Dagblaðið Vísir - DV - 14.12.2002, Blaðsíða 79

Dagblaðið Vísir - DV - 14.12.2002, Blaðsíða 79
4 LAUGARDAOUR 14. DESEMBER 2002 -S> ttl Cl C1 UC} lCý'S i tl O O f JJ lf Au-pair Aui-pair til London. Barngóð og félagslynd manneskja óskast á gott hálfísl. heimili frá miöjum janúar. 2 börn, 5 og 9 ára. Uppl. í síma 482 1691 og 865 7019. Atvinnuhúsnæði Eftirfarandi verslunar- og þjónustuhúsnæði er til leigu. Viö Hverfisgötu í Rvík. 1). 140 frn jarðhæð með góðum gluggum ásamt 90 fm kjallara og 15 fm milliloft. 2). 167 fm jaröhæð með stórum innkeyrsludyrum ásamt 130 fm millilofti. Góð aðkeyrsla að húsi. Næg eignabílastæði eru við húsið, auglýsingagildi gott, hagstætt leiguverð. Einingar leigjast saman eða hvor í sínu lagi. Uppl. í síma 892 1270, 892 1271. Viltu selja, leigja eða kaupa húsnœöi? Hafðu samband: arsalir@arsalir.is Ársalir ehf., fasteignamiðlun, Lágmúla 5,108 Rvík. S. 533 4200._____________ Atvinnuhúsnæöi til leigu. Glæsilcgt húsnæði sem hentar undir ýmiss kohar iðnað og skrifstofuhús- næði.Ýmsir stærðarmöguleikar í boöi. Uppl. t síma 899 8477, 577 1777, Olafur._________________ Vel staðsett 400 fm húsnæöi til sölu eða leigu. Skipt- ist í lager, verslunaraðstöðu og skrifstofu. Lager m/5 m lofthæð og stórar dyr. Verð 55 þús./frn. Laust strax. S. 898 8577 og á kvöldin 551 7678.____________ Til leigu rúmgott skrifstofuhorbergi í nýinnréttaðri, glæsilegri skrifstofuhæð við Dugguvog. Beintengt ör- yggiskerfi. Sameiginieg kaffistofa. S. 896 9629. Vantar 50-100 fm iðnaðarhúsnæði til leigu. Uppl. í síma 847 1330. Fasteignir Viltu selja, leigja eða kaupa húsnæði? Hafðu samband: arsalir@arsalir.is Ársalir ehf., fasteignamiðlun, Lágmúla 5, 108 Rvik. S. 533 4200. Geymsluhúsnæði GEYMIR ehf. Ætlarðu að bíða lengur meö aö koma fellihýsinu eöa tjaldvagninum I geymslu? Við höfum pláss fyrir nokkur fellihýsi, 9 feta kassa og tjald- vagna. Hringdu strax og pantaöu pláss. Sími 892 4524. GEYMIR EHF. tjaldvagna & fellihýsahótel.@Feitt:GEYMIR ehf. Ætlarðu að bíöa lengur með að koma fellihýsinu eða tjaldvagninum í geymslu? Við höfum pláss fyrir nokk- urfellihýsi, 9 feta kassa og tjaldvagna. Hringdu strax og pantaðu pláss. Sími 892 4524. GEYMIR EHF. tjaldvagna & fellihýsahótel. BUSLOÐAGEYMSLA Búslóöaflutningar, búslóðalyfta og píanóflutningar. Gerum tilboð í flutninga hvert á land sem er. S. 896 2067.@Feitt:BÚSLÓÐAGEYMSLA Búslóöaflutningar, búslóðalyfta og píanóflutningar. Gerum tilboð í flutninga hvert á land sem er. S. 896 2067.__________________________________ Búslóðageymsla - Vörugeymsla. Pökkum, sækjum og sendum. Alhliða þjónusta fyrir þinn flutning. Sími 555 7200. www.vorugeymslan.is 1 Húsnæði í boði Viltu selja, leigja eða kaupa húsnæði? Hafðu samband: arsalir@arsalir.is Ársalir ehf., fasteignamiðlun, Lágmúla 5,108 Rvík. S. 533 4200.@Feitt:Viltu selja, leigja eða kaupa húsnæði? Hafðu samband: arsalir@arsalir.is Ársalir ehf., fasteignamiðlun, Lágmúla 5,108 Rvík. S. 533 4200._____________ Lítil íbúð til leigu. Ca. 45 m2 kjallaraíbúð til leigu á svæði 108. Reglusemi og reykleysi skilyrði. 