Morgunblaðið - 10.02.1974, Blaðsíða 46

Morgunblaðið - 10.02.1974, Blaðsíða 46
46 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 10. FEBRUAR 1974 Trúboð meðal villimanna Um Stanley Kubrick og Clockwork Orange Austurbæjarbió er um þessar mundir að hefja sýn- ingar á nýjustu mynd Kubricks til þessa, A Clockwork Orange (Ný mynd eftir Kubrick verður þó frumsýnd bráðlega erlendis, en hún nefnist ,3arry Lyndon", skylmingamynd með Ryan O’Neal og Marisa Berin- son í aðalhlutverkum.). Kubrick mun vera þekktur hér á landi fyrir myndir eins og 2001, Dr. Strangelove og Paths of Glory. Clockwork Orange er byggð á samnefndri bók eftir Anthony Burgess, sem gefin var út árið 1962. Kubrick sigtar efni bókar- innar æði mikið, bæði að of- beldi til og eins ýmsa punkta, sem ef til vill hefðu varpað skýrara ljósi á tilgang myndar- innar. Hins vegar bætir hann inn í heilu atriði, þar sem Alex er skráður inn i fangelsið, og lýsir því í nokkrum smáatrið- um. Efnínu er í stórum dráttum skipt i þrjá megin kafla. í þeim fyrsta kynnumst við Alex og félögum hans og þeim ofbeldis- verkum, sem þeir leika sér við að vinna á kvöldin. Annar kafl- inn segir frá Alex í fangelsi og lækningatilrauninni, sem hann gengst undir. (The Ludovico Technique). Þriðji kaflinn greinir síðan frá afdrifum Alex eftir „lækninguna”. Þá gengur hann í gegnum eins konar hreinsunareld og verður fórn- ardýr þeirra, sem hann hafði áður misþyrmt. Undir lok myndarinnar reynir Alex að fremja sjálfsmorð, þar eð hann getur ekki lengur fundið neinn tilgang með lífinu. Þetta mis- tekst þó og í lok myndarinnar gefur sagan í skyn, að Alex hafi nú læknazt af „lækningunni" og sé þess nú albúinn að fara að beita ofbeldi sínu á nýjan leik — en vel að merkja, undir lög- vernd kerfisins. þegar hefðu sýnt af sér of- beldishneigð". Þegar talað er um ofbeldi i myndum er venjulega átt við líkamlegt ofbeldi en því má skipta í tvo flokka, „saklaust" ofbeldi og „grimmdarlegt", ofbeldi. Með saklausu ofbeldi er átt við þau manndráp og misþyrmingar, sem gerast í SIGURÐUR SVERRIR PALSSON VALDIMAR JÖRGENSEN SÆBJÖRN VALOIMARSSON fjarska og var eina ofbeldið, sem sýnt var í myndum hér áður fyrr, bæði stríðsmyndum, kúrekamyndum og' jafnvel gamanmyndum. Grimmdarlegt eða gróft ofbeldi eru hins vegar sömu aðfarirnar sýndar í nær- myndum, með miklu blóði og þjáningum. En eins og Kubrick segir í Clockwork Orange. þá er ofbeldi, hvernig svo sem það er sýnt eða framkvæmt, grimmdarlegt og ekki sæmandi siðmenntuðu fólki. Kubrick er sama sinnis og Sam Peckinpah, en þeir vilja benda áhorfendum á, að ofbeldi er engín barnaleik- ur, enginn mömmuleikur fyrir sápuþvegnar hetjur til að láta dást að sér fyrir, sem var orðin ríkjandi stefna í kvikmyndum Ýmsir hafa ráðizt harkalega á Clockwo: k Orange, fyrir það of- beldi, sem þar kemur fram, og Kubrick jafnvel sakaður um að vera að ýta undir ofbeldi áhorf- enda og sleikja sig upp við töff- arana i áhorfendahópnum. Slíkar fullyrðingar eru út i blá- inn. I fyrsta lagi er fyrrnefnt atriði ekki hlgangur Kubricks, enda væri slikt að líkja Kubrick við þríðja flokks reyfarahöf- und, sem vinnubrögð