Morgunblaðið - 15.05.1983, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 15.05.1983, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 15. MAÍ 1983 Raöhús — Selás Frábært útsýni 0 ~: El Næfurás 6 Gerið verösamanburd: Millihús: kr. 1.600.000. • Kjör: Útborgun allt niöur í 50%, eftirstöðvar til 10 ára. • Frágangur: Húsin veröa afhent máluð aÖ utan meö lituðu áli á þaki, tvöföldu gleri, opnanlegum fögum og hurðum, en í fokheldu áatandi aö innan. Lóö grófjöfnuö. • Afhendingartími: Húsin eru 183 fm á 2. hæðum, meo innbyggöum bílskúr og afhendast í ágúst 1983. • Mikio útsýni af báöum hœðum. Frjáls innróttinga- máti, arinn. Góö staösetning. Leitið nánari upplýsinga um þetta frábæra hús á skrifstofu okkar. Byggingaraöili verður á staönum milli kl. 14 og 15 í dag. Verð maí '83. FasteígnamarKaöur Fjárfestingarfélagsins hf SKÓLAVÖROUSHG 11 SÍMI 28466 (HÚS SFARISJÓÐS REYKJAVlKUR) Lögfræöingur: Pétur Þór Sigurösson hdl. ^^ Á byggingarstigi Nesbali, skemmtilega hannað 260 fm raöhús á tveimur hæoum m. innbyggöum bílskúr. Tilb. undir tréverk. Verð 2,5 millj. Klyfiasel, 300 fm einbýlishus rúmlega tilbúið undir tréverk. Inn- byggður bílskúr. Verð 2,8 millj. Hleskógar, gott hús á glæsilegum stað. Húsið er jarðhæð m. tvö- földum innbyggðum bilskúr, og mikhi fokheldu rýmí sem byöur upp á tjölbreytta nýtingarmöguleika. Á 1. hæð sem er 155 fm eru stofur, eldhus, 4 svefnherb og baðherb á sér gangi. Forstofa og gesta- snyrting. Húsið er ekki fullgert að utan. Nánari upplýsingar á skrifstofunni. Marargrund Garöab», mjög skemmtilegt fokhelt einbýllshus sem er hæð og ris, samtals 215 fm ásamt 50 fm bílskur. A haeðinni er gert ráð fyrir stofum, eldhúsi, husbóndaherb., gestasnyrtingu, skála og þvottahúsi. i risi 4 rúmgóð svefnherb., fjölskylduherb. og baö- herb. Störglæsileg teikning. Afh. í Júnf — júM '83. Markarvegur Fotsvogi, 4ra— 5 herb. íbúð á besta staö í bænum á 3 haeöum m. suoursvölum. Eignin er í rúmlega fokheldu ástandi. Ákv. sala. Góöir greiðsluskilmálar. Annað Lóð Seltjarnamesi. Höfum fengið í sölu 860 fm lóð viö Nesbala. Lóöin er ætluð undir einbyli og byggingarhæf strax. Suðurland í affaraleio, 15 ha land sem er við mjög fjölfarinn vega- mót allan ársins hring. Býður upp á ýmsa mðguleika. Loftmynd og uppdráttur af staðnum á skrifstofunni Gott sumarbústaðaland í Vatnaskógi, á vel skipulögðu svæði. Rennandi vatn og afgirt land. Ákv. sala. Laugarvatn, Landsspilda sem er um 1 ha. í næsta nágrenni viö Laugarvatn. Allar nánari upplýsingar á skrifstofunní. Fasteignamarkaöur Fjárfestingarfélagsins hf SKÓLAVÖROUSTlG 11 SÍMI 28466 (HUS SRARISJÓOS REYKJAVlKUR) Lögfræðingur: Pétur Þór Sigurðsson hdl. Raðhus til sölu Raöhús til sölu á isafirði. Skipti á íbúð í Reykjavík koma til greina. Uppl. í síma 94-4026 og í síma 91-4472. fTH FASTEIGNA LljlJ höllin FASTEIGNAVIÐSKIPTI MIÐBÆR - HÁ ALEITISBRAUT 58-60 SÍMAR 35300 & 35301 Opiö í dag frá 1-3 Stórageröi Mjög falleg 3ja herb. ibuð á 4. hæo. Suðursvalir. Laus fljótt. Akv. sala. Álftamýri 3ja herb. ibúö á 1. hæð Suðursvallr. BÍJskúrsréttur Bein sa/a. Langholtsvegur 3ja