Morgunblaðið - 18.04.1979, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 18.04.1979, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLADIÐ, MIDVIKUDAGUR 18. APRIL 1979 Æ^ Æ*m* am ¦¦ *i ENGJASEL nfjc, ck c 4ra herb. íbúð. Skipti óskast á 4—5 herb. ,# %# ^ *5 3l íbúö, helst með bilskúr, æskileg staðsetn- A W *0 m0*>* ing austurbær Reykjavfkur FMUGRUNO KÓPAVOGUR 4ra herb. íbúö og herb. i kjallara. óskaö 210 fm. raöhús. Öskao er eftir 4—5 herb. er eftir meöalstóru einbýli eða raðhúsi á íbúö í Smáíbúöarhverfi eoa í Heimahverfi byggingarstigi í Kópavogi eða í Garðabæ. ÁSGARDUR HAFNARFJÖRDUR, 130 fm. raóhús. í skiptum óskast 4—5 NORDURBÆRINN herb. íbúö meö bílskúr vestan Eiliöaár 4—5 herb íbúð Skipti á raðhúsi á SEUAHVERFI byggingarstigi eða 4—5 herb. íbúð með 250 fm. raðhús. Óskaö er eftir tvetmur bi'lskúr, staðsett í Hafnarfirði. íbúóum 2ja og 3ja herb. HAFNARFJÖRÐUR SEUAHVERFl 4ra herb. sérhæð í skiptum fyrir 4ra herb. 240 fm. raðhús. Skipti á raöhúsi eöa sérhæð i Reykjavík einbýlishúst í Teiga- eöa Vogahverfum. KELDULAND HAFNARFJÖRÐUR 4ra herb. íbúð í skiptum fyrir 4ra herb. 100 FM. PARHÚS Óskaö er eftir timbur íbúö við Dalaland eða nágr. einbýli í Hafnarfirói. KJARRHÓLMI EFRA-BREIÐHOLT 4ra herb. ibúö. Óskað er eftlr sérhæö í 130 fm raöhús á etnni hæo meö bílskúr. Kópavogi 4—5 herb. Skipti á raðhúsi i Seljahverfi. KJARRHÓLMI HAFNARFJÖRÐUR 4ra herb. íbúö. Skipti óskast ó einbýti. 100 fm. timbur einbýti. Óskaö er eftir raöhúsí eöa serhæð. sem má vera staö- raöhúsi á byggingarstigi í Norðurbænum i sett í Reykjavík, Kópavogi, Garöabæ eöa i Hafnarfirði. Hafnarfiröi. LAUGARÁSHVERFI VESTURBÆR 200 fm. einbýlishús. Óskaö er eftir REYKJAVÍKUR einbýlishúsi i Garöabæ. 4ra herb. sérhæð. Óskaö er eftir 5—6 HRAUNTUNGA herb. ibúö, Breiðholt og Hraunbær kemur 220 fm. einbýlishús ásamt bílskúrsfram- ekki til greina. kvæmdum. í skiptum óskast einbýli á einni hæð 120—140 fm. Æskileg stað- 4ra herb. íbúð. Óskað er eftir litlu setning í sunnanveröu Kársnesi einbýlishúsi í vesturbænum, eöa sérhæð á Kópavogi. svipuöum slóöum. GARÐABÆR 300 fm. einbýlishús. Skipti á 5—6 VESTURBERG herbergja raöhúsi eöa sér hæð, einnig 4ra herb. ibúð. Skipti óskast á fokheldu kemur til grmna vönduð íbúð i raðhúsi eöa einbýlishúsi. fjölbýlishúsi. HVÖMMUNUM LAUGARÁSHVERFI KÓPAVOGI 300 fm. eínbýli. Óskað er eftir 3—4 4ra herb. sérhæð. Óskaö er eftir einbýlis- herbergja íbúð Í Heimahverfi eöa húsi í Kópavogi eða í Garðabæ. Lækjum. ÁLFASKEIÐ GARÐABÆR 5 herb. i'búð með bilskúr. Óskaö er eftir 140 fm. einbýli. Skipti á einbýtishúsi i einbýti eöa raöhúsi í Smáíbúðahverfi. Kleppsholti, Laugarneshverfi eöa við ÁSGARÐUR Hvassaleiti. 