Morgunblaðið - 17.10.1987, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 17.10.1987, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 17. OKTÓBER 1987 Jólafrímerki 1987 Frímerki Jón Aðalsteinn Jónsson I síðasta frímerkjaþætti, 26. f.m., var sagt frá sex nýjum frímerkjum, sem út ættu að koma á Degi frímerkisins, 9. október. Nú er sá dagur að baki og merkin komin fyrir almenningssjónir. Ekki á ég von á, að menn hafi orðið fyrir vonbrigðum. Þó skal játað, að ég hitti þann dag einn mann, sem lét í ljós nokkra óánægju með lit Tann- verndarmerkisins. Einkum og sér í lagi taldi hann ósennilegt, að menn hefðu baðherbergi sín með þessum lit. Mér varð svarafátt, en sagði sem svo, að smekkur manna væri misjafn í þessum efnum sem öðrum. Hvað sem lit þessa merkis líður, er ég þeirrar skoðunar, að það muni þykja allsérstætt og vonandi vekur það verðskuldaða athygli. Eg segi vonandi, því að verðgildi þess hentar ekki lengur á almennan póst, svo að hætt er við, að merkið og tilgangur þess fari fram hjá mörg- um viðskiptavinum póstsins. Skyndileg breyting burðargjalda vegna aukinnar dýrtíðar eða verð- bólgu getur einmitt oft orðið til þess, að góður tilgangur frímerkj- aútgáfu renni út í sandinn. Hér verður ekki við Póst- og símamála- stofnun að sakast. En hún verður aftur á móti að vera ábyrg fyrir því, þegar hún stendur ekki við það, sem hún hefur áður auglýst í tilkynningum sínum. Eg tel heldur mikið lagt á þá frímerkjasafnara, sem enn safna svonefndum fyrstadagsumslögum, að fá fimm frímerki og eina smáörk eða blokk á sama degi. Hér skiptir engu, þótt verðið sé ekki óviðráðan- legt. En samkvæmt fyrstu tilkynn- ingu póststjórnarinnar í upphafi þessa árs segir beinlínis, að frímerki með íslenzkum fuglum, samtals fjögur verðgildi, eigi að koma út 16. september 1987. Hinn 9. októ- ber komi síðan út frímerki helgað tannvernd og eins smáörk (blokk) á Degi frímerkisins sama dag. Loks er þess getið í tilkynníngunni, að í undirbúningi sé að gefa út í hefti frímerki með hinum fjórum íslenzku landvættum að myndefni. Um út- gáfudag þeirra er aftur á móti engu slegið föstu. Mín skoðun er sú, að póststjórnin eigi að fylgja nákvæm- lega þeim dagsetningum, sem hún ákveður í upphafi, enda er skyn- samlegt allra hluta vegna að raða útkomu nýrra frímerkja niður á árið, en dengja þeim ekki út á fáum útgáfudögum. En þetta er orðinn hlutur, og aftur verður ekki snúið. En orðheldni hefur alltaf þótt dyggð, hvort sem er hjá einstakling- um eða stofnunum. Ég hefði svo sem ekki gert þetta sérstaklega að umræðuefni hér í frímerkjaþætti úr því sem komið var nema af því, að nú kemur í ljós, að póststjórnin brigðar enn gefin loforð. Þegar ég skrifaði síðasta þátt, datt mér alls ekki í hug, að ný frímerki yrðu sett á markað hálfum mánuði síðar. Sú verður þó raunin. Fyrir fáum dögum barst mér í hendur tilkynning nr. 12 frá Póst- og símamálastofnuninni, þar sem segir, að jólafrímerki ársins 1987 komi út 21. október. Hins vegar hafði útkoma þeirra verið ákveðin 11. nóvember, enda hefur verið föst venja að gefa þau út í þeim mán- uði. Segja má líka, að það sé ekki eðlilegt, að þau frímerki, sem eink- um eru ætluð á jólapóstinn komi út löngu fyrir jólin. Þar sem ég er með nokkrum hætti innanhúsmaður hjá póststjórninni vegna setu minnar í útgáfunefnd hennar, fer ég ekki á stundum varhluta af gagnrýni ýmissa manna úti í bæ. Auðvitað tek ég á mig minn hlut af ábyrgð á þeim frímerkjum, sem valin eru til útgáfu, en ekki heyrir undir nefndina ákvörðun um verð- gildi merkja og útgáfudaga þeirra. Slíkt er vitaskuld einungis á valdi stjórnenda póstmálanna. Þegar ég frétti um hinn breytta útgáfudag jólafrímerkjanna, spurðist ég fyrir a ,*«* &F*5&& \. y^\ss)^ Milljónirá hverjum laugardegi. Upplýsingasími: 685111 um ástæðuna. Hef ég hugboð um, að útgáfunni hafi verið flýtt, svo að gera mætti ársmöppu 1987 svo tímalega, að hún yrði til sölu fyrir viðskiptamenn póstsins, sem margir hverjir nota hana til gjafa. Þetta er að sjálfsögðu sjónarmið, en það breytir ekki því, að hér hefur póst- stjórnin farið í bága við fyrstu tilkynningu ársins. Eg vænti þess, að hún haldi sig betur við uppgefna útgáfudaga á næsta ári, enda er það öllum í hag. Jólafrímerki undanfarandi ára hafa orðið mörgum að umræðuefni og heldur á neikvæðan hátt og jafn- vel til hneykslunar. Ég hef sjálfur varið þessa útgáfu og þá fyrst og fremst á þann hátt, að sá