Dagblaðið Vísir - DV - 14.12.2002, Blaðsíða 14

Dagblaðið Vísir - DV - 14.12.2002, Blaðsíða 14
 14 LAUGARDAGUR 14. DESEMBER 2002 Fréttir I>V Vandræðagangur varðandi brýn verkefni í vegagerð: Karp um leiðir tefur stór- framkvæmdir í Reykjavík - mislæg gatnamót á Miklubraut sem og Sundabraut í biðstöðu Höröur Kristjánsson blaöamaður Þrátt fyrir að á liðnum árum hafi ýmislegt verið gert í umferðarmálum á höfuðborgarsvæðinu sem til bóta horf- ir þá er enn langt í land að staðan sé ásættanleg varðandi hættulegustu gatnamót landsins á mótum Miklu- brautar og Kringlumýrarhrautar. Þar hefur verið karpað í áraraðir um leiðir og m.a. tekist á um fagurfræðisjónar- mið á meðan fólk heldur áfram að ör- kumlast vegna hræðilegra umferðar- slysa á þessum stað sem hægt hefði verið að koma í veg fyrir. Raunar er þetta ekki eina málið sem svo háttar um, nefna má Sundabraut sem dæmi en þar er nú einnig hart tekist á um leiðir á með- an umferðin um Vesturlandsveg, sém Sundabraut á að leysa af hólmi, eykst hröðum skref- um svo þar stefnir í mikil vandræði. Virðist sem pólitísk eða einhver önnur óskiljanleg sjónarmið séu þarna að trufla framvindu mála. í fyrsta lagi 2004 Endanleg afstaða liggur ekki fyrir um með hvaða hætti á að lagfæra og endurbæta gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar. Ef samstaða næst um hvaða gerð gatnamóta verði fyrir valinu er i fyrsta lagi búist við að hægt verði að vísa málinu í umhverfis- mat um mitt næsta ár. Þá er öll út- boðsvinna eftir og það þýðir að ekki verður hægt að hefja framkvæmdir fyrr en i fyrsta lagi árið 2004. Árum saman hefur málið verið að veltast í kerfinu og ýmsar tillögur ræddar. í samtali við Steinunni Valdísi Óskarsdóttur, formann skipulagsnefhd- ar, kom fram að þetta væri m.a. rætt í samráðsnemd borgarinnar og Vega- gerðarinnar. Það kom einnig fram í samtali við vegagerðarmenn að enn væri í raun allt galopið og nokkrar hugmyndir uppi á borðinu. Ein lausn (stokkurinn) hefur þó þegar verið sam- þykkt inn á skipulag af borgaryfirvöld- um. Gerðar hafa verið teikningar af ýms- um möguleikum, þar á meðal héfð- bundnum slaufugatnamótum sem tryggingafélögin hafa lagt áherslu á að fá með hliðsjón af fækkun slysa. Slík gatnamót eru talin besta lausnin ef tek- ið er tillit til umferðarfiæðis og þess að hægt er að losna að mestu við aftaná- keyrslur sem oft fylgja notkun umferð- arljósa. Slaufugatnamót hafa þó mætt verulegri andstöðu innan núverandi meirihluta borgarstjórnar og rök trygg- ingafélaganna virðast mega sín lítils. Hefur þar verið bent á þrengsli á svæðinu og að slaufugatnamót gangi of nærri byggðinni í kring. Þau verði of mikið bákn og fari illa í þessu umhverfi. Af þeim sökum hefur á liðnum misserum helst verið staldrað við þá lausn að leiða Kringlu- mýrarbraut undir Miklubraut í stokk. Slíkt kallar þó áfram á notkun umferð- arljósa á Miklubrautinni sjálfri sem gagnrýnt hefur verið m.a. af trygginga- félögunum. Hugsanlega í umhverfismat næsta sumar Ólafur Bjarnason, forstöðumaður verkfræðistofu umhverfis- og tækni- sviðs borgarinnar, segir að tímasetning framkvæmda sé háð fjárveitingu í sam- gönguáætlun ríkisins sem ekki liggur fyrir. Samvinna sé þó við Vegagerðina um framkvæmdina. Ekki er búið að ná endanlegri niðurstöðu um útfærslu og framkvæmdamat á umhverfisáhrifum. Hann segir að þó samstaða náist um þá leið sem farin verði sé vart að búast við að ný gatnamót á þessum stað fari í umhverfismat fyrr en um eða eftir mitt næsta ár. Samstaða um leiðir er hins vegar forsenda fyrir því að