Morgunblaðið - 19.05.2002, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 19.05.2002, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 19. MAÍ 2002 13 þættir í þessu sambandi eru þörf Reykjavík- urborgar fyrir aukið landrými, flugöryggi og samgöngumál. Þeir aðilar, sem gæta þessara hagsmuna, þurfa að komast að sameiginlegri niðurstöðu um framtíð Vatnsmýrinnar.“ Finnst þér ekki komnar fram nægar upplýs- ingar nú þegar til að flokkurinn taki afstöðu til þess hvort flugvöllurinn eigi að vera eða fara? „Ef svo væri, hefði stefna okkar verið á ann- an veg. Það hefur til dæmis komið í ljós að við gerð aðalskipulagsins til ársins 2024 hafa menn ekki sest niður og rætt þessi mál á efnis- legum forsendum með þátttöku allra hags- munaaðila enda er niðurstaðan í samræmi við það. Hin eina flugbraut R-listans í aðalskipu- laginu endurspeglar pólitíska málamiðlun inn- an hans en segir okkur ekki hvort flugvöll- urinn verður eða fer, því að eina brautin er ónothæf til áætlunarflugs. Okkar stefna er betri, heiðarlegri og skynsamlegri en þessi ótrúlega R-lista lausn.“ Þið hafið auglýst mikið að þið ætlið að bæta hag aldraðra í borginni. Þú hefur verið gagn- rýndur fyrir það undanfarið að þú hafir verið þingmaður Reykjavíkur í 11 ár en ekki sýnt þessum málum neinn áhuga. Hvernig svar- arðu þessari gagnrýni? „Þessi gagnrýni er sett fram af fólki, sem er pólitískir andstæðingar mínir og telja allt, sem ég geri eða geri ekki gagnrýnivert. Sem þing- maður og ráðherra hef ég að sjálfsögðu haft áhuga á að sinna málefnum aldraðra. Ég hef tekið þátt í afgreiðslu margra mála, sem horfa til heilla fyrir eldri borgara. Sem menntamála- ráðherra var ég hins vegar að sinna sérstak- lega málefnum sem snerta unga fólkið meira en aldraða. Ég hef í minni tíð sem mennta- málaráðherra að sjálfsögðu ekki tjáð mig um allt sem lýtur að málefnum ríkisstjórnarinnar eða borgarmálunum vegna þess að ég hef ver- ið að sinna af einbeitni þeim málum sem mér var trúað fyrir. Að segja að ég hafi ekki áhuga á öðrum málaflokkum er fráleitt. Þingmenn og aðrir hefðu á hinn bóginn álitið mig fara út fyr- ir verksvið mitt ef ég hefði sífellt verið að tala um málefni aldraðra þegar ég var að sinna menntamálum. Þegar ég kem að borgarmálunum fæ ég gott tækifæri til að láta að mér kveða í þágu aldr- aðra með beinum hætti og sýna í verki að ég hef áhuga á þeim, enda setur D-listinn einn fram stefnu í Reykjavík, sem mótast mjög af tilliti til hagsmuna aldraðra.“ Biðlistar pólitískt stjórntæki í höndum R-listans Þið ætlið að leysa húsnæðisvanda þeirra fjölskyldna sem búa í dag við óviðunandi að- stæður og eru á biðlistum eftir félagslegu hús- næði. Hvernig ætlið þið að framkvæma þetta? „Ég viðurkenni fúslega, að mér var ekki ljóst, fyrr en ég hóf kosningastarf mitt með nánum tengslum við Reykvíkinga, að ástandið í húsnæðismálum væri orðið jafnslæmt hér og raun ber vitni. Fjölmargir hafa komið til mín og lýst miklum vanda. Þetta á ekki síst við um einstæðar mæður. Ein þeirra sagði mér, að hún hefði nýlega leitað til þeirra, sem ráðstafa félagslegu húsnæði í Reykjavík og fengið það svar að koma aftur eftir fjögur til fimm ár, bið- listinn væri svo langur. Mér er betur ljóst en áður að margir, sem treystu á að R-listinn myndi veita meiri félagslega þjónustu á öllum sviðum en Sjálfstæðisflokkurinn, hvetja einna helst til þess, að nú verði breyting á stjórn borgarinnar og umboð R-listans verði ekki endurnýjað. Í biðlistakerfinu, sem er einkenni R-listans, er fólk beinlínis hrætt við að gagn- rýna stjórnarhætti