Morgunblaðið - 19.05.2002, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 19.05.2002, Blaðsíða 12
12 SUNNUDAGUR 19. MAÍ 2002 MORGUNBLAÐIÐ Í STEFNUSKRÁ ykkar segir „Sjálfstæðisflokkurinn mun treysta fjárhagsstöðu Reykjavík- ur með hagræðingu og sparnað í rekstri að leiðarljósi“. Hvernig ætlið þið að gera það? „Í stóru fyrirtæki eins og Reykjavík eru margar leiðir til þess að hafa í frammi hagræði og sparnað. Ef við berum saman hlutfall skatttekna í Reykjavík og Kópavogi sem fer í rekstur, er hlutfallið um 82% í Reykjavík en 63% í Kópavogi. Þarna munar 19% og þetta sýnir að það er hægt að halda þannig utan um rekstur sveitarfélags að hann taki ekki jafnmikinn hluta af skatttekjum og hann gerir í Reykjavík. Það er ekki lögmál að svo stór hluti af fjár- munum okkar skattgreiðenda fari í rekstur- inn. Við ætlum að setja Reykjavík í fyrsta sæti og það er greinilegt að Reykjavík er ekki í fyrsta sæti hvað þetta varðar. Við höfum það markmið að lækka þetta hlutfall og skapa með því rýmri fjárráð til þess að gera aðra hluti.“ Getur þú nefnt sérstök dæmi um leiðir sem þið ætlið að fara í sparnaði? „Hér hef ég þegar nefnt hin almennu rekstrarútgjöld. Aðhald vegna þeirra og meiri virðing fyrir áætlanagerð en felst til dæmis í því, að skuldaaukning fari 40% fram úr áætlun eins og hér á síðasta ári, er leið til að þess að ná nýjum og betri tökum á fjármálum Reykja- víkurborgar. Ef litið er á einstök mál, hefðum við til dæmis ekki fjárfest af alkunnu gáleysi R-listans í Línu.Neti. Sumir segja, ja, það er búið að gera það, en ég segi, þeir sem einu sinni sýna slíkt gáleysi í meðferð opinberra fjármuna eru líklegir til að gera það aftur ef tækifæri gefst. Við hefðum ekki keypt Áburð- arverksmiðjuna á yfirverði, og við ætlum ekki að eyða 3–4 milljörðum í að flytja Geldinganes- ið. Það er nánast lögmál í íslenskum stjórn- málum, að það kemur í hlut Sjálfstæðisflokks- ins að taka skipulega á fjármálum og af ráðdeild eftir lausatök vinstri flokkanna. Sá tími er kominn í Reykjavík. Við ætlum að for- gangsraða í þágu ákveðinna málefna og teljum að hægt sé að gera það án þess að halda áfram á þeirri braut skuldasöfnunar sem verið hef- ur.“ Reykjavík tapað milljarði vegna þröngsýni í skipulags- og lóðamálum Þið segist ætla að lækka skatta, hvaðan ætl- ið þið að fá fjármagn inn í rekstur borgarinn- ar? „Við ætlum að lækka fasteignagjöld á eldri borgara og öryrkja og teljum að það kosti 220 milljónir króna á ári, við ætlum að fella hol- ræsagjaldið niður í áföngum en það er um 200 milljónir króna á ári, við ætlum að fjölga hjúkrunarrýmum fyrir 250 milljónir króna á ári. Samtals eru þetta 670 milljónir króna á ári. Í fjármáladæmi fyrirtækis sem er með meira en 30 milljarða króna tekjur á ári, eru þetta ekki fjárhæðir sem ráða því hvort við séum réttum megin við strikið eða ekki. Við höfum einnig hugmyndir um meiri tekjur borgarsjóðs. Við ætlum að fjölga greið- endum opinberra gjalda í Reykjavík með því að hverfa frá skömmtunar- og uppboðsstefnu í lóðamálum, fá fleiri til að búa hér og breikka grunn þeirra sem greiða útsvar. Reykjavík hefur ekki aðrar tekjur en af íbúunum og fyr- irtækjunum í borginni, það verður að fjölga þeim og það verður að halda í þá sem eru