Morgunblaðið - 26.04.1992, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 26.04.1992, Blaðsíða 2
- 2 FRÉTTIR/INNLENT MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 26. APRÍL 1992 EFNI rt Mjólk dreift í verslanir á S V-landi HJÁ Mjólkursamsölunni er gert ráð fyrir að unnið verði við vinnslu og pökkun á 90 þúsund lítrum af mjólk í dag, til dreifingar í versl- anir á höfuðborgarsvæðinu á mánudag en þann dag hafa mjólk- urfræðingar boðað verkfall. í gær, laugardag, var dreift 90 þús- und lítrum í verslanir en á föstu- dag var einungis hægt að dreifa um 65 þúsund lítrum, þar sem mjólkurfræðingar efndu til vinnu- staðafundar og hættu vinnu fyrr en ráðgert var, að sögn Péturs Sigurðssonar framkvæmdastjóra framleiðslu- og tæknisviðs Mjólk- ursamsölunnar. „Við vitum ekki hvernig samn- ingaviðræður ganga en við gerum ráð fyrir að verkfallið verði ekki leyst innan sólarhrings," sagði Pétur. Á þriðjudag og miðvikudag verður aft- ur unnið og er gert ráð fyrir að þá verði hægt að dreifa 90 þús. lítrum hvorn dag en á fimmtudag er á ný boðað verkfall. „Við erum búnir að kalla mjólkurfræðinga til vinnu 1. maí, og þá verður unnið við vinnslu og pðkkun ef útlit er fyrir að verkfall- ið dragist fram til mánudagsins 4. maí," sagði Pétur. Sagði hann að óvenjulega mikil sala hafi verið undanfarna daga á unnum mjólkurvörum og eru sumar tegundir uppseldar. ? ? ?----------- Borgarráð: Sorpílát fyrir 17,5 milljónir BORGARRÁÐ hefur að tillögu Innkaupastofnunar samþykkt taka 17,5 milljóiia króna tilboði Höfner & Krullmann, umboðsaðili Flutningstækni sf., í sorpílát úr plasti fyrir Hreinsunardeild Reykjavíkurborgar. Leitað var til fjögurra aðila og barst tilboð frá einum þeirra, það er Flutningatækni sf. Við afgreiðslu til- boðsins í borgarráði óskaði Elín G. Ólafsdóttir eftir að bóka tilmæli til embættis borgarverkfræðings um að athugaðir verði möguleikar á að kaupa sorptunnur í öðrum lit en nú er. Það yrði gert til að auðvelda flokkun sorps í heimahúsum. -----------? ? ? 7. sæti í þolfimi A heimsmeistarakeppninni í þol- fimi sem haldin var í Japan nýlega náðu Magnús Scheving og Anna Sigurðardóttir 7. sætinu í para- keppni. Alls tóku 27 þjóðir þátt í keppninni. Magnús náði síðan 8. sæti í ein- staklingskép'pni karla og vakti þessi árangur íslendinga mikla athygli enda í fyrsta sínn sem þeir keppa í þessu móti. Lögreglumenn handtaka árásarmennina um borð í Hilmi SU. Morgunblaðið/Ingvar Blóðug slagsmál í Hilmi SU Tveir fóru á slysadeild og tveir settir í fangageymslur BLÓÐUG slagsmál urðu um borð í Hilmi SU í Reykjavíkurhöfn aðfaranótt laugardagsius. Lögreglunni var tilkynnt um slagsmálin um klukkan 4 um nóttina og voru menn þá að berjast með rörbút- um um borð. Fór svo að tveir voru fluttir á slysadeild og tveir gistu fangageymslur lögreglunnar. Samkvæmt upplýsingum frá bænum og var einn úr hópnum lögreglunni var ekki um skipverja . eltur um borð í Hilmi af þremur af Hilmi að ræða heldur aðkomu- öðrum sem ætluðu sér að lúskra á menn. Tildrögin voru sú að hópi honum. Höfðu þeir útvegað sér manna sinnaðist eitthvað í mið- rörbúta í þeim tilgangi. Lögreglu- maður á vakt heyrði öskrin í þeim sem barið var á og kallaði hann til liðsauka. Tókst fljótlega að skakka leikinn en sá sem barinn var mun töluvert slasaður eftir átökin og var hann fluttur á slysa- deild. Einn árásarmannanna fór einnig á slysadeild. Tveir voru hinsvegar teknir í vörslu lögregl- unnar