50 þús. á mán, hiti og rafm. innifaliö. 3 mán fyrirfram. S. 533 6161, 690 3774._____________________________ Studióíbúð og einnigeinstaklingsherb. nálægt Tjörn, á sv. 101. Ibúðin m/útsýni, 50-55 fm. Herbergi 16 fm. m/sér aðstöðu. Möguleiki aö leigja alla hæðina, ca. 114 fm. S. 5516527 kl. 8-12.30 + talhólf._______ Til leigu 3ja herb íbúð í Hjallahverfi í Kópavogi. 72 þús. á mán. m. hita og rafrn. Aðeins reglus. koma til greina. 2 mán fyrirfr. + tryggingav. Leigist frá áramót- um. Verður sýnt eftir 21. des. S. 861 9091._______ Til leigu glæsil.15 fm og 30 fm herb. aö Funahöfða 17a. Góð bað- og eldunaraðst. Þvottah. í herb. er dyras., ísskápur, fatask., sjónv.- og símat. S. 896 6900.__________________________________ íbúð á besta stað í Reykjavík til leigu. 90 fm. Banka- trygging skilyröi. Eíngöngu heiðarlegt fólk kemur til greina. Upplýsingar í síma 553 1453, Ársæll, eða 697 8490, Karen._________________________ 2 herbergja íbúð til leigu í Kópavogi frá byrjun janúar. Uppl. í síma 692 9947 og 557 7735.___________ 101 Rvk. 3ja herb. stór og björt íbúö í miðbænum, ný- standsett, með útsýni yfirtjörnina og Þingholtin. Uppl. í síma 695 1904._____________________________ 105 Reykjavík. Laus björt, rúmg. 2ja herb. íbúð í þrí- býli. Sérinngangur. Reglus., öruggar greiöslur og góð umgengni áskilin. S. 693 6958.________________ Laus strax. 60 fm 2ja herb. íbúð á besta stað á svæði 109 til leigu. S. 695 0039 eða 862 2772._____________ 3ja herb. íbúð til leigu í Hlíðarhjalla. Leiga er 70 þús. kr. Leigisttil ágúst 2003. Uppl. í síma 695 2655. 95 frn 3ja - 4ra herb. íb. á svæði 101, rétt v. Háskól- ann. Uppl. í s. 861 6129, 846 5220 eða ibudl01@hotmail.com______________________ 101 Reykjavík. 90 fm 3ja herb. íbúð til ieigu. Leiga 85 þús. á mán. Tryggingarvíxill + 1 mán. Uppl. í síma 8216913 eftir kl. 16._______________________ Góð 3ja herb. íbúð á svæði 101 til leigu. Leigist meö húsgögnum frá áramótum í 6-12 mán. Uppl. í stma 552 7669. Glæsileg 3 herb. 90 fm. íbúð í Grafarvogi til leigu frá ca. 15. jan.-l. jún. Uppl. í síma 568 1899 og 821 9811. Til leigu stórglæsileg nýuppgerð 5 herb. Ibúð (hæð og ris) á svæði 101. Laus strax. Uppl. í síma 695 2994, 847 8326. Nýleg 3ja herb. íbúð í Grafarholti til leigu. Með bíla- kjallara. Leigist með eða án húsgagna. Laus strax. Verð 75 þús á mán, allt innifalið. S. 660 4055. Til leigu fullbúin herbergi á svæði 110, sameiginlegt eldhús og þvottahús. Sýn og Stöð 2. Reglusemi áskil- in. Uppi. í síma 692 8027. íbúð í Rvík yfirjól og áramót!!! 3ja herb. íbúð á svæöi 101. Fullbúin húsgögnum og leigist yfir jól og áramót. Uppl. í síma 898 3712.______________________ íbúð til leigu í Fossvogi. íbúðin er 2ja herb., gott bað- herb., þvottahús og geymsla. íbúðin er laus. Uppl. í síma 898 8551, 892 2138. 3ja herb. íbúð til leigu í Hafnarfiröi, tímabundið. Uppl. í síma 8614558.