bestu greiðendurnir. Of margir af þeim sem eru að koma sér upp húsnæði eða stækka við sig hafa neyðst til þess að flytja frá Reykjavík. Þegar litið er yfir fólksflutningana frá Reykja- vík á liðnum árum, teljum við, að Reykjavík hafi tapað einum milljarði með minni tekjum á ári vegna þröngsýni í skipulags- og lóðamálum undanfarin átta ár. Raunar hefur beinlínis ver- ið gefið til kynna, að það sé ekki í samræmi við hagsmuni Reykjavíkur að laða til sín fleiri íbúa. Þegar rætt er um fjármálastjórn opin- berra aðila, hefur verið sýnt fram á það, meðal annars hjá þeirri ríkisstjórn sem nú situr, að lækkun gjalda getur leitt til þess að tekjurnar aukist, ef rétt er á málum haldið. Dæmið um nýlega lækkun skatta á fyrirtæki sýnir það svart á hvítu. Álagning holræsaskatts og ann- arra gjalda á borgarbúa í tíð R-listans, hefur dregið úr svigrúmi manna til að njóta sín í at- vinnulífi eða á öðrum vettvangi og lækkun þessara gjalda getur hæglega aukið tekjur borgarsjóðs með vaxandi umsvifum. Aukin umsvif skila meiri tekjum, það er okkar stefna og hún skilur okkur með skýrum hætti frá R- listanum og öðrum vinstri sinnum.“ Hvert er ykkar viðhorf til höfuðborgar- svæðisins? Teljið þið að ef uppbygging er mikil í öðru bæjarfélagi, t.d. Kópavogi, skerði það hagsmuni borgarinnar? „Samstarf á höfuðborgarsvæðinu skilar góð- um árangri á mörgum sviðum. Þetta samstarf á að þróa áfram af víðsýni. Við erum síður en svo á móti því að fólk reki atvinnustarfsemi þar sem það telur það hagkvæmast. Okkur finnst hins vegar dapurlegt að menn telji að hagkvæmara sé að vera annars staðar en í Reykjavík. Við sjáum fyrirtæki eins og Marel og Tölvumyndir, fyrir utan mörg önnur, flytja á brott frá Reykjavík. Það er metnaður okkar, að Reykjavík sé ekki síðri kostur fyrir þessi og önnur fyrirtæki. Á kosningafundi í Grafarvogi kom fram hjá atvinnurekanda, að þegar Gunn- ar I. Birgisson var á kosningaferð í Kópavogi hafi menn sagt honum, að hann ætti ekki mörg atkvæði í fyrirtækjum þar, því að þar væru Reykvíkingar í miklum meirihluta.“ Orkuveitan verður ekki seld Það er á stefnuskrá ykkar að selja Línu.- Net. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi D- listans sagði hins vegar í sjónvarpsfréttum í vikunni að fyrirtækið væri verðlaust. Hvernig fer þetta saman? „Markaðurinn mun ráða verðinu á Línu.- Neti. Það er mjög óskynsamlegt fyrir borgina að halda þessum rekstri áfram og borga jafn- mikið með honum og gert hefur verið. Í öllum atvinnurekstri gildir það lögmál að sé starf- semi haldið úti með því að borga með henni, eins og gert hefur verið með Línu.Neti, grefur hún undan allri greininni og eyðileggur hana að lokum. Við höfum séð þetta gerast hér og þegar svona staða kemur upp ríkja engar heil- brigðar samkeppnisforsendur. Það á eftir að koma í ljós hvað markaðurinn vill greiða fyrir Línu.Net en höfuðmáli skiptir að setja tapp- ann í þetta fjárrennsli frá Orkuveitunni.