Morgunblaðið - 19.05.2002, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 19.05.2002, Blaðsíða 8
FRÉTTIR 8 SUNNUDAGUR 19. MAÍ 2002 MORGUNBLAÐIÐ Íslensk ferðaþjónusta á Netinu Varpa ljósi á stöðu mála ÍSLENSK ferðaþjón-usta á Netinu – erupplýsingahraðbraut- in greiðfær – eða ófær? er yfirskrift ráðstefnu sem haldin verður fimmtudag- inn 23. maí nk. Sigríður Þrúður Stefánsdóttir ferðamálafræðingur og forstöðumaður Ferða- málaskólans í Kópavogi, í námsleyfi sem stendur, er í forsvari fyrir ráðstefnuna. – Hver heldur ráðstefn- una, hver er tilurð hennar og hvað felst í yfirskrift- inni? „Íslensk ferðaþjónusta á Netinu. Er upplýsinga- hraðbrautin greiðfær – eða ógreiðfær? Ráðstefnan er haldin á vegum Félags há- skólamenntaðra ferða- málafræðinga, FHF. FHF hefur það markmið að stuðla að faglegri umræðu um ferðaþjónustu og þró- un hennar á Íslandi. Í þeim til- gangi heldur félagið reglulega ráðstefnur og ráðstefnan 23. maí er ein slík. Ráðstefnan er haldin á Hótel Loftleiðum frá klukkan 13 til 18. Í tengslum við ráðstefnuna er haldin kynning á fyrirtækjum sem bjóða fyrirtækjum í ferða- þjónustu allar tæknilausnir vegna heimasíðna, aðstoð og upplýsing- ar um vefsíðugerð og hvaða nýj- ungar og möguleikar eru fram- undan á sviði netmála í ferða- þjónustu.“ – Hver er tilgangurinn með ráð- stefnunni og hverjar verða helstu áherslur hennar? „Markmið ráðstefnunnar er að varpa ljósi á stöðu mála hvað snertir notkun og áhrif Netsins í íslenskri ferðaþjónustu. Meðal þess sem verður fjallað um er hvort, hvernig og á hvaða hátt Netið er notað við markaðssetn- ingu íslenskrar ferðaþjónustu. Fjallað er um Netið almennt, hvað það er og hvaða tækifæri og möguleika tæknin veitir. Einnig hvaða tækni þarf til að ná árangri við markaðssetningu og sölu á Netinu. Sérstakur fyrirlestur verður um Netið sem sölutæki í ferðaþjónustu og einnig um hvaða hópar ferðamanna leita upplýs- inga, bóka og kaupa ferðaþjón- ustu á Netinu. Fulltrúar fyrir- tækja í ferðaþjónustu skýra reynslu sína af þessum málum. Í lok ráðstefnunnar verður svo sagt frá reynslu notenda af vefsíðum íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja og kynnt úttekt á tíu vefsíðum ís- lenskra fyrirtækja.“ – Hvernig standa þessi mál á Íslandi, t.d. í samanburði við önn- ur lönd? „Almennt er talið að Íslending- ar standi framarlega í notkun Netsins bæði almennt og við markaðssetningu ferðaþjónustu. Það er þó lítið af tölulegum gögn- um til um raunverulega stöðu þessara mála. Í tilefni ráðstefn- unnar hefur FHF gert úttekt meðal aðildarfélaga Samtaka ferðaþjónustunnar, SAF, um útbreiðslu, notkun og áhrif Nets- ins í ferðaþjónustu hér. Niðurstöður úttektar- innar verða kynntar við upphaf ráðstefnunnar. Markmið úttektarinnar er að varpa ljósi á stöðu íslenskrar ferðaþjónustu á netinu.“ – Er skoðunin almennt sú að ferðaþjónustan og Netið eigi sam- leið … eða ekki? „Um þetta eru ekki til nákvæm- ar upplýsingar en telja má líklegt að íslensk ferðaþjónustufyrirtæki noti Netið mikið til markaðssetn- inga. Úttekt FHF á m.a. að varpa einhverju ljósi á þessi mál. Það er þó nokkuð þekkt að almenn notk- un Netsins er mismunandi meðal þjóða og því má telja víst að sumir markhópar íslenskrar ferðaþjón- ustu noti Netið minna en aðrir. Það hvort Netið hentar sem miðill til markaðssetningar ferðaþjón- ustu er einnig nokkuð óljóst og það er líklegt að miðillinn henti vörum ferðaþjónustu misvel. Hentar Netið t.d. jafnvel til að selja flugsæti, ráðstefnu eða skoð- unarferð um Ísland?