5 herb. íbúö og aukaherb. í kjallara. LAUFÁSVEGUR Bilskúr. Skipti óskast á 4ra herb. íbúð við Kj., hæö og ris, einbýtishús, óskaö er eftir Fellsmúla, Háaleitisbraut eða í Fossvogi. 4ra herb. ibúö meó bílskúr í Haafeitis- BUGÐULÆKUR hverfi, skilyrði að um 1. eða 2. hæð sé að 5 herb. mjög góð íbúð. Skipti óskast á ræða. einbýlishúsi í Smáíbúðahverfi meö bílskúr. HÓLAHVERFI BLÖNDUHLÍÐ 2ja herb. íbúö Óskaö er eftir stórri 3ja 4—5 herb. risíbúð. Óskaö er eftir 4—5 herb. eða 4ra herb. íbúð herb. íbúö á 1. eða 2. hæð í austurbæn- LINDARGATA um. 2ja herb. íbúö í skiptum fyrir 2ja herb BREIÐVANGUR íbúö i Hraunbæ. 4—5 herb. íbúð. Óskaö er efrir sér hasð MIDVANGUR 120—140 fm. í Hafnarfirði, til greina koma 2ja herb. íbúö. óskaö er eftir 4ra herb. aörir staðír, þó ekki Breiöholt. ibúö eða einbýlishúsi á Egilsstöðum, EFSTIHJALLI Eskífiröi eöa Féskrúösftröí. 4ra herb. og auka herb. í kjallara. Sklpti á NJÁLSGATA raöhúsi eða einbýli i Reykjavík, Kópavogi 2ja herb. ibúö í skiptum fyrir 3ja herb og Hatnarfiröi. Má gjarnan vera á íbúð. byggingarstigi. KÓPAVOGUR. «u«*urb»r GAUKSHÓLAR 3ja herb. íbúð. Oskaö er eftir einbýlishús 6 herb. samtals 191 tm. Óskaö er eftir eða raöhúsi í Kópavogi, Árbaajarhverfi einbýii i gamla bænum i Reykjavík eöa í o.fl. staöir koma til greina. Má gjarnan Smáfbúðahverfi. Æskileg stærð 80—120 vera á byggingarstigl. fm. ASPARFELL HOLTAGERDI 3ja herb. íbúö. Skipti óskast á 3ja herb. 5 herb. sér hæð m. bflskúrsréttl. Óskaö er íbúö á 1. hæö viö Leirubakka, Maríu- eftir einbýlishúsi í vestanveröum Kópa- bakka eða BlÖndubakka eöa í Vogahverfi. vogi. Stór bílskúr fylgi. ASPARFELL HVERFISGATA 3ja herb. íbúö Óskaö er eftir 4ra herb. 5 herb. þakhæð. Skipti óskast a kjallara- íbúö í Austrubænum á 1. — 3. hæö. íbúð í Hlfðum. BERGSTAÐASTRÆTI LYNGBREKKA 3>a herb. íbúö. Óskað er eftir einbýlishúsi i 5 herb. sér hæð m. bflskúrsrétti. Skipti Hafnarfírði. óskast á 4ra herbergja sér hæð, raðhúsi DÚFNAHOLAR eöa einbýli 3ja herb. íbúð. í skiptum óskast 3ja herb. MÁVAHLÍD íbúö í vesturbænum á 1. eða 2. hæð. 160 fm. risíbúð sama og ekkert undir súö. EIRÍKSGATA óskaö er eftir minnl fbúð í skiptum. 3/a horb. ibúð. Óskað er eftir 2—3ja herb. KLEPPSVEGUR jaröhæð i vesturbæ. 4—5 herb. endaíbúö í skiptum fyrir 4—5 GRETTISGATA herb. íbúö f tví- eöa þrfbýlishúsi í vestur- 3ja herb. íbúð. 4ra herb. íbúð með bílskúr bænum. Stór 3ja herbergja íbúð kemur til óskast i skiptum greina. Æskileg staösetning nálægt FURUGRUND sjónum. 3ja herb. íbúð. í skiptum óskast 4ra herb. MIÐBRAUT íbúð í sama hverfi, helst á 1. eða 2. hæð. 6 herb. sér hæð m. bílskúr. Sklpti óskast FURUGRUND á einbýlishúsi á Seltjarnarnesi. Þarf að FURUGRUND vera á einni hæð með 4 svefnherb. 