Morgunblaðið - 16.03.1978, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 16.03.1978, Blaðsíða 20
20 MORGUNBLAÐIÐ. FIMMTUDAGUR 16. MARZ 1978 Hoimsókn hjónanna Camillu Sb'derberg. blokkflautuleikara. og Snorra Arnar Snorrawonar. gítarlcikara. vakti verðskuld- aða athygli tónlistarunnenda. Verkefnaval þessara ungu listamanna bar vott um óvenju- leg viðsýni. spannaði tón- listarsöguna frá Dowland (15f.2) til Hans Martin Linde (1930). Er blaðamaður spjallaði við Snorra Örn af þessu tilefni barst talið að námsdvöl hans ytra. og því. hvað forlögin eru kenjótti Snorri Orn hafði ný- lokið flugmannsprófi 1970 og var í atvinnuleit í Vínarborg. er hann ákvað að snúa sér að tónlistinni að fullu og öllu! Ilann hafði um árabil leikið danstónlist í Reykjavík sam- hliða fiugnáminu. og gítarinn honum því nærtækur. Snorri Örn segir. að afrakstur fyrstu mánaðar dvalar sinnar í Vínar- borg séu fri'merki af iillum gcrðum og stærðum. Um 70 alþjóðleg flugfélög synjuðu honum um atvinnu! BLM: Tókstu ákvörðunina um að snúa frá flugnámi til náms í gítarleik með hliðsjón af at- vinnumöguleikum hér heima? „Nei, alls ekki. Ég var nauð- beygður að taka nýjan pól í hæðina; draumurinn um flugið var í aifíjörri blindgötu. Gítar- inn var þá, sem nú, aðaláhuga- mál mitt, svo ákvörðunin var auðveld. Um atvinnumöguleika að námi loknu hugsaði ég hreinlega ekki neitt, enda þá svo langt í land í gítarnáminu. Den tid, den sorg! Hins vegar vissi ég um vinsældir gítarsins hér heima, og á meginlandi Evrópu, svo ég var rólegur; þótti þetta ekki misráðið." BLM: Stóð sjálfsnámið í gítar- leik, eða siðir og „ósiðir" dans- tónlistarinnar, á einhvern hátt í- vegi fyrir framförum í námi ytra? „\'ei, þvert á móti. Vinstri- handar-t;eknin var sú sama. En ég þurfti hins vegar að leggja töluverða rækt við hægrihand- ar-tækni a.m.k. fvrstu tvö árin." BLM: En kom þá fvrri reynsla í danstónlist að notum á ein- hvern hátt? „Já, sérstaklega hvað hrynj- andi og samleik áhrærir. Svo held ég, að ég hafi verið óhræddari við að „tjá" mÍK en sumir skólafélaga minna, er ekki höfðu mótast af danstón- list. BLM: Hverjir voru kennarar þínir við Tónlistarháskólann í Vín? „í fyrstu nam ég hjá aðstoðar- kennarat Karl Scheit, en frá og með öðru námsári naut ég leiðsganar prófessorsins sjálfs. Ég var hjá Karl Scheit í fjögur ár samfleytt, svo alls urðu þetta fimm ár í Vínarborg Auk gítarnámslns lagði ég svo stund á ýmsar aðrar greinar tónlistar- innar sem öllum eru hollar, t.d. tónlistarsögu ofí tónfræði." BLM: Þegar þú hugsar til baka. hvað einkenndi og mótaði þessi námsár mest? „Því er erfitt að svara. Þó held ég, að sú hægfara en markvissa smekkbreyting, sem átti sér AÐ ÞEIM YRÐI FENGUR stað hjá mér, hafi rist dýpst. Maður fann áhufíasviðiö þenjast í allar áttir dafí frá degi, enda tækifæri til tónleikaferða ótak- mörkuð í Vín." BLM: Ofí hvar ertu nú staddur í þeini efnum? „Eiginlega úti um allt! Ég hef áhuga á allri tónlist, allt frá miööidum og fram á þennan dag. Ég get nefnt Renaiss- ance-tónlist umritaða fyrir gít- ar, nú og Baroque-tónlist, t.d. verk Bachs fyrir selló, fiðlu og önnur hljóðfæri, sem einnig hafa yerið umrituð fyrir gítar- inn. I gullöld gítarsins, þeirri átjándu, er maður sífellt að grúska. Ég leik mikið af tón- verkum Spánverjans Sor og ltalans Giuliani. Rómantísku tónskáldin skrifuðu margt áhugavert fyrir hljóðfærið, sem ég legg