Morgunblaðið - 05.03.1996, Blaðsíða 45

Morgunblaðið - 05.03.1996, Blaðsíða 45
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 5. MARZ 1996 BREF TIL BLAÐSINS Rangar fullyrðingar um kostn að vegna heilbrigðisþjónustu Frá Ólafí Ólafssyni: UMRÆÐAN um kostnað við heil- brigðisþjónustu heldur áfram eins og eðlilegt er. í umræðunni hefur komið fram að útgjöld til heilbrigðisþjón- ustu hafi farið vaxandi sl. 10 ár. I raun er það ekki svo eins og sést á næstu mynd. Kostnaður hins opin- bera hefur lækkað eða staðið í stað frá árunum 1987 hvort sem miðað er við hlutfall vergrar landsfram- leiðslu (GDP), hlutfall þjóðarfram- leiðslu (GNP) eða hlutfall þjóð- argjalda (TDE). Fram hefur komið að í raun sé kostnaður Íslendinga hár vegna þess að hlutfallslega eru færri 65 ára og eldri á íslandi en meðal OECD-þjóða, en kostnaðurinn hækkar með aldrin- um. í raun er þessu ekki svo farið. í úttekt hagfræðinga OECD (OECD Economic Surveys, Iceland 1993) eru eftirfarandi skýringar gefnar. Þegar útgjöldin eru vegin með tilliti til aldursdreifíngar mann- fjöldans verjum við 4,2% minna til heilbrigðisþjónustu en nemur meðal OECD-þjóða. Þar kemur t.d. fram Utgjöld til heilbrigðismála á Islandi 1970-1994 0,0 1970 1975 1980 1985 1990 95 Heimlld; 0£CO Bconomlc Suneys. Icelmtí 1993 NYJU NILFISK RYKSUGURNAR HAFA FEIKNA SOGAFL OG FULLKOMNASTA SÍUNARBÚNAÐ SEM VÖL ER Á* Nilfisk AirCare Filter® Með 2ja laga pappírspoka, grófsíu og HEPA-síu heldur Nilfisk eftir 99,97% allra rykagna sem eru stærri en 3/10.000 úr millimetra (0,3 my). *í sænskri neytendaprófun (Konsumentverket) á 11 þekktum ryksugum var Nilfisk með HEPA-síu sú eina sem fékk toppeinkunn fyrir síunarhæfni. NY NILFISK - NU A FRABÆRU KYNNINGARVERÐI að kostnaður vegna eldra fólks (65 ára og eldri) er minni en gerist með- al OECD-þjóða vegna þess að hlut- fallslega færri hafa náð þeim aldri á íslandi en meðal þeirra. Við saman- burð við aðrar OECD-þjóðir hverfur þessi munur því að kostnaður vegna barna og unglinga, en fjöldi 15 ára og yngri er til muna hærri á íslandi en meðal OECD-þjóða (bls. 95). Þessi atriði eru ítrekuð hér vegna þess að í umræðunni hafa komið fram gagn- stæðar upplýsingar. • ÓLAFUR ÓLAFSSON, landlæknir. Komum í veg fyrir bruðl með okkar fé! Frá Kristínu Einarsdóttur: SKÓLAMÁLAYFIRVÖLD í borg- inni hafa nýverið lýst þeirri fyrir- ætlan sinni að breyta Miðbæj- arskólanum í sérstaka skólamála- skrifstofu borgarinnar. Hér eru ekki bara á ferðinni hugmyndir, sem myndu valda menningar- og byggingarsögulegu slysi. Hér eru ekki bara hugmyndir um að mis- muna gróflega þeirri starfsemi, sem nú fer fram í Miðbæjarskól- anum, og felast í því að vísa að- eins Miðskólanum, og því merka brautryðjendastarfi sem þar er unnið, úr húsi. Það er einnig nauð- synlegt vekja athygli á því hversu óraunsæ hugmyndin er fjárhags- lega; hún myndi valda hreinu fjár- málalegu slysi í ráðstöfun og meðferð peninga okkar skatt- borgara. Það er eflaust rétt að skóla- skrifstofa borgarinnar, sem nú er í Tjarnargötu 10, þurfi meira húsrými við flutning grunnskól- ans til sveitarfélaga. Skólaskrif- stofan þarf þá fyrst og fremst á skrifstofuhúsnæði að halda, sem hentar almennu skrifstofustarfi og er í þokkalegri nálægð við borgarskrifstofur. Nálægð við ráðhúsið sýnist þó ekki vera eins mikilvæg og sú fullyrðing hljóm- ar, enda fjarskipti og samskipti milli aðila mun greiðari og auð- veldari nú en áður vegna tækni- þróunar. Dæmium þetta eru t.d. skrifstofu Borgarskipulags, Borg- arverkfræðings, Félagsmálaskrif- stofu, o.fl. sem eru við Borgartún og Síðumúla. Af hverju leitar skólamálaskrif- stofan ekki að skrifstofuhúsnæði? Hvernig dettur skólamálayfir- völdum í hug að taka 100 ára gamalt