hans opinberlega undir fullu nafni. Fólk óttast hreinlega, að skömmt- unarstjórar kerfisins muni beita valdi sínu gegn sér, þegar ráðskast er með biðlistana. Stundum læðist sá grunur að mér, að R-listinn líti á biðlistana sem æskilegt stjórntæki til að treysta sig pólitískt í sessi. Það þarf fyrst og fremst að fylgja þannig stefnu í lóða- og húsnæðismálum að allir geti sæmilega við unað, af því að hún miðar að því að leysa vandann en ekki auka á hann eins og gerst hefur hjá R-listanum. Úrræðin eru mis- munandi eftir einstökum hópum. Nýta á kosti hins opinbera kerfis eftir því sem unnt er en einnig eiga samstarf við einkaaðila. Ég tel til dæmis að það þurfi að gera átak í þágu náms- manna. Það er ljóst að landrými við Háskóla Íslands fyrir byggingar í þágu Félagsstofn- unar stúdenta er uppurið og það þarf að finna lóð eða lóðir fyrir nýja stúdentagarða. Ég tel jafnframt að það beri að huga að því hvort byggja skuli heimavist fyrir framhaldsskóla í Reykjavík. Nýta á frumkvæði einkaaðila en ekki að banna til dæmis framleigu á húseign- um þeirra í þágu hins félagslega kerfis. Það eru þannig margir þættir sem þarf að líta til og umbætur gerast ekki með einu penna- striki.“ Er forystumaður en ekki prímadonna Það hefur mikið borið á þér í kosningabar- áttunni. Lítur þú á að um sé að ræða kosningu um borgarstjóra fremur en borgarstjórn? „Ég lít á mig sem foringja í liðsheild og ég hefði aldrei náð neinum árangri án þess að hafa með mér þetta góða fólk á listanum eða alla hina, sem koma að kosningastarfi okkar í öllum hverfum borgarinnar. Ég tel mig frekar forystumann meðal jafningja en þá príma- donnu að allt standi og falli með mér. Það er munur á framboðunum að þessu leyti. Við frambjóðendur D-listans störfum náið saman og höfum tengst góðum böndum undir því álagi, sem fylgir kosningabaráttu en í henni er leiðtoginn oft dreginn fram þótt hópurinn og liðsheildin skipti öllu máli. Þetta hefur verið mjög skemmtilegur og lærdómsríkur tími. Ég hef mikla ánægju af kynnum við þúsundir borgarbúa undanfarna daga og vikur. Í stjórn- málastörfum hef ég lagt mig fram um að vera í nánum tengslum við fólk og meðal annars nýtt tölvur og Netið í þeim tilgangi, tölvubréfin í kosningabaráttunni hef ég ekki talið og ekki heldur alla, sem ég hef hitt. Þessi samskipti veita mér mesta ánægju í stjórnmálastarfinu og að sjálfsögðu ætla ég að leggja rækt við þau í borgarstjórn. Ég hef greinilega fundið að það er gjá á milli borgarbúa og þeirra, sem stjórna í nafni R- listans – biðlistastjórnin byggist á því að leysa ekki vandann heldur setja nöfn á listann. Í skipulagsmálum eru sjónarmið íbúa höfð að engu, hvort sem litið er til Suðurhlíða, Land- símalóðar í Grafarvogi, Alaskalóðar í Breið- holti eða landfyllinga við Eiðisgranda og Ána- naust. Ég hef aldrei fyrr háð kosningabaráttu, sem byggist á jafnmiklum kynnum við kjós- endur og nú síðustu vikurnar. Raunar hélt ég fyrirfram, að slík yfirferð mundi á einhverju stigi lenda í blindgötu, en ekkert slíkt hefur gerst vegna hinna góðu aðstoðar, sem ég nýt við þessa skipulagningu alla.“ Fari svo að R-listinn haldi völdum í borg- inni, ætlar þú að sitja í minnihluta næstu fjög- ur ár? „Ég hef ekki annað í hyggju. Ég er að bjóða mig fram til þess að vinna borgina og vinna fyrir borgarbúa. Það er mitt höfuðmarkmið. Stjórnmálamenn ráða því ekki sjálfir, hvort og hvenær þeir ná markmiðum sínum, því að þeir leggja framtíð sína í vald kjósenda. Mestu skiptir, að þeir telji sig hafa lagt mál þannig fyrir kjósendur, að þeir geti í raun ekki gert betur – séu þar með sáttir við sjálfan sig, hvað sem öllu öðru líður. Ég hef tekið margar ákvarðanir á síðustu mánuðum, sem snerta mína framtíð og fjölskyldu minnar. Fyrir mig persónulega skiptir mestu, að ég sé sáttur við þær ákvarðanir sjálfur og þeir, sem næstir mér standa. Ég hef háð kosningarbaráttuna nú á þeirri forsendu, að enginn geti efast um einlægan áhuga minn á því að leggja fram alla krafta mína til að gera góða Reykjavík að enn betri borg.