Morgunblaðið - 19.05.2002, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 19.05.2002, Blaðsíða 20
20 SUNNUDAGUR 19. MAÍ 2002 MORGUNBLAÐIÐ varandi verkjum. Hann skýrir þetta nánar: „Þegar læknar sjá ekki nein sýnileg einkenni með þeirri tækni sem þeir hafa yfir að ráða þá hafa þeir tilhneigingu til að draga í efa sannsögli viðkomandi. Þeir sjá ef til vill ekki merki um sannanleg sam- fallsbrot eða þrýsting á taug svo dæmi séu tekin. Í slíkum tilfellum er hætta á að látið sé að því liggja að um móðursýki sé að ræða eða menn eru grunaðir um að vera fíkniefnaneytendur að reyna að ná sér í deyfilyf hjá lækninum. En hér getur verið á ferðinni það sem við köllum skynfíkn. Sá sem haldinn er skynfíkn hefur fengið ákveðin skammt af verkjalyfjum en sækist eftir meiru. Það getur litið út eins og um fíkn sé að ræða en í raun hef- ur maðurinn fengið of lítið af lyfinu. Það sem skilur á milli fíkilsins og verkjasjúklingsins er að sá síðast- nefndi er að fá lausn frá verkjunum til að geta snúið sér betur að hinu daglega lífi. Fíkillinn er að sækjast eftir efninu til að flýja frá raun- verulegu lífi. Það getur stundum verið mjög erfitt að segja í hvoru liðinu við- komandi einstaklingur er. Það er því mikilvægt að læknirinn geri samning við sjúklinginn þannig að hann geti fylgt honum eftir og þannig áttað sig á hvaða áhrif lyfið hefur á hann.“ Gera samning við sjúklinginn Nú hefur verið rætt um það að sumir læknar ávísi ótæpilega morf- íni til fíkla. Hvernig líta þessi mál út frá þínum sjónarhóli séð? „Það er auðvitað glæpsamlegt að gera slíkt og hefur ekkert með verkjameðferð að gera. En það má ekki gleyma því í þessari umræðu að rannsóknir hafa sýnt að sjúk- lingum með langvarandi verki geta gagnast þessi lyf og þau geta bætt líf margra. Alþjóðaheilbrigðismála- stofnunin, WHO, hefur til dæmis sett það sem mælikvarða hversu vel gengur að meðhöndla krabbameins- verki hve auðvelt er að ná í morfín- lyf í viðkomandi landi. Þá er auðvit- að miðað við að það sé veitt undir handleiðslu læknis. Hætta er á því að umræðan um að læknar séu að ávísa morfíni til saklausra ungmenna verði til þess að þeir sem raunverulega þurfa á morfíni að halda fá þau síður. Allar takmarknir sem heilbrigðisyfirvöld setja á ávísun morfíns fyrir þá sem þurfa þess með geta leitt til verri verkjameðferðar. Við sem gefum morfín höfum eins og ég sagði hér að framan leit- ast við að gera samning við sjúk- linginn um að við fáum að fylgjast með honum og hann strengi þess heit að fara ekki til annarra til að ná í lyfin. Við höfum líka haft sam- vinnu við fá apótek svo unnt sé að fylgjast betur með hvað hver fær af lyfjum. Í gegnum þessa síu hefur auðvitað einn og einn sloppið sem ekki hefur gagnast lyfið og hefur lent í vandræðum vegna þessa. Þetta er því miður aukaverkun af góðri verkjameðferð ef svo má segja. Það má líka geta þess að það er mun vandasamara að meðhöndla fólk með langvarandi verki sem á auk þess sögu um alkóhólisma eða aðra fíkn. Þær aðstæður sem nú eru í samfélaginu gera að verkum að við getum ekki sinnt þessum sjúklingum sem skyldi. Slíkir verkjasjúklingar þurfa mun meira eftirlit en hinir sem eiga enga sögu um fíkn. Þetta fólk verður því oft útundan þegar verið er að með- höndla verki.