mig eftir; nú, og nútímatónskáld eins og Britten, sem ég held mikið uppá, sem og Martin og Henze. Ég er hins vegar í seinni tíð hættur að leika Renaissance-tónlist á gítarinn. Ég eignaðist lútu fyrir um þremur árum, og hef nú tileink- að mér leiktækni þá og nótna- lestur sem lútunni eru samfara" BLM: Hvað um íslenska gítar- tónlist, er hún til? „Eitthvað er lítið um það. En ég rabbaði við Þorkel Sigur- björnsson og Atla Heimi um þetta, og þeir sögðust báðir fúsir að skrifa fyrir hljóðfærið. Ég. bíð spenntur." BLM: En hyað finnst þér um tónlistarlíf á Islandi almennt? „Mér finnst ég.vera hálfgerð- ur útlendingur sem stehdur, svo varla að ég geti svarað. Hins vegar hefur maður fengið þær hugmyndir erlendis, við lestur íslenskra dagblaða, að hér ríki ládeyða í þessum efnum. Kannski er það fjölmiðlunum að kenna, kannski tónlistar- mönnunum sjálfum. En á heild- ina litið, virðist mér fremur jákvæð þróun í íslenskum tón- listarmálum. Unga fólkið snýr margt heim frá námi. I Vínar- borg voru á tímabili átta tón- listarnemar. Sjö þeirra starfa nú að fullum krafti hér heima. ísland græðir á tá og fingri á námslanunum illræmdu. „Eyðslubelgirnir," náms- mennirnir sem „sífellt kvarta", snúa heim með heimsmenning- una beggja vegna Atlantshafs- ins. Þetta fólk leggur á sig mikið erfiði við heimkomuna. Tón- listarfólkið verður t.d. að byggja afkomu sína á lýjandi kennslu- störfum, en tækifæri til tón- leikahalds ennþá fá og ólaunuð." BLM: Fer ekki að líða að því að Reykjavík verði heimsborg í tónlist i kjölfar þessara fólksflutninga. ..? „Varla, það er langt í land ennþá. Þetta er að sjálfsögðu undir okkur sjálfum komið. En þrátt fyrir jákvæöa þróun al- mennt, þá finnst mér gæta starfsleiða hjá þeim sem lengi hafa starfað hér heima, og ekki að ósekju. Hljómsveitin okkar leikur t.d. aðeins opinberlega tvisvar í mánuði. Það þarf að gera meira, hafa meiri fjölbreytni í starfinu, annars Væntanlegir fulltrúar Renaissance á Froni? drepast allir úr leiðindum. Þetta á við tónlistarlífið og tónlistar- mennina í landinu almennt." B.M: Heldurðu að ekki komi að því, að þú leikir einleik með Sinfóníuhljómsveit íslands? „Það vona ég sannarlega, þ.e.a.s. þegar ég er tilbúin að takast á við slík verkefni. Hvenær? Kannski eftir tvö til þrjú ár." BLM: Hvað sérðu fleira í spá- kúlu framtíðarinnar; hvert verð- ur hlutverk þitt í „hagkeðj- unni"? „Ég vildi gjarnan verða full- trúi Renaissance-tónlistar á íslandi. Þetta er tónsögu-tíma- bil sem fáir en góðir hljóðfæra- leikarar hafa sýnt alúð. Ég vildi gjarnan veita þessu fólki lið; kannski stofna hér hljóðfæra- flokk sem sérhæfði sig á þessu sviði." BLM: Hvernig var verkefnavali ykkar Camillu tekið af íslensk- um tónleikagestum? Voru mót- tökurnar hvetjandi eða letj- andi? „Tvímælalaust hvetjandi. Við höfðum áhyggjur af efnis- valinu þar eð það saman stóð af tónverkum frá tón-tímabilum beggja vegna rómantíkurinnar. En fólk virtist hafa mikla ánægju af að heyra bæði það „eldgamla" og það „splunku- nýja"; fannst þetta skemmtileg tilbreytni. Aðeins eitt olli okk- ur vonbrigðum. Sumir tónleika- Kristján Friðriksson: Höll á traustum grunni III Skrifad í tilefni af „Ra^bi" Ásgeirs Jakobssonar 19. febr. Meira um „byltingar" Sumir, þar á meðal Á.J., tala um byltingarkenndar hugmyndir í sambandi við uppástungur um skipulagningu fiskveiðanna. Ég tel, eins og áður er sagt, að með