Morgunblaðið - 05.09.2004, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 05.09.2004, Blaðsíða 18
18 SUNNUDAGUR 5. SEPTEMBER 2004 MORGUNBLAÐIÐ ENSKA ER OKKAR MÁL • Talnámskeið - 7 vikur • Viðskiptanámskeið • Einkatímar • Enskunám erlendis • Kennt á mismunandi stigum • Barnanámskeið (5-15 ára) • Málfræði og skrift • Þjóðfélagsleg umræða • Kvikmyndaumræða • Frítt kunnáttumat og ráðgjöf Enskunámskeið að hefjast Hringdu í síma 588 0303 • FAXAFENI 8 • www.enskuskolinn.is Læknarnir Guðmundur Ara-son og Þórður Óskarssoneru í forsvari fyrir tækni-frjóvgunarstofu sem tekurtil starfa í Kópavogi um næstu mánaðamót. Þeir störfuðu áð- ur á tæknifrjóvgunardeild Landspít- alans, en tóku þá ákvörðun í vor að hefja einkarekstur, eftir að óvissa hafði ríkt um nokkurt skeið um fram- tíð starfseminnar innan Landspít- alans. Þeir leggja áherslu á að hag þeirra sem þurfa að nýta sér þjón- ustuna eigi að vera betur borgið en áður, með bættri aðstöðu og styttri bið eftir meðferð. Tæknifrjóvgunardeild Landspít- alans var stofnuð árið 1991, en Þórð- ur segir að í seinni tíð hafi komið upp ýmsir erfiðleikar við að halda starf- seminni áfram inni á spítalanum. „Sparnaðaraðgerðir sem gripið hefur verið til á Landspítala – háskóla- sjúkrahúsi hafa náttúrulega beinst að því að viðhalda bráðaþjónustu. Þar má segja að tæknifrjóvganir séu í minni forgangi, og kannski ekkert óeðlilegt að menn beini spjótum sín- um að þeirri starfsemi þegar þarf að skera niður. Nokkur óvissa hefur þannig ríkt um starfsemina und- anfarin tvö til þrjú ár. Rætt hafði ver- ið um að leggja deildina niður en hætt við það, en síðan aftur sótt í sama farið þegar næstu sparnaðar- aðgerðir hafa gengið yfir. Þetta hefur skapað mikið óöryggi, bæði meðal starfsfólks og sjúklinga. Þannig að okkur fannst rétt að skoða þann möguleika hvort þessi starfsemi ætti þá ekki betur heima utan spítalans, þar sem hún gæti fengið að þróast og dafna í friði. Það er hugmyndin með þessu, að starfsemin fái að njóta sín, án þess að vera í einhvers konar nið- urskurðarsamkeppni við bráðaþjón- ustu sem hlýtur alltaf að hafa for- gang inni á bráðasjúkrahúsi.“ Kostnaðurinn aukist ekki Þórður og Guðmundur leggja áherslu á að kostnaður við tækni- frjóvgunarmeðferðir eigi ekki að aukast við það að þjónustan færist út af spítalanum og í hendur einkaaðila. Þeir segja rekstraráætlanir hafa byggt á því að meðferðargjaldið héld- ist óbreytt, þannig að þeir sjúklingar sem greiða fullan kostnað við með- ferðina muni ekki greiða hærra gjald en áður. Þá hafi heilbrigðisyfirvöld lýst vilja til þess að taka þátt í að greiða meðferðina niður fyrir barn- laus pör með svipuðum hætti og gert hefur verið hingað til. „Þjónustusamningur hefur ekki enn verið gerður við ríkið, en verið er að ræða hvernig endurgreiðslum verður háttað fyrir barnlaus pör sem greiða ekki fullt gjald,“ segir Þórður. „Hugmyndir hafa verið uppi um að Landspítali - háskólasjúkrahús taki að sér að verða nokkurs konar verk- kaupi og myndi þá greiða þennan mismun, væntanlega með fjárveit- ingu sem fengist frá heilbrigðisyfir- völdum. Einnig standa yfir viðræður um kaup á sérhæfðum tækjum og búnaði frá spítalanum, sem getur nýst okkur en verður varla nýttur þar. Kostnaðurinn við meðferðirnar hefur verið reiknaður út og hefur ekkert breyst, og bæði af okkar hálfu og heilbrigðisyfirvalda hefur verið lögð áhersla á að gjöldin fyrir þjón- ustuna hækki ekki.