“ – Sumir telja að sala ferðaþjón- ustu á Netinu marki endalok ferðaskrifstofa og fleiri milliliða í mjög náinni framtíð … „Telja má víst að fjölmargir markhópar og neytendur noti Netið í auknum mæli sem miðil til að kaupa ferðir og aðrar vörur í ferðaþjónustu. Þó er þetta eflaust mismunandi milli markhópa. Það er t.d. ekki víst að gestir sem koma á ráðstefnur noti Netið sem miðil til kaups. Með aukinni notk- un Netsins breytist hlutverk milli- liða eins og ferðaskrifstofa og ætla má að stærri hluti starfseminnar snúi að ráðgjöf til ferðamanna og upplýsingagjöf svo eitthvað sé nefnt.“ – Hvernig stendur til að nýta efni ráðstefnunnar? „Markmið ráðstefnunnar er bæði að varpa ljósi á stöðu Nets- ins í íslenskri ferðaþjónustu en einnig að ná fram umræðu um það að það er mikilvægt að vanda vel til uppsetningar heima- síðna og þeirra upplýs- inga og þjónustu sem þar er. Það er ekki nóg að vera með heimasíðu ef hún er ekki virk og enginn sinnir henni. Netið er ekki alltaf lausn allra vandamála í markaðssetningu ferðaþjónustu og það er mikilvægt að læra af því sem kemur fram á ráðstefnunni. Það er okkar von að íslensk ferða- þjónustufyrirtæki nýti sér upplýs- ingar af ráðstefnunni til að læra af og setja sér markmið um hvort og á hvern hátt þau vilja markaðs- setja sína vöru á Netinu.“ Sigríður Þrúður Stefánsdóttir  Sigríður Þrúður Stefánsdóttir er fædd í Reykjavík 3. desember 1967. Hefur BA-próf (Honours) frá Strathclyde University í Skotlandi 1993 og er að ljúka MS-prófi í stjórnun og stefnu- mótun frá viðskipta- og hag- fræðideild HÍ. Núverandi starf er forstöðumaður Ferðamála- skóla Kópavogs. Er í námsleyfi. Er og formaður Félags háskóla- menntaðra ferðamálafræðinga. Maki er Benjamín Gíslason og eiga þau eina dóttur, Herthu Kristínu. …ekki nóg að vera með heimasíðu Hver hefur sinn djöful að draga. HARVARD-háskóli og Háskóli Ís- lands standa á morgun, mánudag, í sameiningu fyrir alþjóðlegri ráð- stefnu sem ber heitið Ísland og heimsbúskapurinn: Hagkerfi smárra eyríkja á tímum alþjóða- væðingar og fram fer í Harvard- háskóla í Boston. Þetta er í fyrsta skipti sem þessir skólar leiða saman hesta sína með þessum hætti, að sögn Þorvaldar Gylfasonar prófess- ors sem skipulagði ráðstefnuna ásamt Jeffrey Sachs, einum virtasta hagfræðingi heims, sem er forstöðu- maður Alþjóðaþróunarstofnunar Harvard og jafnframt prófessor þar. Ráðstefnan er lokuð og er hún einkum ætluð forystumönnum í stjórnmálum og atvinnulífi auk hag- vaxtarfræðinga víðs vegar að úr heiminum. Alls munu milli 70 og 80 manns sækja ráðstefnuna, að sögn Þorvaldar. Hann segir að fræði- menn, sem hafa sérstaklega rann- sakað hagkerfi smáríkja, muni fjalla um rannsóknir sínar. Ísland verði í forgrunni, eins og nafn ráðstefnu- nar ber með sér. „Einnig verður fjallað sérstaklega um Máritíus, sem er eitt þeirra undralanda í þriðja heiminum, reyndar í Afríku, sem hafa rifið sig upp úr örbirgð og stefna á allsnægtir. Þá verður einn- ig fjallað um Míkrónesíu, ýmsar Karíbahafseyjar og Kýpur,“ segir Þorvaldur. Í inngangserindi sínu munu þeir Þorvaldur og Sachs glíma við spurn- ingar er varða hagkerfi smáríkja og stærri landa, hvað er frábrugðið og hvað þau eiga sameiginlegt. Til dæmis hvort hagvöxtur sé hraðari eða hægari í smáum hagkerfum en stórum og hvaða kostir og gallar fylgja smæðinni. „Við erum ríkasta landið í þessum