Morgunblaðið - 16.05.1993, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 16.05.1993, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 16. MAI 1993 SJALFSTÆÐISFLOKKURINN Sumartimi Frá 15. maí til 1. september verður skrifstofa Sjálfstæðisflokksins, Háaleitisbraut, Reykjavík, opin frá kl. 08.00 til kl. 16.00 alla virka daga. Benetton Markaðurinn SMpholti 50c Mikið úrval af ítöískum fatnaði á alla fjölskylduna. Sérstaklega gott verði á kvenfatnaði í litlum stærðum. MARKAÐURINN SKIPHOLTISOc :Q: benelt eneiion Opið frá kl. 10.30-18.00 mánud.-föstud. ifr~ Hvítir, svartir og brúnir leðurklossar ifc~ Sveigjanlegur sóli ^ Stærð 35 - 47 ¦ijfc Verð 3.700,- kr. if^- Sendum í póstkröfu •33" 1 47 11 SKOVERSLUN Gísla Ferdinandssonar LÆKJARGOTU 6A • 101 REYKJAVIK Fjárfesting í íslenskri ferðaþjónustu Samgönguráðuneytið og Byggðastofnun boða til ráðstefnu um fjárfestingar í íslenskri ferðaþjón- ustu á Hótel KEA, Akureyri, mánudaginn 24. maí nk. kl. 09.00-17.00. Fjallað verður m.a. um ofíjárfestingu, bætta nýtingu fjárfestingar, bætta áætlanagerð, mark- aðssetningu og hlut hennar í stofnkostnaði, á hvaða sviðum vantar fjárfestingu, framtíðarhorf- ur ferðaþjónustunnar á íslandi, nýjar leiðir við fjármögnun o.fl. Ráðstefnugjald verður kr. 2.000 og innifelur hádegisverð, kaffí og með því og ráðstefnugögn. Dagskrá verður auglýst síðar. Samgönguráðuneytið - Byggðastofnun. plwgitttMaMfr Metsölublaó á hverjum degi! hafí, því sjonvarpsáhorfendur þurftu ekki að kaupa ný loftnet til að njóta útsendinganna. Nokkrum árum síðar var tekin af Ríkisútvarpinu ein VHF- tíðni og veitt SÝN hf., þannig að VHF-bandið er löngu fullnýtt á höf- uðborgarsvæðinu. Næsta band þar fyrir ofan, UHF-bandið, hefur verið notað til „holufyllinga" þar sem VHF-merki stóru stöðvanna sjást illa. Sjónvarpsstöðin Omega hefur einnig verið með tilraunaútsendingar á UHF-tíðni. Örbylgjur, eins og notaðar verða við endurvarp ÍU, hafa verið notaðar um árabil til að flytja símtöl á milli símstöðva, bæði í langlínukerfinu og á höfuðborgarsvæðinu. I Bandaríkj- unum hefur örbylgjusviðið mikið ver- ið notuð fyrir kennslusjónvarp en í Evrópu hafa einungis írar og Gíbralt- arbúar notað það til hefðbundinna sjónvarpssendinga. Þessi tíðni krefst þess að viðtakendur kaupi sérstakt móttökuloftnet og tíðnibreyti. Ómar Guðmundsson hjá Elnet, sem hefur annast tæknilegan undirbúning fyrir ÍÚ, áætlar að móttökubúnaðurinn kosti um 15 þúsund krónur. Eins munu viðtakendur þurfa að eiga myndlykil, því ætlunin er að sending- amar verði læstar, líkt og útsending- ar Stöðvar 2 eru nú, Goldið fyrir hlunnindi Hingað til hafa fjölmiðlar ekki greitt fyrir not af útsendingartíðnum. Það sjónarmið hefur heyrst að út- sendingarrásir séu auðlind í al- ' mannaeigu og sjálfsagt að þeir sem þær nýti gjaldi fyrir. Guðmundur Ölafsson forstöðu- maður Fjarskiptaeftirlitsins lítur svo á að gjaldtaka fyrir útsendingarásir sé þegarhafin. Hinn 