“ Sigurður segir að fræðileg þekk- ing á tilurð verkja hafi gengið mjög hratt fram á undanförnum árum. „Búast má við á næstu árum að verkjameðferð verði mun hnitmið- aðri en hún hefur áður verið. Það sem vantar þó fyrst og fremst hér á landi nú er að fólk geti fengið góða verkjameðferð hvar sem það býr á landinu en sú er ekki raunin.“ he@mbl.is Þ AÐ eru þrjú ár síðan Margret fann fyrir tví- sýni en ári síðar var hún send í heilaskanna og þá kom í ljós að hún var með æxli við heilastofn. „Það var spurning hvort ég myndi lifa með æxlinu sem var góðkynja og óx hægt en ég hafði líklega verið með þetta æxli í um tuttugu ár. Endirinn varð þó sá að ég var hvött til að láta fjarlægja æxlið. Við aðgerðina kom í ljós að augntaug var þétt upp við æxlið og önnur taug vinstra megin í andlit- inu var flækt inn í það. Það var þó ekki fyrr en eftir aðgerðina að ég fékk verk í andlitið. Þegar Margret er beðin um að lýsa verknum, segist hún helst geta líkt honum við að vera í spennitreyju. „Það er eins og allar taugar séu strekktar vinstra megin í andlitinu og aftur fyrir annað eyr- að. Þessi verkur er alltaf til staðar. Ég vakna við hann á morgnana og það getur verið erfitt að sofna frá honum á kvöldin og oft hef ég þurft svefnlyf til að geta sofnað. Það hafa þó komið fyrir tímabil sem mér líður skár.“ Farið á milli lækna Margret hefur farið á milli lækna til að fá bót meina sinna, – en án árangurs. „Ég var á Reykjalundi í fyrravor í sjö vikur og það var mjög gott. Ég náði þar upp meira þreki og leið almennt betur en áður.“ Hún segir ýmislegt hafi, á þessum árum, verið reynt til að losa hana við verkinn. „Um tíma var ég á verkjalyfum en þau höfðu engin áhrif svo þeim var sjálfhætt. Ég hef verið í sjúkraþjálfun og í nálast- ungumeðferð og ég hef farið í höf- uðbeina- og spjaldhryggsmeðferð. Ég fór í augnaaðgerð nýlega því eftir heilauppskurðinn gat ég ekki stjórnað auganu, það lá fast í augnkverkinni. Eftir þá aðgerð fékk ég bjúg og blóðþurrð í auga, svo ég fór að hugsa um hvort það gætu verið tengsl á milli þess og verks- ins. Læknar sem ég talaði við telja það þó ekki vera. Hún segist hafa tekið þá ákvörð- un fljótlega eftir aðgerðina að fara að vinna. Margret starfar sem leik- listarkennari við Menntaskólann í Hamrahlíð. „Fyrst var ég í rúmlega hálfu starfi en varð að minnka við mig. Ég hef fundið það með tím- anum að ég þoli aðeins visst álag. Ef ég verð mjög þreytt verður verkurinn ákafari. Ég er að reyna að finna jafnvægi á milli þess að vera virk og passa mig á því að verða ekki of þreytt. En það getur verið erfitt að halda einbeitingu undir þessum kringumstæðum.“ Aldrei fullkomlega ég sjálf Hvernig er andleg líðan þín? „Hún er svolítið sveiflukennd. Ég næ því að byggja mig upp á milli og gleymi verknum og mér tekst að halda hlutunum gangandi. Það verður svo sennilega til þess að ég verð of virk og þá versnar verk- urinn og andlega líðanin líka. Kvíði er líka fylgifiskur verkjarins og ég hef tilhneiginu til þunglyndis. Ég hef fengið þunglyndislyf og eflaust hafa þau hjálpað mér yfir einhvern hjalla en mér finnst ég ekkert betri með þeim þegar til lengri tíma er litið. Þeim var því líka sjálfhætt. Í stað þess leita ég í minn innri styrk og svo á ég góða að.