Morgunblaðið - 17.06.2011, Blaðsíða 26

Morgunblaðið - 17.06.2011, Blaðsíða 26
26 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 17. JÚNÍ 2011 l. Íslenzk tunga er áhyggjuefni um þessar mundir þvíað hún á undir högg að sækja. Það leiðir hugann að baráttu Jóns Sigurðssonar og sam- herja hans fyrir vernd hennar og rétti svo notað sé þeirra eigið orð í Nýjum Félagsritum og Andvara. Jón skrifaði sjálfur um tunguna í Félagsritin og varðaði veginn þar- sem annars staðar. Málflutningur hans birtist svo enn í nafnlausri grein í Andvara 1876, Um rétt ís- lenzkrar túngu. Meginkjarni þeirrar ritgerðar er augljóslega sóttur í málflutning Jóns í Nýjum Félagsrit- um einsog ég mun drepa á. And- vara-greinin er nánast útfærsla á skrifum Jóns um íslenzka tungu og rétt hennar í Félagsritum. Auk Jóns forseta skrifuðu S.J. líklega Sigurður L. Jónasson og J.G. eða Jón Guðmundsson, um tungu okkar í Ný Félagsrit og er grein hins fyrrnefnda með sömu fyrirsögn og nafnlausa greinin í Andvara 1876. Grein Sigurður L. Jónassonar birtist í XXIII árg. Nýrra Félagsrita, 1863. Báðir láta þeir S.J. og J.G. geirinn gjalla gegn erlendum áhrifum á mál okkar, og Jón Guðmundsson beinir ekki sízt spjótum sínum að þeirri dönsku- skotnu mállýzku sem tíðkaðist í Reykjavík um og eftir miðja síðustu öld en þá töldu ýmsir þessa upp- rennandi höfuðborg Íslands hálf- danskan bæ. Við hefðum haft gott af að hlusta á slíkan eldhuga nú þegar að tungunni er sótt með svipuðum þunga og um miðja síðustu öld, þótt áhrifin berist hingað með öðrum hætti en þá. Í grein S.J. í Nýjum Félagsritum er drepið á svipuð efni og í Andvara-greininni en þó er málflutningur Jóns Sigurðssonar fremur fyrirmynd hennar en grein- ar þeirra samherja Jóns forseta sem ég hef nefnt. Í grein Sigurðar L. Jónassonar er talað um að við höf- um ekki nennt að girða akur okkar einsog hann kemst að orði og á þá við íslenzka tungu og verja hann fyrir ágangi annarra, „þar hefur því komizt inn margt svínið, og margt eitt illgresið vaxið þar“. Nú sé tími til kominn að uppræta illgresið á þessum dýrlega akri og reka út svínin. Þess má geta að Sigurður L. Jón- asson var bæði í ritnefnd með Jóni forseta í Nýjum Félagsritum og Andvara og því augljóst hvert hann hefur sótt eldinn í áhuga sinn. 2. En nú skulum við líta á baráttu þeirra félaga fyrir móðurtungunni sem átti þá einsog nú í vök að verj- ast á óhirtum akri samtímans. Í greininni Alþíngi og alþíngismál í XVIII árgangi Nýrra Félagsrita 1858 segir Jón forseti m.a. þegar hann víkur að íslenzkri tungu: „Að forminu til er mikill og undarlegur galli á vorum lögum, sem vér ætlum ekki eiga sér stað nokk- urstaðar í heimi, þar sem svo á að heita að þjóðin njóti þeirra réttinda, að mega tala sínu máli; að eiga full- trúaþíng með réttindum til að ræða löggjafarmál og sérhver önnur stjórnarmál landsins á þess eigin máli; að hafa kirkjustjórn, skóla- stjórn og dómaskipan einnig á sínu eigin máli: Þessi galli er sá, að lög Íslands koma út bæði á Dönsku og Íslenzku, en þannig, að Danskan ein er undirskrifuð af konúngi, og hefír að því leyti meira gildi en íslenzkan, en íslenzkan ein er aptur þínglesin, og hefir að þeim helmíngnum meira gildi en Danskan.“ Síðan segir Jón í þessari löngu og ítarlegu grein að svo virðist sem sá texti gildi meira sem konungur skrifar undir, en samt þyki sjálfsagt að þau lög sem eigi að skuldbinda menn verði að vera birt þeim á því máli sem þeir skilja. Í Andvara- ritgerðinni, Um rétt íslenzkrar vera ritað á íslenzku en þó sé frumritað á dönsku og þýtt af ís- lenzkum starfsmönnum, þótt þeir einir ættu að starfa þar sem kynnu íslenzku til hlítar. Síðan bendir Jón forseti á að konungur hafi frá 1859 skrifað undir hinn íslenzka texta laganna handa íslandi og verði það því ekki lengur sagt að danski textinn sé hinn löggildi eða skuldbindandi texti. Hann sé því óþarfur „og ekki nema til að gjöra vafa og villur, og spilla málum manna“. Eigi að síð- ur haldi stjórnin áfram að senda