__________________________ Einbýlishús til leigu eða sölu á Norðvestur- Jótlandi. Uppl. í síma 691 7256. Til leigu 2ja herb. íbúð í Hafnarfiröi. Leigist reglu- sömu og skilvísu fólki. Uppl. í síma 695 0037. Húsnæði óskast Viltu selja, leigja eða kaupa húsnæði? Hafðu samband: arsalir@arsalir.is Ársalir ehf., fasteignamiðlun, Lágmúla 5,108 Rvík. S. 533 4200.@Feitt:Viltu selja, leigja eða kaupa húsnæði? Hafðu samband: arsalir@arsaiir.is Ársalir ehf., fasteignamiðlun, Lágmúla 5,108 Rvik. S. 533 4200. Pottþéttur leigjandi!!! Reglusamur einstaklingur utan af landi óskar eftir sér- íbúð, 2ja-3ja herb. í Rvík. Allt kemur til greina. S. 849 4582, góö meðmæli ef óskað er. 4 unga námsmenn bráðvantar íbúð, helst á svæði 101, frá 1. jan. Einnig vantar okkur ísskáp. S. 865 4238, Davíð, s. 865 1271, Heiðar. íbúð óskast, 2-3ja herb., með sér inngangi, fyrir hjón á miðjum aldri. Reglusemi oggóð umgengni. Skilvísar greiðslur. Uppl. síma 551 5973. Óska eftir 2ja herbergja íbúð, frá og með 1. febrúar 2003. Uppl. í síma 8214806. Óska eftir 3ja-4ra herb. íbúð frá og með 1. jan.2003. Skilvísum greiðslum heitið og meðmæli ef óskaö er. S. 695 2887._____________________________ Reglusaman einhleypan mann vantar 2ja herb. íbúö eða stórt stúdíóherb. Strax. Uppl. í síma 587 6297. Sumarbústaðir Glæsilegt ca 70 fm, nýtt heilsárshús á sérlega góöum stað í Skorradal. Steyptur grunnur og botnplata. Varmalögn í gólfum. Hitaveita. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Ca. 265 fm sólpallar. Nánari upplýsingar veitir Helgi í s. 896 5085. Slappaðu af f sveitasælunni. Á bökkum Rangár eru vel útbúnir búst. til leigu. Heitur pottur & sauna. Fal- legt umhverfi. Helgarleiga. Uppl. f s. 895 6915.@Feitt:Slappaðu af í sveitasælunni. Á bökkum Rangár eru vel útbúnir búst. til leigu. Heitur pottur & sauna. Fallegt umhverfi. Helgarleiga. Uppl. í s. 895 6915.__________________________________ Sumarbústaðalóölr til lelgu, skammt frá Flúðum, fal- legt útsýni, heitt og kalt vatn. Uppl. í síma 486 6683/ 896 6683. Heimasíða islandia.is/~asatun.________ Ca 50 fm sumarbústaður til sölu í Grímsnesi í landi múrara. Rafmagn og kalt vatn. Möguleiki á að taka bíl upp í kaupverð eða í skiptum upp I íbúð. Verð ca 4 millj. Myndir á husid.is Uppl. í síma 894 1110._____ Til sölu 6 oliuf. rafmofnar. 3 innihuröir, spónl.eik, m. lömum og skrá. Á sama stað gefins hjónarúm, 200x170, og eldhúsborð. Uppl. í síma 588 3457 eft- ir kl. 18 á kvöldin. Málningarvlnna. www.malun.ls Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Vönduð vinna. Tilboð eða tímavinna. Sími 699 4776. Skipti Jólamarkaður VN Kaupmenn, framleiðendur og aðrir atvinnurekendur! Jólamarkaður Viðskiptanetsins er opinn í Síðumúla 27, 3. hæð, frá kl. 9.00 til 17.00 til jóla. Glæsilegar jólabækur, geisladiskar og margt fleira. Gerist félagar í Viðskiptanetinu og greiðið jólahaldið með ykkar eigin vöru og þjónustu í vöruskiptum. Allar nánari upplýsingar gefur Asgeir í símum 587 0645, 698 2945.