Morgunblaðið - 19.12.1999, Blaðsíða 44

Morgunblaðið - 19.12.1999, Blaðsíða 44
44 SUNNUDAGUR 19. DESEMBER 1999 MORGUNBLAÐIÐ -M Bókin MIKILVÆGUSTU TUNGUMÁL JARÐAR er rituð fyrir almenning www.tunga.is Bókin MIKILVÆGUSTU TUNGUMÁL JARÐAR svarar: Munu tölvur leysa lögfræð- inga og túlka af hólmi? www.tunga.is r^EIGNA ^4Í\ ??2R ^S JN A U S 1 Vitastíg 13 Þórarinn Jónsson hdl., löggiltur fasteignasali. Svavar Jónsson sölumaður, Jón Kristinsson sölustjóri. Okkur bráðvantar allar eignir á skrá vegna mikillar sölu undanfarið Á hafnarsvæði - Grandi Til sölu um 1850 fm atvinnuhúsn. með góðum leigusamningum. Góð langtímalán áhv. í húsinu er m.a. frystir o.fl. Verslunarhúsnæði í góðri leigu með allt að 10 ára leigusamningar. Góð fjárfest- ing. Upplýsingar gefur Svavar aðeins á skrifstofu. AtVÍnnuhÚSnæðÍ við Rauðarárstíg í góðri leigu. Tiivalið fyrir fjárfesta. Fyrir fjárfesta ca 350 m2 verslunarhúsnasði í vesturbænum, allt í leigu. Upplýsing- ar aðeins á skrifstofu Saltfiskverkun Til sölu saltfiskverkun á einum besta stað í Hafnarfirði. Fullbúin með öllum tækjum og áhöldum, þ.á m. flatningsvél, hausara, fésara, lyftara, vigtum o.fl. Húsnæðið, sem er nýlegt, er u.þ.b 200 m2 og í mjög góðu ástandi. JÖrfagrund Fallegt raðhús tilbúið til innréttinga og fullb. að utan. Verð 11,5 millj. Eldri borgarar Fallegt endaraðhús með bílskúr við Boðahlein í Garöabæ Hrafnistu). Laust strax. ívið SKOLAVORÐUSTIG 41 « 552 9077 Opið virka daga 9-18, sunnudaga 12-14 CjkðiCegjóC ogfarsceCt kvmancti ár Fellsás - Mos Glæsileg ný 220 fm parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsin eru á fallegum útsýnisstað innst í lokuðum botnlanga og skilast fok- held, en fullfrágengin að utan. Verð 12,2 millj. Hlíðarvegur - Kóp. Glæsilegt 333 fm einbýlishús á tveim- ur hæðum með 30 fm bílskúr á frábærum útsýnisstað. Á efri hæð er stofa, eldhús, 25 fm suðursvalir og þrjú svefnherbergi. Á neðri hæð er hægt að vera með séríbúð, en þar eru 5-6 svefnherbergi og sérþvherb. Verð 25 millj. Selbrekka - Kóp. Fallegt 237 fm einbýlishús með 3-4 svefnherb., 2 stofum og sólstofu. 35 fm bílskúr. Glæsilegt útsýni. Skipti möguleg á minni eign. Verð 19,5 millj. ip^'rj Þverás - Selási Glæsilegt 230 fm endaraðhús á tveim- ur hæðum með 6 svefnherb., sjón- varpsholi, stofu með arni, sólstofu og glæsilegu útsýni. Skipti möguleg á 3-4 herb. íbúð. Verð 17,9 millj. Lækjasmári - 2 íbúðir Tvær glæsilegar nýjar sérhæðir í sama húsi, báðar með bílskúrum, önnur 96 fm á 1. hæð og hin 142 fm á efri hæð. Til afhendingar nú þegar tilb. undir tréverk. Skipti möguleg á minni eign. Alfhólsvegur - sérhæð Falleg 130 fm sérhæð á 1. hæð í þríbýli ásamt 25 fm upphituðum bílskúr. 