Morgunblaðið - 19.12.1999, Blaðsíða 47

Morgunblaðið - 19.12.1999, Blaðsíða 47
MORGUNBLAÐIÐ Nálægt miðjunni Til sölu hluti af landspildu í Garðabæ Fyrirhuguð einbýlishús samkvæmt deiliskipulagi • Land þetta er hluti af Hnoðraholti, rúmlega 1 ha. • Þetta er með fallegustu útsýnisstöðum á stór-Reykjavíkursvæðinu. • Mjög áhugaverður kostur fyrir fjárfesta og framkvæmdaaðila. [ deiliskipulagsreitnum ÍB12 er gert ráð fyrir einbýlishúsum samkvæmt Aðalskipulagi Garðabæjar 1995 til 2015. Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum. Tilboð, er tilgreinir nafn (nöfn), kennitölu(r) og símanúmer, sendist til auglýsingadeild Morgunblaðsins fyrir 31. desember 1999, merkt: „Hæstbjóðandi". Öllum tilboðum verður svarað. Starfsfólk Foldar óskarykkur öllum gleðilegra jóla ogfriðsældar yfir hátíðamar EINR\LISHL\S Háagerði Stórglæsilegt tæpl. 350 fm einb. á þessum frábæra stað innarlega í botnlanga. Húsið er allt hið vandaðasta og hefur verið mikið endurnýjað. Náttúru- steinn og parket á gólfum. Húsið skiptist í nfu herbergi og tvær stofur. Arinn, sauna, sólpallur og heitur pottur. Eign í sérflokki. Húsið er til afh. nú þegar. Lyklar á skrifstofu Foldar. 4278 Brávallagata laus nú þeqar Rúmgóð 4ra herb. risíbúð á 4. hæð í fjór- býli. Þrjú góð svefnherbergi og rúmgóð stofa með nýju parketi. Ahv. 4,5 millj. Gott verð 8,5 millj. 3698 3JAHERRERGJ& Flirugrund Falleg og vel skipulöð íbúð ( góðu fjölbýlishúsi á þessum vinsæla stað í Kópavogi. Björt og góð stofa með parketi og stórum suðursvöl- um. Áhv. 3,2 byggingarsj. Verð 8,2 millj. 4331 Laugavegur Vorum að fá í sölu al- veg einstaklega skemmtilega ca 108 fm íbúð á annarri hæð í góðu húsi við Lauga- veginn. Tvö rúmgóð herbergi, stofa og einstakur sólskáli, sem gengið er inn [ beint úr stofunni. Láttu þetta ekki fram hjá þérfara 4318 BæjarflÖt 6 ca 188 fm einingar með góðum mögul. á millilofti. 8 til 5 metra iofthæð. Innkeyrsludyr: Hæð 4,20, breidd 3,80. Húsið er klætt að utan. Húsið skilast rúmlega fokhelt. Verð 68 þús. fm. Traust- ur byggingaraðili. 4192 Hamrabog Virkilega gott skrifstofu- húsnæði með 4 samliggjandi herbergjum, hægt að hafa hvert og eitt sér eða saman. Búið að klæða hús. Sérlega góðar eining- ar á góðu verði. Framtíðar fjárfesting. 4179 Laugavegur Mjög gott 5 íbúða bak- hús við Laugaveg. Selst í einu lagi. Mögu- leiki að skipta húsinu í einingar. Allar íbúð- irnar eru í útleigu. Mjög góðar leigutekj- ur, ca 210 þús. á mán. Áhv. 7,35 millj. Verð 15,9 millj. ÝMIS SKIPTI KOMA TIL GREINA. 4261 Lyngás Eigum nokkur góð atvinnu- húsnæði í ýmsum stærðarflokkum. Verð frá 50 til 60 þús. fm. Nánari uppl gefur Ævar. SnorrabraUt Góðar leigutekjur. Tvær samtals 115 fm 2ja herb. íbúðir á 3. og 4. hæð i nýlegu húsi. (búðirnar eru al- gjörlega aðskildar. Gegnheilt parket á öll- um gólfum. Suðursvalir frá neðri Ibúðinni. Sérbílastæði. Örugg staðsetning. Áhv. 7,5 millj. Verð 12,9 millj. 4050 Rauðás Glæsileg ca 85 fm 2ja herbergja (búð á 1. hæð í vönduðu húsi: LAUS FUÓTLEGA. TrÖnuhraun Erum með I sölu 366 fm atvinnuhúsnæði í Hafnarfirði, verslunar- og skrifstofurými, ásamt mjög góðu lag- erplássi með góðum innkeyrsludyrum. Áhv. ca 15 millj. Verð 20 millj. 