og fengu að gista fanga- geymslur það sem eftir lifði nætur. Háskóli íslands: Nýstúdentum verði boðið upp á 1 árs almennt nám PÁLL Skúlason, prófessor, hefur stungið upp á því að bjóða fyrsta árs nemum i Háskóla íslands upp á eins árs nám, sem veiti almenna þjálfun fyrir störf í tæknivæddu upplýsingaþjóðfélagi, áður en þeir gera upp hug sinn um störf eða framhaldsnám. Eftír námið ættu nemendur þess kost að fara í framhaldsnám sem hugur þeirra stæði til eða huga að starfsvettvangi í þjóðfélaginu. Hugmyndin hefur verið kynnt í háskólaráði og má búast við þvi að hún verði rædd meðal háskólamanna á næstu mánuðum. Páll hefur nefnt námið Almenna sérhæfingu eða AS-nám til bráða- birgða. Byggist það upp á 15-20 eininga vali og 15-20 eininga kjarna. Þar er meðal annars gert ráð fyrir að kenna námskeið í gagn- rýninni hugsun, lestri fræðibóka, ensku og fjalla um sögulegan að- draganda að nútímaþjóðfélagi, Gjaldþrotaleið skil- ar engri hagræðingu - segir Magnús Gunnarsson MAGNÚS Gunnarsson, formaður Samstarfsnefndar atvinnurekenda í sjávarútvegi, segist vera ósammála þeim, sem vuja fara gjaldþrotaleið til hagræðingar í sjávarútveginum. „Dæmin sanna að gjaldþrotaleiðin, eins og hún hefur verið farin, skapar ekkert hagræði í sjávarútvegin- um. Ég leyfi mér að nefna uppgjörið í Ólafsvík og rækjuiðnaðinn á ísafirði," segir Magnús. „Ég vil ekki sjá fyrirtækin verða _ gjaldþrota upp á það að þeim verði haldið áfram í rekstri. Þessi gjaid- þrotaleið, sem menn hafa verið að boða, gengur ekki upp ef lánastofn- anir og sveitarfélög koma til bjarg- ar, og er til þess eins að lengja í hengingarólinni. Hagræðingin í sjávarútveginum verður að gerast á skipulegan hátt þannig að um raunverulega hagræð- ingu sé að ræða. Það að fjármála- .stofnanir afskrifi lítið eða ekkert af skuldum eftir gjaldþrot og selji fyrir- tækin síðan strax aftur í hendurnar á nýjum aðilum, sem síðan sprengja upp markaðinn, hvort sem um er að ræða vinnumarkað eða hráefnis- markað fyrir þeim sem fyrir eru, leysir ekkert af þeim vandamálum, sem við erum að glíma við. I ljósi þess mikla samdráttar, sem átt hefur sér stað í veiðiheimildum á síðustu árum, er óumflýjanlegt að afkasta- getan í sjávarútveginum dragist saman, hvort sem það gerist með fækkun fyrirtækja eða sameiningu þeirra," segir Magnús. Sjá grein á bls. 10-12, „Hagræð- ing er ekki alltaf lausnarorðið. vandamálum þess og viðfangsefn- um. Miðað er við kennslu í stórum hópum með mikilli verkefnavinnu ásamt viðtölum við kennara. Hug- myndin er sú að veita nemendunum sem besta þjálfun í sjálfstæðum vinnubrögðum. Páll sagðí að í upphafi væri ekki gert ráð fyrir að Almenna sérhæf- ingin yrði skyldunám heldur yrði um ákveðinn kost að ræða. Að- spurður sagði hann að hugsanlegt væri að meta námið inn í nám þeirra sem héldu áfram háskólanámi. „Annars verður eiginlega að kom í ljós í samráði við deildirnar hvemig þær myndu vilja meta námið. Þann- ig er um að ræða róttæka breytingu sem yrði fyrst og fremst að líta á sem eins konar tilraun til að taka öðruvísi á móti nemendunum heldur en gert er í deildunum og veita annars konar menntun sem snýst fyrst og fremst um þarfir nemand- ans en ekki fræðanna," sagði Páll og bætti við að þessi hugmynd væri alls ekki ný á hálinni. Hún hefði skotið upp kollinum öðru hvoru undanfarin 10 ár, „vegna þess," segir Páll, „að það er alltaf stór hópur sem leitar hingað og veit kannski ekki nákvæmlega