@Feitt:Jólamarkaður VN Kaupmenn, fram- leiðendur og aðrir atvinnurekendur! Jólamarkaður Viðskiptanetsins er opinn í Síöumúla 27, 3. hæö, frá kl. 9.00 til 17.00 til jóla. Glæsilegar jólabækur, geisladiskar og margt fleira. Gerist félagar í Viðskiptanetinu og greiðið jólahaldið með ykkar eigin vöru og þjónustu í vöruskiptum. Allar nánari upplýsingar gefur Asgeir í símum 587 0645, 698 2945. UPPBOÐ Uppboð munu byrja á skrifstofu embættisins aö Bæjarhrauni 18, Hafnarfiröi, sem hér segir á eftirfarandi eignum: Álfaskeið 76, 0401, Hafnarfirði, þingl. eig. Þröstur Skúlason, gerðarbeiðandi Sparisjóður Kópavogs, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00.________ Álfaskeið 94, 0102, Hafnarfirði, þingl. eig. Birna Sigfúsdóttir, gerðarbeiðend- ur Hafnarfjarðarbær og íbúðalána- sjóður, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00._____________________ Ásberg (Glitberg 5) Setbergi, Hafnar- firði, þingl. eig. Kristín R. Christian- sen og Lovísa Christiansen, gerðar- 'beiðandi Hafnarfjarðarbær, þriðju- daginn 17. desember 2002, kl. 14.00. Birkihlíð 6, 0101, Hafnarfirði, þingl. eig. Sigurður Theodór Guðmundsson, gerðarbeiðendur Hafnarfjarðarbær og íbúðalánasjóður, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00.____________ Blikaás 13, 0201, Hafnarfirði, þingl. eig. Bergur Reynisson og Helga Val- geirsdóttir, gerðarbeiðendur Hafnar- fjarðarbær og íbúðalánasjóður, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00._____________________________ Bæjargil 11, Garðabæ, þingl. eig. Helgi Eiríksson og Ragnhildur Freyja Sverrisdóttir, gerðarbeiðendur íbúða- lánasjóður, Landsbanki íslands hf., að- alstöðvar, og Ríkisútvarpið, þriðjudag- inn 17. desember 2002, kl. 14.00. Engjahlíð 5, 0102, Hafnarfirði, þingl. eig. Hinrik Fjeldsted og Sigurveig Kristín Fjeldsted, gerðarbeiðendur Engjahlíð 5, húsfélag, og Hafnarfjarð- arbær, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00._____________________ Gauksás 65, Hafnarfirði, þingl. eig. Hjördís Ingvarsdóttir og Gústav Al- freðsson, gerðarbeiðendur íbúðalána- sjóður og Sparisjóður Rvíkur og nágr., útib., þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00. Háholt 1,0101, Hafnarfirði, þingl. eig. Anna María Vilhjálmsdóttir, gerðar- beiðendur Hafnarfjarðarbær og íbúðalánasjóður, þriðjudaginn 17. des- ember 2002, kl. 14.00.______________ Hellisgata 33,0201, Hafnarfirði, þingl. eig. Hafsteinn H. Jónsson og Guðrún Helga Guðbjartsdóttir, gerðarbeið- andi Hafnarfjarðarbær, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00. Hjallabraut 11, 0302, Hafnarfirði, þingl. eig. Björk Eiríksdóttir, gerðar- beiðandi íbúðalánasjóður, þriðjudag- inn 17. desember 2002, kl. 14.00. Hjallabraut 23, 0301, Hafnarfirði, þingl. eig. Bjarni Kjartansson og Guð- rún Sigríður Egilsdóttir, gerðarbeið- endur íbúðalánasjóður og Sjóvá-Al- mennar tryggingar hf., þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00.