hans í myndinni afsanna. Fyrir þá, sem vilja gleypa allt hrátt, skal látið ósagt um, hversu mikil áhrif myndin hefur til eftir- breytni, en til upplýsinga fyrir þá, sem vilja gera þetta að skoð- un sinni, er þetta að segja: Fyrir réttum tveimur árum skilaði nefnd sérfræðinga í Ameríku álitsgerð um áhrif of- beldis í kvikmyndum og í sjón- varpi. Hafði nefndin þá starfað i 2H ár við þessar rannsóknír og í álitinu sagði, að ekkert benti til þess, að ofbeldið, sem sýnt væri, leiddi aðra til ofbeldis, „nema þá aðeins börn, sem um tíma. Eg tek hjartanlega undir þá skoðun þeirra, að það sé einmitt hið svokallaða sak- lausa ofbeldi, sem hefur skað- leg áhrif á áhorfendur, ef það þá hefur nokkur. En snúum okkur þá aftur að megininntaki Clockwork Orange. Kubrick hefur löngum haldið því fram í myndum sinum, að maðurinn sé enn þá á frum- skógastiginu, að villimaðurinn búi i hverjum og einum. Þó að manninum hafi tekizt að full- komna tækni sína á verklegum sviðum, bendir Kurbrick á, að maðurinn hafi ekki þroskazt andlega að sama skapi (sem er að vísu ekki ný kenning). Dr. Strangelove og 2001 vitna báðar um þessa skoðun Kubr- icks. i Clockwork Orange er þeim fáránleika haldið misk- unnarlaust á loft, að úr því maðurinn ætli svo seint að þroskast, sé um að gera að beita nýuppfundinni tækni til að breyta eðli hans. En hverjir eru það í apasam- félagi nútimans, sem þykjast vera færir um að taka slíkar ákvarðanir? Jú, forystumenn þjóðfélagsins, ríkisstjórnin. En á hvaða forsendum? Að visu undir því yfirskini að bæta þjóðfélagið en raunverulega til þess að tryggja stjórninni nægi- legt fylgi, svo hún lafi við völd. Skilningur Kubricks á ofbeldi er hérorðinn þríþættur; líkam- legt ofbeldi skal lækna með tæknilegu ofbeldi i þágu félags- legs ofbeldis. Og nú er það spurningin, hver beitir hvern ofbeldi? Kubrick bendir með þessu réttilega á, að nútima- þjóðfélag er byggt á ofbeldi, frumhvöt mannsins til að drottna. í öðru lagi bendir Kubrick hér á þá hættulegu skammsýni mannsins að halda, að hann geti breytt sér með þeirri tækni, sem hann hefur áunnið sér. Slikt gæti aðeins leitt til tortimingar. i Clockwork Orange verður Alex að vesa- lingi eftir lækninguna. Hann hefur ekki lengur valfrelsi, hann er orðinn að verkfæri í höndum annarra, ófær um að taka sjálfstæða ákvörðun. Hann er orðinn að engu. Hugarfars- breyting verður að eiga sér stað innan frá í manninum sjálfum. Kubrick hefur m.a. sagt, að maðurinn sé slóttugt villidyr, en það versta, sem honum sé gert, sé að reyna að neyða eðli hans til breytinga. „Sérhvertil- raun til að skapa félagslegar stofnanir, sem ekki virða innsta eðli mannsins, hlýtur að vera dæmd til að mistakast." Clockwork Orange þýðir í rauninni „vélræn mannvera", sigurverk, án tilfinninga, VÉL- MENNI. Við getum ímyndað okkur hvað gerðist, ef pólitík- usar fengju það vald, að gera óæskilegar persónur að vél- mennum. Alex er að vísu hættulegur ■umhverfi sínu á mjög frum- stæðan hátt, en hver er þá skoð- un okkar á stjórnmálamann- inum, sem telur sig hafa vald til að breyta mannlegri náttúru? Að mínu viti er hann öllu hættulegri. Með því að sýna okkur