“ Biðtími eftir því að komast í tækni- frjóvgunarmeðferð hefur síðustu ár verið um eða undir einu ári. Stefnt er að því að með bættri starfsaðstöðu og sveigjanlegra umhverfi verði unnt að fjölga meðferðum og eyða þannig biðlistunum og stytta bilið á milli meðferða ef árangur næst ekki í fyrsta sinn. Fólk eigi þá að geta end- urtekið meðferð eftir tvo til fjóra mánuði, í stað þess að þurfa að bíða í hálft ár eða jafnvel lengur. Þar sem tæknifrjóvgunardeild Landspítalans var lokað í sumar þarf að vinna upp nokkra töf, en Guðmundur og Þórður segja að það eigi ekki að taka langan tíma, og vonast til að biðlistarnir taki síðan að styttast og verði horfnir inn- an tíðar. Þegar því marki verður náð segja þeir að möguleikar opnist á því að bjóða útlendingum að gangast undir tæknifrjóvgunarmeðferðir hér. „Því hefur verið sýndur nokkur áhugi, enda hefur það vakið eftirtekt hve góður árangur hefur náðst í tæknifrjóvgunum á Íslandi,“ segir Guðmundur. „Auk þess er kostn- aðurinn við meðferðina lægri hér en víða tíðkast, til dæmis getur verið talsvert dýrara að gangast undir tæknifrjóvgun í Bandaríkjunum. Í annan stað getum við meðhöndlað pör sem þurfa á gjafaeggjum að halda, sem ekki er boðið upp á alls staðar.“ Þórður bætir við að aðilar á Norðurlöndum hafi sýnt áhuga á samstarfi, þar sem ekki hafi verið unnt að sinna öllum sem óski með- ferðar. Geysilegt andlegt álag fylgir ófrjósemi Þeir undirstrika að pör sem reynt hafi árangurslaust að eignast börn upplifi gjarnan mikla vanlíðan og að ófrjósemin hafi lamandi áhrif á allt líf þeirra. Það skipti því miklu máli að unnt sé að veita þeim góða þjónustu, við góðar aðstæður og án mikilla tafa. „Ég held að allir geri sér grein fyr- ir mikilvægi þess að geta átt börn saman og stofna fjölskyldu,“ segir Guðmundur. „Ég hygg að flest pör sem leita til okkar séu búin að reyna lengi og þetta er í rauninni síðasta vonin, ef svo má segja. Þegar fólk er búið að taka þá ákvörðun að reyna að leita sér hjálpar þá finnst því líka mikilvægt að hægt sé að bregðast fljótt við. Stóra skrefið er að koma í viðtal og þegar það hefur verið yf- irstigið getur verið erfitt að bíða lengi eftir því að komast í rannsóknir og meðferð.“ Guðmundur bendir einnig á að í dag sé fólk gjarnan lengi í námi og fari ekki að huga að barneignum fyrr en upp úr þrítugu, en þá sé frjósemin talsvert minnkuð miðað við tvítugs- aldurinn. Tíminn vinni því hratt gegn möguleikum þessa fólks á að eignast börn og mikilvægt að geta brugðist skjótt við. Þórður segir að geysilegt andlegt álag fylgi ófrjósemi. „Það getur eig- inlega enginn skilið líðan þessa fólks sem ekki hefur reynt það sjálfur að geta ekki eignast barn. Það er erfitt fyrir fólk sem hefur eignast sín börn vandræðalaust og án hjálpar að setja sig í þessi spor. Ófrjósemi veldur fólki miklum sársauka og hefur áhrif á gjörvallt líf þess. Þetta hefur veru- leg áhrif á öll framtíðarplön og áform hvað varðar vinnu og starfsframa. Ég hef stundum vitnað í rannsókn þar sem reynt var að leggja mat á and- Enginn getur skilið sem ekki hefur reynt Tæknifrjóvgunardeild Landspítalans var lokað í sumar, en senn tekur til starfa einkarekin tækni- frjóvgunarstofa sem sinna mun þeim fjölmörgu pörum sem þurfa aðstoð við að eignast börn. Aðstandendur stofunnar binda vonir við að með nýju rekstrarformi verði unnt að veita betri þjónustu og eyða biðlistum. Aðalheiður Inga Þorsteins- dóttir ræddi við Guðmund Arason og Þórð Óskarsson. Morgunblaðið/Brynjar Gauti Biðtími eftir því að komast í tæknifrjóvgunarmeðferð hefur síðustu ár verið um eða undir einu ári. Stefnt er að því að með bættri starfsaðstöðu og sveigjanlegra umhverfi verði unnt að fjölga meðferðum og eyða þannig biðlistunum og stytta bilið milli meðferða. ’Ég hygg að flest pör sem leita til okkar séu búin að reyna lengi og þetta er í rauninni síðasta vonin.‘
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.