“ Þær raddir heyrast að komist Sjálfstæð- isflokkurinn til valda í borginni muni hann beita sér fyrir því að selja hlut borgarinnar í Orkuveitunni. Er þetta rétt? „Nei, við viljum að Orkuveitan verði áfram sterkt og öflugt borgarfyrirtæki og veiti borg- arbúum þá þjónustu sem hún á að veita. Það er ekki á stefnuskrá okkar að selja Orkuveituna og sérkennilegt að heyra andstæðinga okkar segjast vita meira um hug okkar í þessu máli en við sjálf. Eina fyrirtækið sem við höfum á stefnunni að selja er Lína.Net. Það hafa verið teknir 17 milljarðar út úr Orkuveitunni á síð- ustu árum til þess að fegra stöðu borgarsjóðs. Þetta er ekki skynsamleg fjármálastjórn. Það á að halda vel utan um allar eigur borgarinnar, hvar svo sem þær eru, en ekki eyðileggja eitt fyrirtæki til þess að fegra stöðu hinna.“ Leikaraskapur í Orkuveitunni Hvað munið þið gera til að bæta stöðu Orku- veitunnar komist þið til valda? „Við munum hverfa frá þeim leikaraskap sem einkennir stjórn fyrirtækisins undir for- ystu Alfreðs Þorsteinssonar. Ekkert fyrirtæki vex og dafnar við slíkar aðstæður, enda hefur eigið fé Orkuveitunnar rýrnað um 10 millj- arða, fjárfest er í skrifstofuhúsnæði fyrir 3–4 milljarða, skuldir hækka úr 125 milljónum króna fyrir 8 árum í meira en 20.000 milljónir krónur núna. Við munum ekki líða það, að Orkuveitan sé rekin með tapi eins og gert var á síðasta ári. Leikaraskapur Alfreðs hefur spillt ímynd Orkuveitunnar, ekki síst ábyrgð- arlaust tal hans um að kaupa Landssímann eða selja Perluna og nú síðast Línu.Net., sem kallaði fram athugasemdir þeirra, sem hann nefndi til sögunnar og vilja greinilega ekki vera í neinu slagtogi við Alfreð. Er furðulegt, hve mikil ítök Alfreð hefur í öllum fjármálum Reykjavíkurborgar, enda er litið á hann sem einskonar gullkistuvörð R-listans og í krafti þess vega orð og afstaða hans þyngra en Ingi- bjargar Sólrúnar Gísladóttur, þegar á reynir við mikilvægar ákvarðanir um fjármál. Orku- veitan á að einbeita sér að því að veita góða þjónustu. Hún á ekki að vera þungamiðja í valdabaráttu meðal borgarfulltrúa eða leið þeirra til að halda veislur í eigin nafni. Það er ótrúlegt að stjórn fyrirtækisins sé með þess- um hætti.“ D-listinn vill hverfa aftur til úthlutana á lóð- um. Það er ávallt hætta á að úthlutanir verði pólitískar. Hvaða reglum viljið þið fylgja ef þær eiga ekki að vera pólitískar? „Spurningin byggist á röngum forsendum og gengur út frá því, að skömmtunarstefna sé eina leiðin í lóðamálum. Davíð Oddsson hafði þann hátt á sem borgarstjóri að skipuleggja Grafarvogssvæðið sem einskonar lóðabanka. Lóðunum var ekki úthlutað heldur biðu þær eftir þeim sem komu og vildu byggja. Þetta er stefna í þágu einkaframtaksins, að framboðið sé nóg og í samræmi við eftirspurn. Vinstri menn vilja hins vegar stýra öllu, búa til skort og notfæra sér síðan skortinn til þess að bjóða lóðir upp, verðið hækkar í réttu hlutfalli við skortinn, enda eru lóðir alltof dýrar á eina svæðinu sem R-listinn hefur skipulagt í Graf- arholti. Síðan er mjög erfitt að selja íbúðir á lóðunum vegna þess að þær eru svo dýrar. Þetta er ekki stefna sem á að halda áfram. Við eigum að virkja krafta einstaklinganna með því að skapa þeim svigrúm á þessu sviði eins og öðrum. Sérstaklega vil ég beita mér fyrir úrræðum til að auðvelda ungu fólki að koma eigin þaki yfir höfuðið á þeim forsendum, sem hver og einn telur bestar fyrir sig.“ Geldinganesið næsta stóra byggingarlandið Á hvaða svæðum viljið þið úthluta lóðum með þessum hætti sem þú lýsir? „Við lítum á Geldinganesið sem næsta stóra byggingarlandið. Þar á að vera hægt að reisa byggð fyrir 10 þúsund manns.