Morgunblaðið - 06.03.1996, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 06.03.1996, Blaðsíða 10
10 MIÐVIKUDAGUR 6. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ EVROPURAÐSTEFNA NORÐURLANDARAÐS Evrópuráðstefna tækifæri til að kynna sjónarmið Kaupmannahöfn. Morgunblaðið. EVRÓPURÁÐSTEFNA Norður- landaráðs um ríkjaráðstefnu Evr- ópusambandsins 1996 er fyrsta samkoma ráðsins eftir að breyttír starfshættir voru teknir upp og kemur í stað Norðurlandaráðs- þings, sem venjulega var haldið um þetta leyti. Nýskipanin hefur mælst vel fyrir og sagði Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra í samtali við Morgunblaðið að ráð- stefnan hefði reynst betur en hann hefði þorað að vona og þátttaka verið góð, bæði af hálfu þing- manna og ráðherra. Aukinn sveigjanleiki ESB Halldór sagði að ráðstefnan hefði verið gagnleg, því þar hefði gefist tækifæri til að átta sig á áherslu- atriðum norrænu ESB-landanna þriggja og gefið íslendingum og Norðmönnum tækifæri til að tjá sig um áhugamál sín. Ljóst væri að löndin þrjú vildu gjarnan hafa samráð um ESB-mál við löndin tvö, sem ekki væru í ESB. Hvað ríkjaráðstefnuna varðaði hefði hún áhrif á ísland, meðal annars af því að allar ákvarðanir um stækkun hefðu áhrif á ísland sem EES-land. ísland væri ekki eingangrað frá þessari þróun og þótt íslendingar væru aðeins áhorfendur hefðu breytingar á ESB áhrif á þá. Halldór benti á að mikil óvissa væri um niðurstöðu ríkjaráðstefn- unnar og þar væri ýmislegt uppi, sem vart væri að skapi íslendinga eins og , aukið yfirþjóðlegt vald. Þótt ekkert yrði fjallað um yfir- stjórn auðlinda væri það fróðleg vísbending að Þjóðverjar og Frakkar hefðu nú lagt til aukinn sveigjanleika á sviði öryggis- og varnarmála, þannig að löndin gætu verið.aðilar að ákvörðunum á því sviði eftir því hvort þau teldu hagsmunum sínum borgið þar eða ekki. Hvað hér væri átt við væri ekki gott að segja, en ef þetta þýddi að einstök lönd gætu al- mennt staðið utan við sumt og verið með í öðru væri komin upp ný staða, sem þyrfti að taka af- stöðu til. Siv Friðleifsdóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og annar tveggja varaformanna í Evrópu- nefnd Norðurlandaráðs er stóð að undirbúningi ráðstefnunnar, tók til máls á þinginu og gerði varnar- samstarfið og yfirþjóðlega stefnu ESB að umræðuefni. í samtali við Morgunblaðið sagði hún að hug- myndir um innlimun Vestur-Evr- ópusambandsins í ESB væru áhyggjuefni fyrir íslendinga og Norðmenn, því þar með yrði staða þeirra óljós. Norðmenn og íslend- ingar hefðu á sínum tíma kosið að vera með í NATO og Finnar og Svíar að standa utan þess. Nú væru þessi tvö lönd hins vegar gengin í ESB, en íslendingar og Norðmenn væru utan þess. Norræn samvinna gagnleg s vo langt sem hún nær NORÐMENN hafa ekki á tilfinning- unni að þeir hafi mikil áhrif á gang mála innan Evrópusambandsins að sögn Torbjorns Jaglands formanns norska Verkamannaflokksins. Aðal- áhugamál varðandí ríkjaráðstefnuna er hver verði þróun Vestur-Evrópu- sambandsins, sem Norðmenn eru aukaaðilar að eins og Islendingar. Að sögn Gunnars Berge norræns samstarfsráðherra Norðmanna nýt- ist norræn samvinna Norðmönnum vel, en kemur ekki í veg fyrir vand- ann sem hlýst af því að standa utan ESB. Jagland sagði í samtali við Morg- unblaðið að einu leiðir Norðmanna til að hafa áhrif innan ESB væru annars vegar í gegnum norrænt samstarf og hins vegar með þátttöku 555-1500 Garðabær Stórás Gott ca 200 fm einbhús auk 35 fm bílskúrs. Mögul. á tveimur íb. Ekkert áhv. Skipti mögul. á 3ja herb. íbúð. Reykjavík Baughús Glæsil. ca 90 fm 3ja herb. íb. í tvíbýli með góðu útsýni. Áhv. ca 2,8 millj. húsbr. Verð 8,5 millj. Kóngsbakki Mjög góð 3ja herb. íb. ca 80 fm á 3. hæð. Áhv. ca 3,1 millj. Verð 6,5 millj. Hafnarfjörður Sóieyjarhlíð Góð 3ja herb. ca 92 fm