Morgunblaðið - 15.05.1983, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 15.05.1983, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLADID, SUNNUDAGUR 15. MAÍ 1983 r ílÍJSVANGlJtt"1 « FASTEIGNASALA LAUGAVEGI 24, 2. HÆD. 21919 — 22940 Opiö 1—4 í dag Einbýlishús — Látrasel — m/tvöf. bílskúr Ca. 320 Im lallegt einbýlishús á tveimur hæöum ásamt 40 Im bilskúr. Möguleiki á séribúó á neöri hæó Einbýlí — tvíbýli — Haf narfiröi Eignin skiptist í kjallara. hæð og óinnréttað ris. Húsið er ca. 80 Im að grunnlleti. Möguleiki á bilskúrsrétti. Skipti á eign í Reykjavik eöa bein sala. Verö 2 millj Einbýlishús — Blesugróf m/bílskúr Ca. 135 Im lallegt einbýlishús á einni haeö. Verö 2,4 millj Raðhús — Engjasel Ca 210 Im lallegt raöhús á þremur hæöum. Verð 2,5 millj. Einbýlishús — Ásbúð — Garðabæ Ca. 120 Im timburhús á einni hæö með bílskúr Verð 1.950 þús. Einbýlishús — Laugaráshverfi Ca. 160 Im einbýlishús á tveimur hæöum Mögui á tveimur ibúöum. Verð 1.950 þús. Einbýlishús — Akurholt — Mosfellssveit Ca. 136 Im fallegt einbýlisbús meö bilskúr. Verö 2,6 millj. Parhús — Heiðarbrún — Hveragerði Ca. 123 fm lallegt parhús með bílskúr. Verð 1100 þús. Einbýlishús — Hofgarðar — Seltjarnarnesi Ca. 227 fm fokhelt einbýlishús m/tvöf. bílskúr. Teikn. á skrifst. Verð 2 millj. Parhús — Kögursel Ca. 136 fm parhús á byggingarstigi. Fullbúið að utan. Verð 1600 þús. Eínbýlíshús — Mosfellssveit 240 fm nýtt timþureiningahús frá Sigluflrði á steyptum kjallara. Bílskúrssökklar. Einbýlishús — Frostaskjól — fokhelt Ca. 240 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innb. bilskúr. Verð 1800—1900 þús. Skólavöröustigur — 6 herb. Ca. 140 Im íþúð á 3. hæð (efstu). Stórar svalir. Verð 1.450 þús. Dvergabakki — 5 herb. Ca. 140 fm ibúö á 2. hæð i blokk. Verö 1500 þús. Hraunbær — 4ra herb. Ca. 120 fm góð íbúð á 1. hæð í f|ölbýlishúsl. Suður svalir. Krummahólar — 4ra til 5 herb. — Ákv. sala. Ca. 120 fm góö íbúö á 6. hæð. Suöur svalir. Möguleiki á 4 svefnherb. Kelduhvammur — sérhæó — Hafnarfjörður Ca. 135 fm íb. á 1. hæö. 3—4 svefnherb. Bílskúrsréttur. Verð 1750 þús. Flyðrugrandí — 5 herb. Ca. 130 fm glæsileg ibúð á 3. hæð í fjölbýlishúsl. Þvottaherb. á hæöinnl. Sauna i sameign. Verð 2.300 þús. Austurberg — 4ra herb. Ca. 110 fm íbúð á 3. hæð (elstu) i blokk. suðursvallr. Verð 1300 þús. Suöurvangur 4ra—5 herb. — Hafnarfirði Ca. 120 fm falleg endaíþúö á 2. hæð í tjölþýlishúsi. Þvottaherb. + búr inn af eldhusi. Verð 1500 þús. Asparfell — 3ja herb. — Laus fljótlega Ca 85 fm falleg ibúð á 6. hæð i lyftuhúsi. Verð 1150 þús. Orrahólar — 3ja herb. — Suðursvalir Ca 90 fm lalleg íbúö á 7. hæö í nýl. lyftublokk. Verð 1250 þús. Einarsnes — 3ja herb. — Skerjafirði Ca. 70 Im endurnýjuð risíbúð í timburhúsi. Verð 780 þús. Brattakinn — 3ja herb. — Hafnarfirði Ca. 75 tm íbúð á 1. hæð i þríbýli. Bilskúrsréttur. Verð 950 þús. Austurberg — 3ja herb. m. bílskúr Ca 86 fm íbúð á 1. haeö i blokk. Verö 1250 pús. Engihjalli — 3ja herb. Kópavogi Ca. 85 fm falleg ibúö á 4. hæö í lyftuhúsl. Ákv