Tíminn - 20.04.1975, Blaðsíða 29

Tíminn - 20.04.1975, Blaðsíða 29
Sunnudagur 20. aprfl 1975. TÍMINN 29 Óveruleg mengunarhætta verði allar varúðarráðstaf anir geroar i — segir Náttúruverndarráð um málmblendiverksmiðjuna í Hvalfirði, en það tekur það hefur nú sett fram ýmsar ábendingar varðandi úndirbúning NATTÚRUVERNDARRAÐ hefur sent Heilbrigðiseftirliti rikisins eftirfarandi bréf um málmblendi- verksmiðjuna i Hvalfirði (75% kisiljárnframleiðslu): „Náttúruverndarráð þakkar bréf yðar frá 19. febrúar 1975 varðandi fyrirhugaða kisiljárn- verksmiðju i Hvalfirði og þau gögn, er þvi fylgdu. Með tilliti til þeirra upplýsinga er þar koma fram og annarrar vitneskju, sem Náttúruverndarráð hefur aflað sér um hliðstæðan iðnrekstur, m.a. á Norðurlöndum, vill ráðið koma á framfæri við yður nokkrum ábendingum og mati á vandamálum af þeim iðnrekstri, sem hér um ræðir. Náttúruverndarráði er ljóst, að öllum iðnrekstri fylgir einhver mengun, þótt beitt sé fullkomn- asta hreinsibúnaði, sem völ er á, og þekking á skaðsemi iðnaðar- mengunar er enn takmörkuð. Verður þvi ætið nokkur óvissa, er meta skal áhrif slikrar mengun- ar, og þau áhrif geta verið háð staðbundnum aðstæðum. Jafn- framt liggur fyrir að tæki til varnar mengun frá iðnaði er enn mjög i þróun og iðnaður misjafn- lega á vegi staddur i þessu tilliti. Upplýsingar um stöðu mála kunna þvi oft að virðast mót- sagnakenndar. Reynsla af áhrif- um af völdum iðjumengunar er takmörkuð hérlendis, svo að menn verða að styðjast við þekk- ingu og upplýsingar erlendis frá, er nýjar iðngreinar koma til sögu. Aðstaða til eftirlits og sjálfstæðra rannsókna vegna mengunar- áhrifa hefur einnig verið af skornum skammti og þarf að ráða bót á hvoru tveggja, ekki sizt- ef haldið er áfram á braut stór- iðju og áður óþekkts iðnrekstrar i landinu. Ber sérstaklega að hafa i huga, að lifriki landsins býr við sérstæðar aðstæður og almennt verður að gera ráð fyrir, að is- lenzk vistkerfi séu viðkvæm fyrir mengunaráhrifum vegna norð- lægrar legu landsins og einangr- unar. Annars konar málmblendi- iðnaður hættulegri lífríki Varðandi fyrirhugaða kísil- járnverksmiðju i Hvalfirði er það mat Náttúruverndarráðs að hættan á skaðlegum áhrifum á lifriki vegna mengunar af hennar völdum sé ekki veruleg, ef allar tilteknar varúðarráðstafanir eru gerðar, og minni en af öðrum málmblendiiðnaði, svo sem af framleiðslu mangan- og króm- járnblendis. Veldur þvi fyrst og fremst annað hráefni svo og ann- ar tæknibúnaður til mengunar- varna. Þrátt fyrir áratugareynslu af mikilli og hvimleiðri rykmeng- un frá kisiljárnbræðslum i Noregi hafa að sögn umhverfisyfirvalda þar (Statens Forurensningstil- syn, miljödepartementet) ekki komið fram neinar uppl., sem benda til þess að slik mengun hafi haft skaðleg áhrif á gróður eða dýralif. Á hinn bóginn var það einnig upplýst að það hafði ekki verið sérstaklega rannsakað, og að sjálfsögðu höfum við ekki reynslu af slikri starfsemi hér á landi. Með þeim tæknibúnaði til rykhreinsunar, sem þróaður hefur verið á alíra siðustu árum, hafa skapazt möguleikar á stór- felldum úrbótum frá þvisem áður var til varnar rykmengun út frá kisiljárnverksmiðjum og jafn- framt verið unnt að bæta veru- lega innri starfsskilyrði i slikum verksmiðjum. Þó er aftöppun af bræðsluofnum enn ófullkomin og fylgir henni nokkur mengun i vinnslusölum, sem áherzlu þarf að leggja á að dregið verði úr. Með pokasium hefur tekizt að taka fyrir sýnilegan rykútblástur frá