Morgunblaðið - 19.12.1999, Blaðsíða 45

Morgunblaðið - 19.12.1999, Blaðsíða 45
Á MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR SólíHval- fírði fagnar úrskurði skipulags- stjóra SAMTÖKIN SÓL í Hvalfirði fagna úrskurði skipulagsstjóra um frek- ara mat á umhverfisáhrifum álvers í Reyðarfirði. Samtökin benda sér- staklega á þann lasrdóm sem má draga af umhverfisáhrifum álvers- ins í Hvalfirði fyrir staðsetningu ál- vers í Reyðarfirði. Þá segja samtökin að á því rúma ári sem álverið hefur verið starf- andi í Hvalfirði hafi áhrif þess á umhverfið orðið meiri en ráð var fyrir gert. Flúormengun mælist mun meiri „Flúormengun handan fjarðarins mælist mun meiri en Hollustuvernd áætlaði og dreifing mengunarefn- anna hefur orðið víðtækari en vind- mælingar gerðu ráð fyrir. Samtökin minna einnig á að mengunarvarnarbúnaður verk- smiðjunnar hefur ekki starfað sem skyldi á árinu, þrátt fyrir að fullyrt sé að búnaðurinn sé með því örugg- asta og besta sem gerist í heimin- um. Vert er að hugleiða hversu víð- tækari áhrif bilaður meng- unarvarnarbúnaður hjá 480.000 tonna álverksmiðju í Reyðarfirði hefur á lífríki og samfélag í Reyðar- firði, miðað við 60.000 tonna álverið í Hvalfirði. Reyðarfjörður er með veðursælustu stöðum landsins, meðan Hvalfjörður er þekktari fyr- ir vindhæð. Samkvæmt veðurmæl- ingum síðustu ára mældist staðviðri í Reyðarfirði 170-240 daga á ári." Bókin MIKILVÆGUSTU TUNGUMÁL JARÐAR svarar: Er spænska mikilvæg? www.tunga.is Bókin MIKILVÆGUSTU TUNGUMÁL JARÐAR svarar: Hvert er flóknasta tungumál heims? www.tunga.is tvinnil húsnæði Atvinnu- og verslunarhúsnæði óskast Mikil eftirspurn Til okkar hafa leitað fjárfestar sem þurfa að fjárfesta fyrir áramót AtVÍnnU húsnæði HÓtel á hÖfllðbSV. - Vorum að fá stór- glæsil. hótel sem er útbúið öllum nútfmaþæg- indum. Stór 2ja manna herbergi m. kæiiskáp, síma, gervihnattasjónvarpst., sturtu, eldavél og örbylgjuofni ( einhv. herb. Morgunverðarsalur, bar og setustofa og glæsileg móttaka. MÍðbær - 170 fm Gott verslunarhúsn. á eftirsóttasta stað miöbæjarins. Hentar sér- stakl. fyrir kaffihús, verslanir o.fl. 3769 BæjarflÖt - 188 fm iðnaðarbil með átta metra lofthæö. Góðar innkeyrsiudyr. Stórt at- hafnasvæði. 26112 Hamraborg 192 fm góð skrifetofuhæð f hjarta Kópavogs sem skiptist í móttöku, 6-8 skrifstofur o.fl. Lvfía - útsvni - laust srrar. 3703 Höföabakki 365 fm vorum að fá f einkasölu glæsil. verslunarhúsn., 117 fm, og 248 fm skrifstofuhúsn. Gott auglýsingagildi 3749 Lyngháls - nýtt glæsil. húsn. tu sölu er nýtt atvinnuhúsn. Efri og neðri hæð oa 235 fm. 2 innkeyrsludyr. 1118 Miðhratin - Gbæ. 427 fm iðnaöar- og skrifstofuhúsn. I nýju glæsil. húsi sem verður afh. tilb. til innr. Tcikn. á skrifst. 