3 svefnherb. (voru uppruna- lega 4), sérþvottahús og búr innaf eld- húsi. Glæsilegt útsýni til norðurs. Frábær staðsetning, t.d. fyrir barna- fólk, rétt hjá skólum. Verð 13,8 millj. Álfhólsvegur nýtt- nýtt! Til sölu 4 glæsilegar 3 herb. sérhæðir, 80-110 fm örstutt frá allri þjónustu í Hamraborg. Til afhendingar tilbúnar undir tréverk með fullfrágenginni sam- eign. Æsufell - 4ra herb. Glæsileg 112 fm íb. á 6. hæð ásamt 23 fm bílskúr. 2 stofur, 3 svefnherb. Útsýni. Áhv. húsbr. 5,0 millj. Verð 11,4 millj. Víkurhverfi - Grafarv. Glæsileg ný 4ra herb. 140 fm íbúð sem selst fullfrágengin með öllum inn- réttingum en án gólfefna. Verð 12 millj. Lyngás - ódýrt 2ja herb. 42 fm íbúð á jarðhæð í fjór- býli, rétt hjá Fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Stofa og svefnherbergi. Rúmgott eldhús. íbúðin er ósamþykkt. Laus strax. Áhv. 1350 þús. Verð 3,5 millj. Atvmnuhusnæði Þingholtin - Rvík. Frábært 70 fm verslunar-, iðnaðar- eða skrifstofuhúsnæði á götuhæð með 3,15 metra lofthæð og sérinn- gangi. Homhús á áberandi stað. Laust strax. Einnig getur fylgt einstak- lingsíbúð 35 fm á sömu hæð. Stapahraun - Hafnarfj. Vandað 500 fm iðnaðarhúsnæði með 8 m lofthæð. Hentugt húsnæði t.d. fyrir verktaka með stór atvinnutæki. Verð 35 millj. Skemmuvegur - Kóp. 320 fm iðnaðarhúsnæði með 4 m loft- hæð og 2 innkeyrsluhurðum. Frábær staðsetning í næsta nágrenni við Byko. Laust strax. Eigendur atvinnuhúsnæðis! Höfum á skrá fjársterka aðila að flestum gerðutn atvinnuhúsnæðis. Verulega góðar greiðslur í boði fyrir réttar eignir á réttum stöðum. Veitmgarekstur Vestmannaeyjar Til sölu veitingastaður, þekktur fyrir frábæra matreiðslu og fjölbreyttan matseðil. Vínveitingaleyfi. Staðurinn er í eigin 241 fm húsnæði ásamt 4ra herb. 112 fm íbúð. Skipti möguleg á eign á höfðuborgarsvæðinu. Verð 30 millj. Kristín Á. Björnsdóttir, Viðar F. Welding, Æ lögg. fasteignasalar. II FASTEIGNASALA Hafnarfirði Fjarðargata 17 Sími 520 2600 Fax 520 2601 netfang as@as.is Heimasíða http://www.as.is ^_____________> Opið virka daga kl. 9-18, laugardaga frá kl. 11-14 I smíðum BLIKAAS - NYJAR IBUÐIR - LOKSINS - LOKSINS vor um að fá ( sölu fallegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. ALLAR IBÚÐIR MEÐ SÉRINNGANGI. Afhending fullbúnar án gólfefna i MAÍ-JÚNI 2000. KLETTABYGGÐ - RAÐ- HÚS Á EINNI HÆÐ Vorum að fá I sölu 162 fm RAÐHÚS á einni hæð, með millilofti, ásamt 28 fm innbyggð- um BÍLSKÚR. Húsið skilast fullbúið að utan oq málað og tilbúið undir tréverk að innan. TEIKNINGAR Á SKRIFSTOFU. Verð 14,5 millj. (2004) SPÓAÁS - GLÆSILEGTvor um að fá í sölu frábært 166 fm EIN- BÝU á EINNI HÆÐ ásamt innbyggð- um 44 fm TVÖFÖLDUM BÍLSKUR. Afhendist FULLBÚIÐ AÐ UTAN OG TILBÚIÐ TIL INNReTTINGA AÐ INN- AN. VERÐ17.9millj. Rað- og parhús FURUBERG - PARHUS A EINNI HÆÐ M. BÍLSKÚR Fallegt og fullbúið 143 fm PARHÚS, ásamt 22 fm BÍLSKÚR, á góðum stað. Skipti á einbvli í SETBERGI eða NORÐURBÆ æskileg. Verð 16,9 millj. MIÐVANGUR - TALSVERT ENDURNÝJAÐ Vorum að fá I sölu VANDAÐ, mikið endurnýjað, 150 fm RAÐHÚS, ásamt 38 fm innbyggð- um bílskúr. Nýlegar innréttingar. Parket á gólfum. 