1. apríl síðastlið- inn kom í gjaldskrá Fjarskiptaeftir- lits nýtt gjald sem nemur allt frá 106 þúsund krónum fyrir hverja rás á höfuðborgarsvæðinu, rás úti á landi kostar allt frá 20 þúsund krónur á ári. Talið var eðlilegt að gefa þeim sem þegar höfðu rásir til umráða aðlögunartíma og verða þeir krafðir um fjórðung gjaldsins á þessu ári og kemur að fullu tíl framkvæmda 1995. Erþörfámillilið? Nu hefur Samgönguráðuneytið veitt 439 leyfí fyrir starfrækslu jarð- stöðva, eins og gervihnattadiskar heita á ráðuneytismáli, og kunnugir telja að mikið sé um móttökudiska einkaaðila án þess að leyfis hafi ver- ið aflað frá ráðuneytinu. Nokkuð hefur dregið úr leyfisveitingum, þannig voru gefin út 166 leyfi 1990, 75 leyfi 1991 og aðeins 11 ieyfi í fyrra. Móttökuskilyrði eru misjöfn eftir Iandshlutum, best á suð-austur horni landsins. Eigendur flestra diska hafa getað numið útsendingar um 30 gervihnattastöðva með því að stefna diskunum að þeim hnöttum sem best hafa sést. Sú spurning vaknar hyort nokkur þörf sé á milli- göngu ÍÚ varðandi gervihnattadag- skrár. Páll Magnússon útvarpsstjóri ÍÚ telur það tvímælaust mun betri kost fyrir neytandann að gerast aðili að endurvarpi félagsins en að kaupa sér eigin móttökubúnað. „Búnaður til einkanota kostar með öllu 150-200 þúsund krónur. Allar stöðvarnar, sem við höfum samið um, nema e.t.v. CNN, hyggjast Iæsa sinni dagskrá í náinni framtíð. Það þýðir að viðtak- andi yrði í viðbót við gervihnattadi- skinn að kaupa myndlykil fyrir hverja rás og greiða afnotagjald af þeim rásum sem heimilt er að taka á móti á íslandi." í stað þess að hver not- andi kaupi myndlykil til að opna fyr- ir hverja hinna erlendu stöðva mun IU sjá um þann þátt málsins. Síðan mun IÚ læsa sendingununum aftur þannig að þær verði allar opnaðar með myndlykli Stöðvar 2. Páll segirað sendistyrkur sumra stöðva sem ÍÚ hyggst dreifa sé svo veikur að venjulegir einkadiskar nemi hann ekki. ÍÚ mun notast við stór loftnet sem gefa betri mynd en litlu diskarnir og þola betur óveður. Páll Magnússon segir hugmyndina SVIPTIN6AR Á SKJÁNUM t-ULL. vera að bjóða upp á 10 erlendar stöðvar „í pakka", sá möguleiki er fyrir hendi að í framtíðinni verði um aukaáskrift að fleiri stöðvum að ræða. Misjöfn gjaldtaka Það mun vera sjaldgæft að sjón- varpsstöð, sem framleiðir eigin efni, gegni jafnhliða hlutverki kapalfyrir- tækis. Hvort þetta er staðfesting þess að Stöð 2 sé fyrst og fremst „myndbandaþjónusta" eins og hefur heyrst úr herbúðum keppinautarins, eða sönnun sérstöðu Islendinga á öllum sviðum skal ósagt látið. Bogi Ágústsson fréttastjóri Sjónvarps lá ekki á þeirri skoðun sinni að eðli- legra hefði verið að aðilar óháðir sjónvarpsstöðvunum hefðu stofnað sérstakt fyrirtæki um endurvarp er- lendra stöðva. „Þetta býður upp á skrýtna einokunaraðstöðu og mér fmnst fáránlegt ef Stöð 2 kemst upp með það að mismuna áhorfendum erlenda efnisins í gjaldtöku eftir því hvort þeir eru