3842 Smiðjuvegur 509 fm Gott iðnaðar- húsn. á góðum stað. Góð lofth. og innkeyrslu- dyr. V. 30 m. 3722. SÓItÚn - 438 fm skrifstofuhúsnæði á eft- irsottum stað. Góð aðkoma. Hentugt fyrir ýmsa skrifstofustarfs. Hluti f útleigu. 3723 Kópav. - iðnaðar- og íbúðar- hÚSn. Nýkomið f sölu 562 fm iðn. á jarðh. með goðri lofth. og 275 fm íbúðarh. sem skipt- ist í tvær vandaðar ibúðir. 5493 ÞÍngholtStrætÍ 27 Stórglæsil. verslun- ar- og skrifstofuhúsn. í hjarta borgarinnar sem skiptist f 426 fm á 1. hæð og f kj. 3770 estar Aðalstræti 128 fm verslunar- og þjónustu- húsn. á þessum fráb. stað, er i leigu Tilvalið f. fjárfesta. 5484 Versl. - Glæsibæ 104 fm yorum að fá f sölu gott verslunarpláss sem er i leigu. 3781 Faxafen - 605 fm Vorum að fá I einka- sölu gott húsnæði f útleigu. 3712 Höfðinn - herbergjaútleiga vorum að fá i söiu 19 herb. í úti. ásamt eldunaraðst., salemum, sturtum og þvottahúsi. V. 38 m. Leigutekjur 530 þús. á mán. 3777 Grensásvegur skrifstotuhúsn. ca 470 fm á 2. h. á þessum eftirsótta stað. Húsn. er allt I mjög góðu ástandi. Leiausamn. tillOára. V. 28 m. 3748 Langholtsvegur - 314 fm húsn. Verslunar-, þjónustu- og lagerhúsnæði, þ.e. aðalhæð og kj., er í góðri leigu. 1859 Opiðkl. 12-14 ídag VALHOLL Atvinnuhúsasala, síðumúla 2; sími 588 4477 - gsrri 897 4868 SUNNUDAGUR 19. DESEMBER 1999 45 EICMMIÐIIMN OPIÐ HÚS ími .">.'{;{ 9090 • I .ix .>:ií» 9095 • Síðuinúla 2 1 Framnesvegur 29 - glæsileg íbúð | Glæsileg 4ra herb. 136 fm íbúð á 3. hæð í traustu steinhúsi við Fram- I nesveg sem allt hefur verið standsett. íbúðin hefur verið endumýjuð I s.s. allar lagnir, gler, innréttingar, gólfefni o.fl. Eikarparket á öllum I gólfum nema baði en þar eru flísar. Frábært útsýni. V. 13,9 m. 9181 Sigrún og Kristján sýna íbúðina í dag, sunnudag, milli kl. 14 og 17. Skipasund - 4ra herb. með bílskúr í einkasölu mjög skemmtileg risíbúð í þríbýli. Stofa og 3 svherb. l'b. er undir súð og gefur mikla möguleika. 40 fm góður bílskúr. Verð 9,1 millj. Gnýpuheiði - Kópv. - sér- hæðir Ein 3ja herb. og ein 4ra herb. eftir á þessum frábæra stað. Laufrimi - 3ja - sérinng. Nýtt í sölu: Mjög góð 3ja herb ca 105 fm. Frábært útsýni. Áhv. 5,3 millj. Hafnarbraut - Kópv. Til sölu ca 140 fm iðnaðarhúsn. Góð loft- hæð.lnnkeyrsludyr. Þingholtsstræti - miðbær Til sölu ca 217 fm verslunarhúsn. auk 2,9 fm kjallara. Gylfaflöt - til leigu Glæsiiegt versl./þjónustuhúsn. Stærðir frá 100 fm. Engjateigur - til leigu Ca 200 fm salur með góðri aðkomu í Kíwanis-húsinu. I_aust strax. I^^^ff.!. Suðuriandsbraut 54 - Við Faxafen - 108 Reykjavík Sími 568 2444 - Fax 568 2446 INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali. ** Ert þú aflögufær? Gíróseðlar