3ja herb. íbúð. óskaö er ertir raöhúsi tilb. RAUÐAGERÐI undir tréverk. hæö og kjaiiari. samtals 170 fm. óskað er HÁALEITISBRAUT eftír einbýli i gam'a bænum eöa i 3ja herb. íbúö. Skipti á parhúsi eða Smáfbúðahverfi. einbýlishúsi í Smáíbúðarhv. RAUÐILiEkUR HAMRABORG 5_6 herb. sérhaað. Óskaö er efri sér haað 3ja herb. tilb. undlr treverk m. bílskýti. með 4 svefnherb. f austurbænum. Óskaö er eftir 4ra herb. íbúð. SNÆLAND HLÍÐARVEGUR 4—5 herb. t'búö Selst f skiptum, fyrir 3ja herb. ibúð. Óskaö er eftir húsi með einbýllshúseða raðhús á byggingarstigl. tveimur ibúöum. lengra komiö kemur til greina. HRAUNBÆR ÆSUFELL 3ja herb. íbúð. í skiptum óskast 4—5 5—6 herb. íbúð m. bflskúr. Óskaö er eftir herb. íbúö í austurbænum. 4ra herb. íbúð f Breiöholti HRAUNBÆR SEUAHVERFI 3ja herb. íbúö. Óskað er eftir 4—5 herb. raöhús 210 fm. Ik.t. og 2. hæð. Óskaö er fbúö í sama hverfi. eftir 4ra herb. fbúö. KRUMMAHÓLAR HÖFUM TIL SÖLU: 3ja herb íbúö. Skipti á 4—5 herb. íbúö í EIRÍKSGATA Hólahverfi. 2ja herb ca. 50 fm. kjallaraíbúo. -Verö 5.5 LAUGARNESVEGUR m. 3ja herb. íbúö Óskaö er eftir 2ja herb. KRÍUHÓLAR ibúð í nágrenni viö Laugarnesskóla. 2ja herb. 55 fm. í fjölb.húsl. Verð 11.5 m. HRAUNBÆR HVERF1SGATA 3ja herb. íbúð tilb. undir tréverk. Skipti á 2ja herb. 40 fm. kj. fbúö. Verö 7,5 m. 2ja herb íbúö i sama hverfi eða i LAUGAVEGUR Breiðholti. 2ja herb. kj. íbúð. Verö tilboö. MÁVAHLÍO HVERFISGATA 3ja herb. íbúö i kjallara. Óskaö er eftir 4ra 2ja herb kj. fbúð. Sér inng. Verð 10.5 m. herb. íbúö í Hlíöum eða Háaleitishverfi. LINDARGATA SKARPHÉÐINSGATA 2ja herb. kj. íbúö. Sér inng. Verð 11 m. 3ja herb. >'oúö. Óskað er eftir 4—5 herb. NJÁLSGATA íbúö annars staðar en í Breiðholtí. 2ja herb 1. hæö. 40 fm. Verö 8,5 m. SKIPASUNO ORRAHÓLAR 3ja herb iooö. Óskaö er eftir 3—4 herb. 2ja herb. tilb. undir tréverk. Verö 13 m. íbúö í Breiöholti SKIPHOLT HÖFUM KAUPENDUR AÐ ÖLLUM 3ja herb stór jaröhæo. í skíptum fyrir GERDUM OG STÆRDUM EIGNA. 4—5 herb. ibúö í austurbænum. SELJENDUR: VERÐMETUM EIGN- TUNGUHEIÐI INA ÁN SKULDBINDINGA YÐUR .ja herh fbúð. Óskaö er eftir einbýlishúsi AÐ KOSTNADARLAUSU. »ða raöhúsi í Árbæjarhverfi eöa í lóiabverft. FSTIHJALLI EIGNANAUST 4ra herb. íbúð, aö auki 24 ferm. ¦¦ óinnréttað herb. á jaröhæö, mikií sam- LAUGAVEGI 96 ^^_ eign. Óskað er eftir einbýlishúsi eða raöhúsi, Seljahverfi og efra-BreÍöholt (vió Stjörnubió) Pæ^ kemur ekki til greina. SÍMI 29555 ' M A Einbýlishús til sölu á Drangsnesi Til sölu einbýlishúsið Grundar- tangi, Drangsnesi, Stranda- sýslu. Húsiö er á einni hæð ca. 104 ferm með 3 svefnherberg., góðri geymslu, eldhús og búr. Timburhús byggt áriö 1975 úr húseiningum frá Siglufiröi. Laust til afhendingar 15. júní næstkomandi. Skriflegum til- boðum sé skilað til Fasteigna- sölunnar