sérhannað kennsluhús- næði, vísa merku grunnskóla- starfi þar úr húsi og á götuna, og breyta því í almennt skrifstofu- húsnæði fyrir tugi ef ekki hundr- uð milljóna? Það er öllum ljós, sem afskipti hafa af fasteignamarkði fyrir at- vinnuhúsnæði í borginni, að veru- legt umframframboð er á skrif- stofuhúsnæði, og margvísleg leigutilboð í gangi hagstæð leigu- tökum. í langflestum tilfellum er um nýlegt húsnæði að ræða, sem er sérhannað fyrir skrifstofustarf- semi hvað varðar alla innri gerð, s.s. raflagnir, tölvulagnir og net: tengingar, símalagnir, herbergja- stærð, fundaraðstöðu, loftræst- ingu (með tilliti til viðhalds skrif- stofutækja) o.s.frv. Sömuleiðis er allur aðbúnaður ákjósanlegur fyrir starfsfólk og þá sem leita þurfa til skrifstofunnar. Miðbæjarskóla- byggingin uppfyllir nánast ekkert af þessum kröfum til skrifstofu- nota. Fyrir stuttu eignaðist borgin stóran hluta í skrifstofuhúsnæðinu að Aðalstræti 6, Morgunblaðshús- inu, og ætlaði fyrir Borgarbóka- safn. Heyrst hefur að þau áform hafi verið lögð á hilluna í bili. Af hverju spara borgaryfirvöld nú ekki fé okkar skattgreiðenda og nýta þetta úrvalshúsnæði amk. að hluta undir hina nýju skólamála- skrifstofu? Þar þyrfti nánast engu að breyta, öll innri gerð til staðar fyrir slíka skrifstofustarfsemi, gott aðgengi fyrir fatlaða, o.s.frv. Skólamálayfirvöld eiga einnig þann nærtæka kost að stækka núverandi skrifstofuhúsnæði við Tjarnargötu. Ef ekki eru fleiri góðar skrif- stofubyggingar í eigu borgarinnar, sem hægt er að nota fyrir skóla- málaskrifstofu, yrði ábyggilega miklu ódýrara fyrir skólayfírvöld að taka skrifstofuhúsnæði á leigu á yfírmettuðum leigumarkaðnum, heldur en að breyta 100 ára gömlu sérhönnuðu kennsluhúsnæði í nú- tíma skrifstofur. Það verður að koma í veg fyrir bruðlhugmyndir af þessu tagi. Við verðum að taka höndum saman með borgarstjóra og öðrum borg- arfulltrúum um að spara í rekstri borgarinnar. Ef borgaryfirvöld vilja vera trúverðug í sparnaðará- taki sínu, koma þau í veg fyrir þessa fyrirætlan skólayfirvalda. Það væri einnig miklu nær að skólamálayfirvöld stæðu við bakið á grunnskólastarfinu sjálfu, frekar en gæla við bruðlhugmyndir af þessu tagi fyrir skrifstofustarf- semina og vísa merku grunnskóla- starfi úr Miðbæjarskólanum, sér- hönnuðu kennsluhúsnæði, á göt- una án þess að hafa upp á nokkra lausn að bjóða í staðinn, þrátt fyr- ir fyrri skuldbindingar um stuðn- ing. KRISTÍN EINARSDÓTTIR, útsvarsgreiðandi í Reykjavík og for- eldri barns í Miðskólanum, Safamýri 69, Reykjavík. NILFISK gerð»» GM-300 GM-310 GM-320 GM-330 Verðlistaverð 24.750 28.400 31,350"" 33.920 Kynningarafsláttur 3.710 4.260 4.700 5.090 Afborgunarverð 21.040 24.140 .26.650 28.830 Staðgreitt-5% 19.990 22.930 25.320 27.390 NILFISKfæstí4 litum og 4 mismunandi útfærslum. Komdu og kynntu þér kostina. /FQnix HÁTÚNI6A REYKJAVÍK SÍMI 552 4420 BLAÐSINS Fermingar Sunnudagsblaði Morgunblaðsins, 17. mars nk., rylgir blaöauki sem heitir Fermingar. í þessum blaðauka verða uppskriftir af kökum og mat á fermingarborðið og rætt verður við fagfólk um borðskreytingar. Fermingarböm fyrr og nú verða tekin tali og spjallað við sálfræðing um unglingsárin. Fjallað verður um fermingargjafir, fermingartískuna og fagfólk fengið til að sýna tísku í hárgreiðslu og klippingu ásamt fleiru. Þeim, sem áhuga hafa á ab auglýsa í þessum blabauka, er bent á ab tekib er vib auglýsingapöntunum til kl. 12.00 mánudaginn 11. mars. Rakel Sveinsdóttir og Dóra Gubný Sigurbardóttir, sölufulltrúar í auglýsingadeild, veita allar nánari upplýsingar í síma 569 1171 eba meb símbréfi 569 1110. - kjarni málsins! Ilbrfjgwidbfai^i^ kjarni málsins!
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.