skipulagningunni sé ekki aðeins komið í veg fyrir byltingu. sem fælist í því að veiðar og ' verkun á liski legðust að miklu leyti niður sunnan land.s og vestan. heldur yrði með skipulagn- ingunni lagður traustur grunnur að framtíðarvelmegun þjóðarinn- ar. Yert er að víkja nánar að þessu. Að því er varðar flotastærðina, sem þarf að minnka um ea. 20 þús. lestir, þá mætti gera það með þeirri einfðldu aðí'erð að'selja úr landi svo sem 10 til 12 sta'rstu togarana. Sú sala aéttí að vera auðveld án teljandi skaða, m.a. vcgna h('inis\crðbólgunnar. Síðan ber að taka mcð í reikninginn að fiskifloti gengur úr sér u'm nálægt T/r árlega, sem mundi þýða að flotinn minnkaði af eðlilegum úreldingarástæðum um nálægt 10 pu-s. lestir á 18 mánuðum — og er þá minnkunin fengin. Áætlun um innlendar skipasmíðar Þetta þýðir það, að hægt yrði strax að fara að vinna að áætlun um framtíðar uppbyggingu ís- lenskra skipasmíðastöðva. Þær gætu fengið framtíðarverkefni við að halda flota landsmanna við — og sjá fyrir eðlilegri endurnýjun. Auðvitað eiga íslensku skipa- smíðastöðvarnar að sitja fyrir þessum markaði. Þetta yrði eðli- legur hluti af iðnþróunaráætlun- inni — hreint ekki lítilvægur. p]ins konar landhelgi — iðnaðar- landhelgi — ætti að vera jafn sjálfsagt mál eins og fiskveiðiland- helgi. „Iðnaðarlandhelgi" ætti að taka í notkun á ýmsum fleiri sviðum iðnaðar eftir því sem hagkvæmast væri. Efta-aðildin þarf ekki að trufla í þessu sambandi — ef hóflegri kænsku er beitt, líkt og aðrar þjóðir íEfta gera nú. Við einir Efta-þjóða megum ekki vera svo „bláeygðir" að reyna að standa við Efta-samn- inginn, meðan aðrar þjóðir „hag- ræða" framkvæmd hans eftir eigin þorfum og geðþótta. Iðnaðurinn austanlands og norðan Liður í hinni hagkvæmu uppröð- un efnahagsþátta, er uppbygging dálítils iðnaðar — og ætti iðnaðar- uppbygging að hefjast á strand- væðum yið uppeldisstöðvarnar. Iðnvæðing þar þarf að njóta í'organgs. En hvaða skynsamur maður getur talið það byltingarkennt, þó kömið \;eri upp nýrri iðnaðarað- stöðu fyrir svo scm 200 manns í fyrri hluta áætlunar um fram- kvæmd skipulagningar fiskveiða? Stofnkostnaður við slíka fram- kvæmd er svo hverfandi (e.t.v. 1—2 milljarðar á ári í stofnkostn- að í fáein ár fyrir austursvæðið) — þegar um er að ræða að koma á umbótum í þjóðarbúskap, sem nemur yfir 100 milljörðum. Nýi napartheitisminnu Einstöku sinnum rekur maður sig á menn, sem halda því fram að Islendingar muni ekki geta stund- að iðnaö með árangri, af því að þeir séu „í eðli sínu veiðimenn og hjarðmenn". Þetta er auðvitað svo mikið rugl, að maður fyrirverður sig fvrir að þurfa að svara þvú I 1000 ár sá þjóðin sér sjálf að mestu fyrir þeim iðnaðarvarningi sem hún þarfnaðist. En vanstjórn og cinangrun olli því að hún hefur ckki haldið jafnstöðu við ná- grannaþjóöirnar á þcssu sviði' — ncma að takmörkuðu leyti. Aö kalla þaö „byltingarkenning- ar" þó stungið sc upp á ,að Kristján Friðriksson. heildar-efnahagsstaðan sé bætt með því að koma hér upp nokkrum iðnaði til viðbótar við þann sem fyrir er — það er eins og tala upp úr svefni. Stuðningur við byrjandi iðnað er hyggilegur Landbúnaður nýtur mikils stuðnings í mörgum löndum. Sums staðar svo nemur yfir milljón á mann í grcininni á ári. Ef tilsvarandi stuðningur væri vcittur til byrjandi iðngreina, mundi það c.t.v. nema nokkur

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.