Fréttablaðið - 11.01.2008, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 11.01.2008, Blaðsíða 1
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 512 5000 FÖSTUDAGUR 11. janúar 2008 — 10. tölublað — 8. árgangur HEIMILI HEILSA HÚS BÖRN NÁM FERÐIR MATUR BÍLAR TÍSKA GRÆJUR ATVINNA TILBOÐ VINNUVÉLAR O.FL. Brauð er best að kaupa nýtt og gott að geyma það í frysti og taka bara út sneiðar eftir þörfum. Þannig geymist það betur og helst lengur ferskt. Sætar kartöflur geta verið gott meðlæti og til dæmis getur verið sniðugt að skera þær í bita og baka í ofni með venjulegum kartöflum og öðru grænmeti. Harðfiskur er hollur og góður og tilvalinn á kvöld-verðarborðið þegar verið er að snarla. Eins er harðfiskur sniðugur kostur í nestisbox skólabarna. Jórunn Birgisdóttir eldar hollan og staðgóðan mat fyrir börnin á leikskólanum Sólhlíð.Jórunn Birgisdóttir er matreið lanum Sólhlíð hún sker niður í báta. „Ég leyfi hýðinu að steiki bátana í ofni áb Borða allt með bestu lyst Börnin á leikskólanum Sólhlíð eru mjög dugleg að borða grænmeti, ávexti, baunir og fræ. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA Nú allar peysur á 1000 og 2000 kr á bæði dömur og herra Jakkatilboð 2 fyrir 1 og einnig mikil verðlækkun á öðrum vörum. DÚNDURÚTSALA www.friendtex.is Sími 568 2870 Opnunartími mánudaga - föstudaga 10.00 - 18.00 Laugardaga 11.00 - 16.00, lokað sunnudaga Opið virka daga 10-18 og laugardaga 11-16. Útsala 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Föstudagur *Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent í ágúst–október 2007 Lestur meðal 18–49 ára á höfuðborgarsvæðinu* 40% B la ð ið /2 4 s tu n d ir M o rg u n b la ð ið F ré tt a b la ð ið 43% 70% BB JÓRUNN BIRGISDÓTTIR Eldar hollan mat fyrir börnin í Sólhlíð matur Í MIÐJU BLAÐSINS Taílandsferð og tónleikar Guðný Guð- mundsdóttir konsertmeistari er 60 ára. TÍMAMÓT 30 SKOÐANAKÖNNUN 58,5 prósent þeirra sem afstöðu tóku í nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins segjast styðja núverandi meiri- hluta Samfylkingar, Vinstri grænna, Frjálslynda flokksins og Framsóknarflokksins. Sjálfstæðisflokkur fengi sjö borgarfulltrúa, Samfylking sex og Vinstri græn tvo. Framsóknar- flokkur og Frjálslyndi flokkur- inn kæmu ekki manni að. Stuðningur við meirihluta borgarstjórnar hefur aukist lítil- lega frá síðustu könnun blaðsins, sem gerð var 13. október, tveimur dögum eftir að tilkynnt var um nýjan meirihluta. Þá sögðust 56,5 prósent styðja nýjan meirihluta. Mun fleiri konur en karlar styðja núverandi meirihluta; 65,3 prósent kvenna en 52,0 pró- sent karla. Hringt var í 600 Reykvíkinga hinn 9. janúar. Svarendur voru valdir af handahófi úr þjóðskrá, jafnt af hvoru kyni. Spurt var: Styður þú núverandi meirihluta borgarstjórnar? 80,3 prósent tóku afstöðu til spurningarinnar. - ss / sjá síðu 4 Aðeins þrír flokkar myndu eiga fulltrúa í borgarstjórn samkvæmt nýrri könnun: Meirihluti styður borgarstjórn EFNAHAGSMÁL „Ef grípa þarf til aðgerða sér efnahagsskrifstofa fjármálaráðuneytisins um það,“ segir Gunnar Svavarsson, þing- maður Samfylkingarinnar og for- maður fjárlaganefndar Alþingis. Nefndin fer í næstu viku yfir forsendur fjárlaga í ljósi gengis- hruns hlutabréfa í Kauphöllinni. Það gæti þýtt að skatttekjur yrðu mun minni en gert er ráð fyrir í fjárlögum. Fulltrúum efnahagsskrifstofu fjár málaráðuneytisins verður falið að fara yfir fjárlög ársins 2008. Þar er gert ráð fyrir að tekjur ríkis- sjóðs af fjármagnstekjuskatti nemi 35 milljörðum króna og tekjuskattur á lögaðila verði 45,5 milljarðar króna. Fjármagnstekju skattur ein- staklinga í fyrra nam tæpum 31 milljarði króna, samkvæmt fjár- aukalögum fyrir árið 2007. „Lækkunin í Kauphöllinni getur haft áhrif á þessa liði,“ segir Gunnar Svavarsson. Hann vill ekki segja að forsendur fjárlaga séu brostnar. Efnahagsskrifstofan verði að svara því eftir að hafa farið yfir málið. Þorsteinn Þorgeirsson, skrif- stofustjóri efnahagsskrifstofunnar, segir að endurskoðuð þjóðhagsspá ráðuneytisins verði gefin út eftir helgi. Þar