4 svefnherbergi. Góð eiqn í qóðu standi. Verð 16,3 millj. Hæðir LÆKJARHVAMMUR STÓR SÉRHÆÐ Falleg og vönduð 153 fm NEÐRI SÉRHÆÐ f raðhúsalengju á frábærum stað í HVÖMMUM. Vandaðar innréttingar, gólfefni o.fl. Timburverönd með heit- um potti. Verð 12,9 millj. (1981) 4ra ti! 7 herb. HJALLABRAUT - RAUÐA BLOKKIN Vorum að fá fallega talsvert endurnýjaða 144 fm 6 til 7 herbergja ibúð í góðu og nýlega við- gerðu fjöíbýli. 5 svefnherbergi. Parket og flísar. Tvennar svalir. FRÁBÆRT ÚTSÝNI. Ahv. góð lán 5,0 millj. Verð 11,5 millj. Atvirtnuhúsnæði LÓNSBRAUT - FRABÆR STAÐUR ÚTI Á NÝJA „HAFNARGARÐINUM VIÐ HÖFNINA" Vorum að fá I sölu NOKKUR bil í nýju húsnæði við HÖFNINA. Bilin eru 145 fm, ásamt 36 fm millilofti, samtals ca 181 fm. Nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofu. STRANDGATA - FAR- FUGLAHEIMILI Vorum að fá i sölu faliegt 190 fm gistiheimili i fullum rekstri. góð nvtina. öruaaar tekiur. áhvílandi góð lán. Frábær staðsetn- ing. HELMINGUR HÚSSINS ER NÝR. Verð 26 millj. V KIRKJUSTARF J Safnaðarstarf Aðventu- kvöld í Digranes- kirkju FJORÐA sunnudag í aðventu kl. 20.30 syngur Kvennakór Reykjavík- ur undir stjórn Sigrúnar Þorgeirs- dóttur á seinasta aðventukvöldinu. Við þetta tækifæri ætlum við einnig að taka á móti söfnunarbaukunum „brauð handa hungruðum heimi" og selja friðarkerti fyrir Hjálparstarf kirkjunnar. Fé sem safnast við kaff- ið á eftir að renna óskipt til hjálpar- starfsins. Hugvekju flytur Anna Margrét Þ. Ólafsdóttir. Kaffisalan er á vegum sóknarnefndar en stjórnun og undirbúningur er í höndum Kórs Digraneskirkju. Friðríkskapella. Kyrrðarstund í há- degi á morgun, mánudag. Léttur málsverður í gamla félagsheimilinu að stundinni lokinni. Fella- og Hólakirkja. Starf fyrir 9-10 ára drengi á mánudögum kl. 17-18. Æskulýðsstarf fyrir 9.-10. bekk á mánudögum kl. 20-22. Bænastund og fyrirbænir mánu- daga kl. 18. Tekið á móti bænaefn- um í kirkjunni. Grafarvogskirkja. Bænahópur kl. 20. Tekið er við bænarefnum í kirkj- unni alla daga frá kl. 9-17 í síma 587 9070. Hjallakirkja. Æskulýðsfélag fyrir unglinga 13-15 ára kl. 20.30 á mánudögum. Seljakirkja. KFUK fundir á mánu- dögum. KL 17.15 stelpustarf á veg- um KFUK og kirkjunnar fyrir 6-9 ára og kl. 18.30 fyrir 10-12 ára. Mömmumorgnar á þriðjudögum kl. 10-12. Hafharfjarðarkirkja. Æskulýðs- starf, yngri deild, kl. 20.30-22 í Há- sölum. Krossinn. Almenn samkoma að Hh'ðasmára 5 kl. 16.30. Allir vel- komnir. Hvammstangakirkja. KFUM og K starf kirkjunnar mánudag kl. 17.30 á prestssetrinu. Landakirkja Vestmannaeyjum. KJ. 11 fjölskylduguðsþjónusta. 