herb. kjallaraibúð Sér inng. Krummahólar 3ja herb. íbúð á 2. hæð. Suöursvalir. Ákv. sala. Sóleyjargata 3ja—4ra herb. jaröhæö. Ibúöin ötl ný- standsett. Laus nú þegar. Háaleitisbraut 3ja herb. jarðhæð. Bilskúrsréttur. Laus. Hraunbær 3ja herb. ibúð á 3. hæð • eltt herb. og geymsla i kjallara. Kjarrholmi Glæsileg 3ja herb. ibúö á 1. hæö. Sér þvottahús í íbúðinni. Miklö útsýnl. ibúö i sérflokki. Flyðrugrandi 3ja herb. ibuð á 3. hæö. Suðursvalir. Skipti á 2ja herb. íbúö á sama stað skilyröi. Engjasel 4ra til 5 herb. íbúö á 3. hæð. Bilskýll. Engjasel 4ra—5 herb. ibúð á tveim hæöum. Mjög falleg eign. Ákv. sala. Seljabraut 4ra—5 herb. íbúð á 2. hæö. Mjög góð eign Ákv. sala. Vesturberg 4ra herb. endaíbúð á 3. hæö (efstu). Akv. sala. Laus fljótlega. Ljósheimar 4ra herb. íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. Akv. sala. Kóngsbakki 4ra herb. íbúð á 2. hæö. Suöurhólar 4ra herb. ibúð á 2. hæö. Akv. sala. Háaleitisbraut Mjög góö 5 herb. íbuð á 3. hæö. Akv. sala. Eiðístorg 5 herb. ibúð á 2 hæðum. A neöri hæð eru stofur. eldhús og snyrting. A efri hæö 3 herb. og baö Fallegar innrétt- ingar. Bilskýll. Akv. sala. Hvassaleiti 5—6 herb. íbuð á 2. hæö. Bílskúr. Bein sala. Æsufell 7 herb. ibúö á einni hæö sem skiptist í 5 svefnherb.. stofur, eldhús, búr inn af eldhusi Þvottavél á hæöinnl og í kjall- ara. Kambsvegur Sérhæð (efrl), 130 fm. Sklptist i tvær stofur, tvö svefnherb., skála og eldhús með borökróki. Þvottahús inn af eld- húsi. Kambasel Mjög fallegt endaraðhús á tveimur hæöum. Hugsanlegt aö taka íbúö upp í. Akv. sala. Breiövangur Hf. Gullfalleg efri sérhæö m/bílskúr. Hæðin er 145 fm og skiptist þannig: 3 svefn- herb . stofa, arinstofa og skáli, bað, stórl og gott eldhus. i kjallara fylgir 70 fm óinnréttað húsnæði. Vesturberg — Endaraöhús Vorum aö fá i sölu glæsllegt endarað- hús á einni hæö. Húsiö er aö grunnfl. 1230 fm og skiptist í stofu, 4 svefn- herb., skála og eldhús. Þvottahús inn af eldhúsi. Bað- og gestasnyrtlng. Arlnn í skála. Bílskursréltur. Frágengin og ræktuð lóð. Eign í sérflokki. Akv. sala. Mosgerði — Einbýlishús Mjög fallegt einbýllshús sem er hæð og ris. A hæöinni eru stofur, eldhús, þvottaherb. og geymsla. I risi er 3—4 svefnherb. Akv. sala Brattakinn Mjög gott einbylishus á tveimur hæö- um, 80 fm hvor hæö. 48 fm bílskur. Akv. sala. Iðnaðarhúsnæöi 120 fm iðnaðarhúsnæöi á mjög góöum staö i borginni. Akv. sala. Laus fljótlega. Fasteignaviðskipti Agnar Ólafsson, Arnar Sigurðsson, Hafþór Ingi Jónsson hdl. Þú svalar lestrarþörf < TiMoggansí 29555 — 29558 Opið frá 1—3 2ja herb. íbúöir Vitastigur 2)a herb. 50 fm íbúö í kjallara. Verö 650 þús. Hamraborg einstaklingsíbúð, 45 fm, á 1. hæö. Verð 700—750 þús. 3ja herb. íbúðir Hringbraut — Hf. 3ja herb. 80 fm íbúð á 1. hæð. Sér inng. Verð 1100—1150 þús. Skálaheiöi 3ja herb. 70 fm íbúö í risi. Verö 900 þús. Vesturberg 3ja herb. 90 fm íbúö á 2. hæð. Sér þvottahús í íbúöinni. Verö 1220 þús. Lokastígur 3ja herb. 80 fm íbúð á 3. hæö. Tilbúin undir tréverk. Verð 1 millj. 