“ Hvað finnst þér verst við að hafa þennan verk? Hún situr hljóð og hugsar sig um. „Ég er aldrei fullkomlega ég sjálf,“ segir hún svo. „En ég held ég vinni þetta svolítið út frá því að ég sé að bíða eftir kraftaverkinu, að verkurinn hverfi einn góðan veðurdag.“ Nú ert þú með heimili og börn á unglingsaldri og hefur því í nógu að snúast. „Fjölskyldan situr svolítið á hak- anum … finnst mér,“ segir hún og það gætir samviskubits. „Ég hef lagt meiri áherslu á að halda mér gangandi í vinnu en að vera hús- móðir. En það hlýtur að hafa áhrif á þau að ég er veik.“ Margir eiga meira bágt en ég Hefur einhver ýjað að því að þú sért bara ímyndunarveik? „Nei, ég hef ekki orðið vör við það. Hins vegar finnst mér stund- um að það sé viss árátta að telja að það sé sjúklingnum sjálfum að kenna ef eitthvað er að; rót vand- ans megi rekja til þess að hann hafi ekki nógu jákvæða sýn á lífið og þess vegna sé hann með verki. Þessa afstöðu finnst mér ég finna jafnt hjá einstaklingum sem starfa innan heilbrigðiskerfisins og hjá þeim sem stunda óhefðbundnar lækningar. Auðvitað hefur jákvætt hugarfar einhver áhrif. – Ég var að hugsa um það um daginn að ef ég hefði aðstæður til þá mundi mig langa til að leggjast í heimshorna- flakk og sinna mínum áhugamálum um tíma. Ég er reyndar að reyna að koma mér í klaustur á Ítalíu í sumar.“ Hefur þú leitað í bænina? „Já, en ekkert meira en áður.“ Hún viðurkennir að stundum sé hún afar ósátt við þennan verk sem plagar hana alla daga. „Það koma þó þeir tímar að ég hugsa – hvað er ég að kvarta, það eiga margir mun meira bágt en ég.“ Beðið eftir kraftaverki Morgunblaðið/Þorkell „Það er eins og allar taugar séu strekktar vinstra megin í andlitinu og aftur fyrir annað eyrað,“ segir Margret Guttormsdóttir sem hefur haft þennan verk látlaust í tvö ár. Í tvö ár hefur Margret Gutt- ormsdóttir, sem hér segir sögu sína, haft viðvarandi verk í andlitinu eða síðan góðkynja æxli við heilastofn var fjarlægt úr höfði hennar. félagslegan, andlegan og trúarlegan stuðning. Teymisvinna okkar er m.a. viðleitni til að viðhalda þessum gæð- um heilbrigðisþjónustunnar. Hlut- verk félagsráðgjafans er að aðstoða sjúkling og fjölskyldu hans að takast á við þessar breytingar og erfiðleika sem sjúkdómar og viðvarandi verkir hafa í för með sér. Breytingarnar tengjast oft fjárhag og atvinnu og samskiptum og tengslum innan og ut- an fjölskyldunnar. Þeim veika og fjölskyldu hans stendur til boða fræðsla, ráðgjöf og stuðningur varðandi þetta. Það þarf að finna þau úrræði í umhverfi sjúk- lingsins og fjölskyldu hans sem eru fyrir hendi. Síðan þarf að tengja þessi úrræði þannig að þjónustan nýtist sem best. Dæmi um þetta er ýmis heimaþjónusta frá félagsþjónustu og heilsugæslu. Þá þarf oft að koma á sambandi við Tryggingastofnun rík- isins, lífeyrissjóði og sjúkrasjóði verkalýðsfélaga ef sækja á um sjúkradagpeninga, örorku eða endur- hæfingarlífeyri. Þá standa til boða einstaklings-, hjóna- eða fjölskyldu- viðtöl til stuðnings við þessar aðstæð- ur. Þetta er liður í því að sjúkling- urinn og fjölskyldan fái heildrænan stuðning og endurhæfingu.