þann hrylling, sem Alex veldur með ofbeldi sínu, neyðir Kubrick okkur til að taka af- stöðu með eða móti þeirri með- ferð, sem Alex hlýtur i lækn- ingaskyni. Með þvi að taka af- stöðu leiðir Kubrick okkur fyrir sjónir, að mannkynið er statt í blindgötu. Ef við reynum ekki að finna okkur nýja leið til andlegs þroska, munum við tor- tima sjálfum okkur með eigin vélabrögðum. Með því að af- neita Clockwork Orange, velj- um við ofbeldið að leiðarljósi. Kubrick notar gjarnan klass- iska músík i myndum sínum á mjög áhrifaríkan hátt. Hér eru til dæmis mörg ofbeldisatrið- anna sett á svið líkt og ballett i takt við undurfagra tónlist. Alex hefur aðeins áhuga á tvennu, ofbeldi og Ludwig von Beethoven. Kubrick notfærir sér þennan eiginleika hjá Alex til að benda okkur á hugsanlega lausn til að bæta Alex. Eftilvill hefði verið hægt að breyta hon- um og þroska með tilstilli tón- listar, en i meðferðinni (The Ludovico Technique) tekst svo illa til, að sú tilfinning, sem drengurinn hafði áður fyrir Ni- undu sinfóniu Beethovens, er gjörsamlega drepin. Hann þolir ekki að heyra hana lengur og þegar hún er spiluð, leiðir það til sjálfsmórðstilraunar hans. Önnur notkun á tónlist er skemmtileg Kubrick-hæðni. A heimili rithöfundarins er aldeilis frábær dyrábjalla, sem klingir upphafstóna örlaga- sinfóníunnar. Þar eð tónlistin í Clockwork Orange er í algerri andstöðu við ofbeldi myndar- innar, má ef til vill ímynda sér, að Kubrick vilji minna á, að maðurinn hefur náð langt á andlega sviðinu en að tæknileg efnishyggja færi manninn nú óðum fjær andlegum þroska. Kvikmyndastíll Kubricks er í einu orði sagt stórkostlegur, en því miður er orðið lítið pláss til að fjölyrða um hann. Aður hefur verið bent á ballettstílinn í ofbeldisatriðunum en einnig er vert að benda á, hversu mjög Kubrick lætur piltana í fyrsta kafla myndarinnar líkjast öp- um í öllurn tilburðum. A þetta sérlega við um þrjú atriði. Einnig er hægt að benda á sér- stakt einkenni hjá Kubrick i hljóðnotkun. Þar sem Kubrick vill benda á forheimskun per- sóna sinna alveg sérstaklega, lætur hann atriðin gerast i rúm- góðum salarkynnum, sem endurkasta og afskræma raddir persónanna. Einnig á Kubrick til að ljá röddunum málm- kenndan eða holan tóm við aðrar aðstæður. Annað ein- kenni, sem Kubrick er að verða þekktur fyrir, er þungur, inni- lokaður andardráttur. Þetta notar hann t.d. i 2001, þegar geimfarinn Bowman ræðst inn i geimskipið undir lokin og tekur rafeindaheilann HAL úr sam- bandi. Sama gerir hann íClock- work Orange,þegar Alex liggur á spitalanum eftir sjálfsmorðs- tilraunina og er að vakna til lifsins. í báðum tilfellum er um eins konar endurfæðingu að ræða, þegar persónurnar losa sig undan oki þeirrar tækni, sem hefur þjakað þá. Sig. Sverrir Pálsson. Austurbælarblð Nýja Uð icit Að vis.su leyti hitúrþessí mynd i mark meðal íslenzkra kvíkmyndahúsgesta. Hún er sýnd á þeim tima. sem skíða- iþróttir eru hvað rnest stund- aðai' á tandinu. Aðalatrrði myndarinnar er þegar Olympíumeistarínn Killy stormar á skiðum sínum níður sknðjokul i Ölpunum. betta atriði er væga.sl sagf stórkóst- legt, — svo stórkostlegt, að