Hggja frammi í ölium bönkum, sparisjóðum og á pósthúsum. ^j Þú getur þakkað fyrir þitt hlutskipti Gefum bágstöddum von Mmm y Negro Skólavörðustíg 21 a 101 Reykjavík Sími/fax 552 1220 Netfang: blanco@itn.is Veffang: www.blanco.ehf.is BIODROGA snyrtivörur *Q-10* húðkremið Si tella Bankastræti3, sfmi 551 3635. Póstkröfusendum Við höfnina í Kópavogi Glæsileet atvinnuhusnæði við Bakkabraut 2 í Kópavoei ¦ y*hi%^tí$'i$y§- FASTEIGNASAIA ^ i Til sölu þessi vönduðu hús í eigu SÍF, byggð fyrir Síldarútvegsnefnd árin 1968 og 1983. Eignin skiptist í skrifstofu og starfsmannarými, mötu- neyti, vinnslusal, kæli- geymslu og birgða- skemmu auk verkstæðis og tækjageymslu. Alls er eignin um 2.450 fm með lofthæð allt að 7 metrum. I Sérlega hentug fyrir mat- vælaiðnað. Vel staðsett við nýju höfnina í Kópa- vogi. Allar nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofu fasteignasölunnar Áss. Hafnarfirði, Fjarðargata 17. Sími 520 2600. Fax 520 2601 Netfanq as@as.is - Heimasíða http://www.as.is 8 " R tT533 4800 MIÐBORG Suðurtandsbraut 4a • 108 Rvk. • Fax 533 4811 • midborg@midborg.is Opið ídag, sunnudag, milli kl. 12 og 15. Laugavegur 105 <«-—™ i—-p, *-* L s Nýkomið í sölu mjög gott verslunar- og lagerhúsnæði við Laugaveg 105. húsnæðinu er í dag útibú íslandsbanka. A verslunarhæð/jarðhæð er 378 fm rými og í kjallara eru 262 fm eða samtals 640 fm. Allar nánari upplýs- ingar eru veittar á skrifstofu Miðborgar. 2542 Hjarðarhagi - bilsk. Vorum aö fá í einka- sölu fallega 112,5 fm Ib. á 4. hæð í mjög góðu húsi ásamt 28 fm bílskúr. Endumýjað eldhús og baðherb. Góðar parketlagðar stofur og 3-4 svefn- herbergi. Glæsilegt útsýni. V. 11,7 m. 2534 Þínghoitin. Vorum að tá fallega 89,3 fm íbúð á jarðhæð í nýuppgerðu húsi við Hellusund. íbúðin skiptist í stofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi og 2-3 svefnher- bergi. Allar lagnir nýjar. Góður garður. Áhv. 4 m. húsbr. V. 8,7 m. 2527 Álfheimar. Höfum fengið f sölu fallega 74 fm (búð ( góðu fjölbýli á 2. hæð á þessum vinsæla stað. Parket og flísar. Svalir I suður. Gott skipulag, en möguleiki að breyta íb. i 3ja herb. Falleg aðkoma. V. 8,2 m. 2531 Bæjariind - Fjárfestar HÖfum fengið (einkasölu skrifstofuhúsnæði þar sem eru lelgusamningar til 5-10 ára. Góð kjör ( boði. Nánari upplýsingar veitir Piöstur. 2368 Akralind - Nýbygging. Glæsilegt nýtt verslunar-, þjónustu- og skrif- stofuhús á þessum vinsæla stað. Um er að ræða byggingu á þremur hæðum, samtals 1.600 fm, auk 250 fm millilofts og 76 fm bfl- geymslu. Aðkoma að húsinu frá fyrstu og annarri hæð. Teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofu Miðborgar. 2389
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.