6. bekk- ur Hamarsskóla sér um helgileikrit. Tendrað á englakertinu. Tekið á móti baukum Hjálparstofnunar kirkjunnar. Fríkirkjan Vegurinn. Samkoma kl. 20. Unga fólMð sér um samkomuna. Jón Indriði Þórhallsson frá Marita kemur í heimsókn. Dans, drama, söngur og mikil gleði. Verum í stuði með guði. Allir hjartanlega vel- komnir. Hvítasunnukirkjan Filadelfía. Brauðsbrotning kl. 11. Ræðumaður Vörður L. Traustason, forstöðu- maður. „Syngjum jólin inn" kl. 16.30, mikill og líflegur söngur. Est- er Jakobsen flytur stutta hugvekju. Ungbarna- og barnakirkja fyrir 1-12 ára börn meðan á samkomu stendur. Allir hjartanlega velkomn- ir. Hjálpræðisherinn. Kl. 16.30 fyrstu tónar jólanna í umsjón Halelúja- kórsins. Hvammstangakirkja. KFUM og K starf kirkjunnar mánudag kl. 17.30 á prestsetrinu. Hólaneskirkja Skagaströnd. Á morgun, mánudag: Unglingadeild KFUM & K kl. 20 fyrir 13 ára og eldri. Víkurprestakall í Mýrdal. Ferm- ingarfræðsla á mánudögum kl. 13.45. Eyrartröð - Hafnarfirði Atvinnuhúsnæði með góðum innkeyrsludyrum, 158,5 fm. Vinnslusalur, tveir frystiklefar, snyrting, kaffistofa o.fl. Góð aðkoma. Verð 12,8 millj. Veghús 66,5 fm - 2ja herb. - Verð 7,8 millj. Falleg íbúð á jarðhæð með sérverönd. Þvottahús í íbúð. Góð eign. Áhv. 5,4 millj. byggingarsjlán. Þarf ekki greiðslumat. Furugrund 75,5 fm - 3ja herb. - Verð 8,3 millj. Góð íbúð á 3. hæð. Fallegt útsýni. Laus fljótlega. Alfheimar 106,1 fm - 4-5 herb. - Verð 9,3 millj. Nýlega máluð og yfirfarin góð íbúð á efstu hæð. Frá- bær staðsetning. Byggingarlóð fyrir einbýli i Kleppsholti/Laugarási. Eignarlóð. Athugid! Erum flutt á Sudurlandsbraut 46, 2. hæð LAUFÁS Fasteignasala Suðurlandsbraut 46 s(mi 533 1111 fax 533 1115 Atvinnuhúsnæði LAUGAVEGUR Vorum að fá í sölu mjög gott 378 fm húsnæði á götuhæð ásamt 262 fm rými í kjallara, innangengt á milli hæða. Tveir inngangar. Húsnæðið er homrými með stórum gluggum á mjög góðum stað með miklu auglýsingagildi. TANGARHÖFÐI - REKSTUR Til sölu 240 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð með góðum innkeyrsludyrum og gluggum að framanverðu. 3 metra lofthæð. Góð lóð. í húsnæðinu er rekin vélsmiðja og er reksturinn, tæki, tól og lager, ásamt viðskiptasamböndum til sölu. Selst í einu lagi. Verð ca 20 millj. Góðir atvinnumöguleikar. LAUST STRAX. 9803 TRYGGVAGATA Til sölu 321 fm skrifstofuhæð með útsýni út á sjóinn. Húsnæðið er vel innréttað og í góðri leigu. Á 2. hæð eru teiknaðar tvær íbúðir 72 fm og 128 sem eru tilbúnar til innréttinga í dag. Húsið er allt endurnýjað að innan sem utan. Tvennar svalir. Fallegt útsýni. 9796 SELJAVEGUR Til sölu gott 863 fm atvinnuhúsnæði á götuhæð með stórum innkeyrsludyrum bakatil og gluggum, sem snúa að götu. Mikil lofthæð. Laust fljótlega. 9748 NÝBÝLAVEGUR - LAUST Gott 351 fm skrifstofu og verzlunarhús- næði með aðkomu frá Dalbrekku. Góðir gluggar, fallegt útsýni. Innkeyrsluhurð. LAUST STRAX. Teikn. og lyklar á skrifstofu. 9384 Sími 533 4040 Fax 588 8366 £|XÍÖretgrUhff Ármúla 21 ^HnÍÉnmnMH DAN V.S. WIIUM, hdl. lögg. fa: fasteignasali. 0 Einkennalaus af heiftarlegu ofnæmi - Ótrúlegt 56-1-HERB )
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.