Morgunblaðið - 05.11.1976, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 05.11.1976, Blaðsíða 2
MORGUNBLADIÐ, FÖSTUDAGUR 5. NÓVEMBER 1976 Þýzku grafíksýn- ingunni frestað Sýningu þeirri, sem opna átti nk. laugardag í Bogasalnum á þýzkri nútfmagrafík, hefur nú verið frestað til laugardagsins 27. nóvember nk. og verður hún þá haldin að Kjarvalsstöðum. Þegar var búið að senda út boðskort til ýmissa aðila, en at- hygli þeirra er nú vakin á þeirri breytingu sem orðið hef- ur og munu boðskortin gilda þegar sýningin verður opnuð síðar í mánuðinum. Sýningin nefnist Þýzk grafík á vorum dögum, er farandsýn- ing og kemur hingað á vegum félagsins Germaníu. Bragi As- geirsson myndlistarmaður ann- ast uppsetningu sýningarinnar. Bragi sagði f samtali við Morgunblaðið, að aðstandendur hennar hér á landi hefðu átt von á þvf að sýningin yrði mun minni en raun varð á. Sýning- una átti að halda í Bogasalnum, þar sem Norræna húsið fékkst ekki á þessum tfma, en þegar farið var að taka myndirnar úr kössunum kom f ljðs, að í þeim Framhald á bls. 24 MYNDARÖÐ eftir Horst Antes, einn myndlistarmann- inn á þýzku graffksýningunni, sem sankað hefur að sér viður- kenningum og verðlaunum vfða f Evrópu á sfðustu árum. Efsta myndin nefnist Vera með dúfu, hin- næsta Vera með rauða P-húfu og flagg og sú neðsta Vera með svarta slá á ryðleir. 3r -w***^. Æ^iS* ' t $ oAK ¦ llPaiÍFvÍ m' ;¦¦¦: ,...'.-¦ ............" . . i "M *'¦ wÉÍÍ^^^^É^. fw ^yhL 0 Lögreglumenn úr umferðardeild voru að störfum fram eftir kvöldi í gær og höfðu sérstaklega auga með því hvort þeir rækjust á bíla sem ekki hafa verið skoðaðir. Lögreglumönnunum varð vel ágengt og voru margir bílar færðir inn til bifreiðaeftirlitsins þar sem eftirlits- menn kynntu sér ástand bílanna, og voru númerin óspart klippt af bílum. Ljósm. Mbl. Friðþjófur. Fær Akranes hitaveitu úr Deildartunguhver? Kannað hvort það geti reynzt arð- bært með niðurfelUngu aðflutnings- gjalda á nauðsynlegum búnaði BÆJARRAÐ Akraness hefur nú til athugunar hvort arðbært getí orðið með tillili til hugsanlegrar hitaveitu fyrir bæinn að virkja Deildartunguhver f Borgarfirði. Reykjaneskenn- arar fella niður kennslu BARNAKENNARAR á 9. kjör- svæði SlB (Hafnarfjörður, Garða- bær, Alftanes og Suðurnesin) hafa ákveðið að fella niður kennsfu 8. nóvember nk. en verja deginum til fundahalda um þau vandamál er steðja að kennara- stéttinni og skólahaldi almennt. Veigamikið umræðuatriði þessara funda verður sú staðreynd, að sífellt færra réttindafólk ræðst nú til starfa við skólana vegna lélegra launa og eru dæmin þess að heilu skólarnir séu aðeins „mannaðir" réttindalausum kennurum. Kennarar á 9. kjörsvæði SlB fagna samstöðu í þessum aðgerð- um og hvetja kennara um land allt til að fylkja sér um 8. nóvem- ber, segir í fréttatilkynningu frá kennurunum. Kennara- nemar hefja mótmæla- aðgerðir NEMENDUR við Kennaraháskól- ann munu f dag efna til eins konar setuverkfalls innan skólans og meðtaka ekki kennslu f mót- mælaskyni við hinar nýju útlána- reglur lánasjóðs fsl. námsmanna. Mótmælaaðgerðir þessar ná til alira nemenda