áskrifendur að Stöð 2 eða ekki." Páll Magnússon útvarps- stjóri ÍÚ sér ekki neina ástæðu til að greina á milli reksturs Stöðvar 2 og endurvarps útlendu stöðvanna. „Meginforsenda endurvarpsins er hagkvæmnin sem hlýst af áskriftar- og innheimtukerfi Stöðvar 2. Það er enginn sem getur boðið upp á þjón- ustu sem þessa með jafn hagkvæm- um hætti og við." Páll getur ekki á þessu stigi máls- ins sagt hver munurinn verður á gjaldi fyrir erlendu stöðvarnar eftir því hvort áhorfandinn hefur Stöð 2 eða ekki. „Það er ljóst að þeir sem ekki eru með Stöð 2 þurfa að kaupa sér myndlykil, þá verður aukinn inn- heimtukostnaður við að setja upp tvöfalt innheimtukerfi þannig að áskriftin fyrir erlendu stöðvarnar ein og sér verður eitthvað dýrari fyrir þá sem ekki eru með Stöð 2." Norræn fréttarás Fyrir nokkrum árum voru á kreiki hugmyndir um norrænt gervihnatta- sjónvarp en runnu út í sandinn. Nú hefur hugmyndin aftur tekið flugið. 4 . en nú þurfa notendur aðeins einn myndlykil til að afrugla allar rásirnar Á Stöð 2 verða sendingarnar af ruglaðar, en til þess þarf marga myndlykla. Síðan er fjölrása efnið aftur sent út ruglað... imiii uiiuiii iimiiii i Sendingar teknar niður um 2) stóran móttökudisk, nú er talað um 10 rásir, hver og ein læst FYRIRHUGAÐ endurvarpskerfi íslenska útvarps- félagsins byggir á móttöku og dreifingu sjónvarps- efnis frá mörgum gervihnattasendum. Morgunblaðið/Júlíus FJÖLBREYTT ÚRVAL ÍSLENSKUM sjónvárps- áhorfendum bjóðast fleiri kostir en nú innan tíðar. Á ljósmyndinni fyrir ofan sést viðtökubúnaður sjón- varpssendinga. Neðri loft- netin tvö á stönginni eru örbylgjuloftnet. Eiður Guðnason, umhverfisráð- herrra, lagði til á fundi norrænu sam- starfsráðherranna í desember sl. að kannaður yrði möguleikinn á sam- norrænni sjonvarpsrás. Vegna örra tækniframfara er þessi möguleiki ekki óraunhæfur í dag. Eiður segir rásina hugsaða þannig að hún flytji aðallega fréttir norrænu ríkissjónvarpsstöðvanna og frétta- tengt efni. Auðveldara er að eiga við höfundaréttarmál fréttaefnis en leik- ins efnis. Ekki er hugmyndin að þýða dagskrárnar og er ætlunin að reyna þetta fyrst um sinn í 3 ár. Eiður bendir á ótvírætt þjónustuhlutverk slíkra útsendinga, til dæmis séu rúm- lega 10 þúsund Islendingar búsettir á Norðurlöndunum og fengju þeir notið íslensks fréttatíma á hverjum degi ef af þessu yrði. Engar ákvarðanir hafa verið tekn- ar um tæknilega útfærslu útsending- anna, né hvernig dreifingu þeirra verður háttað. Grófar áætlanir gera ráð fyrir að kostnaður við verði um 500 milljónir króna á ári og ef farið verður eftir norrænni skiptareglu koma í hlut íslendinga um 5 milh'ón- ir. Embættismenn hafa unnið í mál- inu og verður endanleg ákvörðun væntanlega tekin á fundi forsætis- ráðherrra Norðurlandanna í Lofoten 1. júlí nk. Ef sú ákvörðun verður jákvæð er miðað við að útsendingarn- ar hefjist 1. september 1994.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.