Miðborg Nýja Bíóhús- inu Reykjavík. Réttur áskilin til aö taka hvaöa tilboði sem er eða hafna öllum. Mávahlíð 4ra—5 herb. íbúð á 2. hæð. Bílskúr fylgir. Skipti á sér hæö eöa einbýlishúsi koma til greina. Lyngbrekka Kópavogi Góö 4ra herb. íbúð ca 115 fm. Sér inhgangur. Sér hiti. Skipti á stærri eign koma til greina. Kaplaskjólsvegur 3ja herb. íbúð á 2. hæð. Suöur- svalir. Bílskúrsréttur. Skipti á 4ra—5 herb. íbúö koma til greina. Smáíbúöarhverfi 2ja herb. kjallaraíbúö ca 60 fm. (samþykkt). Verö 12 millj. Útb. 8 millj. Bólstaðarhlíd Góð 3ja herb. íbúö á jarðhæð ca 95 fm. Skipti á 4ra herb. íbúö í Hlíöunum eða nágrenni koma til greina. Laufásvegur Góð húseign með þremur íbúöum (járnklætt timburhús). Skipti á 3ja—4ra herb. íbúð koma til greina. Fífusel Glæsilegt raöhús 190 fm. Kjallari og tvær hæðir, 5 svefn- herb. Bílskýli. Dúfnahólar Glæsileg 5—6 herb. íbúð á 7. hæð. 4 svefnherb. Krummahólar 158 fm íbúö á 6 og 7. hæö, ekki aö fullu frágengin. Upplýsingar á skrifstofunni. Langholtsvegur 3ja—4ra herb. íbúð, sér hæö í tvíbýlishúsi. Bílskúrsréttur fylgir. Útb. 14 millj. Vesturbær 4ra herb. íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi ca 100 fm. Skipti á stórri 2ja herb. íbúo á Reykjavíkursvæöi koma til greina. Einbýlishús Hverageröi Einbýlishús vö Dynskóga 150 fm hæö og kjallari 100. Bílskúr fylgir. Upplýsingar á skrifstofunni. Höfum fjársterka kaupendur aö 3ja og 4ra herb. íbúöum á Reykjavíkursvæöinu. Höfum fjársterka kauðendur að einbýlishúsum, raöhúsum, sér hæðum í Hlíöunum, Seltjarnar- nesi, Fossvogi, Vesturbæ, Breiðholti og Mosfellssveit. Óskum eftir öllum stærðum fasteigna á söluskrá. Pétur Gunnlaugsson. lögfr. Laugavegi 24, símar 28370 og 28040. Sjá einnig fasteignir á bls. 10 Til sölu Ein af þekktustu vefnaöar- og smávöruverzlunum landsins á góöum staö í borginni er til sölu. Verzlunin er í fullum gangi. Leiguhúsnæöi til lengri tíma getur fylgt. Tilboöum sé skilaö til Morgunbl. f. 25. þ.m. merkt: „V — 5804". Háaleitisbraut Var að fá í einkasölu 5 herbergja (2 stofur, 3 svefnh.) endaíbúö á 2. hæö í sambýlishúsi (blokk) viö Háaleitisbraut. Sér hiti. Bílskúrsréttur. Góðar inn- réttingar. Er í ágætu standi. Útborgun 18—19 milljónir. Árni Stefánsson, hrl. Suðurgötu 4, sími: 14314. Kvöldsími: 34231. HÖGUN FASTEIGNAMIDLUN Akranes — 1000 fm. eignarlód Höfum til sölu 1000 ferm. eignarlóö í miðbæ Akraness. Byggingar- leyfi fyrir 3ja hæða verzlunar- og skrifstofuhúsnæði. Verð tilboö. Akranes — íbúdar- eða skrifstofuhúsnæöi Höfum til sölu 3ja íbúða hús í miðbæ Akraness. Húsið er steinsteypt aö grunnfleti 90 ferm. og stendur á eignarlóö. Húsið hentar einnig vel sem verzlunar- og skrifstofuhúsnædi. Verð 25 millj. Einbýli í Hveragerði