sala. Laus fljótlega. Hagamelur — 3ja herb. Ca 85 fm íbúð á 2. hæö i fjölbýlishúsi. Verð 1200 þús. Hjallabraut 3ja herb. — Hafnarfirði Ca. 95 fm lalleg ibúö á 3. hæð (efstu) i nyl fjölbýlish. Verö 1300 þús. Krummahólar — 3ja herb. m. bílskýli Ca. 90 fm ibúð á 6. hæð Suður svalir. Verð 1200 pús. Víðimelur — 3ja herb. Ca 90 fm íþúð á 1. hæö i þríþýlishúsi. Nýtt ralmagn. Nýtt gler. Verð 1400 þús. Norðurmýri — 3ja herb. m/bílskúr Ca. 80 fm íbúð á 1. hæð i vönduöu húsi. Nýtt rafmagn. Sér hiti. Verð 1150 þús. Ægissíða 3ja herb. Ca 80 fm stórglæsileg rishæð i þríþýlishúsi. Stór lóö. Verö 1450 þús. Laugavegur — 3ja herb. sér inng. Falleg ca. 70 Im endurnýjuð íbúö á 1. hæð í járnklæddu timburhúsi. Verð 980 þús. Furugrund — 3ja herb. — Kópavogi Ca 96 fm falleg íbúð á 4. hæö í lyftublokk. Útb. 900 þús. Njálsgata — 2ja herb. — Suöursvalir Ca. 70 fm ibúð á 4. hæð. Geymslurls. Sér hitl. Verð 780 þús. Engihjalli — 2ja herb. — Kópavogi Ca. 60 Im falleg íþúö i litlu fjölbýllshúsi. Vandaðar innr. og tækl. Verö 950 þús. Njálsgata — 2ja herb. Ca. 60 Im ibúð í kjallara. Verð 750 þús. Austurbrún — 2ja herb. — Laus Ca. 50 fm íbúð á efstu hæð í lyttublokk. Stórkostlegt útsýni. Verð 840 þús. Sumarbústaðarland í Grímsnesi 3 hektarar lands á fallegum stað i Grimsnesi. Selst i einu lagl. Sumarhús í nágrenni Reykjavíkur Ca. 30 fm sumarhús á 2 ha eignarlandi. Myndir á skrifstofu. Atvinnuhúsnæði — Bolholti — Laust fljótlega Ca 4006 fm atvinnuhúsnæði. miösvæöis. Skipti á íbúöarhúsnæði möguleg. Snyrtivöruverslun — Viö Laugaveg Snyrtivöruverslun við Laugaveg til sölu. Allar uppl. á skrifstofunni. Fjöldi annarra eigna á skrá. L Guömundur Tómasson sölust/., heimasimt 20941 Viðar Böðvarsson viösk.fr., heimasimi 29818. J Þetta einbýlíshús er til sölu í Hafnarfirði. Ákveöin bein sala. Opiö í dag 1—5. Eicnd umeoDiD LAUGAVEGI 87 - 2. HÆÐ Símar 16688 og 13837. resid af meginþorra þjóðarinnar daglega! KAUPÞING HF. Fasteigna- og veröbréfasala, leigumiölun atvinnuhúsnæöis, fjárvarsla, þjóohagfræoi — rekstrar- og tölvuráögjöf. Erum umboðsaðilar fyrir hin vönduöu og traustu einingahus frá Osp hf., Stykkishólmi. Seljendur fasteigna athugiö: Höfum í dag á tölvuskrá 186 ákv. kaupendur að íbúðar- húsnæði af öllum stærðum og gerðum. Einbýlishús — Raöhús Fílshólar Stórglæsileg 450 fm einbýlishús á tveimur hæðum. 60 fm innbyggöur bílskúr. Falleg ræktuð lóö. Húsiö stendur á elnum besta útsýnisstaö yflr bæ- Kleppsvegur 100 fm 4ra herb. endaíbúö á 4. hæö. ibúöin er nýlega endurbætt og í mjög góöu ástandi Stórar suöur svalir. Frábært útsýni. Mikil samelgn. Verö 1300 þús Hraunbssr 4ra til 5 herb. 117 fm rúmgóö íbúö. Verö 1350 þús. Kaplask|ólsvegur 140 fm íbúö á tveimur hæðum í fjölbýlishúsi, sem skiptist þannig. Á neöri hæð eru eldhús, bað, 2 svefn- herb. og stofa. Á efri hæö 2 svefnherb , sjónvarpshol og geymsla. Verð 1,6 millj. Engihjalli 4ra herb. 94 fm á 8. hæö i lyftu- húsi. Góöar innréttingar. Frá- bært útsýni. Verö 1350 þús. Engihjalli 90 fm íbúö á 1. hæö. Vandaöar innréttingar. Flísar á baöi. Þvottaaöstaöa á hæðinni. Verö 1200 þús. Laugateigur 3ja herb. ca. 95 fm kjallaraíbúö í góöu ástandi. Verö 1150 þus. Krummahólar 2ja herb. 55 fm á 2. hæð í lyftuhúsi. Sérsmíöaöar innréttingar. Bílskýli. Verö 900 þús. N&kkvavogur 3]a herb. 75 fm samþykkt rishæð. Asbraut Kóp. 3ja herb. íbúö ca. 85 fm. Nýleg teppi. Flísar á baði. Verð 1150 þús. Lóðir og aðrar Fjarðarás 170 fm fokheit einþýllshús. 