hvað hann vill en vill þó fá ákveðna þjálf- un sem getur nýst til ólíkra hluta." Hann sagði að hugmyndin kæmi inn í víðari umræðu um framtíð háskólans og menntunarhlutverk hans. „Spurningin er sú hvort há- skólinn ætlar að mennta fólk á ein- stökum fræðilegum sérsviðum aðal- lega eða freista þess að veita vissum hluta nemenda trausta menntun sem getur nýst honum til ýmissa starfa í þjóðfélaginu," sagði hann. Nær 1400 at- vinnulausir í Reykjavík í Reykjavík voru 1.376 skráðir atvinnulausir á föstudag, 843 karl- ar og 533 konur. Það er meira en tvöfaJt meira atvinnuleysi en var í Reykjavík á svipuðum tima í fyrra, en 19. apríl 1991 voru 599 skráðir atvinnulausir, 360 karlar og 239 konur. Atvinnuleysi í Reykjavík hefur verið svipað allan apríimánuð. Þann- ig voru 1.417 skráðir atvinnulausir um mánaðamótin mars/apríl, 873 karlar og 544 konur, og 15. apríl voru 1.344 skráðir atvinnulausir hjá Ráðningastofu Reykjavíkurborgar, 823 karlar og 521 kona. ? » ?----------- Kvosin: Samningur við Istak hf. BORGARRÁÐ hefur staðfest 47,6 milljóii króna samning gatnamála- s^óra við ístak hf., um fram- kvæmdir i Kvosinni í sumar. 1 bréfí gatnamálastjóra til borgar- ráðs kemur fram, að samningurinn nær til jarðvegsskipta í Kvosinni og að verulegu leyti til endurnýjunar á lögnum. Þá segir, að einingaverð séu áþekk og í sambærilegum samningi er undirritaður var síðastliðið sumar en hagstæðari sem nemur verðbólgu milli ára eða um það bil 5%. Hagræðing ekki alltaf lausnarorðið ?Magnús Gunnarsson, formaður samstarfsnefndar atvinnurekenda í sjávarútvegi, ræðir meðal annars um hagræðigu í sjávarútvegi og segir að með auinni samþjöppun fyrirtæjanna í greininni muni byggðaþróunin breytast, hvort sem mönnum líkar betur eða verr. /10 Flóttinn er eini arfur- inn ? Heimsókn í flóttamannabúðir Palestínumanna í Jórdaníu./14 Skárri skóli ?- kallar á samvinnu kennara og nemenda. Við Grundaskóla á Akranesi hefur verið unnið þróun- arstarf, sem miðar að breyttum kennsluháttum á unglingastigi. /16 íþróttir á sunnudegi ?Landslið kvenna í handknattleik hefur verið verkefnalaust f nær 15 mánuði./ 34 B HEIMIU/ FASTEIGNIR ? l-28 íbúðarbyggingar aldr- aðra ?Fyrir skömmu var boðin út bygging tveggja sjö hæða fj'ölbýlis- húsa á Akureyri./Í4 Víkingarnir komnir til Parísar ?Víkingarnir eru í París. Á árinu 885-86 hafa þeir komið siglandi upp Signu, íbúunum til mikillar skelfingar, Nú eru þeir komnir afturtil Parísar með umfangsm- ikla sýningu á menningarstraum- um víkingaaldar./l og 4-5 Rithöf undur af guðs náð ?Undanfarin mánudagskvöld haf a þeir Jeeves og Wooster haft ofan af fyrir íslenskum sjónvarpsá- horfendum í þáttaröðinni Ráð und- ir rifi hverju. Hér segir frá skap- ara þeirra P.G. Wodehouse, sem skipar dálítið sérstakan sess í breskum bókmenntum. /2 Óperustjórar eiga að fljúga ?Ólöf Kolbrún Harðardóttir hefur nú tekið við starfi óperustjóra hjá íslensku 6perUnni./6 Andspænis Angkor Wat ?Jóhanna Kristjósdóttir blaða- maður skrifar um ferðir sínar í Austurlöndum fjær./12 ? FASTIR ÞÆTTIR Fréttir 1/2/4/6/bak Skoðun 18 Leiðari 20 Heigispjall 20 Reykjavíkurbréf 20 Minningar 22 Útvarp/sjónvarp 36 Gárur 39 Mannlífsstr. 8c Dægurtónlist 16c Kvikmyndir Fólkífréttum Myndasögur Brids Stjörnuspá Skák Bíó/dans Bréftilblaðsins 24c Veivakandi 24c Samsafnið 17c 18c 20c 20c 20c 20c 21c 26c INNLENDAR FRÉTTIR- 2-6-BAK ERLENDARFRÉTTIR: 1-4

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.