________ Hjallabraut 3 0301, Hafnarfirði, þingl. eig. Guðbjörg Lilja Oliversdóttir, gerð- arbeiðandi Lífeyrissjóður verslunar- manna, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00._____________________ Hjallabraut 35,0403, eignarhl. gerðar- þola, Hafnarfirði, þingl. eig. Friðjón Skúlason, gerðarbeiðendur Byko hf. og Formaco ehf., þriðjudaginn 17. des- ember 2002, kl. 14.00.______________ Hraunstígur 1, Hafnarfirði, þingl. eig. Anna María Þorláksdóttir, gerðarbeið- andi Hafnarfjarðarbær, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00. Hvaleyrarbraut 2, 0104, Hafnarfiði, þingl. eig. Máni ehf., gerðarbeiðendur Sparisjóður Hafnarfjarðar og Trygg- ingamiðstöðin hf., þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00. Hvammabraut 14, 0201, Hafnarfirði, þingl. eig. Gylfi Norðdahl, gerðarbeið- endur Hafnarfjarðarbær og Reykja- víkurborg, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00. Kaplahraun 14, 0102, Hafnarfirði, þingl. eig. Vélsmiðja OrmsA^íglundar sf., Rv., gerðarbeiðandi Hafnarfjarðar- bær, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00. Kaplahraun 16, 0101, Hafnarfirði, þingl. eig. Vélsmiðja OrmsA'íglundar sf., Rv., gerðarbeiðandi Hafnarfjarðar- bær, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00. Kaplahraun 17, 2101, Hafnarfirði, þingl. eig. Vélsmiðja OrmsAfglundar sf., Rv., gerðarbeiðandi Hafnarfjarðar- bær, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00.__________________________ Kríunes 12, Garðabæ, þingl. eig. Vagn Preben Boysen og Ása Hildur Bald- vinsdóttir, gerðarbeiðandi Vátrygg- ingafélag íslands hf., þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00. Lyngberg 31, Hafnarfirði, þingl. eig. Grétar Franksson, gerðarbeiðendur Búnaðarbanki íslands hf. og íbúða- lánasjóður, þriðjudaginn 17. desem- ber 2002, kl. 14.00. Lækjargata 30, 0101, Hafnarfirði, þingl. eig. Rafha eignir ehf., gerðar- beiðendur Búnaðarbanki íslands hf., Hagbarði ehf. og Vátryggingafélag ís- lands hf., þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00. Lækjargata 30, 0201, Hafnarfirði, þingl. eig. Rafha eignir ehf., gerðar- beiðendur Búnaðarbanki íslands hf. og Hagbarði ehf., þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00. Rauðhella 8, Hafnarfirði, þingl. eig. Byggingafélagið Fermetri ehf., gerðar- beiðandi Tryggingamiðstöðin hf., þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00._____________________________ Rauðhella 14,0103, Hafnarfirði, þingl. eig. Einar Marteinsson, gerðarbeið- endur Hafnarfjarðarbær og Tollstjór- inn í Reykjavík, þriðjudaginn 17. des- ember 2002, kl. 14.00.______________ Reykjavíkurvegur 62, 0203, Hafnar- firði, þingl. eig. Eignatorg ehf., gerðar- beiðendur Búnaðarbanki íslands hf., Frjálsi fjárfestingarbankinn hf., Hafn- arfjarðarbær, Tollstjóraembættið og Tollstjórinn í Reykjavík, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00. Reykjavíkurvegur 72, 3201, Hafnar- firði, þingl. eig. Suðurstál ehf., gerðar- beiðandi Sparisjóður Hafnarfjarðar, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00.