komi fram skoðun ráðu- neytisins á mögulegum áhrifum óróleikans á fjármálamörkuðum á efnahagslífið og einstaka tekjuliði ríkissjóðs. „Að óbreyttu mætti ætla að það yrði lítill fjármagnstekjuskattur,“ segir Gunnar Haraldsson, forstöðu- maður Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands. Samkvæmt yfirliti ríkisskatt- stjóra greiddu fjármálafyrirtæki næstum helming tekjuskatts á fyrir tæki fyrir árið 2006, eða átján milljarða króna. Þá greiddu eignar- haldsfélög næstum fjóra milljarða til viðbótar. - ikh / sjá síðu 4 Meta hvort forsendur fjárlaga séu brostnar Hrunið í Kauphöllinni hefur áhrif á forsendur fjárlaga þar sem gert er ráð fyrir tugum milljarða vegna fjármagns- og fyrirtækjaskatts. Efnahagsskrifstofa fjármálaráðuneytis- ins verður látin fara yfir forsendurnar. Búast má við litlum fjármagnstekjuskatti. STYÐUR ÞÚ MEIRIHLUTA BORGARSTJÓRNAR? SKV. SKOÐANAKÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS 9. JANÚAR 2008 JÁ 58,5% NEI 41,5% 20% afsláttur í næstu verslun Fúlasta alvara Þór Freysson segir lítið um „flipp“ í prufum hjá Bandinu hans Bubba. FÓLK 41 Réttlætir öll fatakaup Ellen Loftsdóttir nemi í tísku, almannatengslum og markaðsfræði, í viðtali. SIRKUS FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG 11. JANÚAR 2008 ■ Eva Sólan komin í Landsbankann ■ Völli og Þóra eiga von á barni ■ Splunkuný E-label lína ... Ellen Loftsdóttir lifir litríku tískulífi RÉTTLÆTIR ÖLL FATAKAUP Endalokin í augsýn Útlitið er svart fyrir HD DVD í mynddiskastríðinu gegn Blu-Ray. Eitt stærsta kvikmyndaver heims yfirgaf staðalinn í vikunni og búist er við að fleiri fylgi í kjölfarið. TÆKNI 22 FÓLK Stöð 2 hefur hafið formlegan undirbúning á íslenskri þáttaröð í formi hinna vinsælu So You Think You Can Dance-þátta. Áhorf á þá þáttaröð hefur verið afar gott, og svipar til áhorfs á Idol-keppnina, að sögn Pálma Guðmundssonar, sjónvarpsstjóra Stöðvar 2. Frumsýning er áætluð í haust. Dómarar og danshöfundar úr bandarísku þáttunum eru væntanlegir hingað til lands og munu leggja hönd á plóginn við gerð þáttanna. Fyrstir koma Dan Karaty og Shane Sparks, sem halda námskeið hér á landi um miðjan febrúar. - sun / sjá síðu 46 Íslenskir dansþættir í bígerð: Fá aðstoð er- lendra dómara ÉL NORÐAUSTAN TIL - Í dag verð- ur hæg norðaustlæg átt. Lítilsháttar él á Norðaustur- og Austurlandi, annars þurrt og skýjað en bjart með köflum sunnan til. Hiti ekki fjarri frostmarki. VEÐUR 4      STJÓRNSÝSLA „Í þessari greinargerð setts dómsmálaráðherra eru slíkar rangfærslur að nefndin ætlar ekki að elta ólar við hana í fjölmiðlum,“ segir Pétur Kr. Hafstein, formaður dómnefndar sem mat hæfi umsækjenda um embætti héraðs- dómara. Árni M. Mathiesen, settur dómsmálaráðherra, sendi í gær frá sér yfirlýsingu þar sem hann segir umsögn dómnefndarinnar um umsækjendur hafa verið gallaða og ógagnsæja. Þingmenn í öllum flokkum vilja breyta lögum um skipan dómara. Sautján dómarar hafa verið skipaðir á síðastliðnum átta árum. - mh /- bþs / sjá síðu 6 og 18 Yfirlýsing Árna M. Mathiesen: Elta ekki ólar við rangfærslur heilsa & lífsstíll FÖSTUDAGUR 11. JANÚAR 2008 Þinn eigin einkaþjálfari! Æ ngar með skýringarmyndum og ráðleggingar um mataræði fyrir 3 mánuði. Nú er rétti tíminn til að hætta að reykja. Með hand- leiðslu ValgeirsSkagfjörð drepur þú í fyrir fullt og allt. Einnig á hljóðbókþann 15. janúar. Grundvallarbók fyrir þá sem vilja liðka sig, endurmóta líkamann oglosna við streitu og harðsperrur. HEILSA OG LÍFSSTÍLL Vaxtarhormón í brennidepli FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG VEÐRIÐ Í DAG MURPHY, SPARKS OG KARATY Sparks og Karaty koma í næsta mánuði til að aðstoða við gerð íslensks dansþáttar. PRESTAR HEILSA BUSH George W. Bush Bandaríkjaforseti heimsótti kirkju Grísku rétttrúnaðarkirkjunnar í Jerúsalem í gær. Bush segist ætla að gera allt sem í sínu valdi stendur til að friðarsamkomulag milli Ísraels og Palestínu náist fyrir árslok. Sjá síðu 2 FR ÉT TA B LA Ð IÐ /N O R D IC P H O TO SA FP
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.