íb. Ath. tilb. u. trév. Laus strax. Verð 6.450 þús. Áhv. 2,9 millj. Miðvangur Gott raðhús ca 150 f m + 38 f m bílsk. Möguleiki á 4 svefnh. Skiptí mögul. á minni eign. Álfaskeið Einb. á tveimur hæðum með hálfum kj., samtals 204 fm. Mikið endurn. Lítið áhv. Ath. skipti á lítilli íb. Höfum kaupanda að þjónustuíbúð á Hjallabraut 33, Hafnarfirði". Höfum kaupanda að eldra einbýlishúsi í Hafnar- firði. Vantar eignir á skrá. FASTEIGNASALA, ^m Strandgötu 25, Hfj., ép Árni Grétar Finnsson hrl., ¦¦ Stefán Bj. Gunnlaugss. hdl. í evrópsku flokkasamstarfi. Á þann hátt væri hugsanlegt að hafa óbein áhrif, en aldrei gæti orðið um mikil áhrif að ræða, meðan landið væri ekki aðili.að ESB. VES verði áfram sjálfstætt Fyrir ríkjaráðstefnuna hafa Norð- menn annars vegar reynt að koma að sjónarmiðum sínum í gegnum norrænt samstarf, en hins vegar innan embættismannasamstarfsins í Brussel. Jagland sagði að helsta áhugamál Norðmanna væri þróun evrópsks varnarsamstarfs og Vest- ur-Evrópusambandsins. Ef svo færi að VES yrði hluti af varnarsam- starfi ESB takmarkaði það áhrif Noregs og +jví væru Norðmenn áhugasamir um að VES yrðu áfram sjálfstæð samtök. Sem stæði virtist stefna í þá átt, síðast vegna aukins áhuga Frakka á þátttöku í NATO og um leið minni áhuga á að innlima VES í ESB. Ef þróunin yrði hins vegar í hina áttina sagði Jagland að Norðmenn yrðu að freista þátt- töku í varnarsamstarfi ESB. Ólíkir fiskveiðihagsmunir Jagland sagðist ekki eiga von á að niðurstöður ríkjaráðstefnunnar breyttu neinu um afstöðu Norð- manna til ESB-aðildar. Norsk aðild ætti langt í land að komast aftur á dagskrá. Það yrði vart fyrr en stækkun ESB væri orðin að veru- leika og breytingar hefðu orðið á landbúnaðar- og fiskveiðistefnu ESB í átt að norðlægum sjónarmiðum. Á þessu sviði gætu Islendingar og Norðmenn ekki unnið saman, því eins og kunnugt væri, færu hags- munir þeirra ekki saman á fiskveiði- sviðinu. í samtali við Morgunblaðið sagði Gunnar Berge að Norðurlandaráð og Norræna ráðherranefndin gögn- uðust Norðmönnum vel sem vett- vangur til að fylgjast með og koma að sjónarmiðum sínum á Evrópumál- unum. í gegnum samstarfið ættu Norðmenn óformlegan aðgang að undirbúningi mála innan ESB, en það kæmi auðvitað ekki í veg fyrir þann vanda, sem stafaði af því að Norðmenn væru ekki aðilar að ESB og gætu því ekki haft bein áhrif þar. Atvinnustefna ESB er próf- raun á hvort ESB lifir af NÝTT samfélagskerfi, sem tekur tillit til atvinnusköpunar og um- hverfis, er það sem Evrópa þarf. Andlegur skyldleiki Jacques Delors, fyrrum formanns framkvæmda- stjórnar Evrópusambandsins, og norrænna jafnaðarmanna leyndi sér ekki, þegar formaðurinn fyrr- verandi lýsti því yfír að framtíð ESB væri undir því komin að því tækist að ná tökum á atvinnuleysi átján milljóna Evrópubúa. Jafn- framt sagðist hann vona að sömu kraftar yrðu lagðir í að ráða bót á atvinnuleysinu og að hrinda evr- ópska myntkerfinu í framkvæmd. Delors yar framsögumaður á Evróþuráðstefnu Norðurlandaráðs í Kaupmannahöfn á mánudag, þar sem hann ræddi atvinnustefnu ESB. Hann sagði atvinnuleysí helstu vá, sem steðjaði að ESB, þar sem það græfí undan sameiningu og þjóðfélagslegum stöðugleika. Evrópa þyrfti að ákveða hvort hún ætlaði að lifa af, eða stefna í hnign- un. Hann sagðist ekki vilja vera með neina óðasvartsýni, en spurn- ingin um þróun Evrópu væri háð því hvernig tækist til um atvinnu- sköpun. Þótt Evrópa hefði breyst hefðu EIGJNAMIÐLONIN % - Abyrg hjónusta í áratugi. Sími: 588 9090 Síðmmíla 21 2ja-3ja ÓSkaSt. Góð 2ja-3ja herbergja íbúð með góöu aðgengí fyrlr latlaða ðskast strax, helst miðsvæðis, Traustar og góðar greíðslur f boði. Uppl. veitir Björn Þorrí á-skrifst, IbÚðarhæð ÓSkaSt. Hófum kaupanda að góðri vandaðri sérhæð í Reykjavik (ínn- an Hliðaáa). Æskitegsta»ðværium1S0fm. Bílskur. Trausturkaupandi. IðnaðarpiáSS