Morgunblaðið - 11.09.2002, Blaðsíða 27

Morgunblaðið - 11.09.2002, Blaðsíða 27
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 11. SEPTEMBER 2002 27 æru undir andstaða il þess að n og nátt- áð settust að reyna álinu. lag um eið ru þessar eingöngu uverndar- dsvirkjun- ar stofnað vettvangs darráðs, neytisins tækja og tt á lagg- nefnd sem unda ára- áratuginn yndir sem væmdir í þetta fyr- í að sætta og orku- kom fram efri Þjórs- veita upp- þverám á órisvatns. t að nýta eðan Þór- etu vatns- i Haukur sem starf- yndin var ðunar hjá rmiði fyr- si virkjun- til greina. ndina var man hag- g verndun erndarráð mars árið mkomulag rndarráðs rum og í ðlýst það úruvernd- eiginlegu ð fól í sér rt utan um væði sem ri undan- y.s. mætti em teygði anga sína inn á hið friðlýsta svæði enda yrði hægt að sýna fram á að slíkt lón myndi ekki valda því að náttúruverndargildi veranna rýrn- aði óhæfilega. Þá fylgdi í samkomu- laginu að náttúruverndarráð myndi ekki setja sig upp á móti því að virkj- unaraðilar gerðu lón á Eyjabökkum þegar ráðist yrði í virkjun Jökulsár í Fljótsdal. Töldu ráðsmenn að þótt eftirsjá væri að Eyjabökkum væru Þjórsárverin mun verðmætari frá náttúruverndarsjónarmiði og sú staðreynd var viðurkennd að til þess að nýta jökulárnar á hagkvæman hátt til rafmagnsframleiðslu væri óhjákvæmilegt að mynda miðlunar- lón á hálendinu, en flestir voru þá sammála um nauðsyn þess að nýta afl þessara vatnsfalla til að styrkja efnahagslega uppbyggingu í land- inu. Í samkomulaginu var einnig kveðið á um að Landsvirkjun myndi kosta viðamiklar rannsóknir á Þjórsárverasvæðinu sem síðar væri hægt að styðjast við þegar ákvörðun yrði tekin um uppistöðulón neðan veranna eins og áður er lýst. Til að fylgjast með þessum rannsóknum var sett nefnd á laggirnar svokölluð Þjórsárveranefnd sem í áttu sæti fulltrúar náttúruverndarráðs, Landsvirkjunar og heimamanna og kom hún fyrst saman í mars árið 1984. Þáttur Þjórsárveranefndar Skömmu eftir að ofangreint sam- komulag var gert réð Landsvirkjun Þóru Ellen Þórhallsdóttur, núver- andi prófessor í grasafræði við raun- vísindadeild Háskóla Íslands, til þess að rannsaka Þjórsárverasvæð- ið með það að markmiði að hægt yrði að dæma á málefnalegan hátt, hvaða umhverfisáhrifa á gróður og dýralíf myndi gæta af umræddu lóni við Norðlingaöldu. Vann hún að þessu verkefni af mikilli kostgæfni í u.þ.b. áratug og sendi frá sér að því loknu ítarlega skýrslu um rannsóknir sín- ar. Landsvirkjun og Þjórsárvera- nefnd fylgdust náið með starfi Þóru en þegar náttúruverndarráð var lagt niður breyttist samsetning nefndarinnar þannig að náttúru- vernd ríkisins skipaði formann nefndarinnar prófessor Gísla Má Gíslason, en með honum í nefndinni voru fulltrúar frá Gnúpverjahreppi, afréttarmálafélagi Flóa og Skeiða, Ása- og Djúpárhreppi og Lands- virkjun. Fyrir miðjan tíunda áratug- inn lagði Landsvirkjun fram þá hug- mynd að hagkvæmast myndi vera bæði frá sjónarmiði náttúruverndar og orkuöflunar að veita vatni frá Norðlingaöldulóni yfir til Þórisvatns og var ekki ágreiningur í nefndinni um það atriði. Hins vegar sýndist sitt hverjum um lónhæð. Lands- virkjun hélt því fram að lónhæð í 581 m y.s. væri viðunandi en meirihluti nefndarinnar var ekki á því máli. Til sátta lét þá Landsvirkjun athuga minni lónhæðir og á fundi Þjórsár- veranefndar á árinu 1998, að sögn Helga Bjarnasonar þáverandi full- trúa Landsvirkjunar í nefndinni, taldi formaður nefndarinnar, Gísli Már Gíslason, að lónhæð Norðlinga- öldulóns gæti hugsanlega verið við- unandi í hæðinni 575 m y.s. en ekki aðrar lónhæðir, 578 eða 579 m y.s. sem höfðu verið til skoðunar. Voru allir nefndarmenn samþykkir því en fulltrúar Landsvirkjunar og Ása- og Djúpárhrepps töldu þó að hæðin 578 m y.s. kæmi einnig fyllilega til greina. Var það þá þegar mat sér- fræðinga Landsvirkjunar að