í skiptum Vönduö einbýlishús ca. 120 ferm. ásamt bílskúrsrétti. Eignaskipti i íbúðum á ReykjavíkursvsBoinu möguleg. Verö frá 17—22 millj. Kársnesbraut — 4ra herb. 4ra herb. efri hæö í tvíbýli ca. 100 ferm. í járnklæddu timburhúsi. Stofa, tvö svefnherb., bílskúrsréttur. Verð 10.5 millj., útb. 7.5 millj. Hraunbær — 4ra herb. Falleg 4ra herb. íbúð á 1. hæð. Ca. 117 fm. Góðar innréttingar. Ný teppi. Suöursvalir. Verð 21 millj., útb. 14—15 millj. Langholtsvegur — sér hæö Glæsileg 4ra herb. sér íbúð á 1. hæö í tvíbýlishúsi. Ca. 120 fm. Húsiö er ca. 10 ára. Mjög vandaöar innréttingar. Falleg lóð. Verö 22 millj., útb. 17 millj. í Vogunum — 4ra herb. Góö 4ra herb. íbúð á jaröhæö í þríbýlishúsi. Ca. 100 fm. 2 stofur, skiptanlegar og 2 stór herbergi, sér inngangur. Sér hiti. Fallegur garður. Verð 16—17 millj., útb. 11 millj. Austurberg — 4ra herb. Glæsileg 4ra herb. íbúð á 1. hæö ca. 110 ferm. Vandaðar innréttingar. Flísalagt baö. Þvottaaðstaða í íbúðinni. Ný ryateppi. Verð 21 millj., útb. 14—15 millj. Blikahólar — 3ja herb. Glæsileg 3ja herb. íbúö á 1. hæö í 3ja hæöa blokk, ca. 87 ferm. Vandaðar innréttingar. Útsýni yfir bæinn. Verð 17.5 millj., útb. 13 millj. írabakki — 3ja herb. Falleg 3ja herb. íbúð á 1. hæö ca. 85 ferm., ásamt herb. í kjallara. Góðar innréttingar. Verð 17.5 millj., útb. 13 millj. Álfaskeið Hafn. — 3ja herb. Falleg 3ja herb. íbúö á 2. hæö ca. 80 ferm. Tvær samliggjandi stofur, skiptanlegar, eitt svefnherb., eldhús með nýjum innróttingum og bað. Nýtt gler. Verð 16 millj., útb. 11 millj. Grettisgata — 3ja herb. Góö 3ja herb. íbúð á 2. hæö í steinhúsi ca. 85 ferm. Laus fljótlaga. Verð 14 millj., útb. 10 millj. Bergstaðastræti — 3ja herb. Góö 3ja herb. íbúð á 2. hæð í tvíbýli ca. 85 ferm. Sér inngangur. Þvottaaöstaða á hæöinni. Sér hiti. Verö 15.5 millj. Útb. 10 millj. Asparfell — 3ja herb. Falleg 3ja herb. íbúð á hæð ca. 98 ferm. Stofa og tvö stór herb. Miklar innréttingar. Þvottaherb. á hæðinni. Laus 1. júnín.k. Verð 17 millj. Útb. 12.5 — 13 millj. Teigar — 3ja herb. risíbúð 3ja herb. risíbúð í fjórbýlishúsi ca. 85 ferm. Stofa og 2 herb. eldhús og baö. Þvottaaöstaöa á hæöinni. Verð 13 millj. Útb. 9.5 millj. Hraunbær einstaklingsíbúð Snotur einstaklingsíbúö á jarðhæö. Stofa, eldhús og baðherb. Verð 6 — 7 millj. Eiríksgata — 2ja herb. 2ja herb. íbúö í kjallara ca. 40 ferm. Laus eftir samkomulagi. Verð 5,5—6 millj., Útb. 4,5 millj. Söluturn nálægt miöborginni Til sölu söluturn með kvöldsöluleyfi nálægt miöboginni í ódýru leiguhúsnæði. Góð tæki. Verð 7.5 — 8 millj. TEMPLARASUNDI 3(2.hæð) SÍMAR 15522,12920 ÓskarMikaelsson sölustjóri , heimasími 29646 Arni Stefánsson vióskfr.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.