alþingisfrumvörp á dönsku með ís- lenzka textanum og láta lögin handa Íslandi koma út á dönsku. Þá bendir Jón á að venja hafi verið frá því konungur hóf að skrifa undir hinn íslenzka texta lagaboð- anna handa Íslendingum „að ís- lenzki textinn hefur verið settur á undan, en hinn danski á eptir“. Loks bendir hann á það sama og nefnt er í ritgerðinni Um rétt ís- lenzkrar túngu, að með bréfi Kristjáns konungs VIII sé fyrir lagt 1844 að „hver sá, sem vill verða embættismaður á Íslandi, skuli sanna með áreiðanlegum vitnisburði, að hann sé orðinn svo leikinn í íslenzkri túngu að hann að minnsta kosti geti skilið mál manna, og geti talað svo vel á túngu landsmanna, að hann geti gjört sig þeim skiljanlegan“ (eins- og vikið sé að í VII árgangi Fjöln- is) – og er þetta einnig tíundað síð- ar í Andvara-greininni, Um rétt íslenzkrar túngu. Skuli væntanleg- ir embættismenn sanna þessa kunnáttu sína með því að gangast undir próf. Þetta hafi þó ekki farið eftir og danskir embættismenn á Íslandi kunni ekki „viðsæmandi“ íslenzku. 4. En snúum okkur þá að Andvara- greininni. Í hana getum við sótt leiðsögn um það hverjar kröfur við eigum að gera til okkar sjálfra þegar réttur tungunnar er annars vegar. Allt er þetta mál í mið- túngu (1876), er bent á hið sama og Jón forseti nefnir í ritgerð sinni um alþingismál, að bæði landsyfír- réttur á Íslandi og jafnvel hæsti- réttur með dönskum dómurum hafi dæmt að lög væru ekki gild á Íslandi nema þau væru þinglesin á íslenzku frá upphafi til enda, eins- og Jón kemst að orði. Lagafrum- vörp séu einnig lögð fram á ís- lenzku og rædd á því máli og Alþingistíðindi prentuð á íslenzku en ekki dönsku. „En samt lendir í því á endanum,“ bætir Jón Sig- urðsson við, „að lögin koma út einsog aðalmálið á þeim sé Danska, en þau eru birt einsog þau væri ekki til á Dönsku“. Sé þetta með þessum hætti þótt eng- inn neiti því „að íslenzka sé stofn- málið á Norðurlöndum“ og er þess einnig getið í fyrrnefndri Andvara-ritgerð, Um rétt íslenzkrar túngu. Það megi því undarlegt heita, bætir Jón forseti við, að stjórnin skuli „neita oss um einn hluta af vorum náttúrlegu réttindum, sem er að hafa fullgild lög á voru eigin máli, einsog vér höfum Öll þínghöld og dómaskipan“. Þessi stefna kans- elísins sé til að kæla niður of mikla þjóðlega tilfinningu Íslendinga og má það vafalaust vera. 3. Í grein Jóns Sigurðssonar sem birtist í XXIX árg. Nýrra Fé- lagsrita, 1872, Prjónakoddi stjórn- arinnar, er kafli um íslenzka tungu. Þar er í upphafi minnzt á hið sama og í Andvara-ritgerðinni, Um rétt Íslenzkrar túngu, að ein- ungis séu „hérumbil hundrað manns sem talizt geta verið Danir að þjóðerni og túngu og skilji þó allflestir íslenzku“ – og sé ástæðu- laust að þýða þingmál á dönsku fyrir þessar fáu hræður sem á Ís- landi búi. „Eigi að síður heldur þó stjórnin áfram í þaula, að hafa sem mest í löggjöf landsins og stjórn- arathöfn á Dönsku.“ Það sem hin íslenzka stjórnardeild í Kaup- mannahöfn sendi frá sér ætti að Jón Sigurðsson og Matthías Johannessen Þjóðhátíð-ardagurinn,17. júní, er jafnan tvíheilagur. Fagnað er afmæl- isdegi þjóðhetjunnar Jóns Sig- urðssonar og stofnun Lýðveld- isins Íslands. Að jafnaði er lýðveldisafmælið í fyrirrúmi en einnig minning Jóns og þakk- læti til hans og annarra sem höfðu forgöngu um aukna sjálfsstjórn, heimastjórn, full- veldi og loks lýðveldi. Í dag háttar svo til að Jón skákar lýð- veldinu að nokkru, þótt honum hefði vísast verið það þvert um geð. En tilefnið er tvöhundruð ára afmæli hans. Mynd Jóns er á stalli við Austurvöll og raunar í sömu mynd en á lægri stalli við þing- hús Manítoba í Winnipeg-borg. Íslendingar gera minna af því en aðrar þjóðir að steypa liðna leiðtoga í harðan málm í marg- faldri líkamsstærð. Og ekki hafa þeir vígreifa herforingja á hrossum eins og aðrar þjóðir hafa svo gaman af að steypa í eir. Stórstytturnar tvær af Jóni, austan hafs og vestan, segja sögu um hve mikið Ís- lendingum hefur þótt til Jóns Sigurðssonar koma. Um