veru- lega væri til bóta fyrir umhverfið að lækka lónið úr 581 í 578 m y.s. en að minna skipti í þessu tilliti hvort lónið stæði í 578 eða 575 m y.s. Á árunum 1999 til 2002 var því mikil áhersla lögð á að rannsaka áhrif vatnsborðs- hæðarinnar 575 m y.s. á náttúru- verndargildi Þjórsárvera. Þessar at- huganir leiddu í ljós að unnt var að halda vatnsborðinu stöðugu í efstu hæð frá júníbyrjun til nóvember og tryggja stöðuga hæð þess þrátt fyrir hugsanleg flóð. Þannig væru líkur á uppblæstri úr lónbotni í framtíðinni hverfandi. Þá var sýnt fram á að auðvelt væri að varna öldurofi á við- kvæmum stöðum með einföldum að- gerðum eins og m.a. hefur verið gert við Blöndulón með ágætum árangri. Þrátt fyrir þessa niðurstöðu lagðist Gísli Már að lokum gegn þessari lón- hæð einnig og fylgdu honum að máli þeir tveir fulltrúar heimamanna vestan Þjórsár sem áttu sæti í nefndinni en fulltrúar Landsvirkj- unar og Ása- og Djúpárhrepps voru meðmæltir hugmyndinni eins og að framan er sagt. Þess má geta hér að land sem fer undir vatn er minna að flatarmáli vestan við Þjórsá en að austan en ívið meiri gróður myndi fara undir lón að vestanverðu. Þegar hugmyndin um lónhæðina 575 m y.s. kom fram taldi Lands- virkjun að fundin væri sáttaleið sem Þjórsárveranefnd gæti sameinast um. Var því í vinnu vegna mats á umhverfisáhrifum öll áhersla lögð á að rannsaka þann möguleika sem vandlegast. Það sýndi sig að slík lón- hæð myndi hafa þau áhrif að aur- keilumyndun gerði endingartíma lónsins óhæfilega stuttan og þess vegna yrði að gera setlón í upp- takakvíslum Þjórsár ofan við Þjórs- árverin til að taka aurinn úr og dæla honum á ógróin svæði með vissu millibili og ef til vill gera lága varn- argarða eitthvað upp með árfarveg- inum fyrir ofan lónið. Úrskurður Skipulagsstofnunar Nú standa mál þannig að Skipu- lagsstofnun hefur fellt úrskurð um Norðlingaöldulón og komist að þeirri málefnalegu niðurstöðu með stuðningi í þeim ítarlegu rannsókn- ar-gögnum sem um þessa fram- kvæmd hefur verið safnað að lón- hæð í 575 m y.s. valdi ekki umtalsverðum umhverfisáhrifum, að teknu tilliti til þeirra skilyrða sem stofnunin setur og Landsvirkjun hefur fallist á. Þá bendir Skipulags- stofnun á að lónhæð í 578 m y.s. sé ekki síður góður kostur frá sjónar- miði umhverfisverndar. Því miður hefur umræðan í fjöl- miðlum um Norðlingaölduveitu oft byggst á misskilningi, og margir gera sér ekki ljóst að heimild fyrir miðlunarlóni var, með tilteknum skilyrðum, hluti af friðlýsingunni. Um þetta varð samkomulag milli Landsvirkjunar og náttúruverndar- ráðs eins og áður er lýst. Þetta sam- komulag hefur Landsvirkjun ætíð síðan haft að leiðarljósi. Með þeim framkvæmdum sem Landsvirkjun hefur nú á prjónunum um Norð- lingaölduveitu er ekki verið að kaf- færa Þjórsárver heldur er hér um framkvæmd að ræða sem bæði er mjög hagkvæm til orkuöflunar og viðunandi með tilliti til umhverfis- áhrifa. Sérfræðingar Skipulags- stofnunar hafa staðfest meginniður- stöðu matsskýrslu Landsvirkjunar að þau atriði sem gera Þjórsárver að náttúrperlu sem beri að vernda, verði eftir sem áður til staðar, þótt til komi Norðlingaöldulón í 575 eða 578 m y.s. Vona ég að ofangreindar upplýsingar skýri sögu málsins og aðdraganda, þannig að lesendur geti betur gert sér grein fyrir stöðu þess. uveita taða m gi og miðl- uti af son. rkj- Höfundur er aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar. &'                                !                         " #$       %  &  !      !"   #$   %&  '&      ( )( '           *+ - +./ " , . +  + 0+/+ ,/ 1, 2 , , 0  0+ +,  , 344/ )((* ,              ( )(      $ -./ . .               !                    &   !"   ' $           &' *+ - +./ " , . +  + 0+/+ ,/ 1, 2 , , 0  0+ +,  , 344/ )((* ,   !. Morgunblaðið/RAX

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.