4ra herb. íbúöir og stærri Furugrund 4ra herb. 100 fm íbúö á 6. hæö. Suöursvalir. Bílskýli. Verö 1500 þús. Laugalækur 4ra herb. 100 fm íbúö á 4. hæö. Verö 1400 þús. Blonduhlíö 6 herb. 220 fm íbúð á 2 hæoum. Sér inng. Suöur- svalir. Bíiskúrsréttur. Verð til- boo. Ásbraut 4ra herb. 110 fm íbúö á 3. hæð. 20 fm bílskúr. Verð 1450—1500 þús. Lundarbrekka 4ra herb. 110 fm íbúö á 3. hæö. Aukaherb. í kjall- ara. Verð 1500 þús. Austurgata 2x50 fm íbúö. Verð 1 millj. Dunhagi 5 herb. 120 fm íbúö á 2. hæö. Verð 1600 þús. Einbýl- ishús og raöhús. Engjasel 4ra herb. 117 fm ibúö á 3. hæö. Bílskýli. Vandaöar innr. Verö 1550 þús. Haaleitisbraut 4ra herb. 110 fm á 1. hæð. Suöur svalir. Verð 1600 þús. Asparfell 120 fm íbúð á 6. hæð. Bílskúr. Verð 1950 þús. Skipholt 5—6 herb. íbúð, 128 fm, á 1. hæö. 12 fm aukaherb. i kjallara meö snyrtingu. Verö 1700—1750 þús. Eiríksgata 4ra herb. 100 fm íbúð á 1. hæö. Aukaherb. í risi. Verö 1350 þús. Furugrund 4ra herb. 110 fm íbúö á 3. hæö. Suöur svalir. Vandaöar innréttingar. Verö 1450—1500 þús. Hrafnhólar 4ra herb. 105 fm íbúö á 2. hæð. Verö 1300 þús. Hraunbær 4ra herb. 110 fm íbúð á 3. hæð. Suöur svalir. Verð 1350 þús. Laugavegur 4ra herb. 100 fm íbúö á 3. hæö. Verö 1100 þús. Meistaravellir 4ra herb. 117 fm íbúö á 4. hæö. Verö 1400 þús. Tjarnaratígur Seltj. 5 herb. 120 fm jaröhæö. Lítiö niöurgrafin. 40 fm bílskúr. Verö 1500 þús. Gooheimar 6 herb. 152 fm íbúö á 2. hæð. 30 fm bílskúr. Verð 2 millj. Háaleitisbraut 4ra—5 herb. 122 fm ibúö á 2. hæð. Bílskúr. Verð 1800 þús. Laugarnesvegur 4ra—5 herb. 120 fm íbúö á 4. hæð. Verö 1250 þús. Leifsgata 5—6 herb. 130 fm íbúö á efstu hæö + ris. Verö 1550 þús. Einbýlishús og raöhús Keilufell Höfum fengiö til sölu- meðferðar 144 fm einbýlishús sem er hæð og ris og skiptist í 4 svefnherb., stofu, eldhús og wc. Bílskúr 28 fm. Verö kr. 2,3—2,4 millj. Akrasel 2x145 fm einbýli. 35 fm bílskúr. Verð 3,5 millj. Hléskógar 265 fm einbýlishús á 2 haeöum. Verð 3,4 millj. Kjalarland 200 fm raöhús á 3 pöllum. 30 fm bílskúr. Æskileg makaskipti á góðri sérhæö í austurborginni. Laugarnesvegur 2x100 fm ein- býli + 40 fm bílskúr. Verð 2,2 millj. Klyfjasel 300 fm einbýlishús á 3 hæðum. Verð 2,8 millj. Kópavogur — raöhús 150 fm raöhús í Hjöllunum á 2 hæoum. Æskileg skipti á 4ra—5 herb. íbuð í vesturborginni. Skerjabraut 200 fm einbýlishús á 3 hæðum Verö 1800 þús. Selás Ca. 350 fm fokhelt ein- býlishús á 2 hæöum á einum besta staö í Selásnum. Mjög gott útsýni. Stór lóð. Innbyggð- ur bílskúr. Teikn. á skrifstof- unni. 3ja til 4ra herb. íbúö óskast. Höfum verið beðnir aö útvega fyrir mjög f jársterkan kaupanda 3ja til 4ra herb. íbúö í Reykja- vík. Staögreiðsla ef samiö er fyrir september fyrir rétta eign. Eignanaust Skipholti 5. Símar 29555 og 29558. Þorvaldur Lúðvíksson hrl. 85009 85988 Símatími í dag kl. 11—4. Einbýlishús viö Fögrukinn í Hafnarfiröi. Húsiö er vel byggt steinhús, kjallari, hæð og óinnréttaö ris. Gr.fl. ca. 85 fm. Möguleg sér íbúð í kjallara. Gró- inn garöur. Nokkurra mín. gangur frá barna- og menntaskóla. Afh. í júní. Bílskúrsréttur. Ekkert áhvílandi. Hag- stætt verð. Kjöreign s/f Ármúla 21.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.