ekki er hægt að afsaka hvað undanfari þess er léiegur. Það, sem bjargar hvað mest siðari hlutanum, er hressilegur per* sónuleíkí V'ittorio de Sica, og er hann sá eíni af hinum inörgu letkurum, sem sýrnr eirihverja tiIburði tij leiks. V.J. Tðnablð Ik-Hann heitir ertnþá Trinity og bróðtr hans Bambino. og ef þtð hafíð séð fyrri myndina, þá er þossi nær því alveg eins. V.J. Hðskðlabfð ★ h«*tta er ein af þessum „æst sj«> n n and i hryl lí ng s- myndum". þar sem tnaður bfð- ur og bíður efttr spennu, sem aldrei var fyrir hendi, Leitt ef Kna Tushirtgham fær ckki orð- íð skárri hlutvcrk en þetta. S.V. ir Hvernig i ósköpunum dett- ui- nokkrum framleiðanda f hug að láta þrjá jafn gersam- lega hæfileíkalausa leikara eíns og þau Welch. Brown og ReynoJds leiða saman hesta siua.' (Myiidm er ekki „kómcdia'" ) Enda er útkoman hrelling, þegar athyglin bein- tst að þremenmngunum. en „actiorr’-airiðm eru injöfi góð, S.V. ★ Það góða við samleik þeirra Jim Brown, Raquet Welch og Burt Re.vnolds er, að líftl hætta er á, að citt þcirra steli senunni. þar sem'öll eru þau vægast sagt lítlir hógar hvað Jeiklrst viðkemur, Mvnd- in fjaliar um réttindabaráttu mexíkunskra Indiána og hvern rg svartur uppgjafahermaður úr banda ríska riddáraJ iðinu bjargar öllurn þeirra rnálum. Þelta fer fram með ógurlegum lálum; eldsvoðum og spreng- ingum. þar sem búkar og spýtnabrak þeytast í aliar átl- ir. Sá svartt, sem gert hafðt sér leíð þangað suður til að hand- sama rnexíkanskan þorpara, genr nu þann htnn sama að fyrirliða Indíánanna og heldur siðan heim á letð, V.J. ★ ★ Þokkaleg afþreying. en nær þó aldrei fyllilega tókum á manni, þvi að efnísþráðurinn er of ósannfærandi. Lee Mar- vin er sjálfum sér samkvæmur að venju, kaldur og harðsoð- inn. Hackmann er aftur á móti citthvað miður sín. Hefði sjálf- sagt frckar kosið hlutverk Marvins. S.V. ★ ★★ Það. scm einkemnr hvað helzt Primc Cut, eru sér- staklega vönduð vinnubrögð hváð varðar alla meginþætti. Leikstjórinn Michael Ritchie er litt þekktur hér á landi en etns og áðtir hefur verið nefnt hér í dálknuin. inun Austur- bæjarbíó sýna aðra mynd gerða af hontrm nú á árinu (The Caudidate) llvað stil M.R. snertír, eftir Pnmc Cu! að dæma, væn einna helzt hægt að likja honum við John Boorman eljegar Peckinpah. í Príme Cut er teflt satnan tveiinur gamalkunnum þrjót- utn, þeim Lee Marvin ogGene Hackmantt, sem háðir hafa áð- ur staðið sig vel t leík t of- heldisful Itim hlutverkum. Sviðið er setl í Kansas Ctty, en þatigað er Marvtn komnm tíl að rukka ínn skutd fyrír Chtcagomafiuna. Og sem ætta tná er ekki tekið á móti honum með nemum vetthngatokum. Lítið er um dauða ininkta og sem flest gert til að halda áhorfendum vakandi Sem dæmt um atgangínn er liey- kögglavél látin bryðja í sig Lineoln af dýrustu gerð, eitt gróðurhús brottð mélinu smærra með risastórum flutn- ingavagni og svo eru sveittir bóndadurgar, veifandi bagla- byssum um allar jarðtr, allt saman skapvondir óþverrar upp til hópa, Flestar senur eru drifr -r blóði og viðbjóði og er hægt að ætlast til meíra af spennandí sakamálarnvnd. Y.J.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.