“ En ef þú lítur aðeins á næstu fjögur árin? „Það á að sjálfsögðu að nýta land, sem hefur verið skipulagt, á meðan unnið er að því að gjörbreyta um stefnu varðandi Geldinganesið. Við þurfum að breyta aðalskipulaginu, við vilj- um ekki láta eyðileggja Geldinganesið með höfn, iðnaðarsvæði og mengandi starfsemi. Við viljum hafa þar íbúðabyggð. Sama á við um Skuggahverfið, Slippsvæðið við Mýrar- götu, strætólóðina við Kirkjusand og fleiri svæði. Árið 1982 höfðu sumir ekki trú á því að Dav- íð Oddsson gæti breytt úthlutunarkerfinu. En það gerðist og þá sannaðist, að lóðaskortur er ekki náttúrulögmál. Ég veit, að við getum snú- ið af rangri braut R-listans á tiltölulega á skömmum tíma.“ Framtíð hafnarinnar í Sundahöfn Þið viljið eingöngu hafa íbúðabyggð í Geld- inganesi en þar er nú meðal annars gert ráð fyrir framtíðarhöfn Reykjavíkurborgar. Hvar á Reykjavíkurhöfn að vera í framtíðinni fyrst hún á ekki að vera í Geldinganesi? „Ný stórskipahöfn þarf gífurlega mikið at- hafnarými. Hún þarf að minnsta kosti jafn- mikið ef ekki meira og það athafnarými sem Sundahöfnin hefur núna, þ.e. allt svæði Eim- skips, Samskipa og annarra sem þarna eru. Auk þess þarf hún öflugar aðkomuleiðir og veruleg sjónmengun er af slíkri höfn. Í sjón- varpsþætti talaði Dagur Eggertsson um það að víða erlendis væri íbúðarbyggð nálægt slíkri höfn og skapaði það skemmtilegt borg- arsamfélag. Þarna er um grundvallarmisskiln- ing að ræða. Íbúðarbyggð er yfirleitt aldrei nálægt vöruhöfnum heldur gömlum höfnum eins og í gömlu höfninni í Kaupmannahöfn eða í Reykjavík, Boston, Sydney, Höfðaborg og víða þar sem menn hafa byggt upp allt annars konar andrúmsloft, smábáta og lifandi mann- líf. Stóru áætlanaskipafélögin Eimskip og Samskip hafa verið að fjárfesta mjög mikið á sínum athafnasvæðum við Sundahöfn og munu halda því áfram á næstu árum. Eimskip er að byggja vörudreifingarmiðstöð í Sundahöfn og Samskip mun væntanlega gera hið sama. Þessi hús verða ekki flutt burtu. Mikið er fjár- fest í tækjabúnaði, viðleguköntum og öðru sem nýtast mun til næstu áratuga. Framtíð hafnarinnar er í Sundahöfn næstu áratugi. Hún er alls ekki fullnýtt. Ef flytja á starfsemi þessara félaga í Geldinganes yrði væntanlega að gera það að öllu leyti. Starf- semi félaganna getur ekki verið tvískipt þann- ig að annaðhvort fara þau bæði með alla sína starfsemi yfir í Geldinganes eða annað hvort félagið. Í vöruhöfnum erlendis reyna menn yf- irleitt að hafa sameiginlega aðstöðu fyrir marga aðila á einum stað í stað þess að dreifa þessu. Umræðan um Geldinganesið og stórskipa- höfn þar hefur verið afar yfirborðskennd. Ef á að hafa þarna alvöru stórskipahöfn fyrir áætl- unarsiglingar Íslendinga til og frá landinu er verið að tala um gríðarlegt mál, mikla fjárfest- ingu og mikið landrými. Það er ekki hægt að gera þetta með einhverjum hálfum huga og með litlum skika eins og R-listinn heldur. Ný höfn mundi þurfa mikið landrými og þetta væri mikil fjárfesting fyrir alla aðila og þá spurning hvað skuli gera við Sundahöfnina. Þegar aðalskipulagið er lesið stendur skýrt og greinilega, að í Geldinganesi skuli vera höfn og iðnaðarsvæði. Við sjálfstæðismenn erum ein- dregið á móti því.