skólans en nemendurnir sem eru um 350 talsins munu allir mæta f skólann en sinna hagsmunabaráttu sinni f stað námsins. Hyggjast nemur nota fyrri hluta dagsins til að þinga um ýmis málefni, er hagsmuni þeirra varðar, og undirbúa jafnframt þátttöku f mótmælafundi, sem öll nemendasamtök skóla, sem eiga aðild að lánasjóðnum, ætla að efna til á þriðjudag f næstu viku. Síðdegis munu nemendur koma á framfæri við almenning dreifirit- um, þar sem gerð er grein fyrir í hverju óánægja nemenda með út- hlutunarreglur lánasjóðsins er fólgin. Iðnrekendur ánægðir með niðurfellingu sölugjalds Vonast til að agnúar verði sniðnir af með nýrri tollskrá „FORRAÐAMENN fslenzks iðnaðar eru ákaflega ánægðir með þá ákvörðun að fellt skuli niður nú frá og með 1. janúar sölugjald af vélum og tækjum til samkeppnisiðnaðar," sagði Davfð Scheving Thorsteinsson formaður Félags fslenzkra iðn- rekenda. Hann sagðí jafnframt að þeir vonuðu að framkvæmd- in yrði sú, að öll gjöld yrðu felld af vélum, tækjum og vara- hlutum til iðnaðarins nú um næstkomandi áramót. Davíð Scheving sagði að þessi ákvörðun, sem nú hefði verið gerð í fjárlagafrumvarpinu, leysti engan veginn það mál. Þessu var lof að 1970 f sambandi við inngöngu Islands f EFTA en nú kvað hann vera 6 ár síðan Öskaplega mörg tollnúmer, vélar til iðnaðarins, tæki og lítil hjálpartæki eru enn tolluð upp úr öllu valdi. Sem dæmi nefndi Davíð t.d. Alafoss hefði flutt inn vélar nú nýlega sem kost- uðu 1,4 milljónir króna cif. en siðan greiddi félagið í tolla, vörugjald og söluskatt 1,2 milljónir króna. Er það 82,3% tollur en þetta breytist ekki við niðurfellingu þessa gjalds. Afram verður 82,3% tollur. Þess vegna fagna iðnrekendur því að tollskrá skuli endurskoð- uð og vonast tal þess að fá að vera með í ráðum, er hún verði samin, svo að sníða megi af henni ýmsa agnúa sem þar eru aðeins til vansa. Þá minntist Davíð Scheving Thorsteinsson á að fiskiðnaður væri enn með 22% sölujald þar sem ríkisstjórnin liti ekki á hann sem samkeppnisiðnað eins og það er orðað f fjárlaga- frumvarpinu. Forsenda slfks er þó að felld verði niður aðflutningsgjöld og sölu- skattur af leiðslum og búnaði sem þarf til að flytja vatnið þessa löngu vegalengd, en uppástunga um að slfk leið til lausnar hita- veituvandamálum Akurnesinga verði athuguð hefur komið fram hjá iðnaðarráðherra, Gunnar Thoroddsen. Á fundi sem sjálfstæðisfélögin á Akranesi efndu til f fyrrakvöld kom það fram, að boranir við Leirá hafa leitt í ljós að heita vatnið sem þar fæst hentar ekki til húsahitunar og er einasta leiðin að virkja Deildartungu- hver. Fyrirsjáanlegt er þó að gffurlegur kostnaður er samfara því að flytja vatnið þessa löngu leið og hitaveitan þvf ekki arðbær af þeim sökum. Á fundinum skýrði iðnaðarráðherra, frá því að athuga mætti hvort ekki væri unnt að f á felld niður aðflutnings- gjöld og söluskatt af þeim búnaði sem til þessara framkvæmda þyrfti og hvort dæmið kynni þá ekki að breytast. Munu bæjaryfir- Framhald á bls. 24 Ósannindi Þjóðvilj- ans 1956 um Pétuir Benediktsson MARTA THORS hafði sam- band við Morgunblaðið í gær og bneti