listamað- ur, sem valinn hefur verið til að teikna þessi frímerki, hlýtur að hafa óbundnar hendur í túlkun sinni. Um þá túlkun má svo deila, og ég hef sjálfur ekki alltaf verið hrifinn af henni. En nú vænti ég þess, að frímerkjasafharar og aðrir viðskiptamenn póstsins verði ánægðir með hin væntanlegu jól- afrí- merki og geti með ánægju notað þau á jólabréfin sín. Að mínum dómi hefur hér tekizt sérlega vel til. Þórður Hall myndlistarmaður hefur teiknað þau. Myndefni þeirra eru annars vegar „Jólahelgin — grenigrein, sem táknar lífið, er vaknar með hækkandi sól," eins og segir í tilkynningunni, og hins veg- ar „Jólaljósið — kertalog sem tákn um jólahelgina og hátíð ljóssins." Ef litprentun þessara frímerkja tekst vel í þættinum, vænti ég þess, að lesendur geti orðið mér sammála um, að hér hafi listamanninum tekizt vel að draga fram skemmti- lega jólastemmningu. Frímerkin eru prentuð í Sviss eins og fyrri jólafrí- merki, enda á svonefnd sólprentun og rastadjúpþrykk vel við þetta myndefni. Nýtt hefti af Grúski, tímariti fyrir safnara, komið út Á Degi frímerkisins kom nýtt hefti af Grúskinu út, og á ég von á, að það sé að berast í hendur safnara um þessar mundir. Er þetta 2. tbl. 9. árgangs eða 19. hefti, svo sem stendur á kápunni. En hana prýðir mynd af nýju smáörkinni. Ég á von á, að mönnum þyki feng- ur í að fá þetta hefti í hendur, enda er í því margs konar fróðleikur fyr- ir safnara. Víðamesta greinin nefhist Innanlandspóstur á Islandi 1776-1872 og er eftir Ólaf Elías- son og Þór Þorsteins. Hafa þeir félagar um nokkurt skeið verið að kanna ýmis gögn um póstmál á íslandi á nefndu tímabili, þ.e. áður en frímerki voru gefin út & íslandi. Hefur athugun þeirra einkum „beinzt að því að kanna og safna saman þeim fyrirmælum og reglum, sem um póstmál giltu og að rann- saka, hvernig þessum fyrirmælum var framfylgt og hvernig meðferð pósts var í raun háttað," eins og orðrétt segir í greininni. Hefur margt komið í ljós, sem áður var lítið vitað um. Við könnun þeirra félaga á bréfum í skjalasöfnum hafa þeir fundið það út, að þau skiptast í tvo hópa. Annars vegar eru þau bréf, sem hafa örugglega farið með póstum. Þau eru tölusett í samræmi við fyrirmæli um skrán- ingu bréfa í tilskipunum frá 1776 og 1779. Hins vegar er svo fjöldi bréfa, sem hafa verið flutt milli sveita með einstökum mönnum og bera þess vegna engin skrárnúmer. Má öllum vera það ljóst, að í raun og veru geta einungis skrásettu bréfin kallazt forfrímerkjabréf, enda er líka ritað á þau, hvort burð- argjald hefur verið greitt fyrirfram af sendanda eða hvort það skuli innheimt hjá viðtakanda. Þessi at- hugun Ólafs og Þórs á örugglega eftir að valda þáttaskilum í mati fslenzkra forfrímerkjabréfa og þá um leið verðlagningu þeirra. Mörg þess konar bréf hafa verið á upp- boðum erlendis og sum hver keypt dýrum dómum af erlendum söfnur- um. Með hliðsjón af því var skyn- samlegt af höfundum greinarinnar að birta hana einnig á ensku, svo að safnarar erlendis gætu dregið lærdóm af niðurstöðum þeirra. Ekki verður annað efni Grúsksins rakið hér, en gjarnan má benda á grein eftir Harald Tysland f Noregi um Tilbúin „í GILDI" bréf, sem Olafur Elfasson hefur þýtt á íslenzku. Því miður er ekki svo lítið til af alls konar tilbúnum bréfum og öðrum hlutum, sem safnarar hafa glæpzt á að kaupa af hreinni vanþekkingu. En það er rétt hjá Ólafi, að íslenzk- ir safnarar eru fullfærir um að leiðbeina mönnum í þessum efnum. Ég vil jafnvel taka enn dýpra í ár- inni og segja, að þeir séu færari til þess en erlendir safnarar, enda ekki nema von. Hér þarf sem sé oft bæði þekkingu í staðfræði og per- sónusögu, sem útlendingar hafa ekki til brunns að bera. ^^gj. f%, 1*^-1 % k--—^1 m i "1%*$ I 1 _fi Guðný Guðmundsdóttir fiðluleikari, Gunnar Kvaran sellóleikari og Halldór Haraldsson pfanóleikari halda tónleika í félagsheimili Stykk- ishólms á sunnudaginn. Tónleikarí Stykkishólmi GUÐNÝ Guðmundsdóttir fiðlu- leikari, Gunnar Kvaran sellóleik- ari og Halldór Haraldsson píanóleikari halda tónleika í f é- lagsheimili Stykkishólms sunnu- dagimi 18. október kl. 16.00. A efnisskrá tónleikanna er Tríó nr. 1 í d-moll eftir Mendelssohn, Miniatures eftir Frank Bridge og Erkihertogatríó Beethovens. Þetta eru fyrstu tónleikar þeirra á þessu hausti, en þann 25. október halda þau tónleika á vegum Kamm- ermúsíkklúbbsins í Reykjavík.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.