minn- ingu hans hefur ríkt algjör frið- ur og samkennd frá dauða hans. Vindar blésu auðvitað um hann áratugina þar á undan, enda var hann skoðanafastur maður og fylgdi sínum sjón- armiðum eftir af afli en án of- fors. En þótt hann fengi aldrei eitt allsherjarumboð frá þjóð- inni sem gilti til lífstíðar um að hann færi fremstur í baráttu hennar fyrir sínum réttindum sem slíkrar, var slíkt umboð heldur aldrei frá honum tekið. Það lagðist í hendi hans og um það einhugur að annars staðar væri því ekki betur komið. Því var haldið að Íslend- ingum að hefði Jón ekki verið jafn kröfuharður á hendur kónginum í Kaupmannahöfn – „kreddufastur“ var orðið sem embættismenn þar notuðu m.a. – þá hefði Íslendingum mun fyrr hlotnast sitthvað jákvætt í þeirra málum. En Íslendingar treystu Jóni Sigurðssyni og létu ekki grafa undan honum. Og biðin var ekki stórmál í þeirra augum þótt aumastir allra kynnu að vera. Þeir kunnu sjálfsagt ekki mikið fyrir sér flestir og víðast hvar voru efnin engin og ástandið ömurlegt. En að bíða kunnu þeir betur en aðrir menn. Sú bið taldist í öld- um, en ekki mánuðum eða miss- erum. Alþingi var loks endurreist árið 1845. Tveimur árum áður höfðu 3.227 látist úr kvefsótt og árið eftir endurreisnina 3.329 úr mislingum. Nærri 10 prósent þjóðarinnar. Rúm 30.000 í töl- um afmælisársins. Við Íslend- ingar höldum því á lofti, ekki síst við aðkomumenn, að okkar þjóðfrels- isbarátta hafi farið friðsamlega fram. „Penninn“ var okkar vopn en „sverð“ og byssukúla annarra, segjum við og þykjumst örlítið betri en aðrir fyrir vikið. Rétt, svo langt sem það nær. En töl- urnar sem nefndar voru hér að framan eru þó til marks um annað. Í bókinni „Íslandssaga til okkar daga“ segir: „Hinir fáu læknar slitu sér út langt fyrir aldur fram á hvíldarlausum ferðalögum í kappi við dauð- ann. Árið 1853 spyr land- læknir, Jón Thorstensen, hvort „nokkur bardagi í heimi hafi verið svo blóðugur, að í honum hafi fallið á þriggja ára fresti meira en tíundi hver af einni þjóð,“ Landið var ófrjáls hluti af stærri heild, Dan- mörku. Þar sátu ekki verstu nýlenduherrar sem hægt var að hugsa sér og Ísland að auki ekki með stöðu nýlendu heldur sem hluti af ríkisheild í kon- ungsins nafni. En Jón Sigurðs- son og samherjar hans skildu að hinn blóðugi bardagi fyrir lífinu í landinu kalda myndi ekki vinnast nema þjóðin sjálf fengi forræði fleiri mála í eigin hendur, en ekki færri. Á þeim tíma gat þetta ekki verið annað en tilgáta eða trú baráttumannanna fyrir þjóð- frelsi. Sönnun röksemda þeirra myndi ekki koma fyrr en löngu eftir þeirra dag. Og hún kom seint, en hún kom. Ný sönnun kom í kjölfar hvers skrefs sem stigið var í fullveld- isátt: Endurreisn Alþingis. Ný stjórnarskrá. Heimastjórn. Fullveldi. Lýðveldi. Jón hefur ekki séð alla þá löngu leið til enda nema í hillingum. Og það sem herrarnir í Kaupmanna- höfn kölluðu óbilgjarnar kröf- ur kreddumanns voru vissu- lega aðeins örstutt skref í rétta átt, átt sjálfstjórnar og fullveldis. En brautin var rudd, lögð rökum hins óþreyt- andi eljumanns, „landans sem lánaðist.“ Látnir menn fá ekki afmæl- isgjafir til að gleðjast við en gefandinn gerir það. Slíkar gjafir á stórhátíð skipta miklu. Íslendingar fagna afmælisdegi Jóns forseta. Hans fullvissa er fyrir löngu hafin yfir allan vafa. Frelsi og fullveldi var og er ríkasta forsenda fyrir far- sælu lífi í þessu landi. Skrefin hans voru öll í rétta átt. Ís- lendingar átta sig flestir á því að skref sem stigin yrðu í gagnstæða átt myndu enn mæta sama lögmáli: þeirrar baráttu sem var leiðarsteinn Jóns Sigurðssonar. Gleðilegt afmæli. Hinu íslenska af- mæli er fagnað í dag }Gleðilegt afmæli STOFNAÐ 1913 Útgáfufélag: Árvakur hf., Reykjavík. Ritstjórar: Davíð Oddsson Haraldur Johannessen Aðstoðarritstjóri: Karl Blöndal Útgefandi: Óskar Magnússon Jón Sigurðsson 200 ára Hægt er að lýsa skoðun á ritstjórnargreinum Morgunblaðsins á http://www.mbl.is/mogginn/leidarar/

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.