á þá staðreynd, að þegar þessar svokölluðu árásir voru gerðar á sovézka sendiráðað hér vegna innrásar Rússa í Ung- verjaland, þá stóð hún við hlið manns sfns, Péturs Benedikts- sonar þáverandi bankastjóra, og Hauks Snorrasonar sem var ritstjóri Tímans, og horfðu þau á mannfjöldann safnast saman í Tungötu og á Hólavallagötu Mbl. vill benda á, að Þjóð- viljinn og kommúnistar réðust helzt að Pétri Benediktssyni, af því að hann var maður óhrædd- ur að segja skoðanir sfnar, enda kom það fram þegar hann þetta sama kvöld, 7. nóv. 1956, flutti ræðu á fundi og fordæmdi innrás Rússa f Ungverjaland. Kommúnistar óttuðust penna hans og kusu að reyna að koma þvf inn hjá fólki, að hann hafi staðið með grjót f hendi, en ekki penna. Að sjálfsögðu voru þetta venjuleg ósannindi Þjóðviljans og hans veika vörn. Ekki þarf að taka fram, að ýmsir aðrir, sem Þjóðviljinn nefndi I nóv. 1956 og reyndi að bendla við skrílslæti, voru að sjálfsögðu alsaklausir af slíkri framkomu. Flóamarkaður myndlistarnema NEMENDUR í Myndlístar- og handíðaskólanum efna til flóa- markaðar við Bernhöftstorfu f dag og á morgun, þar sem á boð- stólum verður ýmiss konar góss, sem nemendur hafa viðað að sér eða gert sjálfir. Flóamarkaður þessi er orðinn árviss f félags- starfi nemenda, og hann hefst kl. 1 f dag og verður einnig á morgun frákl. 10 til 6. Bókmennta- kynning í Keflavík BÓKMENNTAKYNNING verður á vegum Bæjarbókasafns Kefla- víkur nk. laugardag og hefst kl. 2 f Félagsbíói. Þar munu átta rithöfundar lesa úr verkum sínum þeir Armann Kr. Einarsson sem les úr óprentaðri barnabók, Gunnar Dal, sem les úr Kamölu, sögu frá Ind- landi; Hilmar Jónsson les úr skáldsögunni Hundabyltingunni, Jóhann Gíslason les úr ljóðabók- inni við Nónvörðuna, Helgi Skúla- son leikari mun iesa úr nýrri bók eftir Jóhannes Helga, Jón Böðvarsson les úr óprentuðum ljóðum, svo og Kristinn Reyr en Sigurgeir Þorvaldsson les úr ljóðabókinni Hraungrýti. Þá mun Karlakór Keflavíkur syngja og aðgangur er öllum heimill og ókeypis. Leiðrétting PRENTVILLA var I millifyrir- sögn greinargerðar Garðabæjar, sem birtist hér f blaðinu í gær, sem kann að gefa villandi hug- mynd. Rétt átti millifyrirsögnin að vera svohljóðandi: Erfiðleikar við endurbyggingu Hafnar- fjarðarvegar. Þetta er veggspjald það sem hefur verið komið upp vfða og minnir á söfnunina. Sams konar mynd er á umslögum þeim sem send hafa verið út sums staðar á landinu. Nálægt einni milljón króna hafa safnast Hjálparstofnun kirkjunnar framlengir söfnunina um viku NU hefur verið ákveðið að söfn- unarherferð Hjálparstofnunar kirkjunnar verð framlengd um eina viku. Sagði Guðmundur Einarsson framkvæmdastjóri að það væri gert vegna f jölda beiðna og vegna þess hve undirtektir hefðu orðið gððar. Guðmundur sagði að f gær hefðf Hjálparstofn- uninni verið kurinugt um gjafir go loforð fyrir gjöfum að upphæð lálægt einni milljón króna. Sem dæmi nefndi hann að hjon héldu upp á gullbrúðkaup sitt með þvf að gefa 50 þúsund krónur. Ekki væri enn farið að berast neitt að Framhald á bls. 24

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.