fram- kvæmdir gætu mögulega hafist á árinu 2004. Ólafur bendir einnig á að málið Fjöldijólatilboða ígangi. Mislæg gatnamót Mlklubrautar og Kringlumýrarbrautar Þetta er sú hugmynd sem borgaryfirvöldum hugnast best. Ekkl hefur þó enn nábst samstaba um hvemig gatnamót verba fyrir valinu. Meban svo er verb- ur í raun fátt gert til að koma í veg fyrir áframhaldandi slys og ómetanlegt tjón á fólki. Fimm valkostir hafa verið ræddír en tvær leiðir hafa helst komið til tals. Þar er um að ræða svokallaða innri leið sem er veg- ur með fylllingum yfir Grafarvog frá Vogahverfi. Hin leiðin er svokölluð ytri leið sem yrði veg- ur með hábrú frá Sundahafnar- svæðinu yfir í Grafarvog. Mikil togstreita er vegna þessa, for- svarsmenn Reykjavíkurborgar hafa lagt áherslu á ytri leiðina en Vegagerðin og samgönguráð- herra vilja innri leiðina. Snýst um peninga Steinunn Valdís Oskarsdóttir, formaður skipulags- og bygging- arnefndar Reykjavikurborgar, segir samstöðu hafa rikt fram til þessa meðal borgarfulltrúa um að veha ytri leiðina en ríkið hafi hamlað á móti. „Þetta'snýst fyrst og fremst um peninga," segir Steinunn. Hún segir að út frá skipulagslegum forsendum henti ytri leiðin borginni betur þótt hún sé eitthvað dýrari. Þá sé hún án efa hag- stæðari út frá umhverfissjónarmiðum þar sem innri leiðin útheimti mun meiri landfyllingar. Jónas Snæbjörnsson, umdæmisstjóri Reykjaness og Reykjavíkur hjá Vega- gerðinni, segir ljóst að innri leiðin svo- kallaða sé mun ódýrari lausn og fljót- unnari og útheimti ekki eins fiókna og dýra brú sem stór skip verða að geta siglt undir. Vegagerðin hafi þvl mælt með innri leiðinni. Þriggja milljarða sparnaður Tveir þingmenn Reykjavíkur, Guð- mundur Hallvarðsson og Ólafur Örn Haraldsson, formaður fjárlaganefndar, hafa farið fram á að teknar verði ákvarðanir varðandi Sundabraut á næstu mánuðum. Taka þeir undir sjón- armið Vegagerðarinnar og leggja áherslu á að svonefhd innri leið verði farin frekar en að reist verði hábrú á ytri leið en með því megi spara að minnsta kosti þrjá milljarða króna. Fyrir afganginn mætti t.d. byggja mis- læg gatnamót við Mikluhraut og Kringlumýrarbraut. Ljúka megi fram- kvæmdum við Sundabraut á næstu fjórum til fimm árum. Samkvæmt kostaaðaráætlun Linu- hönnunar frá nóvember 2000 kostar vegtengingin frá Sæbraut að Hallsvegi 9,1 milljarð, miðað við ytri leiðina, en 6,3 milh'arða verði innri leiðin fyrir val- inu. Samkvæmt arðsemismati er arð- semi ytri leiðar talin vera 10% og innri leiðar um 14%. „Það er orðið mjög aðkallandi að ráðast 1 þessar framkvæmdir. Hafa verður í huga að jafnvel þó niðurstaða fengist strax um leiöir þá fara um tvö ár í undirbúningsvinnu áður en hægt verður að hefjast handa," segir Guð- mundur Hallvarðsson. Sundabraut Deilt er um leiðir varðandi lagningu vegar yfir Kleppsvíkina. hafi m.a. tafist vegna nýrra hugmynda um að koma fyrir neðanjarðarstrætis- vagnastöð nærri gataamótunum. í dag er þó talið að þær vangaveltur þurfi ekki að koma í veg fyrir að tekin sé af- staða til þess hvernig gatnamót verða fyrir valinu. Á meðan ekkert gerist halda þessi gatnamót hins vegar áfram að valda ómældu tjóni á fólki og bílum. Vandræðamál við sundin blá Samkvæmt langtímaáætlun í vega- gerð er ráðgert að á tímabilinu 2003 til 2006 verði varið rúmum 722 milhónum króna til svokallaðrar Sundabrautar. Þar er um að ræða vegtengingu með fram sjó úr austurborginni í Kollafjörð. Sú braut er hins vegar talin kosta hátt í 10 milljarða króna svo ljóst er að þessi upphæð hrekkur afar skammt. Sam- kvæmt