____________________________ Reykjavíkurvegur 74, Hafnarfirði, þingl. eig. Reykjavíkuryegur 74 ehf., gerðarbeiðendur Hafnarfjarðarbær, íslandsbanki hf. og sýslumaðurinn í Hafnarfirði, þriðjudaginn 17. desem- ber 2002, kl. 14.00._________________ Sléttahraun 27, 0401, Hafnarfirði, þingl. eig. Tadeusz Wiszniewski, gerð- arbeiðandi Kreditkort hf., þriðjudag- inn 17. desember 2002, kl. 14.00. Stórhöfði við Krýsuvíkurveg, Hafnar- firði, þingl. eig. Garðafell ehf., gerðar- beiðandi Hafnarfjarðarbær, þriðju- daginn 17. desember 2002, kl. 14.00. Strandgata 82, Hafnarfirði, þingl. eig. Vélsmiðja OrmsMglundar sf., Rv. og íslandsbanki hf. (v. Iðnlánasjóðs), gerðarbeiðandi Hafnarfjarðarbær, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00.____________________________ Stuðlaberg 36, Hafnarfirði, þingl. eig. Ebenezer Þ. Böðvarsson og Anna Sól- ey Þorsteinsdóttir, gerðarbeiðandi Hafnarfjarðarbær, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00. Suðurgata 11,0201, Hafnarfirði, þingl. eig. Sturla Haraldsson og Anna Ólafs- dóttir, gerðarbeiðandi íbúðalánasjóð- ur, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00.______________ Suðurhraun 2, 0102, Garðabæ, þingl. eig. Erling Jónsson, gerðarbeiðandi ís- landsbanki hf., þriðjudaginn 17. des- ember 2002, kl. 14.00.______________ Tjarnarbraut 3, 0002, Hafnarfirði, þingl. eig. Einar Ragnar Guðnason, gerðarbeiðandi Videonetið-Netvideo ehf., þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00.__________________________ Túnhvammur 8, 0101, Hafnarfirði, þingl. eig. Magnús Guðbjartsson, gerð- arbeiðandi íbúðalánasjóður, þriðju- daginn 17. desember 2002, kl. 14.00. Unnarstígur 1, 0101, Hafnarfirði, þingl. eig. Kjörsmiðjan ehf., gerðar- beiðendur íbúðalánasjóður, Sparisjóð- ur Hafnarfjarðar og Sparisjóður Kópavogs, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00. Vesturvangur 48, 0101, Hafnarfirði, þingl. eig. Axel Bergmann Svavarsson, gerðarbeiðandi Lífeyrissjóðurinn Líf- * iðn, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00.__________________________ Vitastígur 3, 0101, Hafnarfirði, þingl. eig. Haraldur Ingvarsson og Nanna Kristjana Árnadóttir, gerðarbeiðend- ur Hafnarfjarðarbær og fbúðalána- sjóður, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00. Víðivangur 5,0102, Hafnarfirði, þingl. eig. Linda Jónsdóttir, gerðarbeiðandi íslandsbanki hf., þriðjudaginn 17. des- ember 2002, kl. 14.00._____________ Þrastanes 14, Garðabæ, þingl. eig. \ Ásta E. Kolbeins, gerðarbeiðendur Garðabær, íslandsbanki hf., Sparisjóð- ur Rvíkur og nágr., útib., og sýslumað- urinn í Hafnarfirði, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00. Þrastarás 24, Hafnarfirði, þingl. eig. Víðir Ingi ívarsson, gerðarbeiðendur Hafnarfjarðarbær og íbúðalánasjóð- ur, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00.__________________________ Oldutún 12, 0201, Hafnarfirði, þingl. • eig. Jóhanna Olga Zoéga Hjaltalín, gerðarbeiðendur Hafnarfjarðarbær og íbúðalánasjóður, þriðjudaginn 17. desember 2002, kl. 14.00. SÝSLUMAÐURINN í HAFNARFIRÐI 4
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.