“ Lífshamingjan snýst ekki um pólitísk völd En haldi R-listinn völdum, hvernig líst þér á að sitja í minnihluta í fjögur ár? Er það ekki þolinmæðisverk fyrir fyrrverandi ráðherra að gera það? „Það finnst mér ekki. Þetta er verkefni sem ég tek að mér, án þess að nokkur hafi knúið mig til þess. Ég hef oft skipt um starf og sinni verkefnum, á meðan ég tel mig geta látið gott af mér leiða. Ef maður er sáttur við sjáfan sig er maður líka sáttur við annað. Ég veit að lífs- hamingjan snýst ekki um að hafa pólitísk völd. Mér finnst hins vegar vænt um það, ef mér er trúað fyrir því að takast á við verkefni í þágu annarra og legg mig fram um að vinna vel fyr- ir þá, sem sýna mér traust.“ Rétt að lokum. Hvers vegna eiga kjósendur í Reykjavík að kjósa D-listann fremur en aðra flokka? „Sjálfstæðisflokkurinn hefur í áratugi verið forystuaflið við stjórn Reykjavíkur og hann er öflugasta félagslega aflið í Reykjavík með ræt- ur í öllum hverfum borgarinnar. Sjálfstæð- ismenn hafa mikinn metnað fyrir hönd Reykjavíkur og þeir hafa ávallt nálgast úr- lausn mála með hagsmuni allra borgarbúa að leiðarljósi. Nú bjóðum við fram skýra stefnu og samhentan lista, sem vill gera samning við borgarbúa til fjögurra ára um málefni, sem eru til mikilla heilla fyrir Reykvíkinga. Við höfum háð þessa kosningabaráttu með já- kvæðum hætti í nánum tengslum við borg- arbúa. Við viljum framkvæma þessa stefnu með borgarbúum. Þeir einir geta veitt okkur umboð til þess. Fólki finnst að það sé ótrúlega langt á milli sín og stjórnenda borgarinnar. Þetta á ekki að vera svona. Af borgaryfirvöldum eru teknar ákvarðanir um hluti sem varða borgarbúa beint og það á að halda þannig á málum, að ná- ið samband sé á milli þeirra sem stjórna og þeirra sem búa í borginni. Það er eins og brúin úr ráðhúsinu til borgarbúa hafi verið tekin í sundur. Þessu verður að breyta. Ég verð æ meira var við, að sífellt fleiri telja tímabært að breyta um stjórnarhætti og þar með stjórn- endur.“ Hvers vegna á fólk ekki að kjósa R-listann eða önnur framboð sem eru í boði í borginni? „Ef fólk kýs R-listann, þá er það að lýsa yfir vilja til að halda áfram þeirri kyrrstöðu og doða sem setur æ meiri svip á borgarlífið. Með R-listanum er tryggt, að áfram verður safnað skuldum, árlegar vaxtagreiðslur skipta millj- örðum af öllum þessum skuldum og munu halda áfram að vaxa með þeim. Með R-listan- um er tryggt að Orkuveitan mun halda áfram að veikjast. Með R-listanum er tryggt að Geld- inganesið verður eyðilagt með tvöföldu um- hverfisslysi. Með R-listanum er tryggt að bið- listarnir munu halda áfram að lengjast. Með R-listanum er tryggt að óánægja með fé- lagslega þjónustu mun halda áfram að aukast. Með R-listanum er tryggt að áfram verður álit íbúa haft að engu við skipulag á óbyggðum svæðum í næsta nágrenni þeirra. Er ekki gott að hafa nú tækifæri til að breyta?“ að breyta Morgunblaðið/Kristinn „Sjálfstæðisflokkurinn hefur í áratugi verið forystuaflið við stjórn Reykjavíkur og hann er öflugasta félagslega aflið í Reykjavík ...“ rsj@mbl.is
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.