Tíminn - 21.12.1975, Blaðsíða 28

Tíminn - 21.12.1975, Blaðsíða 28
28 TÍMINN Sunnudagur 21. desember 1975. Steingervingar hafi ennþá veriö fyrir ofan 0 gráöur Celsíus. Krókskeljalögin er yngsta deild hinna eiginlegu Tjörneslaga. Þau eru kennd viö krókskel, Serripes groenlandicus, og má rekja þau frá Hallbjarnastaðaá til Höskuldsvikur. Krókskeljalögin eru að mestu gerö úr sjávarseti, en efst i þeim eru þunn surtar- brandslög. Neðst I lögunum gjör- breytist sædýrafánan. Kuivisu tegundirnar, sem voru til staðar i Báru- eða Tigulskeljalögunum, hverfa að mestu, en i þeirra stað koma tegundir, sem lifa við svip- aðan sjávarhita og nú er i hafinu hér við land. Nokkrar kulvisar tegundir ná þó upp i Krókskelja- lögin, t.d. Solen ensis og Cyrto- daria angusta. Sjávarhiti hefur þvi trúlega verið eitthvað hærri en nú er. Það virðist liggja nokkuð beint við að skýra þessar miklu breyt- EDDA ingar á sædýrafánunni einfald- lega sem merki verulegrar kóln- unar strax i byrjun isaldar. Áður en lengra er haldiö þurfum við samt að átta okkur á þvi, hvaða nýjar tegundir koma inn i lögin og einnig hvaðan þær koma. I Krókskeljalögunum hafa fundizt um það bil 80 tegundir snigla og samlokna og það er athyglisvert, að sumar þessar tegundir eru ekki þekktar úr eldri jarðlögum við Atlantshaf. Við nánari athug- unkemur i ljós, að rúmlega fjórð- ungur þeirra tegunda, sem finn- ast i Krókskeljalögunum, virðist upprunninn i Kyrrahafi, þvi að þar — og ekki annars staðar — hafa þær fundizt i eldri jarðlög- um. Virðist þvi sem miklir sæ- dýraflutningar hafi att sér stað úr Kyrrahafi i Atlantshaf um þetta leyti. Hafa jarðfræðingar sett þetta i samband við opnun Beringssunds, þegar sjór flæddi i fyrsta sinn gegnum sundið. Meðal tegunda, sem þátt tóku i þessum flutningum, má nefna jafnalgengar tegundir og beitu- kóng, hafkóng, halloku, krókskel, redduskel og bergbúa. Að minnsta kosti 125 tegundir sælin- dýra af Kyrrahafsuppruna hafa komizt yfir i Atlantshaf um það leyti sem Krókskeijalögin mynd- uðust. Hins vegar hefur aðeins verið hægt að sýna fram á, að 16 tegundir hafi komizt úr Atlants- hafi yfir i Kyrrahaf um þetta leyti. Þessi mikli munur þarfnast skýringarog má benda á tvennt. t fyrsta lagi lifðu fleiri tegundir i Kyrrahafi og þvi átti sér aðallega stað jöfnun yfir i Atlantshaf. 1 öðru lagi liggja straumar á grunnsævi, fyrir norðan Ame- riku, frá Beringssundi yfir i Atlantshaf. Þær breytingar á sædýralifi, sem hér hafa verið ræddar, koma HAUSTSKIP eftir Björn Th. Björnsson. Ein sérstæöasta bók ársins. Hún opn- ar ný og áður óbekkt sögusvið Islandssögunnar, hún greinir frá þjóðinni týndu þegar valdsmenn seldu almúgafólk mansali, eins og réttlausa þræla. Björn fer hér á kostum sem rithöfundur. I SUÐURSVEIT eftir Þórberg Þórðarson. Hér er að finna i einni bók æskuminn- ingar Þórbergs, sem áður komu út i þrem bókum — Steinarnir tala, Um lönd og lýöi og Rökkuróperan — en auk þess fjórðu bók- ina, sem nú er prentuð i fyrsta skiptið. VATNAJÖKW.L texti eftir Sigurö Þórarinsson með myndum Gunnars Hannes- sonar er fróðleg og afar falleg bók um þessa undraveröld frosts og funa. Hrikaleiki einstakrar náttúru, sem hvergi er að finna nema á Islandi, er aðalsmerki bókarinnar. LEIKRIT SHAKESPEARE VI i þýðingu Helga Hálfdánarsonar. Snilldarþýðingar Helga eru löngu landskunnar. 