFELL Glæsil. 150 fm Ib. i tveimur hæðum ásamt 20 fm bilsk. Parket. 4 stór svefnherb. Suðursv. Verð 4,B millj. 4ra herb. íbúðir ENGJASEL Glæsil. 117 fm tb. é 1. h. ásamt hilskýli. Nýtt parket. Mjög vandað- ar innr. Verð 4 mtllj. RAUÐARARSTIGUR Glæsil. 110 fm ib. i kj. Öll nýstandsett. Saunaklefi. Ekkort áhv. Verð 3,6 millj. ÚTHLÍÐ Gullfallog ca 120 fm íb., lítið niðurg., i góðu steinhúsi. Nýl. eldh. Glæsil. garður. Akv. sala. Verð 3,8 millj. SEUABRAUT Falleg 120 fm fb. i tvelmur hæðum + bflskýli. Nýl. eldh. Mógul. á 4 svefnherb. Verð 3660 þús. SIGLUVOGUR Falleg 120 fm ofri rishæð ósamt 40 fm bllsk. 3 svefnherb. Nýir gluggar og gler. Fallegur garður. Verð 4,3 millj. ALFHEIMAR Góð 110 fm íb. i 4. h. Ekkert áhv. Verð 3,6 mlllj. MIKLABRAUT Falleg 120 fm sérh. Bflskréttur. Lítið áhv. Vorð 3,9 millj. 3ja herb. íbúðir NJALSGATA Falleg 3ja-4ra herb. 70 fm fb. i 1. h. 2-3 svefnherb. Suðursv. Ákv. sala. Litið áhv. Vorð 2,6 millj. GRETTISGATA Falleg 80 fm Ib. I kj. Nýl. eldh. Fallegur garður. Lítið áhv. Verð 2460 þús. FURUGRUND-LAUS Falleg 85 fm fb. i 2. h. ( 2ja hæða blokk. Suðursv. Litið óhv. Vorð 3,3-3,4 mill). SELTJARNARNES Falleg 95 fm lítið niðurgr. fb. (tvfbhúsi. Faliegur garður. Vorð 3 mlllj. LAUGAVEGUR Falleg nýstandsett 70 fm risib. Allt nýtt. Vorð 2,7 mlllj. SÓLVALLAGATA Glæsil. 110 fm (b. á 2. h. ( steinh. Nýtt parket, glæsil. eldh., stórt stofupláss, eitt svefnherb. Eign ( elgjörum sérfl. NJÖRVASUND Falleg 3ja herb. fb. f kj. Nýtt gler og lagn- ir. Sérhiti og -rafmagn. Vorð 2660 þús. BLIKAHÓLAR Falleg 90 fm ib. á 3. h. í litilli blokk. Suð- ursv. Verð 3,2 mlllj. 2ja herb. íbúðir VANTAR - 2JA Höfum fjírsterka kaupendur að nýiegum 2ja herb. úb. i Breiðholti, Vesturbæ og Kópavogi. ÆSUFELL Glæsil. 2ja herb. íb. á 4. h. Parket. Áhv. 1100 þús. frá veðdeild. Ákv. sala. Vorð 2,4 millj. GAUKSHÓLAR Falleg 65 fm fb. á 7. h. Suðursv. Ákv. sala. Vcrð 2,4-2,6 mlllj. TJARNARBRAUT - HF. Falleg nýstandsett 70 fm fb. ( kj. Nýtt parket i gólfum, sárþvhús í fb. Fallegur garður. Laus strax. Verð 2,1-2,2 millj. SKÓLASTRÆTI Falleg nýstandsett 50 fm íb. á 1. h. I timb- urh. ásamt 25 fm vlðbyggingu. Ýmsir mögul. Verð 2,6 mlllj. DVERGABAKKI Góð 70 fm fb. i 1. h. ásamt 10 fm auka- herb. i kj. Fallegt útsýni. Sérþvh. Laus f Ijótl. Verð 2360 þús. ASPARFELL Falleg 65 fm ib. i 1. h. Lftið ihv. Vorð 2,1 mlllj. ÁLFHÓLSVEGUR Falleg 60 fm fb. i jarðh. Varð 1,9 millj. SAMTÚN - LAUS Góö 50 fm ib. i kj. Verð 1680 þút. SKEGGJAGATA Falleg 65 fm fb. Sérinng. Nýtt parket. Ákv. sala. Vorð 1860 þús. ¦M ¦M •¦• • ; ;l-.' +
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.