“ Fyrsta skrefið að viðurkenna vandann Mikið hefur verið talað um vanda og skipu- lag miðborgarinnar. Hvaða úrræði hefur D- listinn í málefnum miðborgarinnar? „Það þarf að styrkja miðborgina. Við viljum fyrst og fremst fjölga íbúum í miðborginni og í nágrenni hennar. Við horfum til uppbyggingar í Skuggahverfinu, Slippsvæðinu, Vatnsmýr- inni og á hafnarsvæðinu þar sem tónlistar- og ráðstefnumiðstöð mun rísa. Við teljum að það þurfi að vera jafnvægi á milli gamalla og nýrra bygginga og miðborgin hafi það yfirbragð að menn átti sig á því að þeir séu í hjarta Reykja- víkur.“ Það er því ekki mikill ágreiningur um hvernig byggja eigi upp miðborgina á milli ykkar og R-listans? „Það er ágreiningur á milli okkar um það hvort miðborgin stendur vel eða illa. Þau segja að allt sé í lagi og hún standi vel. Við teljum að það þurfi að gera betur. Við viljum virkja fólk og fyrirtæki til að efla miðborgina, að þar verði tekist á við raunveruleg verkefni, sam- kvæmt áætlunum og markmiðum. Það hefur lítið verið fjárfest í miðborginni nýlega. Hún er á undanhaldi þegar litið er til verslunar og þjónustu. Leiðin sem við viljum fara er að breyta yfirbragði miðborgarinnar svo að fólk telji eftirsóknarvert að vera þar og reka þar fyrirtæki. Við ætlum að sýna þessu svæði öllu virðingu um leið og við viljum að sjálfsögðu veg annarra hverfa borgarinnar sem mestan og bestan. Fyrsta skrefið til að snúa vörn í sókn er að viðurkenna vandann. Við köllum stöðumælagjöldin miðborgarskatt og teljum þau meðal þess, sem veldur þar sérstökum vanda, þess vegna boðum við önnur úrræði.“ Hvernig ætlið þið að hafa eftirlit með því hve lengi fólk er í stæðunum? „Það má fara ýmsar leiðir til þess, m.a. með skífumælum.“ Þið hafið sagt að þið viljið friða, en ekki um of. Ert þú með einhverjar hugmyndir um hús sem nú eru friðuð sem mega fara? „Ég hef engin sérstök hús í huga. Hitt veit ég, að við ákvarðanir um friðun húsa er ekki um neinar algildar reglur að ræða. Lagt er mat á verndun húsa með þekkingu á bygging- arsögunni að leiðarljósi og oftast leitað lausna sem sameina hagnýtingu og friðun. Við eigum ekki frekar að festa Reykjavík í fortíðarfjötra en umturna öllu, sem hefur menningarlegt og byggingarsögulegt gildi.“ Eining um flugvallarmálið innan D-listans Þið hafið sagt að flugvöllurinn sé mikið sundrungarmál innan R-listans. Eru fulltrúar D-listans eitthvað meira sammála um örlög hans? „Við erum alveg sammála um þá stefnu sem við boðum á okkar lista, sem er að mínu mati skynsamlegasta stefnan sem hægt er að hafa miðað við að það gerist ekkert í þessu máli fyrr en eftir 2016. Við viljum sem fyrst komast að niðurstöðu um það, sem á að gerast eftir 2016 og við viljum byggja hana á öllum hald- bærum upplýsingum sem við höfum. Ráðandi Kominn tími til Kosningar til borgarstjórnar í Reykjavík eru eftir sex daga og síðasti sprettur kosningabaráttunnar er hafinn. Ragna Sara Jónsdóttir og Skapti Hallgrímsson skunduðu í Valhöll og spurðu Björn Bjarnason, borgarstjóraefni Sjálfstæðisflokksins, út í helstu baráttumál kosninganna. Björn Bjarnason borgarstjóraefni Sjálfstæðisflokksins
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.