1 þessu bindi eru leikritin: Rikharður þriðji, óþelló, Kaupmaður i Feneyjum. YRKJUR eftir Þorstein Valdimarsson. Sjöunda ljóðabók þessa skálds rmin verða hinum mörgu lesendum hans ærið fagnaögrefni. DAGBÆKUR ÚR ISLANDSFERÐUM 1871-1873 eftir William Morris. Höfundur, enskur rithöfundur og stjórn- málamaður, var mikill aðdáandi íslands og segir I bók þessari frá tveim ferðum sinum hingað. EDDAÞÓRBERGS kvæðabók Þórbergs Þórðarsonar. Þar er aö finna flest þaö sem Þórbergur orti bundnu máli, — skáldskapur. sem engan á sinp lika. FAGRAR HEYRÐI EG RADDIRNAR Safn islenskra þjóökvæða. „Hér getur aö ltta þjóðina með von- um hennar og þrám, draumum bæði illum og góðum, sigrum og ósigrum, sorg og gleöi. Tærari skáldskapæm-sumar visur i þess- ari bók er ekki að finna á islensku.” VÉR VITUM El HVERS BIÐJA BER útvarpsþættir eftir Skúla Guðjónsson á Ljótunnarstööum. Skúli er löngu þekktur fyrir ritstörf sin. Hér getur að lita úrval á út- varpsþáttum hans. KYNLEGIR KVISTIR eftir Maxim Gorki i þýðihgu-Kjartans ólassonar. Þetta eru þætt- ir úr dagbók skáldsins, sem bera mörg helstu einkenni endur- minningæ hans. RAUÐI SVIFNÖKKVINN eftir ólaf Hauk Simonarson og Valdisi'óskarsdóttur. Þetta er einskonar opirtberunarbók i ljóðum og myndum — einkar hag- lega samsettum ljósmyndum teknum á þfððhátiðarári.- A þessu ári hafa ennfremur komiö út nýjar prentanir áð BRÉFJ TJL LARU og OFVITANUM. Aðeins fáein eintök eru eftir af ÆVISÖGU SÉRA ARNA ÞÓRARINSSONAR, ISþENSKUM ADLIog FRASÖGNUM. ! OAGBÆKUR WllllAM 1B71M0HIIS1873 f 1ÍR ÍSIANDSFEROUM einnig fram i jarðlögum annars staðar viö Atlantshaf, t.d. við Noröursjó og Miðjarðarhaf, en við Norðursjó er koma hafkóngs og krókskeljar talin marka byrj- un isaldar. A Tjörnesi virðist hins vegar aðgengilegast að timasetja þessi merkilegu timamót, þ.e. byrjun isaldar og aðskilnað hinna stóru meginlanda Asiu og Ame- riku. Svo er hraunlögunum fyrir að þakka, en með segulstefnu- rannsóknum á Tjörnessvæðinu hefur verið sýnt fram á, að frá mótum Tigul- og Krókskeljalaga muni vera um það bil 3,3 milljónir ára. í Furuvikurlögunum, sem hvila á hinum eiginlegu Tjörneslögum, hafa engir steingervingar fundizt. Hins vegar eru i Furuvik tvö jökulbergslög og eru þetta elztu menjar jökuls á Tjörnesi. Ofan á jökulbergslögunum eru basaltlög, sem rekja má norður i Breiðuvik. Breiðavikurlögin, yngsta set- syrpan á Tjörnesi, er um það bil 125 m á þykkt og gerð á vixl úr jökulbergi og sjávarseti með skeljum. Jökulbergslögin eru að minnsta kosti fjögur, en á milli þeirra er viðast sjávarset og sums staðar hraunlög, en hvort tveggja er myndað á hlýskeiðum á isöld. Sædýrafánan i setlögun- um i Breiðuvik er svipuð nútima fánunnivið Island og þær tegund- ir, sem hafa fundizt i lögunum, lifa nú hér við land, nema hörpu- diskategund ein, Chlamys breida- vikensis, og samlokutegundin Cyrtodaria angusta. Þessar tvær tegundir eru i rauninni útdauðar. Þá skal einnig bent á gest af norðurslóð. Jökultodda — Port- landia arctica— hefur fundizt á tveim stöðum i Breiðavikurlög- unum, en hún er óþekkt i eldra sjávarseti á Tjörnesi og lifir nú I köldum sjó norður i höfum. í Breiðuvfk hefur hún á báðum stöðum fundizt svo að segja beint ofan á jQkulbergi og hefur þvi sennilega lifað viö jökuljaðarinn i vikinni. Nokkuð hefur fundizt af plöntuleifum neðst I Breiöavikur- lögunum, einkum frjókornum. Ber mest á elri, viði og mjaðar- lyngi. Litið er um frjókorn af birki og barrtrjám og hafa tæp- lega verið barrskógar á þessum slóðum