hópi og njótum ýmissa af kostum smæðarinnar, en þurfum ef til vill einnig að líða fyrir hana. Stóri gall- inn við smæðina er sá að heima- markaðurinn er svo lítill að menn njóta ekki hagkvæmni stærðarinn- ar, nema menn eigi þá þeim mun meiri viðskipti við útlönd til að eiga þá aðgang að stærri markaði. Þetta er höfuðvandi smáríkja í efnahags- málum. Svo er einnig vert að velta því fyrir sér hvort smæðin bjóði upp á kosti sem vega gallana upp. Reyndar eru höfuðniðurstöður okk- ar Sachs á þá leið, að það er miklu minni munur á litlum löndum og stórum en margir hafa haldið,“ seg- ir Þorvaldur. „Okkar aðalniðurstaða er að hag- vöxtur í smáríkjum er eiginlega óað- greinanlegur frá hagvexti í heim- inum í heild síðastliðin 40 ár. Gallar smæðarinnar virðast ekki svo stór- vægilegir að þeir dragi úr hagvexti, eins og stundum hefur verið haldið fram. Ef smæðinni fylgja kostir eru þeir ekki heldur svo miklir að hag- vöxtur þessara landa sé hraðari en annars staðar,“ segir Þorvaldur. Hann segir að þannig hafni þeir þeim skoðunum sem haldið hefur verið á lofti ýmist um veikleika eða yfirburði smáríkjabúskapar. Ný fræðileg rök fyrir yfir- burðum veiðigjalds Þorvaldur heldur einnig fyrirlest- ur með Martin Weitzman, sem er þekktur hagfræðingur við Harvard- háskóla, um rannsóknir þeirra á stjórnun fiskveiða á Íslandi. „Weitzman liðsinnti á sínum tíma auðlindanefndinni og er öllum hnút- um kunnugur hér heima. Það er mikill fengur í því að afburðafræði- maður, eins og hann, fallist á að fjalla um íslensk málefni. Aðalnið- urstaða okkar er að veiðigjald hafi ótvíræða hagkvæmniskosti umfram kvótakerfi af því tagi sem tíðkast á Íslandi og munum við færa ný fræðileg rök fyrir þeirri skoðun,“ segir Þorvaldur. Fleiri fræðimenn munu kynna rannsóknir sínar á ráðstefnunni, þar á meðal ýmsir sérfræðingar við Harvard-háskóla og einnig Tryggvi Þór Herbertsson, forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskóla Ís- lands, og Gylfi Zoega, dósent í Birckbeck College í London, sem munu fjalla um það, hvernig sér- hæfing getur vegið upp galla smæð- arinnar í litlum löndum og ýtt undir hagvöxt. Þá mun Már Guðmunds- son, aðalhagfræðingur Seðlabanka Íslands, fjalla um fyrirkomulag stjórnunar peninga- og gengismála í litlum hagkerfum. Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, flytur ræðu um tækifæri smáríkja á tím- um alþjóðavæðingar. Þorvaldur segir að stefnt sé að því að gefa út bók með fyrirlestrum sem fluttir verða á ráðstefnunni. Harvard og HÍ standa að ráðstefnu um hagkerfi smáríkja Hagvöxtur í smærri ríkj- um fylgir heimsþróun HÆSTIRÉTTUR hefur staðfest dóm Héraðsdóms Reykjavíkur yfir manni fyrir að hafa sært blygðunarsemi þriggja stúlkna sem fæddar voru 1989, með því að hafa girt niður sundskýlu sína í heitum potti í Sundhöllinni í Reykjavík og handleikið lim sinn. Maðurinn hafði neitað sök en útilokaði ekki að kynfæri hans hefðu berast í pottinum. Höfðu stúlkurnar allar borið mjög á sama veg um háttsemi mannsins og þótti ekkert fram komið sem rýrði framburð þeirra. Var mað- urinn dæmdur til að greiða 60.000 krónur í sekt og borga allan sakarkostnað. Bragi Steinarsson, vararíkis- saksóknari, sótti málið í Hæsta- rétti en Jóhannes Albert Sæv- arsson hrl. var til varnar. Málið dæmdu hæstaréttardómararnir Hrafn Bragason, Garðar Gísla- son og Pétur Kr. Hafstein. Sektaður fyrir að bera kynfæri
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.