4248 Fasteix naland Ármúla 20, 2. hæð. Sími 568 3040. Fax 588 3888. Guðmundur Þórðarson hdl., lögg. fasteignasali. Ingimundur Jónsson sölustjóri. GARÐSENDI - EINBYLI Laust í febrúar 2000 Gott, mikið endurnýjað einbýli, sem gefur möguleika á aukaíbúð eða góðri vinnuaðstöðu. Húsið er 224,1 fm að stærð auk 26,2 fm bílskúrs, ásamt stórri og glæsilegri verönd. Stór lóð. Arinn í stofu. Áhv. 7,4 millj. Verð 18,9 millj. FJÁRFESTAR ATH.! Eigum fjölda af góðum atvinnuhúsnæðum, sem eru í útleigu og gefa góðar og öruggar leigutekjur. Auk þess eigum við húsnæði sem er laust eða sem losna fljótlega. FRETTIR Ruby Tues- day opnað- ur á Islandi RUBY Tuesday, nýr veitingastaður í samnefndri bandarískri veitinga- húsakeðju, var opnaður í Skipholti 19 fyrir skömmu, þar sem Radíóbúð- in var áður til húsa. Á Ruby Tuesday m.a. boðið upp á hamborgara, samlokur, svínarif og steikur og áhersla er lögð á ferskt grænmeti og mat fyrir alla fjölskyld- una. Allt sem boðið er upp á sam- kvæmt matseðli er ennfremur unnt að taka með út. Ruby Tuesday á ís- landi er 510. staðurinn sem opnaður er í heiminum og jafnframt sá fyrsti í Evrópu. Umsjón með daglegum rekstri staðarins hafa Steingrímur Bjarnason, Sigrún Sigurjónsdóttir og Benedikt Grétarsson. Opið er alla daga vikunnar frá klukkan 11 til 23. Sparaðu 35.000 á ári með brauðgerðarvélinni! SUNNUDAGUR 19. DESEMBER 1999 4^» Hvað þarf stóran kalkún í áramótaveisluna? Svarið er á Netinu www.kalkunn.is Rétta slóðln að Ijúffengrl hátíöarmáltið Bíldshöfði Til sölu bjart og rúmgott skrifstofuhúsnæði á 3. hæð við Bíldshöfða í Reykjavík. Húsnæðið skiptist nú upp í fimm herbergi, snyrlingu og eldhúsaðstöðu. Góð bílastæði. Húsnæðið er í leigu. Góð eign á góðum stað II Allar nánari uppýsingar á skrifstofu okkar Suðurlandsbraut 16 • S 588 8787 • fax 588 8780 • netfang: sala@h-gaedi.ls FASTEIGNASALA é > / Kynningartilboð . kr. 11.970^ stgr- * Með því að baka eitt brauð á dag sparar þú allt að 35.000 kr. á ári og átt alltaf nýtt og ilmandi brauð. Hefurðu efni á að sleppa þessu? HF Eínar Farestveit & Co. hf. Borgartúni 28 P 562 2901 og 562 2900 f*~ Armúla 1, sími 588 2030 - fax 588 2033 Fjárfesting Höfum í sölu stórt fjölbýlishús í Reykjavík. Allt í út- leigu. Allar nánari upplýsingar gefur Ægir Breiðfjörð á skrifstofunni. Leiguhúsnæði Höfum í sölu mjög gott skrifstofuhúsnæði í Reykjavík. Langtímaleigusamnihgur mögulegur. Verð ca 30 millj. Upplýsingar gefur Ægir Breiðfjörð á skrifstofunni. Sólbaðsstofa Mjög vel staðsett sólbaðsstofa í nýja miðbænum í Hafnarfirði. Veltan eykst hratt. Skipti möguleg. Hafnarsvæði - Hafharfirði Á nýja hafnarsvæðinu í Hafnarfirði er í byggingu at- vinnuhúsnæði með góðum innkeyrsludyrum og miklu plássi í kring. Stærðir á einingum frá 60 fm allt upp í 870 fm. Verð frá 4,2 millj. Erum með í sölu glæsilegt skrifstofu- og þjónustuhúsnæði miðsvæðis í Reykjavík. Um er að ræða vandaða byggingu á 6 hæðum með lyftu ásamt bíla- og geymslukjallara. Leiga kemur einnig til greina. Fjármögnun: Allt að 80% af kaupverði m.v. að húsnæðið sé tilbúið til innréttinga. Hagstæð vaxtakjör! Frágangur og afhending: Húsnæðið verður tilbúið [ júní á næsta ári og afhendist þá fullfrágengið að utan ásamt sameign en tilbúið til innréttinga að innan. Stærðir: 4.-6. hæð nú þegar ráðstafað 3. hæð 255 m2 2. hæð 510 m2 1. hæð 528 m2 Kjaliari ca 260 m2 eftir. Samtals til ráðstöfunar ca 1.550 m2. Staðsetning: Húsið er frábærlega vel staðsett miðsvæðis ! Reykjavík við Kringlumýrarbraut, með nægum bílastæðum, (1 stæði/SSm2), og góðri aðkomu. FASTEIGNASALA & 511-2900 Teikningar, skilalýsing og allar nánarí uppl. veittar á skrifstofu okkar.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.