á myndunartimanum fyrir 2,5 til einni milljón árum. Steingervingar í i&lenzk- um kvarterlögum Yngsta timabil jarðsögunnar nefnist kvarter og er það talið hefjast fyrir um það bil 3,3 milljón árum. Timabilið skiptist i tvö mjög mislanga tima, isöld og nútima, en nútimi er talinn byrja fyrir 10.000 árum. Þessi skipting er að mörgu leyti hentug en hinu er ekki að neita, að margir álita, aö isöld riki i rauninni ennþá og er þeim sjálfsagt nokkur vorkunn. A isöld voru miklar sveiflur i loftslagi og skiptust á skeið með helköldu loftslagi — jökulskeið — og svonefnd hlýskeið með lofts- lagi svipuðu þvi sem nú er. Lofts- lagssveiflur þessar hafa markað greinileg spor I jarðlög isaldar, gosberg, sem setlög, en saga veðurfars og þróun lifsins siðustu ármilljónir er skráð i þessar jarð- lagamyndanir, einkum setlögin. Á jökulskeiðum breiddust jökl- ar yfirstórsvæði, sem núeru auð, og jökulskildir huldu landið. Ekki er vist, að Island hafi nokkurn tima verið allt undir jökli. Hitt er liklegra að smá svæði, einkum I fjöllum á Norðurlandi, hafi verið Islaus. Yfirleitt er heldur auðvelt að þekkja i sundur jarðmyndanir frá isöld og nútima. Jarðlög frá isöld bera þess venjulega merki, að jökull hafi farið yfir þau, annað hvort á meðan þau voru að mynd- ast eða þá siðar. Þá er og gerlegt að þekkja isaldarlög frá jarðlög- um blágrýtismyndunarinnar, þar sem loftslag á myndunartima þeirra var mjög á annan veg. Að visu runnu hraun i hlýskeiðum og vissulega likjast sum þeirra hraunlögum frá tertier, en á ijökulskeiðunum hlóðust einnig upp mörg móbergsfjöll, aðallega við gos undir jökli. Móbergsfjöllin eru fyrst og fremst mynduð á is- öld og heldur er litið um móberg I eldri og yngri jarðmyndunum. Þó hefurfundizttertiert móberg, t.d. i Mókollsdal i Strandasýslu, þar sem hraunkvika hefur komið upp i vatn, sennilega i stórri öskju, fyrir meira en 7 milljón árum. Einnig má benda á það, að mó- berg er nú byrjað að myndast i Surtsey, sem hlóðstupp i sjó fyrir um það bil 10 árum. Setlög frá isöld eru af ólikum uppruna. Ar- og vatnaset ásamt sjávarseti er varðveitt frá hlý- skeiðunum, jökulárset frá lokum jökulskeiða og jökulruðningur frá sjálfum jökulákeiðunum. í jökul- ruðningi er venjulega nokkuð um jökulnúið grjót og lagskiptingin oftast ógreinileg, enda ægir þar öllu saman. Slikúr ruðningur hvilir oft á jökulrispuðu undir- lagi. tsaldarset, hverju nafni sem það kann að nefnast, er yfirleitt samanlimt og orðið að föstu bergi: leir- og sandsteini, völu- bergi eða jökulbergi. Setlög frá isöld eru betur varð- veitt hér á landi en viða annars staðar, þar sem hraun hafa runn- ið yfir þau og verndað fyrir sliti og eyðingu. Jarðlög frá nútima eru með ýmsu móti: hraunlög, öskulög, ár- og vatnaset ásamt sjávarseti. Það sem fyrst og fremst einkenn- ir lögin er að jökull hefur ekki farið yfir þau og yfirleitt eru set- lög frá nútima litt samanlimd og ekki tiltakanlega hörð. Löngum var álitið, að jökul- skeiðin hefðu verið 4 eða 5, en nýrri rannsóknir benda til þess, að þau hafi verið mun fleiri. Sum- ir nefna töluna 10, en aðrir telja þau jafnvel hafa verið 20 til 30, þ.e. allt að þvi eitt á 100.000 ára fresti. Jökulskeiðin hafa verið nokkuð mislöng og sama máli gegnir um hlýskeiðin. Siðasta KYNLEOIB KVKSTIB MÁL OG MENNiNG — HEIMSKRINGLA Utdauðar skeljar, OYRTODARIA ANGUSTA, úr Tjörneslögunum.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.