ÓSkaSt. Traustur kaupandí óskar eftir 300-500 fm iðnaðarplássi með gððri iofthæð. IbÚð í FOSSVOgí ÓSkaSt. Trausturkaupanditiefurbeðiðokkuraðútvega2ia-3Ja herb. íb. m. góðum bílskúr. Æskileg staðsetning: Fossvogur, Smáíbúðartverfi eða Háaleití. Uppl. veitir Sverrír Krístinsson Iðnaðar- Og lagerpláSS ÓSkast. Traustur kaupandi hefur beðið okkur að útvega 8DD-1.200 fm pláss m. 4-7 m lofthæð. Upplýsingar gefur Sverrir Kristinsson. Einbýli á Seltjarnamesi óskast - traustur kaupandi. Akveð inn kaupandi óskar nú þegar eftir 150-250 fm einbýlishúsi é Settj.n. Goðar greiðslur I boði. Uppl. veítir Sverrir Krlstinsson. ..^A>._ aðrir heimshlutar þróast hraðar. Ekki yæri um að kenna þunglama- legu félagslegu kerfi í Evrópu og þar mætti ekki skera niður, því það héldi þjóðfélaginu saman. Híns vegar væri mikilvægt að horfast í augu við staðreyndirnar og átta sig á að gullöld sjöunda áratugarins væri liðin og ekki þýddi lengur að lifa í fortíðinni'. s Vinna í stað böta Að sögn Delors þarf Evrópa á virkri atvinnusköpun að ræða, þar sem mikilvægt væri að nýta fé til að skapa atvinnu í stað þess að halda fólki uppi, á bótum, eins og nú væri mest um. Hér þyrfti einka- geirinn einnig að koma til sögunnar og axla samfélagslega ábyrgð sína. Delors var tíðrætt um gildi umhverfisstefnu,' sem gæti örvað atvinnu. Sökum ofsköttunar væri mannafl vannýtt, meðan Aáttúru- auðæfi væru ofnýtt sökum van- sköttunar. Delors benti í lokin á að takast þyrfti á við styttan vinnutíma, þannig að þeir sem I vinnu væru skiptu vinnunni með þeim sem enga atvinnu hefðu. Auka þyrfti möguleika á hluta- vinnu og fríum til að rýma fyrir atvinnulausum. Áskorun dagsins í dag væri nýtt þjóðfélagskerfi í Evrópu, sem tæki tillif til núver- andi aðstæðna. Mikilvægt væri að niðurstaða ríkjaráðstefnunnar bæri með sér stjórnmálavilja til atvinnusköpunar. Btsl Ui Q \ V'SiMtætð-.l 3iUi Nýtt tímarit frá Fróða Séð og heyrt tvisvar ímánuði SÉÐ og heyrt heitir nýtt tíma: rit, sem Fróði gefur út. í fréttatilkynningu segir að tímaritið muni koma út tvisvar í mánuði og verði á mannlegu nótunum. „Texti í Séð og heyrt er yfirleitt stuttur og notkun myndefnis mikil og markviss. Og þótt blaðið fjalli um þjóð- málin frá hinum ýmsu hliðum er markmiðið það að lífga upp á lífið og tilveruna," segir út- gefandi í fréttatilkynningu. Þá segir að ritstjórn Séð og heyrt leggi mikla áherslu á náið samband við lesendur sína. Þeim sé gert kleift að veita ábendingar um efni gegn þóknun með því að hringja inn fréttaskot. Ennfremur geti les- endur tekið þátt í leikjum, getraunum og myndaþætti. Þá er í blaðinu ítarlega fjall- að um sjónvarpsdagskrána. Ritstjórar Séð og heyrt eru Kristján Þorvaldsson og Bjarni Brynjólfsson. í 1. tölublaði er; meðal efnis viðtal við eigin-; konu biskups íslands. Borgarráð Vesturbæj- arhátíðin 60%fram úráætlun BEINN kostnaður Reykjavík- urborgar vegna Vesturbæjar- hátíðarinnar fer 60% fram úr áætlun samkvæmt upplýsing- um til borgarráðs. í tóókun borgarráðsfulltrúa sjálfstæðismanna segir að kostnaðurinn hafi verið 4 millj- ónir, í stað 2,5 milljóna, sem áætlað hafi verið. Þá segir að viðamikil aðstoð hafí verið veitt vegna verksins frá öðrum borgarstofnunum án þess að réikningar væru gerðir. Óskað er eftir mati á þeim kostnaði. Tekinn við línuveiðar á kapalsvæði VARÐSKIPIÐ Týr stóð í gær- morgun línubátinn Lilju VE 7 að meintum ólöglegum veiðum á svokölluðu kapalsvæði milli Vestmannaeyja og Bakka- fjöru. Varðskipið færði bátinn, sem hafði aflað um 600 kíló, aðallega af steinbít til hafnar í Vestmannaeyjum þar sem skýrslur voru teknar. Veiðar eru bannaðar á kapalsvæðinu, að sögn Land- helgisgæslu, vegna þess að þar liggja sæstrengir og vatns- leiðslur milli tands og Eyja.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.