32 fm Inn- byggður bílskúr. Verð 1750 þús. Lúxusibúð á besta stað í nýju byggöinni í Fossvogi, 130 fm. Bílskúr. Mjög gott utsýni i vestur og austur. ibúðin afh. tb. undir tréverk. Verð tilboð. Kópavogur — Reynigrund 130 fm endaraöhús á tveim- ur hæðum. 2 stofur, suður- svalir. Stór garður. Bílskúrs- réttur. (Viðlagasjóðshús.) Verö 2 millj. Seljabraut 5 herb. 117 fm íbúö á 2. hæð. Stór stofa, sjónvarpshol, flísar á baöi. Suöur svalir. Sér smíöaöar innréttingar. Verð 1450 þús. Klyfjasel Ca. 300 fm elnþýlis- hús á þremur hæöum. Mjög vandað eldhús. Húsið er ekki endanlega fullfrágengið. Stór bílskúr. Verö 2,8 millj. 4ra—5 herb. Lúxus (búö í Fossvogi Markarvegur, ca. 120 fm á efstu hæð í nýju 5 íbúöa húsi. Húsiö er þannig byggt aö hver íbúö er á sér paili Bílskúrsréttur. Mjög gott út- sýni. íbúöin afh. rúmlega fokheld. Garðabær — Lækjarfit 100 fm efri sér hæö í tv/býli. Björt og falleg íbúö. Ákveðin sala. Verö 1200 þús. Æsufell 4ra—5 herb. íbúö 117 fm. 2 stofur, stórt búr innaf eldhúsi. Frystigeymsla og sauna í húsinu. Verö 1350 þús. 2ja og 3ja herb. Orrahólar 2ja herb. 63 fm íbúö á 5. hæö. Mjög góö íbúö. Verð 1 millj. Kríuhólar 2ja herb. 68 fm íbúð á 2. hæð. Vandaðar innrétt- ingar. Suður svalir. Verö 900 þús. Smyrlahraun 92 fm 3ja herb. íbúö á 2. hæö. Þvottahús og búr á hæðinni. Góöar ínnrétt- ingar. Suöur svalir. Verð 1500 þús. Hraunbær 3ja herb. 90 fm á 1. hæð. Mjög snyrtileg íbúð. Verð 1200 þús. eignir Bergstaðastræti 230 fm eign- arlóð. Samþykktar teikningar fyrir 3ja hæða húsi. Alftanes 1130 fm byggingarlóö. Gjöld aö mestu greidd. Verö 280 þús. Esjugrund sjávarlóð í Grund- arlandi. Komnir sökkar fyrir 210 fm hús. Öll gjöld greidd. Verð 300 þús. Tvær 1000 fm lóðir í Áslandi Mosfellssveit. Verð 400 þús. hvor. Kópavogur vesturbœr 540 fm byggingarlóö. Verð tilboö. Vantar lóö í Garöabæ. Þarf að vera leyfi fyrir byggingu einingahúss á einni hæð. Seyðísfjörður hótel um er aö ræöa gamla hóteliö á Seyðis- firði sem er 3ja hæöa bygging ca. 330 fm. Húsið er ný uppgert að utan, en þarfnast standsetn- ingar aö innan. Verö 650 þús. Sumarbúataour i Miofellalandi viö Þingvallavatn. Verö 250 þús. Sumarbústaðarland í Miöfells- landi við Þingvallavatn. Sumarbústaður í Borgarfiröi, 50 fm. 8400 fm land. Gerum greiösluáætlanir lána vegna fasteignaviðskipta. HÚSI VERZLUNARINNAR 3. HÆÐ Símatímí 13—16 III86988 Sölumenn: Jakob R. Guðmundsson, heimasími 46395. Sigurður Oagbjartsson, heimasími 83135. Margrét Garðars, heimasími 29542. Vilborg Lofts viöskiptafræðingur, Khstín Steinsen viöskiptafræöingur.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.