“ Sjálfshjálpin mikilvæg Doktorsritgerð Eiríks Líndal sál- fræðings fjallar um áhrif verkja á ein- staklinginn. Eiríkur er einn af stofn- endum verkjateymisins ásamt Sigurði Árnasyni krabbameinssér- fræðingi og Halldóri Jónssyni bækl- unarsérfræðingi. Hlutverk Eiríks í verkjateyminu felst einkum í að greina hvort um sé að ræða sálfræði- leg vandamál samfara verkjunum, en Eiríkur hefur stundað rannsóknir og meðferð við verkjavandamálum í 20 ár. „Ef andleg líðan sjúklingsins er ekki góð þá leitast ég við að aðstoða hann við að ná tökum á lífi sínu og samskiptum við fjölskylduna. Til þess eru ýmsar aðferðir eins og stuðnings- viðtöl, innsæismeðferð og hugræn at- ferlismeðferð. Ef ekki er hægt að gera frekari að- gerðir eða gera önnur inngrip, þá reyni ég að hjálpa sjúklingnum til að sætta sig við að ekkert frekar sé hægt að gera til að losa hann alveg við verk- inn.“ Eiríkur segir mjög einstaklings- bundið hvernig viðbrögðin eru við langvinnum verkjum. „Algeng við- brögð eru, vonleysi, þunglyndi og kvíði fyrir framtíðinni. Stöðugum verkjum geta líka fylgt svefnvanda- mál og einangrun frá öðrum. Ég að- stoða einnig sjúklinga við að takast á við þunglyndi sem er algengur fylgi- fiskur langvinnra verkja.“ Eiríkur er spurður að því hvort séu starfandi hér á landi sjálfshjálparhóp- ar þeirra sem þjást af langvinnum verkjum? Segist hann ekki þekkja til hópa hérlendis sem snúist eingöngu um verki. Til séu sérhæfðir hópar, til dæmis á vegum Gigtarfélagsins sem stofnaðir hefðu verið um ákveðna sjúkdóma. „Ég tel mikla þörf á sjálfs- hjálparhópi um verki, og væri ég tilbúinn að hjálpa til við stofnun slíks hóps ef einhverjir hefðu áhuga. Ég tel mjög mikilvægt að sjúklingurinn vinni sjálfur í sínum málum með opn- um huga og hann bíði ekki eftir því að aðrir geri eitthvað fyrir hann.“ Djúpslökun eða dáleiðsla er stund- um notuð til að lina þrautir þeirra sem haldnir eru langvarandi verkj- um. Margrét Hákonardóttir geð- hjúkrunarfræðingur hefur sérhæft sig í djúpslökun. Segist hún stundum vera beðin að hitta sjúklinga sem hafa langvinna verki og finna fyrir and- legri vanlíðan. „Djúpslökunin getur hjálpað fólki að líða betur. Verkir geta jafnvel minnkað eða að minnsta kosti getur fólk umborið verkina bet- ur. Suma sjúklinga hitti ég einu sinni og aðra vikulega í marga mánuði. Reynsla mín er sú að slökunin hafi oftast reynst vel. Ef fólk er trúarlega innstillt hefur bænin einnig gefist vel með dáleiðslunni.“ Morgunblaðið/Kristinn Verkjateymi Landspítala — háskólasjúkrahúss skipa, talið frá vinstri, Anna Rós Jóhannesdóttir félagsráðgjafi, Margrét Hákonardóttir geðhjúkrunarfræðingur, Anna Gyða Gunnlaugsdóttir, hjúkrunarfræðingur og framkvæmdastjóri teymisins, Sigurður Árnason, sérfræðingur í krabbameinslækningum, dr. Eiríkur Líndal sálfræðingur, Bjarni Valtýsson, sérfræðingur í svæfinga- og gjörgæslulækningum, og Guðmundur Björnsson, sérfræðingur í deyfingum. A '33" -3" ? 3": ' #  -33'3" 0; 3  7 3" -  # ""  &' -' 7 7 7 7 5#B 5#B 5#B +)! !* C!* + +! *!! C!! !! !@*!! ,!! @,!! 7'- ' " " '-' 3" -D ! E ' ' -6=46 =   :5#/8'  -D ! &-D ' 3 '3'  ""  F"  &!7  ""-   3& ' !!3 ;'-' "'     "$ ' ' " < " ' G 3; "$G" !?'5#B ' " @!,'''  - 3 ' ! 0 0  4 5   +)!! !*! C!*! + +!! *!! C!! !!!  ! "
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.