bræðsluofnunum, en þá kem- ur upp sá vandi að losna á viðun- andi hátt við rykið, sem þannig safnazt fyrir. ítáðið hefur um það upplýsingar tæknimanna i Noregi, að endurnýting sé mikl- um vandkvæðum háð og hafi af- köst ofnanna, og þar með orku- nýting, lækkað um 8-10%, þegar það hafi verið reynt', og jafn- framt safnist fyrir úrgangsefni I þvi ryki, sem fer i endurnýtingar- hringrás. Virðist raunar auðséð, að fullkomin endurnýting sé tæknilega og fræðilega óhugsandi og spurningin aðallega hversu mikið sé hægt að endurnýta og hversu mikíð verði að losna við á annan hátt og þá hvernig. Um þetta atriði sýnist Náttúruvernd- arráði ekki hafa borizt nægilega skýrar upplýsingar að þvi er fyrirhugaða verksmiðju i Hval- firði varðar. (1 afriti af bréfi þessu til Iðnaðarráðuneytisins var sérstaklega vakin athygli á undanfarandi grein). Mengun af völdum snefilefna, svo sem málmsambands i út- blæstri, virðist af fyrirliggjandi gögnum ekki likleg til að valda tjóni, en gæti þó samkvæmt ofan- sögðu skapað vandamál vegná samstöfnunar við endurvinnslu ryksins i málmbræðslunni og þvi nauðsynlegt að fylgjast vel með þeim þætti svo og efnainnihaldi allra hráefna, sem notuð eru. önnur föst úrgangsefni, svo sem gjall og steinefni úr deiglum, eru ekki i þeim mæli að valda þurfi erfiðleikum, sé frá þeim gengið með eðlilegum hætti og jafnframt fylgzt með efnasam- setningu þeirra og áhrifum frá þeim við geymslusvæði. Nokkur loftmengun með brennisteinsdioxiði. SO , virðist óumflýjanleg með niíverandi vinnslutækni en eðlilegt er að gera kröfur um, að henni sé hald- ið i lágmarki með kröfum til hrá- efnis. Náttúruverndarráð telur miklu varða að fyrirtækið verði frá byrjun búið fullkomnustu meng- unarvörnum sem völ er á, og strangt eftirlit verði haft með við- haldi og stýringu þess búnaðar með tilliti til umhverfisáhrifa frá. rekstrinum, sem kosti slikt eftir- lit og allar nauðsynlegar úrbætur vegna tjóna, sem rekja má til fyrirtækisins. Vistfræðilegri rannsókn verði lokið áður en rekstur hefst Náttúruverndarráð telur mikilsvert að vistfræðileg rann- sókn á umhverfi verksmiðjunnar ásamt nauðsynlegum efnarann- sóknum hefjist sem fyrst, þannig að áreiðanlegar niðurstöður varðandi umhverfisaðstæður liggi fyrir áður en rekstur hefst. Einnig leggur ráðið áherzlu á að slikri alhliða könnun verði fram haldið skipulega eftir að rekstur hæfist, i samræmi við áætlun er Náttúruverndarráð lætur i té. Náttúruverndarráð tekur ákveðið undir þá kröfu Heil- brigðiseftirlitsins, að dregið verði úr rykmengun frá hráefnisflutn- ingi til verksmiðjunnar með að- færslu á lokuðum færiböndum og að komið verði upp hlifum til varnar foki frá hráefnisbingjum. Strangt eftirlit verði með ryk- hreinsibúnaði (pokasium o.fl.) og tiðar mælingar gerðar á ryki, sem berst i andrúmsloft, bæði magni þess og efnasamsetningu. í rekstrarleyfi verði gerðar bindandi kröfur um lágt brenni- steinsinnihald koks og kola, sem notuð eru við vinnsluna til að draga úr brennisteinsdioxiði i út- blæstri. Náttúruverndarráðl verði gerð grein fyrir þvi hversu mikið af föstum úrgangsefnum verði að losna við frá verksmiðjunni og með hvaða hætti það verði gert. Framhald á bls. 39. mm VAÐSTIGVEL OG VÖÐLUR POSTSENDUM cHEEMMTORGi s mea^KALKSTEINN Þekju- og hleðslusteinar 250x120x65 mm 198x20x65 mm Marmaraflísar ó gólf, veggi og gluggakistur Upplýsingar hjá ¦nfGGIII H* ¥ Laugavegi 168 — Simi 1-72-20 l, • II

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.