áætluninni var siðan ráðgert að verja rúmum 1,2 miUjörðum til Sunda- brautar á árunum 2007 til 2010. Ríki og borg karpa um leiðir og miðað við þá framvindu er vart hægt að búast við að framkvæmdum ijúki fyrr en eftir tvo áratugi. Guðmundur Hallvarðsson, formaður samgöngunefhdar, segist telja að vel megi flýta þessum framkvæmdum að því gefnu að menn hætti karpinu og komi sér niður á hvaða leið skuli valin. Heitástá búðin íbœnum ! Hátíðarfót, perlutoppar og brjóstahöld, perlujakkar, stuttir og síðir. Qtrúlegt nnn, r,, y úrvalsjafavöru. 20% afslátturaf & J öllum Ijósum. Sigurstjarnan í bláu húsi við Fákafen, sími 588 4545. Opið um helgar og öll kvöld til jóla. Innlendar fréttir vikunn Vildi komast á Hraunið Dæmdur kynferðisbrotamaður gaf sig fram á Litla-Hrauni í vikunni og bað um að fá að hefja afþlánun. Hæstiréttur dæmdi í mars sl. manninn til að sæta fangelsi í 51/2 ár fyrir að misnota stjúp- dóttur sína þegar hún var aldrinum niu til fjórtán ára. Hann mætti hins vegar ekki til afplánunar á tilsettum tíma og var eftirlýstur af Interpol víða um lönd. Vilhjálmur kærir Ágúst Bragason Þór sem á sæti í kjördæýiis- ráði Sjálfstæðis- flokksins í Norð- vesturkjördæmi, sagði í samtali við DV í vikunni að fyrir lægi að Vil- hjálmur Egilsson myndi kæra ursliti prófjörsins til kjör- dæmisráðs. Miðstjórn flokksins kom saman til fundar á þriðjudag og ákvað að taka ekki efhislega afstöðu til máls- ins - enda hefði ekki verið ágreiningur uppi hjá stjórn kjördæmisráðsins. Aðgerðum frestað Mikið álag hefur verið á hjartadeild Landspítalans að undanfornu og hafa sjúklingar þurft að liggja á göngum deildarinnar og fresta hefur þurft að- gerðum. DV greindi frá því í gær að sex sjúklingar væru rúmliggjandi á göng- um og haft var eftir yfirlækni hjarta- deildar að álagið að undanförnu hafi oft verið mikið og vandinn lægi m.a. í að það vantaði fleiri hjúkrunarfræð- inga til starfa. Besta jólakjötið Sameiginleg niðurstaða bragðgæð- inga DV var sú að besti hamborgar- hryggurinn væri frá Nóatúni og sá næstbesti frá KEA. Besta úrbeinaða hangikjötslærið var að þeirra mati frá KEA en Sambandshangikjötið var í öðru sæti. Bragðgæðingarnir, Dröfn Farestveit, Sigmar B. Hauksson og Úlfar Eysteinsson, voru annars sammála um að lítili munur væri á kjötinu en alls voru prófaðar átta tegundir af hangi- kjöti og níu af hamborgarhryggjum í ár- legri bragðkönnun DV. ítarleg grein um bragðprófunina var í DV í gær. Bjarni Sæm í gæslu Landhelgisgæsl- an hefur sýnt því áhuga að leigja haf- rannsóknarskipið, Bjarna Sæmunds- son til gæslustarfa. Landhelgisgæslan hefur aðeins yfir tveimur varðskip- um að ráða, Tý og Ægi, eftir að Óðni var lagt í sumar. Smíði nýs varðskips hefur um skeið verið til athugunar hjá Rikiskaupum. Skólp á Nesjavöllum Skólpmál við Nesbúð á Nesjavöll- um í næsta ná- grenni hitaveitu- mannvirkja Orku- veitu Reykjavikur eru í verulegum ólestri. Til dæmis rennur afrennsli frá Nesbúð óhindr- að úr opinni skólp- lögn út í náttúruna. Alfreð Þorsteins- son, srjórnarformaður OR, sagði í sam- tali við DV að hann hefði talið frá- rennslismál í lagi en málið yrði kannað. Rjúpnarækt möguleg Landbúnaðarráðherra, Guðni Ágústsson, telur vel mögulegt að leyfa rjúpnaræktun hérlendis. Rjúpnarækt yrði bara kærkomin aukabúgrein. Undir orð ráðherra tekur Skúli Magn- ússon, fasanaræktandi á Tókastöðum á Héraði, og segir slíka ræktun ekki eiga að vera vandamál - menn rækti orra á Englandi og sá orrinn sé frændi rjúp- unnar. -aþ
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.